Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 DEĞİŞME VE EĞİTİM. 2 Neden eğitimde eni yaklaşımlar?  Demokrasi ve ekonomideki gelişmeyi sürekli kılma,  Bireysel ve ulusal değerlerin küresel değerler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 DEĞİŞME VE EĞİTİM. 2 Neden eğitimde eni yaklaşımlar?  Demokrasi ve ekonomideki gelişmeyi sürekli kılma,  Bireysel ve ulusal değerlerin küresel değerler."— Sunum transkripti:

1 1 DEĞİŞME VE EĞİTİM

2 2 Neden eğitimde eni yaklaşımlar?  Demokrasi ve ekonomideki gelişmeyi sürekli kılma,  Bireysel ve ulusal değerlerin küresel değerler içinde geliştirilmesi,  Bilgi toplumunun standardını yakalama  Küresel dinamiklerin fırsata dönüştürülmesi,  Öğretim programlarının AB normları ile uyumlu hale getirilmesi,  Kalıcı ve katılımcı öğrenme arayışı,  Stressiz, gerilimsiz, bir öğretim kültürü

3 3 FOTOĞRAFIMIZ  Kim ne kadar memnun?  Kime göre sorun nerede?  Dünyadaki yerimiz.  Çözüm nerede? (Y-G-İ-M)  Dünyada ve ülkemizde neler oluyor?  Değişme. Yenileşme. Gelişme

4 4 DEĞİŞMEYİ ETKİLEYEN İTİCİ VE/VEYA ENGELLEYİCİ DİNAMİKLER Dış dinamikler  Küreselleşme  Modernleşme  AB adaylığı  Demokrasi İç dinamikler  Ulusallaşma olgusu  Kültür-Jeopolitik  Eğitim  Ekonomi

5 5 Değişim dinamiklerinin etkisi (1)  Toplumsal paradigma değişmeleri  Tarım toplumu-sanayi toplumu-bilgi toplumuna geçiş süreçleri  Teknik-mekanik değişmenin hızlı oluşu,  Sosyo-kültürel değişmenin yavaşlığı,  Değişme dinamikleri arasında denge arayışı (Eğitimin rolü)

6 6 Fırsatlar  Bilişim alanındaki gelişmeler  Küresel dinamizm  Artan eğitim talebi  Eğitilmiş genç nüfus  Hayır yapma kültürü  Sivil inisiyatifin güçlenmesi Tehditler  Finansman  İnsan kaynakları  Nüfus artış hızı  Eğitim-istihdam ilişkisizliği  Kontrolsüz sosyal mobilite-göç  Tutarsız eğitim politikası ÜLKEMİZ İÇİN FIRSATLAR VE TEHDİTLER

7 7 Eğitimde Neler NelerDeğişti?

8 8 1-Bilgi anlayışındaki değişmeler  Bilgi geçicidir,  Bilgi depolamak için değil, yeni bilgi üretmek için edinilir,  Bilginin bir kullanım değeri ve özelliği vardır,  Bilgi salt dışarıdan verili değildir. Öznel özellikler gösterebilir,

9 9 2-Okulun rolündeki değişmeler  Minimum hiyerarşi, maksimum paydaşlık,  Sosyalleştirme, kültürlendirme merkezi,  Çoğulcu ve katılımcı karar süreci (Veli, öğretmen, öğrenci, STK katılımı vb.)  Birlikteliğe dayalı öğrenme  Velilerle işbirliği (Velilerin okulu),  Özne ve paydaş öğrenci,  Liderlik anlayışına dayalı yönetim.

10 10 3-Öğretmenin rolündeki değişme  Öğretimin düzenleyicisi ve kolaylaştırıcısı,  Takımın sadece lideri değil aynı zamanda bir üyesi,  Çözümün sahibi değil, çözümün ortağı,  Öğrencinin ihtiyaçlarına ve durumsallığa bağlı konum alıcı,  Bilgiyi veren değil, bilgiye ulaştıran,

11 11 4-Öğrenci profilindeki değişmeler  Kuşaklar arası farklılaşma  Kentlilik kültürü  Popüler kültürden etkilenmişlik  Bilgi yönünden donanımlı  Özenilme beklentisi  Haklarının farkında oluş  Özgürlüğüne düşkünlük  Sosyal kontrole karşı direnç  Yönetici-öğretmen otoritesine karşı direnç  Pragmatist

12 12 5-Velinin önceliklerindeki değişmeler  Sosyalleşme  Yaşam becerileri  Zihinsel beceriler  Kişilik eğitimi  Değer eğitimi  Vatandaşlık  Mesleğe hazırlık  Bilgi  Etkili paydaş olma talebi  “Eti de benim, kemiğim de benim”

13 13 4-Öğretim stratejilerindeki değişmeler  Ansiklopedik bilgi verme yerine uzmanlığa dönük öğretim,  Sonuç odaklılık yerine süreç temelli öğretim,  Tekil öğrenme çabası yerine birlikteliğe dayalı öğretim, (Öğrenciler, öğretmenlerle, akranlarıyla ve gönüllü üyelerle çalışırlar, aktiviteleri birlikte planlar ve uygularlar)  Didaktik yöntemler yerine, etkinlik tabanlı uygulamalar,

14 14 HANGİ ÇÖZÜM?

15 15 DR. VAHAP ÖZPOLAT TALİM VE TERBİYE KURULU ÜYESİ, BAŞKAN YARDIMCISI TEŞEKKÜRLER

16 16 DÜNYADAKİYERİMİZ

17 17 İnsani Gelişme Sırası (175 Ülke arasında) Ülkeler 19912003 Finlandiya 13.14. İrlanda 23.12. İspanya 20.19. Yunanistan 24.24. Singapur 37.28. G. Kore 35.30. Türkiye 70.96.

18 18 Teknolojide Başarı Endeksi Ülkeler 2001 Finlandiya 1. İrlanda 13. İspanya 19. Yunanistan 26. Singapur 10. G. Kore 5. Türkiye 120.

19 19 Eğitim Harcamaları (GSMH içindeki %) Ülkeler 1988 2000 Finlandiya 5,57,5 İrlanda 6,77,5 İspanya 3,75,0 Yunanistan 2,23,1 Singapur 3,95,0 G. Kore 3,54,0 Türkiye 2,62,1

20 20 AR-GE Harcamaları (GSMH içindeki %) Ülkeler 1996-2000 Finlandiya 3,4 İrlanda 1,2 İspanya 0,9 Yunanistan 0,7 Singapur 1,9 G. Kore 2,7 Türkiye 0,6

21 21 AR-GE ile ilgili Bilim adamı (Bir milyon kişide) Ülkeler 1996-2000 Finlandiya 5.059 İrlanda 2.184 İspanya 1.921 Yunanistan 1.400 Singapur 4.140 G. Kore 2.319 Türkiye 306

22 22 Patent Sahibi Kişi (Her 1 milyonda) Ülkeler 1998 Finlandiya 187 İrlanda 106 İspanya 42 Yunanistan 1 Singapur 12 G. Kore 779 Türkiye 0

23 23 NÜFUS TEHDİT Mİ YOKSA....  Türkiye 2025 yılına kadar sürecek bir nüfus evresinde.  Nüfus artış hızı beklenenin çok üzerinde yavaşlıyor.  Doğum hızı 1970’de 3.5, 2003’de 2.1  Ölüm oranı 2.7’den 0.7’ye geriledi  Çocukların oranı azalıyor, yetişkin sayısı artıyor.  2000 yılında 25 yaş üstü nüfusun %17.2’si okuma-yazma bilmiyor  2025 yılında nüfus artış hızı 0.81, nüfus 90.2 milyon.  3-22 yaş grubunun toplam nüfus içindeki payı 2000 yılında 40.8, 205 yılında 27.7 ye düşüyor.  25 AB üyesinin nüfusu 456 milyon, 2050 yılında 399 milyon. Türkiye 50 yıl boyunca AB’nin işgücü ihtiyacını karşılayabilir.  2050 yılında AB nüfusu 400 milyon, Türkiye nüfusu 98 milyon olacak.

24 24

25 25


"1 DEĞİŞME VE EĞİTİM. 2 Neden eğitimde eni yaklaşımlar?  Demokrasi ve ekonomideki gelişmeyi sürekli kılma,  Bireysel ve ulusal değerlerin küresel değerler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları