Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUMAMA NEDENLERİ : OKUMAMA NEDENLERİ : Vakit bulamama Kitapların pahalılığı Okunacak bir şey bulamama.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUMAMA NEDENLERİ : OKUMAMA NEDENLERİ : Vakit bulamama Kitapların pahalılığı Okunacak bir şey bulamama."— Sunum transkripti:

1

2 OKUMAMA NEDENLERİ : OKUMAMA NEDENLERİ :

3 Vakit bulamama Kitapların pahalılığı Okunacak bir şey bulamama

4 * Pek de geçerliliği olmayan, deyim yerindeyse sudan bahaneler…

5 OKUMAMAYA DEĞİL,OKUMAYA BAHANELER ÜRETELİM.

6 “Uygar toplumlarda bireyin kendi uğraş alanında ilerlemesi, önemli görevlere, yetkilere yükselmesi, gelişmiş bir okuma yetisi aracılığıyla kazandığı bilgi birikiminin sonucudur.”

7 “Okumak insanı olgunlaştırır, konuşmak ustalaştırır, yazmak ise daha somut bir bilgi sağlar.” Bacon

8 “ İnsanlığı yönetebilecek olanlar, okuma yazma gücüne sahip olanlardır.” Voltaire

9 “Okuma tutkuların en soylusudur. Ekmek nasıl bedeni beslerse o da öylece ruhu besler.” Albalat

10 “Okumak adlandırmaktır, dinlemek ise yalnızca bir dili algılamak değil, aynı zamanda onu kurmaktır.” Barthes

11 “ Okumayı öğrenme sanatların en gücüdür.” Goethe

12 OKUMANIN AMAÇLARI

13 Saplantılardan arınmı ş bir dü ş ünme alı ş kanlı ğ ının kazandırılması.

14 Ele ş tirel bakı ş ın uyandırılması.

15 Çok yönlü dü ş ünmenin ö ğ retilmesi. Ba ş ka deyi ş le bir sorunun tek bir bakı ş açısından de ğ il de çe ş itli açılardan ele alınıp de ğ erlendirilmesi.

16 Dü ş gücünün geli ş tirilmesi.


"OKUMAMA NEDENLERİ : OKUMAMA NEDENLERİ : Vakit bulamama Kitapların pahalılığı Okunacak bir şey bulamama." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları