Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AHLAK NEDİR?.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AHLAK NEDİR?."— Sunum transkripti:

1 AHLAK NEDİR?

2

3 Ahlak; bir toplumun iyi ya da kötü olarak kabul edilen davranışları belirleyen yazısız kurallar bütünüdür. Ahlak’ ve ‘Etik’ kavramları , sık sık birbirinin yerine kullanılabilmektedir.

4 Ahlak, belli bir toplum içinde yaşayan insanlar arasındaki ilişkileri düzenlemek için konulmuş mutlak olarak iyi olduğu düşünülen, yazılı olmayan ilkeler, değerler ve davranışlar bütünüdür.

5 Ahlak kelimesi Latince kökenli olup (morale), insanın doğru ve yanlış, olumlu ve olumsuz, iyi ve kötü olarak nitelendirdiği davranışlarıyla ilgilidir. Huy, mizaç, yaratılış anlamına gelen hulk sözcüğünün çoğuludur.

6 Bir toplumda düzenin sağlanabilmesi için insanların belli
kurallara uygun davranması gerekir. Bu kuralların bir bölümü ahlak kurallarıdır (Görenek, gelenek, töre , adetler) Ahlak kuralları, değişen toplumsal koşullar karşısında daha esnektir ve daha kolay değişebilme özelliğine sahiptir. Ahlak; İnsanların birbirleriyle veya devletle olan ilişkilerinde kendilerinden yapmaları istenen davranışlarla toplum düzenini sağlayan bir kurallar ve normlar bütünüdür, yani toplumsal bir olgudur.

7 Ahlak, kişi vicdanının belirli hareketleri “doğru” ve “iyi” olarak vasıflandırmasıdır.
Toplum içinde de ahlak kişilerin benimsedikleri ve uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri veya kurallar bütünüdür. Ahlak en iyi yaşama şeklinin ne olduğunu saptamaya çalışır. Toplumsal yaşamda bazı hareketlerin ve düşüncelerin iyi bazılarının da kötü oluğunu ifade eder.

8 Ahlakla benzerlik gösteren bilimlerden biri de hukuktur.
Hukuk; yazılı emir ve yasaklardır. Ahlak ise yazılı emredici özelliği olmayan, toplum tarafından kabul görmüş kurallar bütünüdür. Ahlaki değerlerden yoksun bir hukuk düşünülemeyeceği gibi, ahlaki değerler ile çatışan bir hukuk da işlevsel olmaktan uzaklaşır.

9 Ahlak, bir insan topluluğunun asgari düzeydeki ortak paydasını oluşturur. Her zaman ortaklaşa sahiplenilmesi gerekir. Ahlak herkesin onayını almış, uzlaşılmış bir çerçevedir. Kimse kendini bu çerçevenin dışında tanımlamaya kalkamaz.

10 Ahlak ve hukuk kuralları arasındaki fark, ahlak kurallarının dağınık, örgütlenmemiş nitelik taşımasına karşılık, hukuk kurallarının toplu, örgütlenmiş ve sistemli olmasıdır. Ahlakve hukuk kuralları arasında yaptırım farkı vardır. Ahlakın asıl yaptırımı vicdan olmasına karşılık, hukukun devletin gücü ile uygulanan maddi zorlayıcı yaptırımları vardır.

11

12 Ahlak, insan topluluklarınca zamanla benimsenen; fertlerin birbirleriyle, toplum ve devlet ile bütün ilişkilerini düzenleyen kurallar, ilkeler ve inançlar bütünüdür. Ahlak, toplum içinde insanların uymak zorunda oldukları davranış kurallarıdır. Ahlak, ‘nasıl yaşamamız gerekir?’ sorusuna verilecek cevapları araştıran bir felsefe disiplinidir.

13 AHLAK FELSEFESİ Ahlak konusunda inandığım ilke şudur; bir şeyi yaptıktan sonra kendini iyi hissediyorsan o ahlakidir; eğer kendini kötü hissediyorsan o gayri ahlakidir. Ernest Hemingway

14 Ahlak Felsefesi (moral philosophy);
İnsan yaşamının ahlaki boyutu ile ilgilenen bilim ve felsefe disiplinidir. İnsan yaşamındaki değerler, ilkeler ve yargıları inceleyen felsefe dalıdır.

15

16 Ailedeki her birey, birbirine sevgi, saygı, hoşgörü, anlayış ve ilgi gösterirse, o ailenin mutlu olarak yaşamını sürdürmesi için bütün koşullar hazır demektir. Günlük davranışlarında nazik ve kibar davranan bir kişi evinde de böyle davranabilir. Günlük yaşamımızda teşekkür ederim, özür dilerim, lütfen gibi ifadeler yerinde kullanılmalıdır.

17 Çocukların nasihatten çok, iyi örneklere ihtiyacı vardır.
«Siz büyüklerinize nasıl davranırsanız, ileride çocuklarınız da size öyle davranacaktır.» THALES

18 Ahlak Nedir? Değer Eylem AHLAK

19 Ahlak Nedir? “Şu marka arabalar iyidir.” “Hırsızlık kötüdür.”
Değer yargısı Ahlaki değer yargısı

20 Ahlak Kavramının Unsurları
Düzen Görecelilik Karşılıklı kabullenme Eylem kuramı

21 Ahlaki Sorular (?) İyi ve kötünün ne olduğu
Neyin doğru neyin yanlış olduğu Meşru olan ile yasak olanın neler olduğu Neyin yapılıp neyin yapılmaması gerektiği

22 Ahlakın boyutları Ahlakın boyutları aşağıdaki gibi iki grupta toplanmaktadır (Enver, 2003: 61): Bilgi boyutu: Bir kimsenin ahlak anlayışı ile onda gözlemlediğimiz davranışlar arasında bir uyum ya da paralellik beklenir. Davranış boyutu: Ahlaki bilgimizin kendisi, bizi bildiğimiz gibi davranmaya zorlar.

23 Bir Kurum Olarak Ahlak Kurallar İlkeler İdealler ve erdemler
Genel yargılar Yaptırımlar

24


"AHLAK NEDİR?." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları