Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

bİlİşİm teknolojİlerİ uygulamaları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "bİlİşİm teknolojİlerİ uygulamaları"— Sunum transkripti:

1 bİlİşİm teknolojİlerİ uygulamaları
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜZ YARI YILI INSA 498 yapımda bİlİşİm teknolojİlerİ uygulamaları DOÇ.DR. İBRAHİM YİTMEN

2 BİLGİ YÖNETİMİ VE İnşaat Sektörü
İnşaat Firmalarında Bilgi Yönetim Süreçleri Bilginin yaşam döngüsü dört aşamalı gerçekleştirilmiştir Bilginin elde edilmesi, Bilginin dönüştürülmesi, Bilginin uygulanması, Bilginin korunması. Bilgi yönetim süreçleri INSA 498 YAPIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI

3 BİLGİ YÖNETİMİ VE İnşaat Sektörü
BİLGİNİN ELDE EDİLME SÜRECİ Mevcut bilginin ileri düzeyde kullanılması ve yeni bilginin etkili bir şekilde elde edilmesi, bilgi yönetiminin kilit unsurudur. Elde etme süreci bilginin üretilmesi, Bilginin Elde Edilmesi (Üretilmesi) Bilginin Uygulanması (Kullanılması) Bilginin Dönüşümü (Sınıflandırılması ve Depolanması) Bilginin Korunması yaratılması, yakalanması, araştırılması süreçleri ile birlikte tanımlanmaktadır. Bilginin elde edilmesi kişisel deneyimlerin paylaşılmasını ve işbirliğini gerektirir. İşbirliği bireyler arasında ve firma ile iş ortakları arasında olmak üzere iki düzeyde ortaya çıkar. Bireyler arasındaki işbirliği bireysel farklılıkları beraberinde getirir (düşünce tarzları, tercih edilen araçlar, deneyimler) ve bilginin oluşumunda faydalıdır. Firmalar arası işbirliği, potansiyel bir bilgi kaynağıdır ve bilgiyi elde etmede kritik öneme sahiptir. Teknolojinin paylaşılması, personel hareketleri ve firma ile iş ortakları arasındaki bağlantılar da bilginin elde edilmesine yardımcı olmaktadır. INSA 498 YAPIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI

4 BİLGİ YÖNETİMİ VE İnşaat Sektörü
BİLGİNİN ELDE EDİLME SÜRECİ Bilginin yaratılmasında açık ve örtülü bilgi arasındaki etkileşim, bilgi dönüşüm aşamalarının tümünde vardır. Organizasyonel bilginin üretilmesi, kendini sürekli geliştiren, bitmeyen bir süreçtir. Birbirini etkileyen bu döngü süreci, firmanın içinde ve dışında oluşur. Firma içindeki bilgi, firmanın sınırları ötesindeki farklı organizasyonlarla etkileşim sonucu üretilen yeni bilgiyle birleştirilir. Dinamik etkileşim yolu ile firma tarafından üretilen bilgi, tüketiciler, bağlı firmalar, üniversiteler ve dağıtıcılar gibi dış bileşenlerde tutulan bilginin yer değiştirmesini tetikleyebilir. Bu hareketler daha sonra firmanın üretme sürecine yansıtılır ve yeni organizasyonel bilgi yaratma süreci başlar. INSA 498 YAPIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI

5 BİLGİ YÖNETİMİ VE İnşaat Sektörü
BİLGİNİN ELDE EDİLME SÜRECİ Dış bileşenler ile bilginin üretilmesi INSA 498 YAPIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI

6 BİLGİ YÖNETİMİ VE İnşaat Sektörü
BİLGİNİN ELDE EDİLME SÜRECİ Bilginin elde edilmesi, inşaat firmalarının bilgi varlıklarının oluşturulmasında öncelikli faktörlerden biridir. Bu nedenle inşaat firmaları bilgi üretimini gerçekleşmesi için farklı kaynaklardan müşterilerine ilişkin bilgileri elde edecek süreçlere sahip olmalıdır. Müşteri taleplerine cevap verecek yapıların yapılması ve müşteri taleplerinin yönlendirilmesi onlardan alınacak bilgiyle mümkündür. Bilginin elde edilmesini etkileyen süreçlerden bir diğeri de inşaat firmalarının var olan bilgiden yeni bilgiler türetecek mekanizmalara sahip olmasıdır. Bu mekanizmalar, firmadaki bilginin kullanılmasını sağlayarak, yeni bilginin üretilmesine öncülük ederler. INSA 498 YAPIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI

7 BİLGİ YÖNETİMİ VE İnşaat Sektörü
BİLGİNİN ELDE EDİLME SÜRECİ Bir inşaat firması, karşılaşabileceği riskleri azaltabilmek için tedarikçileri hakkında bilgi elde edecek süreçlere sahip olmalıdır. Yapım sürecinin birçok aşamasında tedarikçilere ihtiyaç duyulmaktadır. Onlardan elde edilecek bilgilerin saklanması ve gerekli olduğunda yeniden kullanılması bilgi yönetiminin başarısını arttırır. Bir firmanın tamamladığı projeler, o firmanın en önemli bilgi kaynağını oluşturmaktadır. O bilgiler firmaya aktarılmalı ve ileride yapılacak olan çalışmalarda firma tarafından tekrardan kullanılmalıdır. Çalışanların sahip olduğu bilginin firmaya aktarılması ve firmada kalması bilgi yönetimi çalışmalarının en önemli amaçlarından biridir. Firmadaki çalışanlardan bilginin alınması, bilginin elde edilmesi sürecini desteklemektedir. INSA 498 YAPIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI

8 BİLGİ YÖNETİMİ VE İnşaat Sektörü
BİLGİNİN ELDE EDİLME SÜRECİ Bilgiyi firma geneline dağıtacak süreçlerin olması, bilginin elde edilmesini destekleyecektir. Çünkü bilgi, paylaştıkça çoğalan entelektüel bir sermayedir. İnşaat sektöründe yer alan bir firmanın teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi ve içinde bulunduğu pazardaki gelişmeleri yakından takip ederek bilgi sağlaması, sektördeki rekabet üstünlüğünü koruması bağlamında önemlidir. Hiçbir firma içinde bulunduğu sektörde yalnız değildir. İnşaat sektöründe yer alan firmalar, rakipleri hakkında bilgi elde edebilmelidir. İnşaat firmasının çalışanları veya ekipleri arasında bilgi değişimi sürecine sahip olması ve bu paylaşımı desteklemesi; bilginin üretilmesine katkıda bulunmaktadır. INSA 498 YAPIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI

9 BİLGİ YÖNETİMİ VE İnşaat Sektörü
BİLGİNİN DÖNÜŞÜM SÜRECİ Bilgiyi dönüştürme aşaması, mevcut bilginin firma için yararlı hale getirilmesidir. Bilginin dönüşümü, bir firmanın bilgiyi organize etme, bütünleştirme, sınıflandırma, yapılandırma, koordine etme veya dağıtma yeteneğini ifade eder. Bilginin dönüştürülmesi, firmaya modası geçen bilgiyi güncelleme olanağı tanır. Bilginin birleştirilmesi veya bütünleştirilmesi firmanın etkinliğini artırır. Bu nedenle çalışanlarının uzmanlık bilgisini bütünleştirmek, bir firmanın öncelikle hedefleri arasındadır. INSA 498 YAPIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI

10 BİLGİ YÖNETİMİ VE İnşaat Sektörü
BİLGİNİN DÖNÜŞÜM SÜRECİ Bilginin firma için değer ifade edebilmesi ancak onun sınıflandırılması, belli bir forma sokulması ve depolanması ile mümkün olmaktadır. Böylelikle bilgi doğru zamanda, doğru kişi tarafından ve doğru biçimde kullanılabilecektir. Bilginin dönüşümü ve depolanması, bilginin değerlendirilmesi açısından önemli olduğu kadar ileride yeniden kullanılabilmesi için de gereklidir. Böylelikle bilgi bir ölçüde kişilerin mülkiyetinden çıkarak firmaya mal olmuş olur. Bu sebeple bilgi oluşumunun temel süreçlerinden biri de bilginin türüne, kullanım amacına ve firmanın hedeflerine uygun olarak sınıflandırılması ve çalışanların günümüzde ve gelecekte erişimine sunulacak biçimde depolanmasıdır. INSA 498 YAPIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI

11 BİLGİ YÖNETİMİ VE İnşaat Sektörü
BİLGİNİN DÖNÜŞÜM SÜRECİ Bilginin sınıflandırılması, bilginin toplanması, tanımlanması, tasvir edilmesi, içeriğinin ne olduğunun ve ne işe yarayacağının açıklanması, kullanılması ve saklanmaya uygun bir forma sokulması anlamına gelmektedir. Firma açısından en güvenilir bilgi kaynağı sosyal anlamda yapılandırılmış, düzenlenmiş, çalışanların tümü tarafından paylaşılan, kabul edilen ve kullanılabilir durumda olan bilgidir. Bu bakımdan bilginin sınıflandırılması, firmanın bilgi potansiyelini güvenilir bir bilgi kaynağına dönüştürmeyi amaçlayan önemli bir süreçtir. Bu dönüşüm süreci, aynı zamanda firmanın bilgi kaynaklarının bir çeşit envanterinin çıkartılmasına ve mevcut bilgi potansiyelinin ortaya konulmasına yardımcı olmaktadır. Son olarak bu süreç, bilginin tasnif edilmesi, işe yaramayan veya güncelliğini yitirmiş bilgi ve enformasyon yığınlarının elenmesini sağlayarak bir çeşit filtreleme fonksiyonunu da görmektedir. INSA 498 YAPIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI

12 BİLGİ YÖNETİMİ VE İnşaat Sektörü
BİLGİNİN DÖNÜŞÜM SÜRECİ Bir firmada çalışanların sahip olduğu bilginin firmaya aktarılması ve firmada kalması, bilgi yönetimi çalışmalarının en önemli amaçlarından biridir. İnşaat firmaları bilgiyi kendilerine fayda sağlayabilecek etkinlikte kullanabilmelidir. Bilgiden faydalanılarak yeni teknolojilerin geliştirilmesi, firmanın performansında önemli rol oynar. Bilgi yönetim uygulamasının başarılı olabilmesi için elde edilen bilgilerin firmaya yararlı hale getirilmesi gerekir. Bu nedenle, firmada yürütülen projelerdeki bilgilerin, firma içinde kullanılabilecek hale getirilmesi dönüştürme sürecini olumlu etkilemektedir. Böylelikle elde edilen bilgiler, firma geneline yayılacak ve bilginin etkinliği artacaktır. Firmadaki bilginin kullanılarak uygulamaya yönelik kararlar alınması dönüştürme sürecini olumlu etkilemektedir. INSA 498 YAPIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI

13 BİLGİ YÖNETİMİ VE İnşaat Sektörü
BİLGİNİN DÖNÜŞÜM SÜRECİ Firma bünyesindeki bilginin çalışanlara aktarılarak bireysel bilgiye dönüştürülmesi, bu bilgilerin tekrardan kullanılarak yeni bilginin üretilmesi ve çalışanlardaki bireysel bilginin firmaya aktarılması, süreklilik açısından önemlidir Gerek geleneksel yöntemlerle gerekse teknolojik yeniliklerle firma içerisinde bilginin dağıtılması firmadaki bilgi varlığına katkı sağlayacaktır. Farklı projelerden elde edilen aynı veya farklı formattaki bilgiler, o firmanın bilgi varlığını oluşturmaktadır. Farklı kaynak ve türdeki bilgilerin bütünleştirilmesi, firmadaki bilgi varlığını arttıracaktır. Farklı projelerden elde edilen aynı veya farklı formattaki bilgilerin düzenlenip organizasyonunun yapılması, o bilgilere tekrardan erişimi kolaylaştıracaktır. İnşaat sektörü sürekli gelişmekte ve farklı teknolojiler sektöre girmektedir. Bu nedenle, farklı yapım tekniklerinin, yeni ekipmanların ve yapılan projelerden elde edilen bilginin sürekli güncellenmesi gerekmektedir. INSA 498 YAPIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI

14 BİLGİ YÖNETİMİ VE İnşaat Sektörü
BİLGİNİN DÖNÜŞÜM SÜRECİ Bilginin amacına uygun olarak sınıflandırılmasının oldukça zor ve uzmanlık gerektiren bir süreç olduğu bilinmektedir. Bu durum öncelikle bilginin kendine özgü yapısından kaynaklanmaktadır. Bilgi, veri ve enformasyondan farklı olarak doğrudan insan zihninin bir ürünüdür ve ancak insan zihninde hayat bulur. En basit ifadeyle bilgi insanın bildiği şeydir. Bu sebeple veri ve enformasyondan farklı olarak insanın bildiği her şeyin belirli bir biçime sokulması, belli şekillerle, rakamlarla veya sembollerle ifade edilmesi ve belli başlıklar altında sınıflandırılması bilgi için mümkün değildir. Ayrıca kurum içerisinde bilginin farklı mekanlarda, farklı biçimlerde, dağınık ve savruk biçimde bulunduğu da unutulmamalıdır. Gerekli tedbirler alınmazsa, çoğu zaman çalışanlar firma içerisinde dağınık halde bulunan bilginin varlığının dahi farkında olmayabilirler. Bu sebeple bilginin dönüşümünde, onu değerli kılan belirleyici özelliklerinin korunarak düzenleme yapılmasına dikkat edilmelidir. INSA 498 YAPIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI

15 BİLGİ YÖNETİMİ VE İnşaat Sektörü
BİLGİNİN DÖNÜŞÜM SÜRECİ Bilgi çalışmalarının temel amaçlarından biri firmanın sahip olduğu bilgi birikiminin çeşitli formlarda saklanması ve bu bilgiye gerektiğinde en kısa sürede erişim olanağının sağlanmasıdır. Çünkü bir firmanın bilgi üretmesi ve bu bilgiyi etkili bir biçimde kullanarak değer elde etmesi ancak geçmişten gelen kurumsal bilgi ve birikimle mümkün olmaktadır. Bu bakımdan firmalar, sahip oldukları bilgiyi yeniden kullanabilecekleri formlarda saklamalıdırlar. Açık bilgi, çeşitli teknolojik sistemler ve araçlar yardımıyla bireylerden bağımsız olarak kolaylıkla saklanabilmesine karşın; firmanın bilgi kaynağının çok daha büyük bölümünü oluşturan örtülü bilginin aynı yöntemler yardımıyla saklanması oldukça güçtür. Şayet işletmenin bilgi kaynakları bir buz dağına benzetilecek olursa açık bilgi, buz dağının suyun üzerinde kalan görünür kısmını; örtülü bilgi ise, suyun altında kalan görünmez kısmını oluşturmaktadır. Sonuç olarak bilginin saklanmasındaki en büyük güçlük, firma geneline dağılmış olan veya saklı halde bulunan bilgiyi ortaya çıkartmak ve değerini kaybettirmeden yeniden kullanılmasına uygun biçimde saklamaktır. INSA 498 YAPIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI

16 BİLGİ YÖNETİMİ VE İnşaat Sektörü
BİLGİNİN UYGULANMA / KULLANILMA SÜRECİ Bilginin uygulanma süreci, bilginin gerçek kullanımını ifade etmektedir. Bilginin etkili bir şekilde uygulanması, firmalara verimliliği artırma ve maliyetleri düşürme olanağı verir. Bilginin kullanılması ve bilgiden faydalanılması gibi kavramlar bilginin uygulanmasıyla ilgilidir. Firmalarda bilgiye hızlı erişimin sağlanması için depolama ve erişim mekanizmaları kurulmalıdır. Firmalar rekabet ortamında ayakta kalabilmek için kendilerine ait bilgiyi üretebilmeli, elde edebilmeli ve firma içine yerleştirebilmelidir. Bilginin elde edilmesi, geliştirilmesi, dönüştürülmesi, depolanması ve dağıtılması gibi faaliyetlerin tamamı önemli olsa da bilgi ancak kullanıldığı ve değerlendirildiği ölçüde fayda sağlar. Bir başka ifade ile bilginin yönetilmesi, elde edilen ve dönüştürülen bilginin firmaya değer katacak biçimde kullanılarak, anlamlı bir faaliyete dönüştürülmesidir. INSA 498 YAPIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI

17 BİLGİ YÖNETİMİ VE İnşaat Sektörü
BİLGİNİN UYGULANMA / KULLANILMA SÜRECİ Firmada bilgi değerinin arttırılması, çalışanların davranışlarında, çalışma anlayışında gözle görülür değişime yol açmakta, yeni ve faydalı fikirlerin, süreçlerin, uygulamaların, politikaların geliştirilmesi konularında somut katkılar yapmaktadır Bu durum ise, bilginin firma yararına etkili ve sonuç getirecek biçimde kullanılmasını gündeme getirmektedir. Bilginin kullanılması ve firmaya yarar sağlayacak eylemlere dönüştürülmesi, o bilginin elde edilmesi ve bilinmesi kadar önemlidir. Yapılan çalışmalar, bilginin en çok o bilgiyi üreten kişiler tarafından paylaşıldığında, bu kişiler tarafından diğer çalışanlara anlatıldığında ve yeni öğrenenlerin söz konusu bilgiyi kullanmaları sürecinde aynı kişiler tarafından takip edildiğinde değerli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sebeple bilginin yönetilmesi, bilginin ne ölçüde etkili ve etkin biçimde kullanıldığına, bu bilginin ne ölçüde davranışlara yansıdığına ve uygulamaya geçirildiğine bağlıdır. INSA 498 YAPIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI

18 BİLGİ YÖNETİMİ VE İnşaat Sektörü
BİLGİNİN UYGULANMA / KULLANILMA SÜRECİ İnşaat sektöründe yer alan firmalarda, gerek bilgi eksikliğinden gerekse uygulama eksikliğinden kaynaklanan hatalar çok sık karşılaşılmaktadır. Firmalar bu hatalardan ders alıp, hatalardan elde ettiği bilgileri doğru kullanabilmelidir. İnşaat firmaları gerek aynı zamanda gerekse farklı zaman dilimlerinde birçok proje gerçekleştirmektedir. Bu projelerin yürütülmesi süresince elde edilen deneyimlerin, devam eden projelere aktarılması bilginin kullanıldığını gösterir. Bir İnşaat firması sektöre bir yenilik getirebiliyorsa, ilk defa karşılaştığı problemlere çözüm bulabiliyorsa, bu durum firmanın bilgiyi iyi kullanabildiğinin göstergesidir. İnşaat sektöründe iş yapacak firmaların verimlilik analizlerini iyi yapmaları gerekmektedir. Çünkü inşaat sektörünü etkileyen çok fazla parametre vardır. Bu parametrelerin doğru yorumlanıp iyi bir verimlilik analizinin yapılması, bilginin doğru kullanılması ile mümkündür. INSA 498 YAPIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI

19 BİLGİ YÖNETİMİ VE İnşaat Sektörü
BİLGİNİN UYGULANMA / KULLANILMA SÜRECİ Firmalar uzun dönemli stratejik kararlarında, sahip olduğu bilgi birikimini kullanması; alınacak kararlardaki başarıyı arttıracaktır. Değişen rekabet şartlarında bilgiyi bulabilme ve kullanabilme yeteneğine sahip firmalar, uzun dönemli stratejik planlarında sergiledikleri performanslarda başarılı olurlar. İnşaat firmalarında bilgi, ihtiyaç duyulduğunda kolaylıkla erişilebilir olmalıdır. Gerek yazı gerekse diyalog yoluyla elde edilecek bilgilerin çalışanlar tarafından kullanılması, bilgi yönetim uygulamasını olumlu yönde etkileyecektir. Firmalar uyguladıkları bilgi yönetim çalışmaları sayesinde elde ettikleri yeni bilgiyi iyi kullanabilmelidirler. Bu bilgilerin doğru kullanılmasıyla hem rekabet avantajı sağlanabilir hem de firmanın performansı arttırılabilir. Bilginin gerektiğinde firma içerisinde kullanılabilirliğinin kolay olması şarttır. Bilgiyi alıp kullanacak olan çalışanların, o bilgiye bütünüyle hakim olması gerekir. INSA 498 YAPIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI

20 BİLGİ YÖNETİMİ VE İnşaat Sektörü
BİLGİNİN KORUNMASI SÜRECİ Güvenlik odaklı bilgi yönetim aşamasını ifade eden koruma süreci, firma içerisinde bilgiyi, yasal ve uygun olmayan kullanımdan ve hırsızlıktan korumayı amaçlamaktadır. Firmalar açısından rekabet üstünlüğü sağlayan bilginin korunması oldukça önemlidir. Bilginin korunması, doğası gereği zordur. Bu noktada işbirliği, iş gören davranış kuralları, iş tasarımları gibi uygulamalarla bilgiyi korumak için adımlar atılabilir. Firmalar kendileri için önemli olan bilgiye herkesin erişimini engelleyecek ve firmadaki bilgi akışını izleyecek teknolojileri geliştirmelidir. Ayrıca, çalışanların firmayla ilgili sahip oldukları gizli bilgiler üzerinde firmanın tasarruf hakkını, çalışanlar işten ayrıldıktan sonra da koruyan sözleşmeler yapılmalıdır. Bilginin korunmasına yönelik düzenlemelerin ve programların geliştirilmesi gibi birtakım uygulamalar da bilginin korunmasına yardımcı olacaktır. Rekabetin kaynağını oluşturan bilginin; eşsiz ve taklit edilemez olması gerekir. Güvenliğe odaklanmayan bir süreç bu önemli niteliklerini kaybedecektir. INSA 498 YAPIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI

21 BİLGİ YÖNETİMİ VE İnşaat Sektörü
BİLGİNİN KORUNMASI SÜRECİ Firmaya ait bilgilerin firmada kalması, diğer bir ifade ile bilginin korunması bilgi yönetim sürecinin önemli adımlarından biridir. Bu nedenle firmalar bünyelerinde barındırdıkları bilgileri izinsiz kullanımlara karşı korumalıdırlar. Firmaya ait bilginin ele geçirilmesi kurum içinde çalışanların veya kurum dışındaki güçlerin devreye girmesiyle gerçekleşmektedir. Firmalar kurum içinden veya kurum dışından gelebilecek bu tehlikelere karşı kendi önlemlerini almak durumundadır. Bilginin korunmasına yönelik alınacak önlemlerden biri de; bilginin izinsiz kullanımlarında, ihbar yoluyla ödüllendirme stratejisinin izlenmesidir. Bu sayede firma için önemli olan stratejik bilgilerin firma dışına çıkartılması veya kişisel amaçla kullanılmasının önüne geçilebilir. Firmaya ait her bilgi, herkesin kullanımına açık olmamalıdır. Firmadaki çalışanlar, bulundukları konumun gerektirdiği bilgiye erişme imkanı bulabilmelidir. Teknolojik olanaklardan faydalanılarak, herkesin herbilgiye kolaylıkla erişimi engellenmelidir. INSA 498 YAPIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI

22 BİLGİ YÖNETİMİ VE İnşaat Sektörü
BİLGİNİN KORUNMASI SÜRECİ Teknoloji ve yazılım casusluğu son yıllarda gündemde olan ve hatta ileriki yıllarda sürekli gündemde olacak iki tehlike olarak firmaların önünde durmaktadır. Bunlara ticari sırların açığa çıkartılma tehlikesi eklendiğinde, inşaat firmalarının kapsamlı güvenlik ve prosedürlere sahip olmasının önemi daha da artmaktadır. Firma içinde hangi bilgilerin genel kullanıma açık olduğu hangi bilgilerin kısıtlı kullanıcılara açık olduğunun tanımlanması gerekir. Çalışanlara, bağlı bulundukları inşaat firması açısından; bilginin korunmasının öneminin açıkça anlatılması önemlidir. INSA 498 YAPIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI

23 BİLGİ YÖNETİMİ VE İnşaat Sektörü
İNŞAAT FİRMALARINDA BİLGİ YÖNETİM STRATEJİLERİ İyi kurulmuş bir organizasyonel yapıya ve köklü bir kurum kültürüne sahip, teknolojik yeniliklere duyarlı bir firma; tanımladığı stratejik hedeflere ulaşabilmesi için bu olanakların bütünleşmesini ve koordinasyonunu sağlayan bir bilgi yönetim stratejisine sahip olması gerekir. Bilgi yönetim stratejisi, bilginin nasıl üretildiğini, sınıflandırıldığını, dağıtıldığını ve kullanıldığını açıklayan, bilginin nasıl yönetileceğini ortaya koyan bir plan veya metottur. Bilgi yönetim stratejisi, mevcut bilgi yönetimi uygulamalarında gerçekleşen değişiklikleri ve bu değişikliklere ulaşmanın yollarını tanımlamaktadır. Bilgi yönetim stratejisi, bir firmada gerçekleştirilen her faaliyet noktasında firmanın en uygun bilgiye sahip olması için bilginin yaratılmasına, saklanmasına, organize edilmesine, yenilenmesine, paylaşılmasına ve kullanılmasına odaklanmaktadır. INSA 498 YAPIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI

24 BİLGİ YÖNETİMİ VE İnşaat Sektörü
İNŞAAT FİRMALARINDA BİLGİ YÖNETİM STRATEJİLERİ Bilgi yönetim stratejisi; teknolojinin, kültürel değişimin, yeni bir ödüllendirme sistemi kavramının firmada uygulanmasına odaklanmaktadır. Bu kavramlar firma içerisine iyi uyarlandıkları ve bütünleştirildikleri takdirde, teknik ve kurumsal girişimler, bilgi yönetim sürecini destekleyecek sağlam birer adımdır. Etkili bir bilgi yönetim stratejisi, bir kurumda teknolojik sistemlerin, sosyal ve kültürel unsurların, değişim ve gelişimin, insan kaynakları yönetiminin ve tüm çalışanların sürece gönüllü katılımlarını sağlar. Bilgi, firmanın veri ve belge kaynakları olarak tanımlanırsa;. bilgi yönetimi, bu kaynakların kullanımını koordine etme işidir. Teknoloji, bilgi yönetim sürecini destekleyen bir araç olarak kullanılmaktadır. Bilgi yönetim stratejisi ise, bu süreci geliştirmek için kullanılan bir plandır. INSA 498 YAPIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI

25 BİLGİ YÖNETİMİ VE İnşaat Sektörü
İNŞAAT FİRMALARINDA BİLGİ YÖNETİM STRATEJİLERİ Bilgi yönetimi ve bilgi yönetim stratejisi


"bİlİşİm teknolojİlerİ uygulamaları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları