Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Maddenin Tanecikli Yapısı www.fensayfam.com Fen ve teknoloji sitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Maddenin Tanecikli Yapısı www.fensayfam.com Fen ve teknoloji sitesi."— Sunum transkripti:

1 Maddenin Tanecikli Yapısı www.fensayfam.com Fen ve teknoloji sitesi

2 Atom Atom, elementlerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimidir. Örneğin bir demir parçasını bölmeye başlasak ilk başta ikiye böldüğümüzde elimizde kalan parçalar yine demir parçasıdır. Sonra daha bölmeye devam etsek elimizdeki parçalar hep bir demir parçası olur, ta ki demiri oluşturan en küçük parçaya yani atoma gelene kadar. Bazı maddelerin özelliklerini taşıyan en küçük parçalar birden fazla atomun bir araya gelmesiyle oluşmuştur. www.fensayfam.com Fen ve teknoloji sitesi

3 Element nedir? Aynı cins atomlardan oluşan,kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılamayan veya birleşim yoluyla elde edilemeyen saf maddelere denir. Element simgesi, her elemente ait bir ya da iki harften oluşan simgelerin, uluslararası geçerliliği vardır. Çok az sayıda elementin bilindiği zamanlarda, elementler, Plato'nun Eski Yunanlıların kullandığı toprak-hava-su ve ateş sembollerinden yaptığı uyarlamalarla simgeleniyordu. Daha sonra yeni elementler keşfedildikçe, tüm elementlerin eninde sonunda "altın"a dönüşeceği düşüncesinden yola çıkan simyacılar tarafından, güneş (altın) merkezli sistemdeki her gezegenin adı, bir elemente verildi. O dönemde bilinen elementlerin bazılarının "simya" sembolleri kullanılıyordu. www.fensayfam.com Fen ve teknoloji sitesi

4 Bileşik nedir? Bileşik, iki ya da daha fazla cinste atomun bir araya gelerek oluşturduğu saf modellere denir. Bileşiklerin en küçük yapı taşı moleküllerdir. Bileşiklerin genel özelliklerimoleküllerdir Bileşiklerin çoğu moleküler yapıdadır. Ama tuz gibileri atomik yapıdadır. Bileşikler belirli fomüllerle ifade edilirler. Bileşikle karışımın farkı: Bileşikler belirli sayıda element atomunun kimyasal bir bağ ile bağlanmasıyla oluşur. Ancak karışımın belirli bir formülü yoktur.Bileşikleri oluşturan elementler bir araya gelerek kendi özelliklerini kaybederler fakat karışımları oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler www.fensayfam.com Fen ve teknoloji sitesi

5 Molekül nedir? Kimyada, bir molekül genel olarak en az iki atomun değişik durumlarda beraber duran, bütün şekline denir. Genel olarak bir molekül, saf kimyasal maddenin kendi başına bütün kimyasal bileşimini ve özelliklerini taşiyan en küçük parçasıdır. Bazı katı ve sıvı kimyasal maddelerde (örneğin; metaller, eriyik durumundaki tuzlar, kristaller, vb) bu tanım her zaman geçerli değildir ve böyle kimyasal maddelerin farkedilebilir meleküllerden değil atomlardan oluştuğu söylenmelidir. Moleküler fizikte ise bir molekül, iki ya da daha fazla atomdan oluşan, yeterli düzeyde değişmez, elektriksel olarak nötr bir oluş biçimidir. www.fensayfam.com Fen ve teknoloji sitesi

6 Atom hakkında tarih boyunca fikir üretenler www.fensayfam.com Fen ve teknoloji sitesi

7 John dalton Maddenin en küçük yapı taşı atomdur.Atomlar bölünemez.Bir maddenin bütün atomları aynıdır.Farklı maddelerin atomlarıda farklıdır. www.fensayfam.com Fen ve teknoloji sitesi

8 Democritous Maddenin küçük ve bölünemez parçalardan oluştuğunu savunmuştur.Maddelerin farklı görünme sebebi farklı taneciklerden (atomlardan)oluştuğu demektir. www.fensayfam.com Fen ve teknoloji sitesi

9 j.j. Thomson Atomun yapısında atomdan daha küçük parçacıklar olduğunu keşfetti.Yaptığı çalışmalar sonucunda atomun üzümlü kek’e benzedğini söyledi. www.fensayfam.com Fen ve teknoloji sitesi

10 Ernest Rutherford Thomsonun bulduğu küçük parçacıkların atomun içinde değil, çekirdek etrafında dolandığını söyledi.Rutherford atom için geliştirdiği modeli, güneşin etrafında dönen gezegenlere benzetti.


"Maddenin Tanecikli Yapısı www.fensayfam.com Fen ve teknoloji sitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları