Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEĞİŞME VE EĞİTİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEĞİŞME VE EĞİTİM."— Sunum transkripti:

1 DEĞİŞME VE EĞİTİM

2 Neden eğitimde eni yaklaşımlar?
Demokrasi ve ekonomideki gelişmeyi sürekli kılma, Bireysel ve ulusal değerlerin küresel değerler içinde geliştirilmesi, Bilgi toplumunun standardını yakalama Küresel dinamiklerin fırsata dönüştürülmesi, Öğretim programlarının AB normları ile uyumlu hale getirilmesi, Kalıcı ve katılımcı öğrenme arayışı, Stressiz, gerilimsiz, bir öğretim kültürü

3 FOTOĞRAFIMIZ Kim ne kadar memnun? Kime göre sorun nerede? Dünyadaki yerimiz. Çözüm nerede? (Y-G-İ-M) Dünyada ve ülkemizde neler oluyor? Değişme. Yenileşme. Gelişme

4 DEĞİŞMEYİ ETKİLEYEN İTİCİ VE/VEYA ENGELLEYİCİ DİNAMİKLER
Dış dinamikler Küreselleşme Modernleşme AB adaylığı Demokrasi İç dinamikler Ulusallaşma olgusu Kültür-Jeopolitik Eğitim Ekonomi

5 Değişim dinamiklerinin etkisi (1)
Toplumsal paradigma değişmeleri Tarım toplumu-sanayi toplumu-bilgi toplumuna geçiş süreçleri Teknik-mekanik değişmenin hızlı oluşu, Sosyo-kültürel değişmenin yavaşlığı, Değişme dinamikleri arasında denge arayışı (Eğitimin rolü)

6 ÜLKEMİZ İÇİN FIRSATLAR VE TEHDİTLER
Fırsatlar Bilişim alanındaki gelişmeler Küresel dinamizm Artan eğitim talebi Eğitilmiş genç nüfus Hayır yapma kültürü Sivil inisiyatifin güçlenmesi Tehditler Finansman İnsan kaynakları Nüfus artış hızı Eğitim-istihdam ilişkisizliği Kontrolsüz sosyal mobilite-göç Tutarsız eğitim politikası

7 Eğitimde Neler Değişti?

8 1-Bilgi anlayışındaki değişmeler
Bilgi geçicidir, Bilgi depolamak için değil, yeni bilgi üretmek için edinilir, Bilginin bir kullanım değeri ve özelliği vardır, Bilgi salt dışarıdan verili değildir. Öznel özellikler gösterebilir,

9 2-Okulun rolündeki değişmeler
Minimum hiyerarşi, maksimum paydaşlık, Sosyalleştirme, kültürlendirme merkezi, Çoğulcu ve katılımcı karar süreci (Veli, öğretmen, öğrenci, STK katılımı vb.) Birlikteliğe dayalı öğrenme Velilerle işbirliği (Velilerin okulu), Özne ve paydaş öğrenci, Liderlik anlayışına dayalı yönetim.

10 3-Öğretmenin rolündeki değişme
Öğretimin düzenleyicisi ve kolaylaştırıcısı, Takımın sadece lideri değil aynı zamanda bir üyesi, Çözümün sahibi değil, çözümün ortağı, Öğrencinin ihtiyaçlarına ve durumsallığa bağlı konum alıcı, Bilgiyi veren değil, bilgiye ulaştıran,

11 4-Öğrenci profilindeki değişmeler
Kuşaklar arası farklılaşma Kentlilik kültürü Popüler kültürden etkilenmişlik Bilgi yönünden donanımlı Özenilme beklentisi Haklarının farkında oluş Özgürlüğüne düşkünlük Sosyal kontrole karşı direnç Yönetici-öğretmen otoritesine karşı direnç Pragmatist

12 5-Velinin önceliklerindeki değişmeler
Sosyalleşme Yaşam becerileri Zihinsel beceriler Kişilik eğitimi Değer eğitimi Vatandaşlık Mesleğe hazırlık Bilgi Etkili paydaş olma talebi “Eti de benim, kemiğim de benim”

13 4-Öğretim stratejilerindeki değişmeler
Ansiklopedik bilgi verme yerine uzmanlığa dönük öğretim, Sonuç odaklılık yerine süreç temelli öğretim, Tekil öğrenme çabası yerine birlikteliğe dayalı öğretim, (Öğrenciler, öğretmenlerle, akranlarıyla ve gönüllü üyelerle çalışırlar, aktiviteleri birlikte planlar ve uygularlar) Didaktik yöntemler yerine, etkinlik tabanlı uygulamalar,

14 HANGİ ÇÖZÜM?

15 TALİM VE TERBİYE KURULU ÜYESİ, BAŞKAN YARDIMCISI
DR. VAHAP ÖZPOLAT TALİM VE TERBİYE KURULU ÜYESİ, BAŞKAN YARDIMCISI TEŞEKKÜRLER

16 DÜNYADAKİ YERİMİZ

17 İnsani Gelişme Sırası (175 Ülke arasında)
Ülkeler Finlandiya İrlanda İspanya Yunanistan Singapur G. Kore Türkiye

18 Teknolojide Başarı Endeksi
Ülkeler Finlandiya İrlanda İspanya Yunanistan Singapur G. Kore Türkiye

19 Eğitim Harcamaları (GSMH içindeki %)
Ülkeler Finlandiya ,5 7,5 İrlanda ,7 7,5 İspanya ,7 5,0 Yunanistan ,2 3,1 Singapur ,9 5,0 G. Kore ,5 4,0 Türkiye ,6 2,1

20 AR-GE Harcamaları (GSMH içindeki %)
Ülkeler Finlandiya ,4 İrlanda ,2 İspanya ,9 Yunanistan ,7 Singapur ,9 G. Kore ,7 Türkiye ,6

21 AR-GE ile ilgili Bilim adamı (Bir milyon kişide)
Ülkeler Finlandiya İrlanda İspanya Yunanistan Singapur G. Kore Türkiye

22 Patent Sahibi Kişi (Her 1 milyonda)
Ülkeler Finlandiya İrlanda İspanya Yunanistan Singapur G. Kore Türkiye

23 NÜFUS TEHDİT Mİ YOKSA.... Türkiye 2025 yılına kadar sürecek bir nüfus evresinde. Nüfus artış hızı beklenenin çok üzerinde yavaşlıyor. Doğum hızı 1970’de 3.5, 2003’de 2.1 Ölüm oranı 2.7’den 0.7’ye geriledi Çocukların oranı azalıyor, yetişkin sayısı artıyor. 2000 yılında 25 yaş üstü nüfusun %17.2’si okuma-yazma bilmiyor 2025 yılında nüfus artış hızı 0.81, nüfus 90.2 milyon. 3-22 yaş grubunun toplam nüfus içindeki payı 2000 yılında 40.8, 205 yılında 27.7 ye düşüyor. 25 AB üyesinin nüfusu 456 milyon, yılında 399 milyon. Türkiye 50 yıl boyunca AB’nin işgücü ihtiyacını karşılayabilir. 2050 yılında AB nüfusu 400 milyon, Türkiye nüfusu 98 milyon olacak.

24

25


"DEĞİŞME VE EĞİTİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları