Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MADDENİN TANECİKLİ YAPISI"— Sunum transkripti:

1 MADDENİN TANECİKLİ YAPISI

2 MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
ATOM:Her maddenin bölünemez ve gözle görülemez en küçük yapı taşına denir. Bir maddenin atomları o maddenin özelliklerini taşır. Tarihte maddelerin atomlardan oluştuğunu ve atomların bölünemez olduğu fikrini ilk olarak Yunanlı filozof Demokritos ortaya attı.

3 MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
Demokritos dışında atom ile ilgili çalışmalar yapanlar… JOHN DALTON(1819):Atomların için dolu, sağlam ve bölünmezdir. HENRİ BECQUREL ve MADAM CURİE:Atomun daha küçük parçacıklara bölünebileceğinin buldular. ERNEST RUTHERFORD( ):Atom bölünebilir ve atomlar arasında boşluklar olduğunu deneyle ispatladı. NİELS BOHR(1913);Kendinden önceki araştırmacıların fikirlerini geliştirerek atomun daha da küçük parçacıklardan oluştuğunu gösteren bir model tasarladı.

4 MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
MOLEKÜL:Aynı tür ve ya farklı tür en az iki atomun birleşmesiyle oluşmuş atom kümelerine denir.

5 MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
Madde nedir? Kütlesi ve hacmi olan her şeye madde denir. Çevremizde gördüğümüz,günlük hayatımızda kullandığımız,yediğimiz,içtiğimiz soluduğumuz kütlesi hacmi olan ve uzayda yer kaplayan her şey maddedir. Peki her şey madde midir? Işık,ısı,ses,elektrik enerjisi bir madde değildir.Ölçülebilecek bir kütleye ya da hacme sahip değillerdir.

6 MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
NOT:Maddenin miktarı içerdiği tanecik sayısına bağlıdır.tanecik sayısı arttıkça maddenin miktarı da artar.maddenin miktarı arttıkça kütlesi de artar.Ancak hacmi de artar diyemeyiz.Çünkü bu maddenin fiziksel haline bağlıdır. Madde katı ya da sıvı ise madde miktarı artarsa hacmi de artar eğer gaz ise bu artış gazın bulunduğu kaba bağlıdır.

7 MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
Maddelerin hacmi değişir mi? Katı maddeler için; Kuvvet etkisi ile maddeleri hacmi değişebilir.Fakat bu bütün maddeler için geçerli değildir.Mesela katı maddelerin tanecikleri arasında yok denecek kadar az boşluk vardır.Bu nedenle kuvvet uygulayarak hacmini değiştirmek imkansızdır.Bir tahtaya istediğin kadar kuvvet uygula hacmini değiştiremezsin.

8 MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
Sıvı maddeler için; Sıvılarda katılara oranla daha fazla boşluk vardır. Fakat bu kuvvet uygulanınca hacim değiştirmeye yetecek kadar etkili değildir. Sonuç olarak sıvılarda da kuvvet uygulanınca hacim değiştirmezler.

9 MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
Gazlar için; Gazların tanecikleri arasında çok fazla boşluk vardır. Bu nedenle kuvvet etkisi ile hacim değiştirebilirler. Örneğin boş bir şırınganın pistonunu ileri doğru ittiğimizde hareket edecek ve hacim değişecektir.

10 MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
Genleşmenin etkisi ile hacim değişebilir mi? Genleşmenin etkisi ile hacim değişebilir.Sıcaklığı arttırdığımızda termometre içerisindeki sıvının yükselmesi sıvıların,sıcak su içerisine bırakılan topun büyümesi gazların,bir halka içinden rahatça geçebilen topun ısıtıldıktan sonra aynı yerden geçememesi katıların genleştiğinin bir kanıtıdır.

11 MADDENİN TANECİKLİ YAPISI Maddelerin sınıflandırılması

12 MADDELERİN TANECİKLİ YAPISI
Saf maddeler: Aynı tür atom ve molekülden oluşan maddelere denir.

13 MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ Yapısında tek tür atom vardır. Fiziksel ve kimyasal yollarla daha basit maddelere dönüşemezler. Kaynama ve donma noktaları sabittir. Atomik ya da moleküler halde bulunabilirler. Aynı şartlarda öz kütleleri birbirlerinden farklıdır. Atomik yapılı element Moleküler yapılı element

14 MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
BİLEŞİKLERİN ÖZELLİKLERİ Yapılarında en az iki farklı atom bulunur. Fiziksel yollarla daha basit maddelere bölünemezler. Kimyasal yollarla daha küçük maddelere bölünebilirler. Bileşiği oluşturan atomlar moleküler yapıdadır. Bileşiği oluşturan atomlar arasındaki oran değişirse farklı bir madde oluşur. Saf ve homojen maddelerdir. Belirli erime,kaynama,donma ve yoğunlaşma sıcaklıkları vardır. Formüllerle gösterilirler.

15 MADDENİN TANECİKLİ YAPISI ELEMENT VE BİLEŞİKLER ARASINDAKİ FARKLAR
ELEMENTLER BİLEŞİKLER Aynı cins atomdan oluşur. Daha basit maddelere ayrılamazlar. Sembollerle gösterilirler. Farklı cins atomlardan oluşur. Kendini oluşturan elementlere ayrılabilir. Formüllerle gösterilirler.

16 MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
KARIŞIMLAR Saf olmayan maddelere karışım denir. Karşımlar oluşurken maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler. Belli bir formülleri yoktur. Görünümleri her yerinde aynı(homojen) ya da farklı (heterojen) olabilir. Tuzlu su,kumlu su,şekerli su v.s.


"MADDENİN TANECİKLİ YAPISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları