Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Evin Okula Yakınlaşması Anne-Baba Rolleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Evin Okula Yakınlaşması Anne-Baba Rolleri"— Sunum transkripti:

1 Evin Okula Yakınlaşması Anne-Baba Rolleri

2 Öğrenme öğretme sürecine ilişkin olarak okul başarısını arttıran faktörler üzerinde yapılan araştırmalar, okul başarısı üzerinde okul aile dayanışmasının önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Aile içi uyumun, ailenin destekleyici yaklaşımının ve ailenin okul etkinliklerine katılmasındaki çeşitliliğin, okul başarısı üzerinde önemli etkileri vardır. Yapılan bir araştırmada, akademik başarısı düşük ve sınıfta kalma riski taşıyan öğrencileri diğer öğrencilerden ayıran en önemli etkenin, anne baba desteği ve ilgisinden yoksunluk olduğu saptanmıştır. Okul Başarısı ve Aile

3 Aynı araştırmada anne baba katılık, tutarsızlık ve geçimsizliğinin de düşük okul başarısında önemli bir risk faktörü olduğu görülmüştür. Eğitim açısından destekleyici yaklaşım içerisinde olan ailelerin çocuklarında,okul başarısının daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Okul Başarısı ve Aile

4 Okul Başarısı ve Aile Çocuğuna yakın ilgi gösteren
Çocuğun çalışma ortamını düzenleyen ve planlayan Çocuğunun başarısını övücü sözlerle destekleyen Çocuğunun başarısızlığında onu çalışırsan başarılı olursun sözleriyle yüreklendiren anne babaların çocuklarının akademik başarılarının yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Çelenk(2001),ilk okuma yazma öğretiminde,evde çocuğa eğitim yardımı sağlayan ve bu amaçla okul ile yakın iş birliğine giren ailelerin çocuklarının okuduğunu anlama başarılarının daha yüksek olduğu sonucuna varmıştır. Okul Başarısı ve Aile

5 Anne-Baba ve Okul İşbirliği
Anne babalar çocuklarının okul dışındaki öğretmenleridirler. Bu nedenle de öğretmenler, anne babaların çocuklarına okul dışında yaptıkları eğitim uygulamalarının doğruluğundan kaygı duymaktadırlar. Öğretmenler ”Öğrenci ne tür bir eğitim ortamında yaşıyor? Aileler çocukların ödevlerini yapmalarına ne tür yardım sağlıyorlar? Okulu ve öğretmenleri eleştiriyorlar mı? gibi sorulara yanıt ararlar. Anne baba ve öğretmenler, elverişli bir öğrenme ortamı yaratabilmek için ortak bir çaba göstermelidirler. Anne-Baba ve Okul İşbirliği

6 Anne-Baba ve Okul İşbirliği
Çocuğun evde oluşan ilk öğrenme deneyimleri,okuldaki öğrenme girişimlerine destek sağlayarak,öğretmenin sınıf içi uygulamalardaki başarı şansını yükseltir. Bu yüzden öğretmenlerin çocuğun aile ortamını iyi değerlendirmeleri ve onun daha iyi eğitimine olanak hazırlamak amacıyla aile sorumlularıyla iletişim kurmaları önemlidir. Bilgin(1999),okul ve aile işbirliği sorunları konusunda yaptığı araştırmada,”öğretmenlerin okul aile ilişkilerini geliştirmede başarılı çalışmalar yaptığı,anne babaların ise okul aile ilişkilerini geliştirmede yetersizlikler gösterdikleri,anne baba eğitiminin okul aile ilişkilerini düzene koymada ve öğrencilerin okul başarılarının arttırılmasında etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Anne-Baba ve Okul İşbirliği

7 Anne-Baba ve Okul İşbirliği
Çelenk(2001)in yaptığı bir başka araştırmada da öğretmenlerin;okul ile iş birliği içinde çocuğu ile ilgilenen velilerin okul başarısını olumlu yönde etkilediği,çocuğu yanlış bir yönlendirmeden korumak,öğretmen-aile çelişkisini önlemek amacıyla velilerin okul tarafından eğitilmelerinin gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. Okulda yapılan evde anne babalar tarafından da desteklenmediği sürece okul eğitiminde başarıya ulaşmak olası değildir.Okul ve aile iki farklı toplumsal kurumdur ve farklı beklentiler etrafında şekillenmişlerdir. Anne-Baba ve Okul İşbirliği

8 KISACA Öğrencinin okul başarısı üzerinde aile faktörünün oynadığı rolü konu alan bu çalışmada ulaşılan sonuçları şu şekilde özetlemek mümkündür: Eğitim açısından destekleyici tutum içinde bulunan ailelerden gelen çocukların okul başarıları daha yüksektir. Okul ile ortak program üzerinde görüş birliği içinde düzenli iletişimde bulunan,bu anlayış içinde çocuğuna eğitim desteği sağlayan velilerin çocuklarının okul başarılarının daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Bu sonuçların ışığında şu öneriler yapılabilir: Okulun izlediği eğitim yaklaşımları ,öğrenciye uygulanan sınıf içi öğretim etkinlikleri konusunda velilerle iletişim kurulmalı,ayrıca okul aile yardımlaşması ve bu çerçevede çocuğun eğitimi konusunda etkin işbirliğinin sağlanabilmesi amacıyla veliler eğitilmelidir.

9 Etkin bir okul veli yardımlaşmasını sağlayabilmek için,ilişkiler rastlantıya bırakılmamalı,okul-veli görüşme ve toplantıları,aylık ve haftalık dönemler içinde programlara bağlanmalı,aile büyükleri ile mektuplaşma,telefonlaşma ve ev ziyaretleri de bu çerçevede ele alınmalıdır.

10 OKUL BAŞARISINDA AİLENİN ROLÜ

11 Okul başarısı; Okul Başarısı Öğrencinin bulunduğu okul, sınıf ve derse göre belirlenmiş sonuçlara ulaşmada göstermiş olduğu ilerlemedir.

12

13 Başarısızlık kavramı;
Başarısızlık kavramı; Çocuğun ya da gencin uzun süreli hemen her dersten, gelişim düzeyinin ve yeteneklerinin altında başarı göstermesi ve bu başarısızlığı bir türlü telafi edememesi durumudur.

14 BAŞARISIZLIK NEDENLERİ

15 Bireysel Nedenler -Bilişsel,fiziksel ve duygusal açıdan yetersizlik, -Kaygının çok düşük ya da çok yüksek olması, -Motivasyon eksikliği, -Öğrenme güçlüğü, -Düşük benlik saygısı, -Gelişim dönemi özellikleri, -Psikolojik düzensizlikler vb.

16 Ailevi Nedenler -Anne baba arasında sağlıksız iletişim,
huzursuz ev ortamı, -Gerçekçi olmayan beklentiler, -Anne babanın olumsuz model olması, -Ailenin okula karşı olumsuz tutumları, -Çocuğa sınır koyamama, -Uygun çalışma ortamının sağlanamaması, -Anne babanın baskıcı tutumları vb.

17 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA

18 Ders Çalışırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Yeterli ışık alan ve uygun ısıda bir yerde çalışmak, Televizyon, müzik vb. uyarıcılardan uzakta çalışmak, Günlük, haftalık, aylık tekrarlar yapmak, Birbirine benzeyen dersleri arka arkaya çalışmamak,

19 ÖDEV YAPMA ALIŞKANLIĞINI KAZANDIRMA
Ödeve ne zaman başlanılacağına karar vermesini isteyelim. Zamanında başlarsa ödüllendirelim. İlk beş dakika çocuğumuzun yanında oturalım. Ödevde kendisinden istenileni anlamada ona yardımcı olalım. Yeterli dinlenme araları verdiğinden emin olalım.

20 DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIĞINDA VELİLERE DÜŞEN GÖREVLER
Sorumluluk bilinci aşılamak, Uygun çalışma ortamı hazırlamak, Çalışma hevesini arttırmak, Çok çalışmak yerine, etkili çalışmasını sağlamak

21 OKULA UYUM Onunla konuşun ve rahatlatıcı çözümler bulun.
Okulun güvenli bir yer olduğunu ona aktarın. Çocuklarınızın olumlu yönlerini görüp,onlar üzerinde durunuz. Öğretmeniyle olumlu ve uyumlu bir ilişki kurun.

22 OKUMA ALIŞKANLIĞI Çocuğunuza okuma konusunda model olun.
Tüm aile hep birlikte ortak okuma saatleri düzenleyin. İlk başta dikkatini çekebilecek kitapları okumasını sağlayın. Kendi kitabını kendisinin seçmesine izin verin.

23 OKUL BAŞARISININ ÖN KOŞULU: OKUL AİLE DAYANIŞMASI
Anahtar sözcükler : - Okul aile ilişkisi, Öğrenci başarısı - Anne baba ve okul işbirliği

24 OKUL BAŞARISINDA AİLELERE ÖNERİLER

25 1- SORUMLULUK DUYGUSUNU ARTIRMAYA ÇALIŞIN
Okul başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biri de çocuğun sorumluluk almaya ve başladığı işi bitirmeye alışmasıdır.

26 2- YAŞINA UYGUN YAPABİLECEĞİ GÖREVLER VERİN
3- BAŞARILI OLMUŞ KİŞİLERİ ONA SEVDİRİN VE ÖRNEK GÖSTERİN

27 4- KENDİNE GÜVENMESİNİ SAĞLAYIN
5- OKUL ARKADAŞLARI İLE İYİ İLİŞKİLER KURMASINI SAĞLAYIN

28 6- ONDAN YAPAMAYACAĞI ŞEYLERİ İSTEMEYİN
7-ONA YAŞINDAN VE OLDUĞUNDAN DAHA KÜÇÜKMÜŞ GİBİ DAVRANMAYIN

29 8- ONUNLA BİRLİKTE VAKİT GEÇİRİN,KENDİNİ İFADE ETMESİNİ SAĞLAYIN
9- UYGUN OLMAYAN ARKADAŞLARINI ONUNLA KONUŞUN

30 10- ONUN OKUL BAŞARILARINI UYGUN BİR ŞEKİLDE ÖDÜLLENDİRİN
11- ONA HER ZAMAN CESARET VERİN , DESTEKLEYİN

31 12- BAŞARISIZLIKLARI İÇİN KONUŞUN , ONU BAŞARIYA MOTİVE EDİN
13- ÖĞRETMENİ İLE ONUN HAKKINDA SIK SIK İLETİŞİME GİRİN

32 14- ÖĞRETMENİNİN ONUN HAKKINDAKİ ÖNERİLERİNİ DİKKATE ALIN
15- HAYATTA DÜZENLİ VE PROGRAMLI OLMASINA YARDIMCI OLUN

33 16- ONUN STRES FAKTÖRLERİNİ HESABA KATIN , PSİKOLOJİK DURUMUNA DİKKAT EDİN
17- AİLE İÇİ HUZURU VE SEVGİ ORTAMINI ONUN İÇİN HAZIRLAYIN

34 18- ANNE VE BABA BİRLİKTE DERSLERİ KONUSUNDA DESTEK OLUN
19- DERS ÇALIŞMA HARİCİ ZAMANLARDA DİNLENMESİNİ SAĞLAYIN

35 20- ONU OKUMAYA TEŞVİK EDİN, OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANMASINA YARDIMCI OLUN
21- ONA UYGUN DİKKATİNİ DAĞITMAYACAK BİR DERS ÇALIŞMA ORTAMI HAZIRLAYIN

36 22- DİKKATİNİ DEVAM ETTİRME KONUSUNDA  EKSİKLİĞİ OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİN
23- ONUN KAPASİTESİNDEN DAHA FAZLA BEKLENTİLERE GİRMEYİN

37 24- OKULU SIRADAN BAHANELERLE AKSATMASINA İZİN VERMEYİN, BU DURUMU DENETLEYİN
25- DERSLERİNE ENGEL OLABİLECEK İSTEKLERİNİ UYGUN BİR ŞEKİLDE SINIRLAYIN

38 26- MADDE KULLANIMINDAN UZAK KALMASINI SAĞLAYIN
27- DERS İÇİN YETERLİ VAKİT AYIRMASINDA ONA YARDIMCI OLUN

39 28- ONU DERS VE SINAVLAR KONUSUNDA PANİĞE SEVK ETMEYİN
29- HER GÜN DÜZENLİ DERS ÇALIŞMASINI SAĞLAYIN

40 30- DÜZENLİ ÖĞÜNLER, GIDA ALIMI VE ÇEŞİTLİLİĞİNİ SAĞLAMAYA ÇALIŞIN
31- ONUN KABİLİYETLERİNİ YÖNLENDİRİN VE GELİŞMESİNİ SAĞLAYIN

41 32- ONUNLA MÜMKÜN OLDUĞU KADAR NİTELİKLİ ZAMAN GEÇİRİN
33- UYKU DÜZENİNİN BOZULMAMASINI SAĞLAYIN

42 34- HAFTA SONLARI VE YAZ TATİLLERİNDE YETERİNCE DİNLENMESİNİ SAĞLAYIN
35- OKULDA YOLUNDA GİTMEYEN ŞEYLERE KARŞI UYANIK OLUN

43 36- YAŞITLARI VE BAŞKALARI İLE ONU KIYASLAMAYIN
37- ONUNLA OKUL VE DERSLER HAKKINDA BELLİ ARALARLA DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPIN

44 38- ONU ARKADAŞLARI İLE REKABETE SÜRÜKLEMEYİN
39- ÇOK AŞIRI DERS ÇALIŞMASINI SINIRLAYIN

45 40- ONUN HOBİLERİNİ ARTIRIN,. DERS DIŞINDA HOBİLERİ
40- ONUN HOBİLERİNİ ARTIRIN, DERS DIŞINDA HOBİLERİ İLE  İLGİLENMESİNİSAĞLAYIN 41- ONUN HER ZAMAN İÇİN YANINDA OLDUĞUNUZU DEVAMLI HİSSETTİRİN

46 42- KÜÇÜK PROBLEMLER BÜYÜMEDEN ZAMANINDA MÜDAHALE EDİN
43- DERS ÇALIŞIRKEN BELLİ ARALARLA DİNLENMESİNİ SAĞLAYIN

47 44- DEFTER VE KİTAPLARINI DÜZENLİ VE TEMİZ KULLANMASINI SAĞLAYIN
45- KAPASİTESİNİN ALTINDA UYARI DÜZEYİ DÜŞÜK BİR SINIFTA İSE OKUL İLE DURUMUNU GÖRÜŞÜN

48 46- BAZI DERSLERDE BİRLİKTE ÇALIŞARAK ONA DESTEK OLUN
47- ÇOCUĞUNUZUN GÖRME VE İŞİTME PROBLEMİ OLUP OLMADIĞINI DEĞERLENDİRİN

49 49- SPORTİF FAALİYETLER İLE DERS DIŞI DİNLENMESİNİ SAĞLAYIN
48-BEKLENENİN ÇOK ALTINDA BAŞARI DURUMUNDA ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNE DİKKAT EDİN 49- SPORTİF FAALİYETLER İLE DERS DIŞI DİNLENMESİNİ SAĞLAYIN

50 OKUL İÇİ SOSYAL ETKİNLİKLERDE ONU CESARETLENDİRİN

51 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"Evin Okula Yakınlaşması Anne-Baba Rolleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları