Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEK RAPORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEK RAPORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ"— Sunum transkripti:

1 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEK RAPORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
ISCED-97 Dr. Ömer Açıkgöz Bologna Uzmanı Projenin ülkemizdeki; Akademik Organizasyonu için Yükseköğretim Kurulu’na, Finansal Destekleri için Avrupa Komisyonu’na Finansal Organizasyonu için Ulusal Ajans’a Ofis destekleri için YÖK Uluslararası İlişkiler Birimi’ne teşekkür ederiz.

2 İSCED NEDİR? ISCED (International Standard Classification of Education) Uluslararası Eğitim Sınıflandırma Standardı 1976 yılında başlayan çalışmalar, UNESCO tarafından sırasıyla 1997, 1999 ve 2006 yıllarında güncellenmiştir. ISCED ülkelerin ulusal eğitim sistemlerinin yapısı ve ekonomik gelişme aşamaları ne olursa olsun eğitim sistemlerini şefaflaştıran çok amaçlı bir sistemdir.

3 NİÇİN İSCED? 30 OECD ülkesi; OECD ülkelerinin eğitim verilerini karşılaştırabilmek, OECD göstergelerinde karmaşık eğitim süreçlerini daha iyi yansıtabilmek için ISCED-97’yi çerçeve olarak kabul etmiştir. Üye ülkeler, UNESCO İstatistik Enstitüsü (UIS)’ne (UNESCO Institute for Statistics) eğitim programları ile ilgili verileri aktarmak için bu sınıflandırmayı ve istenilen formatı kullanmak zorundadır.

4 Niçin ISCED? ISCED eğitim programlarını; hem seviyelerine
hem de eğitim alanlarına göre sınıflandıran bir çerçeve sunmaktadır.

5 Niçin ISCED? ISCED, eğitim politikalarının oluşumunda doğru analiz yapmak ve doğru karar vermek için tasarlanmıştır. Okullaşma oranı, insan kaynakları ya da fiziksel yatırım miktarını nüfusun eğitime katılımı gibi farklı eğitim alanlarına ait istatistikleri sunmaktadır. ISCED’de ki temel kavram ve tanımlar everensel olarak geçerli ve ülkelerin milli eğitim sistemine göre değişmemektedir.

6 ISCED Nasıl Çalışır? ISCED uluslar arası karşılaştırılabilir eğitim istatistikleri için entegre ve tutarlı istatistiki çerçeve ve raporlama sağlar. İki bileşeni vardır: İstatistiki çerçeve: Uluslar arası eğitim karşılaştırmalarında önemli görülen çeşitli değişkenlerle milli eğitim istatistiki tanımlamaları ve öğrenme sistemleri için kapsamlı istatistiki tanımlama sağlar; Metodoloji: Eğitim düzeyi ve eğitim alanları için milli eğitim programlarını uluslar arası karşılaştırılabilinir kategorilere çevirir.

7 İSCED’97 KAPSAMI ISCED kişinin hem iş hayatına girmeden önce almış olduğu eğitimleri hem de hayatı boyunca aldığı sürekli eğitimi kapsar. normal eğitim, yetişkin eğitimi, örgün eğitim, yaygın eğitim, ilk eğitim, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, açık öğretim, yaşam boyu eğitim, part-time eğitim, ikili sistem, çıraklık, teknik ve mesleki eğitim, staj, özel ihtiyaç eğitimi. ISCED organize olmayan çeşitli öğrenme yöntemlerini içermemektedir.

8 EĞİTİM İÇERİĞİ İLE İLGİLİ KULLANILAN ANA KRİTERLER
ISCED,çok-boyutlu sınıflandırma için ana kriterler kullanılır: bir sonraki eğitimin tipi veya programın götürdüğü hedef, program yönelimi (genel eğitim, meslek-öncesi eğitim veya mesleki eğitim olup olmadığı), program süresi (süre olarak farklılıklar içeren programların bulunduğu ISCED Seviye 3, 4 ve 5), ulusal derecelendirme ve yeterlilik yapısındaki konumu.

9 EĞİTİM İÇERİĞİ İLE İLGİLİ KULLANILAN YARDIMCI KRİTERLER
EĞİTİM İÇERİĞİ İLE İLGİLİ KULLANILAN YARDIMCI KRİTERLER Katılımcıların tipik başlama yaşları ve programların teorik ve tipik süreleri, Tipik giriş yeterlilikleri ve minimum giriş gereklilikleri, Programın başarı ile tamamlanması durumunda verilen sertifika, diploma veya yeterlilikler, Tamamlayanların hak sahibi oldukları bir sonraki eğitim tipleri, Programın özellikle belirli türde mesleklere veya doğrudan iş piyasasına geçişe yönelim derecesi.

10 ISCED-97 Seviyeleri, Sınıflandırma Kriterleri ve Alt-Kategorilerin Tanımlamaları
5 YÜKSEKÖĞRETİMİN BİRİNCİ EVRESİ Seviye ve alt-kategoriler (5A ve 5B) için sınıflandırma kriterleri Yükseköğretimin kümülatif teorik süresi Ulusal derece ve yeterlilikler yapısındaki konumu ISCED 5 programları, Seviye 3 ve 4’de verilenlerden daha ileri eğitim içeriğine sahiptir. Bu programlara giriş normal olarak ISCED Seviye 3A veya 3B’nin başarılı bir şekilde bitirilmesini veya ISCED Seviye 4A veya 4B de benzer bir yeterliliği gerektirmektedir. 5A ISCED 5A programları büyük oranda teorik temelli olup ileri araştırma programlarına ve yüksek beceri gerekliliklerine sahip mesleklere girişi sağlamak için yeterli yeterlilikleri sağlamayı amaçlamaktadır. Minimum kümülatif teorik süre (yükseköğretim seviyesinde) üç yıldır (FTE) Fakülte ileri araştırma ehliyetine sahip olmalıdır. Bir araştırma projesinin veya tezin tamamlanması içerilebilir. Programlar, yüksek beceri gerekliliklerine sahip bir mesleğe veya bir ileri araştırma programına giriş için gerekli eğitim seviyesini sağlamaktadır. Süre kategorileri: Orta: 3 yıl- 5 yıldan daha kısa Uzun:5yıl-6 yıl Çok uzun: 6 yıldan daha uzun Kategoriler: Orta; Birinci; İkinci; Üçüncü ve daha ileri 5B ISCED 5B programları, ISCED 5A programlarından genellikle daha fazla uygulama/teknik/mesleğe özgüdür. Programlar, ISCED 5A’daki programlardan daha fazla uygulama-yönelimli ve mesleğe özgüdür, ve öğrencileri ileri araştırma programlarına doğrudan girmeleri için hazırlamaz. Program içeriği, tipik olarak öğrencileri belirli bir mesleğe girmek üzere hazırlamak için tasarlanmıştır. Süre kategorileri: Kısa:2 yıl-3 yıldan daha kısa Orta:3 yıl-5 yıldan daha kısa 6 YÜKSEKÖĞRETİMİN İKİNCİ EVRESİ (İLERİ ARAŞTIRMA YETERLİLİĞİNE GÖTÜREN) Bu seviye, bir ileri araştırma yeterliliği ödülüne götüren yükseköğretim programları için kullanılmaktadır. Bu seviye, orijinal bir araştırmanın ürünü olan ve bilgiye önemli bir katkıyı temsil eden basılabilir kalitede bir tez veya bilimsel bir incelemenin sunulmasını gerektirmektedir. Sadece kurs-çalışmasına dayalı değildir. Katılımcılarını, ISCED 5A programları veren kurumlarda öğretim üyesi pozisyonları ve kamu ve endüstride araştırma pozisyonları için hazırlamaktadır.

11 ISCED Seviyeleri Arasındaki Geçişler ve Haritalama

12 Mühendislik, İmalat ve inşa
ISCED-97 eğitim ve öğretim alanları (Mühendislik, İmalat ve İnşa Örneği) 5 GENİŞ ALANLAR Mühendislik, İmalat ve inşa DAR ALANLAR 54 İmalat ve işleme 52 Mimarlık ve yapı . AYRINTILI ALANLAR 521 Makine ve Metal İşi 522 Elektrik ve enerji Eğitim programlarının sınıflandırılmasında konu içerikli yaklaşım (subject content approach) kullanılmakta olup programlar, bilgi yakınlığına dayalı olarak ayrıntılı, dar ve geniş alanlarda bir araya getirilmektedir [3]. Bilgi yakınlığına karar vermede aşağıdaki kriterler kullanılmaktadır : Teorik içerik, Öğrenim amacı, İlgi nesneleri, Yöntemler ve teknikler, Araç ve gereç.

13 ISCED-97 eğitim ve öğretim alanları
Geniş Alanlar Dar Alanlar Ayrıntılı Alanlar 5 Mühendislik, İmalat ve inşa 52 Mühendislik ve mühendislik işlemleri 54 İmalat ve işleme 58 Mimarlık ve yapı 521 Makine ve Metal İşi 522 Elektrik ve enerji 523 Elektronik ve otomasyon 524 Kimya ve kimyasal işlem 525 Motorlu taşıtlar, gemiler ve uçaklar 541 Gıda işleme 542 Tekstil, giyim, ayakkabı, deri 543 Malzeme (ahşap, kağıt, plastik, cam) 544 Madencilik ve maden çıkartma 581 Mimarlık ve şehir planlaması 582 Yapı ve inşaat mühendisliği

14 ISCED-97 Ayrıntılı Alan Tanımlamaları
5 Mühendislik, İmalat ve inşa 521 Makine ve Metal İşi Makine, makine tesisleri ve sistemleri, ve metal ürünlerini planlama, tasarlama, geliştirme, üretme, bakımını yapma ve izleme çalışması. Mal ve hizmet üreten makineleri tasarlama ve bakımını yapmayı içermektedir. Bu alandaki programların odak noktası, makineler, mekanik sistemler ve metal ürünlerdir. Silah yapımcısı Hidrolik Kilitçi ve kasa tamircisi Makine mühendisliği Mekanik işlemler programları Metal döküm ve model yapımı Metalürji mühendisliği Hassas mekanik Yaprak metal çalışma Çelik üretimi Alet ve kalıp yapımı Kaynak yapma

15 TEŞEKKÜR EDERİM. http://bologna.yok.gov.tr http://bologna.gov.tr
TEŞEKKÜR EDERİM.


"NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEK RAPORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları