Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEĞERLER EĞİTİMİ VEFA VE TARİH BİLİNCİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEĞERLER EĞİTİMİ VEFA VE TARİH BİLİNCİ."— Sunum transkripti:

1 DEĞERLER EĞİTİMİ VEFA VE TARİH BİLİNCİ

2 VEFA nedir? Sözlüklere baktığımızda aşağıdaki tanımlarla karşılaşırız;
Sevgiyi sürdürme, sevgi bağlılığı. Borcuna sadık olma. Bir şeyin karşılığı olarak verilen, ödenen. Sözünde duran, dostluğu sürdüren.

3 VEFA; Özverileri ve güzellikleri asla unutmamaktır.
Unutmamış olmanın gereklerini yerine getirmektir. Sevgi ile saygının devamlılığı demektir.

4 İnsanın, kendisinin yetişmesinde emeği geçenlere minnettarlık duyması insanlığının bir gereğidir.
Bu duygu, özümüzdeki insani özellik olan vefa duygusudur. Vefalı insan; sözünü yerine getirir, iyilikleri asla unutmaz.

5 Bizleri yetiştirmede emeği geçen, özveride bulunan anne ve babalarımıza, akrabalarımıza, okulumuzda eğitim ve öğretim veren öğretmenlerimize, tarihimizi şanlı zaferlerle yazan büyüklerimize,özgürce yaşamamız için bu vatanı canı pahasına korumuş olan şehitlerimize, gazilerimize ve ulu önderimiz Atatürk’e vefa borcumuz var.

6 Peki vefa borcumuzu nasıl öderiz?
Saygılı davranmak, Elinden gelen iyiliği yapmak, Verilen sözü yerine getirmek, Yapılan iyilikleri asla unutmamak, Tarihteki büyüklerini minnetle anmak.

7 Tarihimizde zaferleriyle anılan büyüklerimizi,

8 Yavuz Sultan Selim

9 Kanuni Sultan Süleyman

10 Mustafa Kemal Atatürk

11 Unutmamalı ve saygıyla anmalıyız.
Çünkü;

12 Yaşam gülmeyi ,sevgi hak etmeyi, vefa unutmamayı,
dostluk sadık kalmayı bilenler içindir ! (Mevlana) Vefa ve Tarih Bilinci

13

14 Vefa ve samimiyet ilk prensipleriniz olmalıdır. Konfüçyus

15 TARİH Milletlerin önemli kuvvet kaynaklarından biri de tarihleridir. Tarih, milletin ortak karakter ve değerlerini gösterir. Toplumlar, millet olarak varlıklarını devam ettirebilmek için tarihlerine dayanmak zorundadırlar. Tarih; geçmişi günümüze ve geleceğe bağlayan bir köprü gibidir. Tarih, millette kök duygusunu uyandırır. Bu duygu, birey veya toplumda bir millete mensubiyet bilincini canlı tutar ve onu derinleştirir.

16 TARİH BİLİNCİ NEDİR? Tarih bilinci nedir? Sorusunun yanıtı, ’Tarih nedir?’ sorusunun yanıtında gizlidir. Bir kişinin tarih bilincine sahip olup olmadığını anlamanın en kısa yolu, ona bir tarih tanımı yaptırmaktır. Eğer kişi, tarihi salt bir geçmiş, olaylar ve olgular yığını olarak görüyorsa tarih bilincinden yoksun demektir. Yani, tarihsel bilgi birikimine sahip olmak, tarih bilincine sahip olmak anlamına gelmez. Tarih bilinci, tarihsel bilgiyi bilimsel düşünce düzeyine ulaştırabilmek; yüzyıllar, binyıllarla anlatılan, sonsuz gibi görünen olgular yumağını akılcı bir yorumla çözebilmek, demektir.

17 Tarih bilinci geçmişten beslenmekle beraber ileriye doğru giden düşünceye dayanır ve geleceğe yön vermede belirleyici yer tutar.

18 Tarih bilinci, yakıtı tarih olan bir aydınlatma aracıdır
Tarih bilinci, yakıtı tarih olan bir aydınlatma aracıdır. Onun ışığıyla günümüzü daha iyi anlayabilir, geleceği daha iyi görebiliriz.

19 Her millet kendi tarihini bilmelidir.
Tarihini bilmeyen, kültürel değerlerine sevgi ve saygıyla bağlı olmayan bir millet, kökleriyle toprağa bağlı olmayan bir ağaç gibi en ufak rüzgarda yıkılıp gider.

20 Geçmişle bağlarını kesen milletler, çok yaşayamazlar.
Birçok düşünür milletlerin tarihi geçmişleriyle olan bağlarını, can damarına benzetir. Geçmişle bağlarını kesen milletler, çok yaşayamazlar.

21 Tarih bilincine sahip kimse; geçmişi yaşayan ve anlamlandıran,

22 Geçmişten ders alan, sonuç çıkaran,

23

24 Geçmişe bakıp geleceği tahmin eden kimsedir.

25 ATATÜRK, Türk ve Dünya tarihine önem veren bir liderdi.

26 Atatürk, sağlam bir tarih bilincine sahipti;
1919 yılında Hacıbektaş’a geldiğinde, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yönetim biçiminin cumhuriyet olacağının sinyalini vermişti. II. Dünya Savaşı’ndan çok önce, 1932’de, Avrupa’da geçmişte olanları ve o günkü gelişmeleri değerlendirerek II. Dünya Savaşı’nın yılları arasında başlayacağını söylemişti.

27 Atatürk tarih bilincini; geçmişi inceleyip, olayları tespit ederek, geleceğe ve gelecek kuşaklara nasihat şeklinde yansıtır; “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”

28 Atatürk’ün sağlam tarih bilincini örnek alan kimse;
Atatürk Söylev’inde görüşlerini kanıtlamak için sık sık tarihi bilgilerden yararlanmıştı. Atatürk’ün sağlam tarih bilincini örnek alan kimse; tarihi inceleyip araştırıp, sorgulayıp, görüşlerini belgelere dayandırarak, gelecekle ilgili varsayımlar yapabilmelidir.

29 “Evvelâ millete tarihini, asîl bir millete mensup bulunduğunu, bütün medeniyetlerin anası olan ileri bir milletin çocukları olduğunu öğretmeliyiz.” Mustafa Kemal Atatürk

30 İnsanlar tarihî geçmişlerini, kültür ve medeniyetlerini asla unutmamalıdır. Çünkü bize mertebe kazandıracak veya kaybettirecek bu birikimlerimizdir. Maziyi yâd ederek yaşamak, geleceği şekillendirmek için gereklidir. Fakat geçmişe takılıp kalmak ta en az geçmişi unutmak kadar tehlikelidir. Geçmişteki hatalarımızdan ders, başarılarımızdan ise hız almalıyız. Böylelikle gayret ve motivasyonumuzu en üst seviyede tutabiliriz.

31 Geçmiş, geleceğe ışık tutar.

32 Kültür ve medeniyetler unutulmamalıdır.

33

34 Tarihle İlgili Özlü Sözler
“Tarih, faydası herkesi kapsayan bir ilimdir. Yaşanılan çağın olaylarıyla, eski çağın olaylarını karşılaştırıp sonuca varmak gerekir.” Nâimâ

35 “Ecdâdını unutanlar, kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler
“Ecdâdını unutanlar, kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler.” Çin Sözü

36 Tarih; geçmişte yapılmış, şu anda elimizde olan ve istikbali gösteren bir dürbündür. Geçmişin yıkıntıları, bugünün uyarılarıdır. George Bancroft

37 Tarih, milletlerin tarlasıdır.
Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer. Voltaire

38 Tarihin başlıca faydası;
Öncekilerin iyi ve kötü işlerini Bize öğretmesidir. L. Chesterfield

39 Dünü bilmeyen bugünü anlayamaz;
bugünü anlamayan yarını göremez, yarını inşa edemez; hatta dünden gelen hamlelerin nedenlerini bile düşünemez. Abdülbaki Gölpınarlı

40 Tarihi; bir arabanın dikiz aynası olarak algılayabiliriz.
Ona çok fazla bakmadığımızda kaza yapma olasılığımız kesinlikle artacaktır.

41 Hiç tarih bilmeyenlerin, yani tarih bilincine sahip olmayanların durumu ise dikiz aynası olmayan bir otomobilde ilerleyen ve muhtemelen kısa bir süre sonra büyük ve ölümcül bir kaza yapacak olan kişiye benzetebiliriz.

42 Tarihi inceleyip öğrenelim.
Geçmişte yapılmış olanlardan ders alalım. Tarihteki büyüklerimizi unutmayalım, vefalı olalım. Geleceğe sağlam adımla ve bu bilinçle ilerleyelim.

43 Tarihi milletler yazar
Tarihi milletler yazar. Millet olamayanlar ibret alarak gıpta ederek tarihi ancak okuyabilirler. Milletler tarihlerini kanlarını mürekkep silahlarını divit kalem gibi kullanarak yazarlar. Onların tarihleri bayrak olur gelecekleri Ay’la yıldız.

44


"DEĞERLER EĞİTİMİ VEFA VE TARİH BİLİNCİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları