Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENME – ÖĞRETME KURAM VE MODELLERİ Öğr. Gör. Osman ALBAYRAK- 2015 www.albayrakegitim.com 16.04.2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENME – ÖĞRETME KURAM VE MODELLERİ Öğr. Gör. Osman ALBAYRAK- 2015 www.albayrakegitim.com 16.04.2015."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENME – ÖĞRETME KURAM VE MODELLERİ Öğr. Gör. Osman ALBAYRAK- 2015 www.albayrakegitim.com 16.04.2015

2 3/21/2008193 TAM ÖĞRENME MODELİ B. BLOOM www.albayrakegitim.com 16.04.2015

3 www.albayrakegitim.com Carroll’un Okulda Öğrenme Modeli’nden esinlenerek ortaya atılan Tam Öğrenme Modeli’ne göre; Uygun ortam ve öğrenme koşulları sağlandığında hemen hemen herkes öğrenebilir. Bu Modele göre öğrenemeyen öğrenci yoktur, öğretemeyen öğretmen vardır.

4 16.04.2015 www.albayrakegitim.com Okulda öğrenmeyi birçok faktör etkiler. Bunlar; Öğrencinin olgunlaşma düzeyi, Genel yeteneği, Öğretmenin kişilik özellikleri, Ailenin sosyo-ekonomik statüsü gibi Bu faktörleri değiştiremeyiz Diğer faktörler ise ; Öğrencilerin dersle ilgili ön öğrenmeleri; İlgisi, tutumu, başarılı olabileceğineolan inancı, Öğretim hizmetinin niteliği Bunları değiştirebiliriz

5 3/21/2008196 Tam öğrenme modeli her bir öğrenciye ek zaman ve öğrenme olanakları sağlandığında bütün öğrencilerin okulda öğretilmek istenen yeni davranışları öğrenebileceğini ileri sürer. Tam öğrenme modeli her bir öğrenciye ek zaman ve öğrenme olanakları sağlandığında bütün öğrencilerin okulda öğretilmek istenen yeni davranışları öğrenebileceğini ileri sürer. www.albayrakegitim.com 16.04.2015

6 Tam öğrenme modelinin üç temel değişkeni vardır. 1.Öğrenci nitelikleri 1.Öğrenci nitelikleri 2.Öğretim hizmetinin niteliği 2.Öğretim hizmetinin niteliği 3.Öğrenme ürünleri 3.Öğrenme ürünleri www.albayrakegitim.com 16.04.2015

7 3/21/2008198 ÖĞRETİM ÖĞRETİM ÖĞRENCİ NİTELİKLERİ Bilişsel Giriş Davranışları % 50 Duyuşsal Giriş Özellikleri % 25 Öğrenme Ünitesi ÖĞRENME ÜRÜNLERİ Öğrenme Düzeyi ve Çeşidinin Artması Öğrenme Hızının Artması Duyuşsal Özelliklerin Yükselmesi ÖĞRETİM HİZMETİNİN NİTELİĞİ % 25 İpuçları Katılma Pekiştirme Dönüt ve Düzeltme Öğrenme Düzeyini Etkileyen Önemli Değişkenler ve Bunlar Arasındaki İlişkiler www.albayrakegitim.com 16.04.2015

8 ÖĞRENCİ NİTELİKLERİ ÖĞRENCİ NİTELİKLERİ BİLİŞSEL GİRİŞ DAVRANIŞLARI ile BİLİŞSEL GİRİŞ DAVRANIŞLARI ile DUYUŞSAL GİRİŞ ÖZELLİKLERİ dir. DUYUŞSAL GİRİŞ ÖZELLİKLERİ dir. www.albayrakegitim.com 16.04.2015

9 Tam öğrenme (1. Temel Öğe) Öğrencilerin giriş davranışları Öğrencilerin giriş davranışları Bilişsel Bilişsel Ön bilgi Ön bilgi Öğrenme stratejisi, Öğrenme stratejisi, Öğrenme stili Öğrenme stili Problem çözme becerisi vb… Problem çözme becerisi vb… Duyuşsal Duyuşsal Konuya, öğrenmeye karşı tutum Konuya, öğrenmeye karşı tutum İlgi, İlgi, Kendine güven vb… Kendine güven vb… www.albayrakegitim.com 16.04.2015

10 Tam öğrenme (2. Temel Öğe) Öğretim hizmetinin niteliği: Öğretim sürecindeki her etkinliği kapsar. Öğretim hizmetinin niteliği: Öğretim sürecindeki her etkinliği kapsar. Ders öncesinde hazırlık Ders öncesinde hazırlık Hedefler, yöntem, değerlendirme vb… Hedefler, yöntem, değerlendirme vb… Pekiştirme, Pekiştirme, Geri bildirim Geri bildirim Öğrenci katılımını sağlama Öğrenci katılımını sağlama www.albayrakegitim.com 16.04.2015

11 Tam öğrenme (3. Temel Öğe) Öğrenme ürünü: Öğrenme ürünü:  Bilişsel ( bilgi birikimi ) olarak öğrenme düzeyi ve çeşidinin Artması çeşidinin Artması  Öğrenme Hızının Artması  Duyuşsal Özelliklerin Yükselmesi www.albayrakegitim.com 16.04.2015

12 www.albayrakegitim.com

13 16.04.2015 www.albayrakegitim.com Ek Öğrenme Aktiviteleri - Evde ek öğretim (ödev ya da proje) - Okulda ek öğretim -Küçük gruplarla öğretim -Bire bir öğretim - Programlı ve bilgisayarlı öğretim - Akademik oyunlarla öğretim - Ek kaynak ve yardımcı kitaplarla öğretim - Farklı bir yöntemle tekrar öğretim Tamamlama işlemlerinden öğrencilerin tam öğrenme ölçütüne ulaşıp ulaşmadıkları belirlendikten sonra yeni üniteye geçilir

14 MODELİN OLUMLU YÖNLERİ MODELİN OLUMLU YÖNLERİ Her öğrencinin kendi hızında ilerlemesine imkan tanır. Her öğrencinin kendi hızında ilerlemesine imkan tanır. Öğrenciye ihtiyaç duyduğu zaman verilir. Öğrenciye ihtiyaç duyduğu zaman verilir. Öğrenciler arasında eşitliği sağlar. Öğrenciler arasında eşitliği sağlar. Öğrenme ürünleri sürekli olarak değerlendirilir. Öğrenme ürünleri sürekli olarak değerlendirilir. Süreç öğrencilerin düzeyine göre ayarlanabilir. Süreç öğrencilerin düzeyine göre ayarlanabilir. Öğrencilerin başarı düzeylerinde olumlu etki yapar. Öğrencilerin başarı düzeylerinde olumlu etki yapar. Aşamalı öğrenmede sonraki öğrenmelerde süre kısalır. Aşamalı öğrenmede sonraki öğrenmelerde süre kısalır. www.albayrakegitim.com 16.04.2015

15 MODELİN OLUMLU YÖNLERİ MODELİN OLUMLU YÖNLERİ Akademik özgüvende artış sağlar Akademik özgüvende artış sağlar Öğrencilerin kendilerine olan güvenini artırır. Öğrencilerin kendilerine olan güvenini artırır. Öğrenci bir sonraki ünite için gerekli giriş davranışlarını-becerilerini kazanmış olur. Öğrenci bir sonraki ünite için gerekli giriş davranışlarını-becerilerini kazanmış olur. Öğretmenin öğretim için daha iyi hazırlanmasını sağlar. Öğretmenin öğretim için daha iyi hazırlanmasını sağlar. www.albayrakegitim.com 16.04.2015

16 MODELİN SINIRLILIKLARI MODELİN SINIRLILIKLARI Daha çok zaman ayrılması. Daha çok zaman ayrılması. Hazırlıkların çokluğu. Hazırlıkların çokluğu. Öğretmen açısından uygulama zorluğu Öğretmen açısından uygulama zorluğu Tüm öğrenciler aynı hızda ilerleyemez. Tüm öğrenciler aynı hızda ilerleyemez. Yeniden öğretim yapıldığında çok çeşitli öğretim araçları gerekir. Yeniden öğretim yapıldığında çok çeşitli öğretim araçları gerekir. Her bir ünite için farklı testler-sınamalar gereklidir. Her bir ünite için farklı testler-sınamalar gereklidir. www.albayrakegitim.com 16.04.2015

17 SORU ÖRNEKLERİ www.albayrakegitim.com 16.04.2015

18 www.albayrakegitim.com

19 16.04.2015 www.albayrakegitim.com ( KPSS 2012 )

20 2. Öğretim hizmetinin niteliğini belirlemede önemli bir yeri olan "ipucu, pekiştirme, katılım, donüt ve düzeltme" hangi öğrenme modelinin temel öğeleridir? (2007) A) İş birliğine dayalı öğrenme B) Anlamlı öğrenme C) Tam öğrenme D) Buluş yoluyla öğrenme E) Beyin temelli öğrenme C www.albayrakegitim.com 16.04.2015

21 www.albayrakegitim.com

22 3. Bloom'un tam öğrenme modeline göre, aşağıdakilerden hangisi "belli bir zaman içinde öğrenciyi etkileme gücünde olan dış koşullar"dan biri değildir? (2005) A) Dönüt (geribildirim) B) Önkoşul öğrenmeler C) İşaret ve açıklamalar D) Pekiştirme E) Düzeltme B www.albayrakegitim.com 16.04.2015

23 ÇOKLU ZEKA KURAMI ( GARDNER) www.albayrakegitim.com16.04.2015

24 Farklı nedenlerle hasar görmüş beyinleri inceleyen Prof. Howard Gardner, insan beyninin farklı bölümlerden oluştuğu ve her bölümün özel işlevlere sahip olduğu gerçeğinden yola çıkarak çoklu zeka teorisini ortaya atmış ve insanların tek bir zekaya sahip oluğu IQ denilen anlayışı kırmıştır. Farklı nedenlerle hasar görmüş beyinleri inceleyen Prof. Howard Gardner, insan beyninin farklı bölümlerden oluştuğu ve her bölümün özel işlevlere sahip olduğu gerçeğinden yola çıkarak çoklu zeka teorisini ortaya atmış ve insanların tek bir zekaya sahip oluğu IQ denilen anlayışı kırmıştır. ÇOKLU ZEKA TEORİSİ www.albayrakegitim.com16.04.2015

25 216 Çoklu ZEKA Alanları www.albayrakegitim.com16.04.2015

26 İYİ BİR HAFIZASI VARDIR DİNLEME BECERİSİ YÜKSEKTİR KELİME OYUNLARINI SEVER İYİ BİR FIKRA ANLATICISIDIR KİTAPLARLA İÇ İÇEDİR İYİ BİR KELİME HAZNESİ VARDIR SÖZEL OLARAK İYİ İLETİŞİM KURAR YAZMAKTAN HOŞLANIR 16.04.2015www.albayrakegitim.com

27 MESLEKFİİLDERS Öğretmen Gazeteci Yazar Şair Çevirmen Avukat Edebiyatçı Oyun yazarı Yayıncı Hatip Eğitim bilimci Komedyen Romancı Tanımla Listele Görüş Formüle et Yeniden ifade et Tartış Şiir, makale yaz Sunu yap Slogan Bul Röportaj Yap Mektup Yaz Talk-Show Sun Türkçe Yabancı Dil Dilbilgisi Sosyal Bilgiler Dil Kulübü Okul Gazetesi Yıllık Kütüphane Hikayeler Dergiler Çizgi Roman Kelime Oyunları Senaryo Yazma DERS DIŞI 16.04.2015www.albayrakegitim.com

28 RESİMLERDEN DAHA FAZLA ÖĞRENİRLER HARİTA, TABLO VE DİYAGRAMLARI KOLAYLIKLA OKUR ARKADAŞLARINA ORANLA DAHA ÇOK HAYAL KURAR RESİM, SANAT ETKİNLİKLERİNDEN HOŞLANIR YAŞINA ORANLA DAHA İYİ ŞEKİL ÇİZER. GÖRSEL SUNULARI (FİLM, SLAYT) TERCİH EDER. BULMACA ÇÖZMEKTEN HOŞLANIR ÜÇ BOYUTLU YAPILAR KURMAKTAN HOŞLANIR (LEGO) KİTAPLARINI VE DEFTERLERİNİ ÇİZER NESNELERİN YERİNİ BİLİR 16.04.2015www.albayrakegitim.com

29 MESLEKFİİLDERSDERS DIŞI Kaşif Mimar Mühendis Mekanikçi Görsel Sanatlar Gemici Satranç uzmanı Gezgin Fotoğrafçı Ressam Dekoratör Geometri uzmanı Çiz Hayal et Şekil yap İnşa et Resmini yap Poster yap Örnekle Boya Düzenle Görsel ayrıntı hatırla Dekore et Renklendir Sanat Resim İş- Teknik Fen Bilgisi Satranç kulübü Fotoğrafçılık Resim kursu El sanatları Üç boyutlu çalış Koleksiyonlar Legolar Bloklar Haritalar Renkli kalemler Kuklalar Karikatür Model yapma 16.04.2015www.albayrakegitim.com

30 SOYUT VE KAVRAMSAL DÜŞÜNEBİLİR ZİHİNDEN İŞLEMLERİ KOLAYCA YAPAR GÜÇLÜ BİR MUHAKEMESİ VARDIR KATEGORİLERİ, İLİŞKİLERİ FARKEDER, AÇIKLAR BİLGİLER ARASINDA BAĞLANTILAR KURAR RAKAMLARLA İLGİLİ İŞLEMLERİ YAPMAKTAN HOŞLANIR MATEMATİK OYUNLARDAN ZEVK ALIR SATRANÇ VE DAMA GİBİ OYUNLARDAN ZEVK ALIR SEBEP-SONUÇ İLİŞKİLERİN KOLAYCA ANLAR 16.04.2015www.albayrakegitim.com

31 MESLEKFİİLDERSDERS DIŞI Bilim Adamı Mühendis Bilgisayar programcısı İstatistikçi Yargıç Mucit Matematikçi Muhasebeci Polisiye roman yazarı Eleştirmen Ekonomist Satın alma görevlisi Tahmin Et Uygula Karşılaştır Hipotez kur Problem yaz Şifrele Sınıfla Çözümle Hesapla Keşfet Dene Sor Akıl yürüt Matematik Fen bilgisi Hayat Bil. Dilbilgisi Bilgisayar kulübü Ölçme birimi Legolar Hesap makineleri Bilmeceler Oyun kartları Oyuncak paralar Bulmacalar Strateji oyunları Deney yapma Yap- boz 16.04.2015www.albayrakegitim.com

32 BAŞKALARINI DÜŞÜNÜR SOSYAL İLİŞKİ KURMAKTAN HOŞLANIR. DOĞAL BİR LİDER OLARAK GÖRÜNÜR. PROBLEMİ OLAN ARKADAŞLARINA ÖĞÜTLER VERİR. ORGANİZASYONLARIN BAŞ ELEMANIDIR. BİR ŞEYLER ANLATMAKTAN HOŞLANIR. DİĞER ÇOCUKLARLA OYNAMAKTAN HOŞLANIR. İKİ YA DA DAHA FAZLA YAKIN ARKADAŞI VARDIR. DİĞERLERİ ONU ARKADAŞLIK İÇİN ARAR 16.04.2015www.albayrakegitim.com

33 MESLEKFİİLDERSDERS DIŞI İş adamı Dini lider Öğretmen Organizatör Politikacı satıcı danışman Antropolog Sosyolog Doktor Parti Lideri Talk Showcu Pazarlamacı Hemşire Sosyal Çalışmacı Gözle Paylaş Değiştir Tartış Katıl Görüş İş birliği yap yardım et Öğret Takım Kur Yönlendir Arabulucu ol Empati kur Çatışma çöz İkna et Hayat bilgisi Sosyal bilgiler Halk oyunları Beden eğitimi Öğrenci konseyi Kol çalışmaları Takım oyunları İzci kampları Grup projeleri kukla gösterisi Tartışma grubu Mektup arkadaşı Gezi yarışmaya katılma Tiyatro Ders Çalıştırma Beyin Fırtınası kulüp kurma 16.04.2015www.albayrakegitim.com

34 HATALARINDAN VE BAŞARILARINDAN ÖĞRENEBİLİR BAĞIMSIZLIK DUYGUSU GÜÇLÜDÜR GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ TANIR GERÇEKÇİ AMAÇLAR OLUŞTURUR BAŞKALARINA ANLATMADIĞI HOBİSİ VARDIR. KENDİNİ İYİ MOTİVE EDER KENDİ BAŞINA TERCİH EDER. NE HİSSETTİĞİNİ DOĞRU BİR ŞEKİLDE SÖYLER. ÖZ SAYGISI YÜKSEKTİR. 16.04.2015www.albayrakegitim.com

35 MESLEKFİİLDERSDERS DIŞI Psikolog Dini Lider Araştırmacı Kuramcı Felsefeci Şair İlahiyatçı Politik lider Sanatçı Zanaatçı Yazar Dinle Anla Ölç Değerlendir Eleştir Hedef oluştur İfade et Günlük yaz Amaç belirle Hayal et Bireysel çalış Düşün Duyumsa Planla Sessiz kal Kompozisyon Matematik Türkçe Din Bilgisi Resim İlgi grupları Bilgisayar Bulmacalar Filmler Okuma köşeleri Kişisel öğretim El sanatları 16.04.2015www.albayrakegitim.com

36 DOĞA OLAYLARINA MERAKLIDIR HAYVANLARA KARŞI ÇOK MERAKLIDIR AÇIK HAVADA OLMAKTAN HOŞLANIR BAHÇE İŞLERİNİ SEVER VARLIKLARI SINIFLANDIRMAYA MERAKLIDIR. FARKLI BİTKİ VE HAYVANLARA İLGİ DUYAR ÇEVRE KİRLİLİĞİNE DUYARLIDIR DOĞA DERGİLERİNİ VE BELGESELLERİ İZLER DOĞAYLA BAŞBAŞA KALMAYI SEVER 16.04.2015www.albayrakegitim.com

37 MESLEKEYLEMDERSDERS DIŞI Ziraat Mühendis Çiçekçi Zoolog Bahçıvan Ziraat teknisyeni Biyolog Pet shop sahibi Jeolog Veteriner Çevre bilimci Peyzaj mimarı Bitki bilimci Astronom Hayvan terbiyecisi Gözle Tahmin et Sınıflandır Kategorize et Çözümle Fotoğraf çek Seyahat et İzle Bitki yetiştir Hayvan eğit Koleksiyon yap Araştır Keşfet Hayat Bilgisi Fen Bilgisi Matematik Sağlık Türkçe Doğa gezisi Müze gezisi Piknik yapma Koleksiyon yapma İzcilik Dağcılık Kamp yapma Su altı İnceleme Akvaryum bakımı Fotoğrafçılık 16.04.2015www.albayrakegitim.com

38 DUYGULARINI BELİRGİN OLARAK VUCUT DİLİYLE İFADE EDER BOYA VE HAMURLA OYNAMAYI SEVER NESNELERİ PARÇALAYIP BÜTÜNLEŞTİRMEYİ SEVER BİR VEYA DAHA FAZLA SPORLA UĞRAŞIR KÜÇÜK KAS GELİŞİMİ MÜKEMMELDİR UZUN SÜRE OTURDUĞUNDA ELLERİ VE AYAKLARIYLA OYNAR YERİNDE DURAMAZ 16.04.2015www.albayrakegitim.com

39 MESLEKFİİLDERSDERS DIŞI Atlet Dansçı Aktör Balerin Heykeltıraş Pantomimci Balet Mim sanatçısı Cerrah Koreograf Sihirbaz Göster Öğret Ayarla Parçalara ayır Yap Dene Rol oyna Yapı oluştur Alan gezisi yap Modelini yap Jimnastik Beden Eğitimi Yüzme Tiyatro Drama Spor takımı Kukla oyunu Aerobik Kil çalışmaları Mim sanatı Beden dili Vücut geliştirme El sanatları 16.04.2015www.albayrakegitim.com

40 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜLERE DUYARLIDIR ŞARKILARIN MELODİLERİNİ HATIRLAR GÜZEL ŞARKI SÖYLER MÜZİK ALETİ ÇALAR VURMALI ALETLERDEN HOŞLANIR RİTMİK KONUŞUR YA DA HAREKET EDER FARKINDA OLMADAN MIRILDANIR ÇALIŞIRKEN MASAYA VURARAK RİTİM TUTAR MÜZİK DİNLEYEREK ÇALIŞIR ÖĞRENDİĞİ ŞARKILARI SINIFTA SÖYLER 16.04.2015www.albayrakegitim.com

41 MESLEKFİİLDERSDERS DIŞI Kompozitör Korist Müzik Öğretmeni Besteci Bando elemanı Disk Jokey Tiyatrocu Şarkıcı Söz yazarı Müzik aleti yapımcısı Udi,gitarist vs. Müzik marketi sahibi Bestele Kaydet Şarkı sözü yaz Ritim tut Mırıldan Şarkı söyle Nota yaz Islık çal Ayaklarını vur Melodi tanı Enstrüman tanı Müzik Drama Fen bilgisi Beden Eğitimi Matematik Orff Programı Bando Orkestra Müzik kolu Koro Gitar kulübü Aerobik Şarkılar Müzikal geziler Misafir şarkıcılar 16.04.2015www.albayrakegitim.com

42 GARDNER’A GÖRE ZEKÂNIN ÖZELLİKLERİ: GARDNER’A GÖRE ZEKÂNIN ÖZELLİKLERİ: 1. Her insan kendi zekâsını arttırma ve geliştirme yeteneğine sahiptir. 2. Zekâ sadece değişmekle kalmaz, aynı zamanda başkalarına da öğretilebilir. 3. Zekâ insandaki beyin ve zihin sistemlerinin birbirleriyle etkileşimi sonucu ortaya çıkan çok yönlü olgudur. 4. Her insan, çeşitli zekâ alanlarının tümüne sahiptir. 5. Her insan zekâ alanlarından her birini belli bir düzeyde geliştirebilir. 6. Çeşitli zekâ alanları, genellikle bir arada belli bir uyum içinde çalışırlar. www.albayrakegitim.com16.04.2015

43 1. Politikacıların, Öğretmenlerin, liderlerin ve psikologların ihtiyaç duyduğu tartışma, görüşme yapma, Öğretme ve toplantı düzenleme gibi etkinliklerde, bireyi başarılı kılmada öncelikli rol oynayan zekâ alanı aşağıdakilerden hangisidir? (2009) A) Sosyal B) Dilsel C) Öze dönük D) Görsel E) Mantıksal A www.albayrakegitim.com 16.04.2015

44 www.albayrakegitim.com

45 2. Çoklu zekâ kuramının ortaya koyduğu bilgileri dikkate alarak mesleğini sürdüren bir öğretmen, bu kuramın gereği olarak aşağıdakilerden hangisini yapmaya özen gösterme­lidir? (2008) A) Dersi sunuş biçimine öğrencilerin alışması için çaba göstermelidir. B) Öğrenciler, hazırbulunuşluk düzeylerine göre bir araya getirilerek gruplanmalıdır. C) Öğrencilerin kavrayabilmeleri için konuları tekrar tekrar anlatmalıdır. D) Farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanmaya çaba göstermelidir. E) Öğrenme gerçekleştiğinde pekiştireç vermelidir. D www.albayrakegitim.com 16.04.2015

46 3. Canlılarla ilgili kitapları okumayı seven, oyun oynarken, ders çalışırken yalnız olmayı tercih eden ve açık hava ortamlarında yapılan yürüyüşlerden hoşlanan bireyin çoklu zekâ kuramına göre hangi zekâ alanlarının daha baskın olduğu söylenebilir? (2008) A) Öze dönük ve doğacı B) Doğacı ve mantıksal C) Mantıksal ve sözel D) Sözel ve öze dönük E) Öze dönük ve müziksel A www.albayrakegitim.com 16.04.2015

47 YAPILANDIRMACI ( OLUŞTURMACI) ÖĞRENME KURAMI www.albayrakegitim.com 16.04.2015

48 Bu kuram ; Ausubel’in öğrenmeyi etkileyen en önemli etken öğrencinin mevcut bilgi birikimidir, yeni öğrenilen bilgiler bunlar üzerine inşa edilir şeklinde ifade edilen düşüncesi üzerine odaklanmıştır. Temsilcileri; Vico, Piaget, Vygotsky, Bruner, Dewey ve Glasersfeld’dir www.albayrakegitim.com 16.04.2015

49 Bu düşünceye göre; öğrenci çevreyle etkileşim sonucunda yeni kazandığı bilgileri daha önceden sahip olduğu bilgilerle karşılaştırarak yorumlar ve anlamlı hale getirerek zihnine yerleştirir. www.albayrakegitim.com 16.04.2015

50 www.albayrakegitim.com

51 Geleneksel Görüş Yapılandırmacı Görüş Bilgi, bireylerin dışındadır ve öğretmenlerden öğrencilere aktarılır. Bilgi, kişisel anlama sahiptir. Bireysel olarak öğrenciler tarafından oluşturulur. Öğrenciler duyduklarını ve okuduklarını öğrenirler. Öğrenme daha çok öğretmenin iyi anlatmasına bağlıdır. Öğrenciler kendi bilgilerini oluştururlar. Duyduklarını ve okuduklarını önceki öğrenmelerine ve alışkanlıklarına dayalı olarak yorumlarlar. Öğrenme, öğrenciler öğretilenleri tekrar ettiği zaman başarılı olur. Öğrenme, öğrenciler kavramsal anlamayı gösterebildiklerinde başarılıdır. www.albayrakegitim.com 16.04.2015

52 www.albayrakegitim.com

53 16.04.2015 www.albayrakegitim.com

54 Yapılandırmacı öğretimin temel öğeleri 5 başlık altında toplanır: 1. Önceki bilgilerin harekete geçirilmesi 2. Yeni bilginin kazanılması 3. Bilginin anlaşılması 4. Bilginin uygulanması 5. Yeni bilginin farkında olunması www.albayrakegitim.com 16.04.2015

55 Yapılandırmacı öğrenme kuramına göre öğrenme şu şekilde gerçekleşir: Özümleme Özümleme Yerleştirme Yerleştirme Zihinde yapılanma (Zihinsel Denge) Zihinde yapılanma (Zihinsel Denge) Sürekli özümleme Sürekli özümleme Oluşturmacılık (Kendi Kendine Sorular Üretme) Oluşturmacılık (Kendi Kendine Sorular Üretme) www.albayrakegitim.com 16.04.2015

56 5E MODELİ ( Bu model yapılandırmacı anlayışın eğitimde uygulanmasında en çok tercih edilen modeldir ) AŞAMALARI 1. GİRME 2. KEŞFETME 3. AÇIKLAMA 4. DERİNLEŞME 5. DEĞERLENDİRME 16.04.2015 www.albayrakegitim.com

57 5E MODELİ 1) Giriş (Girme): Ön öğrenmelerin değerlendirilmesi, merak uyandırılması, hazırbulunuşluğun ortaya çıkartılması gibi etkinlikleri kapsamaktadır. Öğretmen kavramları, ilkeleri kesinlikle hazır olarak vermez. Sorduğu sorularla öğrencilere hatırlatmaya çalışır. Bu bölümde bilgilere erişim sağlanır, merak uyandırılır, öğrencilere ”neden” sorusu sordurulur, öğrenciler motive edilir ve öğrencilerin ilgisi çekilir. www.albayrakegitim.com 16.04.2015

58 2. Keşfetme aşaması : 2. Keşfetme aşaması : Öğrenci bir problem durumuyla karşılaştırılır ve bu problemi çözmesi beklenir. Öğrencinin en aktif olduğu basamaktır. Bu bölümde, öğrencilerle laboratuvar etkinlikleri yapılır ve birlikte çalışılır, öğrenciler kendi kararlarını kendileri verir ve bir problem durumunda soru ve fikir üretir. www.albayrakegitim.com 16.04.2015

59 3. Açıklama (explain) aşaması : Bu aşamada öğretmen öğrencilerin yetersiz olan eski düşüncelerini daha doğru olan yenileriyle değiştirmelerine yardımcı olur. Modelin en öğretmen merkezli evresidir. Modelin en öğretmen merkezli evresidir. Bu aşamada yapılabilecek etkinlikler 1. Ulaştıkları yargılar konusunda sorular sorulur 2. Sınıfta tartışma yaratılır 3. Daha fazla soru sorulur 4. Yeni tanımlar araştırılır www.albayrakegitim.com 16.04.2015

60 4. Derinleşme (elaborate) aşaması : Bu aşamada öğrenciler kazandıkları bilgileri veya problem çözme yaklaşımını yeni olaylara ve problemlere uygularlar. Bu yolla zihinlerinde daha önce varolmayan yeni kavramları öğrenmiş olurlar. Bu aşamada yapılabilecek etkinlikler Bu aşamada yapılabilecek etkinlikler 1. Öğrenciler kendi yargılarını oluştururlar, bu konuda baskı yapılmaz 2. Diğer kavramlarla bağlantı kurarlar www.albayrakegitim.com 16.04.2015

61 Değerlendirme aşaması : Bu dönem öğretmenin problem çözerken öğrencileri izlediği ve onlara açık uçlu sorular sorduğu bir aşamadır. Bu aynı zamanda yeni kavram ve becerileri öğrenmede, öğrencilerin kendi gelişmelerini değerlendirdikleri evredir. Değerlendirme aşaması : Bu dönem öğretmenin problem çözerken öğrencileri izlediği ve onlara açık uçlu sorular sorduğu bir aşamadır. Bu aynı zamanda yeni kavram ve becerileri öğrenmede, öğrencilerin kendi gelişmelerini değerlendirdikleri evredir. Bu aşamada yapılabilecek etkinlikler Bu aşamada yapılabilecek etkinlikler 1. Öz değerlendirme 2. Öğretmen gözlemi 3. Performans değerlendirme 4. Portfolyo 5. Rubrik v.s www.albayrakegitim.com 16.04.2015

62 www.albayrakegitim.com

63 1. Uygulanmakta olan ilk ve ortaöğretim programlarının temelini yapılandırmacılık kuramının oluşturduğu belirtilmektedir. Yapılandırmacılık kuramına göre hareket eden bir öğretmenin, sınıfında aşağıdakilerden hangisini yapmaması beklenir? (2009) A) Çeşitli testler kullanarak öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerini belirleme B) Öğrencilerin konuyla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını varsayma ve derse temel kavramları öğreterek başlama C) Yeni bir konu ya da üniteye başlarken öğrencileri hedeften haberdar etme D) Öğrencilere proje çalışmalarında ve işbirliğine dayalı etkinliklerde daha fazla rol verme E) Öğrencilerin görüşlerini ve bakış açılarını dikkate alarak dersi planlama B www.albayrakegitim.com 16.04.2015

64 www.albayrakegitim.com

65 2. 2005'te uygulamaya konulan ilköğretim programlarının dayandığı belirtilen' yapılandırmacı (oluşturmacı) öğrenme yaklaşımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (2008) A) Öğretmen, bilgileri yapılandırarak sistematik bir biçimde Öğrenciye sunmalıdır. B) Bilginin nasıl yapılandırılacağını ve nasıl kulanılacağını, ders kitapları ve öğretmen kılavuzları ayrıntılı olarak anlatmalıdır. C) Öğrencilerin, önceden öğrendikleri bilgileri zaman zaman tekrar edip hatırlamaları önemlidir. D) Öğrenciler, öğretmenden, öğretim araçlarından ve kitaplardan öğrendikleri bilgileri gerektiği zaman ve kendilerinden istendiğinde bir düzen içinde sunmalıdır. E) Bilişsel etkinlikler içinde öğrenilen yeni bilgiler eski öğrenilenlerle birlikte yorumlanır, geliştirilir ve sentezlenir. öğrenilenlerle birlikte yorumlanır, geliştirilir ve sentezlenir.E www.albayrakegitim.com 16.04.2015

66 PROBLEME DAYALI ÖĞRENME www.albayrakegitim.com16.04.2015

67 PDÖ John Dewey tarafından ortaya atılmıştır. www.albayrakegitim.com16.04.2015

68 PDY, öğrencilerin, gerçek yaşamla ilişkili problem durumları üzerinde problem çözme ve eleştirel düşünme gibi becerileri kullanarak belirlenen hedeflere ulaşması sürecidir www.albayrakegitim.com16.04.2015

69 Probleme dayalı öğrenme bir bakıma kendi kendine yönlendirilen öğrenmedir. Bireysel ve grupla uygulanabilen bu öğrenme anlayışı öğrenci merkezlidir ve öğretmen rehber konumundadır. www.albayrakegitim.com16.04.2015

70 Probleme dayalı öğrenmenin adımları 1.Problemin farkına varılması 2.Problemin tanımlanması 3.Olası çözümlerin (hipotezlerin) oluşturulması 4.Veri toplama 5. Verilerin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi 6.Sonuç ve genellemelere varma, raporlaştırma www.albayrakegitim.com16.04.2015

71 Ele alınan problemin sahip olması gereken özellikler  Gerçek yaşamla ilgili olması ve çok yönlü düşünmeyi gerektirmesidir.  Hedefe ulaştırıcı ve öğrencinin zihinsel yapısına uygun olmalıdır  Problemler yapılandırılmamış olmalıdır (Problem senaryo olarak verilir. Tanımlanması ve açıklanması öğrenciye bırakılır.)  Problem öğrencinin ilgisini çekmeli ve güdülenmeyi artırmalıdır.  Çok sayıda çözüm üretilecek yapıda olmalıdır. www.albayrakegitim.com16.04.2015

72 Probleme Dayalı Öğrenmenin Yararları Problem çözme becerilerini geliştirir, "nasıl öğrenileceğini öğrenme" ye teşvik eder. Yüzeysel öğrenmeyi değil, derinlemesine öğrenmeyi geliştirir. Öğrencilerin öğrenme yaşantıları ile gerçek hayat arasında bağ kurabilmesine, uygulama \ teoriyi birleştirebilmelerine olanak sağlar. Öğrenci bilimsel düşünme becerileri kazanarak, yaşamdaki problemlere bu pencerede bakmayı öğrenir. www.albayrakegitim.com16.04.2015

73 Probleme Dayalı Öğrenmenin Yararları Karar verme ve eleştirel düşünme gibi bilişsel alanın üst düzey becerilerini geliştirir. Yaşam boyu öğrenme için temel oluşturur. Bilgiyi elde etme, yorumlayabilme ve kullanabilme becerilerini geliştirir. www.albayrakegitim.com16.04.2015

74 Değerlendirme öğrenme sürecinin içindedir ve performansa dayalıdır. www.albayrakegitim.com16.04.2015

75 www.albayrakegitim.com16.04.2015

76 1. Aşağıdakileden hangisi "probleme dayalı öğrenme" yaklaşımının temel özelliklerinden biri değildir? (2007) A) Hem öğrenme ürünü hem de süreç önemlidir. B) Öğretmen ve öğrenci birlikte öğrenirler. C) Bilgi derinlemesine çalışılarak anlamlandırılır. D) Öğrenci, alt düzey düşünme becerilerini kullanır. E) Eğitim programı esnek bir biçimde hazırlanır. D www.albayrakegitim.com16.04.2015

77 2- Öğrencilerin, karşılaştıkları toplumsal durumlar için yaratıcı çözüm yollarını nasıl ürettikleri hakkında bilgi edinmek isteyen bir öğretmen, aşağıdaki öğretme-öğrenme yaklaşımlarının hangisini öncelikle tercih etmelidir? (2006) A) Sunuş yoluyla öğrenme B) Probleme dayalı öğrenme C) Tam öğrenme D) Buluş yoluyla öğrenme E) Bireyselleştirilmiş öğretim B www.albayrakegitim.com16.04.2015

78 www.albayrakegitim.com

79 3. Aşağıdakilerden hangisi probleme dayalı öğrenme senaryolarında bulunması gereken en önemli özelliktir? (2005) A) Her biri uygulanabilir nitelikte birçok çözümünün olması B) Araştırmayı gerektirmesi C) Merak uyandırıcı ve ilgi çekici olması D) Gerçek yaşamla ilgili olması ve çok yönlü düşünmeyi gerektirmesi E) Gözlem yapmayı gerektirmesi D www.albayrakegitim.com16.04.2015

80 İŞBİRLİKÇİ (KUBAŞIK ) ÖĞRENME Önemli savunucuları ( J. Dewey- Vygotsky ) www.albayrakegitim.com16.04.2015

81 İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME ( KUBAŞIK ÖĞRENME ) Öğrencilerin ortak amaç için, küçük kümeler içinde birbirilerin öğrenmesine yardım ederek çalışmasıdır. Bir grupla öğrenme modelidir. Heterojen kümelerle çalışılır www.albayrakegitim.com16.04.2015

82 www.albayrakegitim.com İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin ( Kubaşık ) Eğitim Uygulamasında Yer Alma Nedenleri:  Başarıyı arttırma  Üst düzey düşünme becerilerini geliştirme  Özsaygı geliştirme  Olumlu tutum geliştirme  Toplumsal beceriler kazandırma 16.04.2015

83 www.albayrakegitim.com !!! İşbirliğine dayalı öğrenme sürecinde öğrenciler, çoklu öğrenme ortamları içerisinde kendi öğrenmelerini yapılandırmaktadır. İşbirlikli Kümenin Özellikleri  Küme ortak amaç doğrultusunda çalışmalıdır. (Küme amaçları)  Öğrenciler arasında olumlu bağlılık olmalıdır. (Pozitif dayanışma. Olumlu bağlılık)  Öğrenciler arasında yüz yüze bir etkileşim olmalıdır. (Yüzyüze Destekleyici İletişim)  Öğrenciler bireysel sorumluluklarının farkında olmalıdır. (Bireysel Sorumluluk) 16.04.2015

84  Kubaşık öğrenme kümelerinde, üyeler birbirlerinin öğrenme sorumluluğunu taşırlar. (Geleneksel kümelerde, nadiren diğerlerinin öğrenmesi için sorumluluk duyulur).  Öğrencilerde sosyal beceri (liderlik, iletişim yeteneği, çatışma çözme vb.) olmalıdır ve bunlar kümede öğrenilir. (Sosyal Beceriler)  Kubaşık öğrenme kümelerinde her üyenin en üst düzeyde öğrenebilmesi ve üyeler arasında iyi çalışma ilişkilerinin yapılandırılması amaçlanır. (Geleneksel kümelerde, öğrenciler genellikle tek başlarına çalışır). www.albayrakegitim.com16.04.2015

85  Hangi yeterlik düzeyinde olursa olsun, öğrencilerin kendi kümelerine katkıları değerlendirilmelidir. Üst, orta ve alt düzey başarıya sahip öğrenciler en iyi oldukları konularda kendilerini gerçekleştirebilmelidirler. Öğrenciler, kendi düzeylerindeki öğrencilerle karşılaştırılmalıdır. (Başarı İçin Eşit Fırsat)  Öğretmen kümeleri ve çalışmalarını izler, sorunlar çıktığında rehberlik eder, dönüt verir. www.albayrakegitim.com16.04.2015

86  Kubaşık öğrenme kümelerinde paylaşılmış bir liderlik söz konusudur. Tüm üyeler küme içindeki liderlik etkinliklerini yerine getirmek için sorumluluklarını paylaşırlar, (geleneksel küme - tek lider)  2 - 6 kişilik öğrenme grupları idealdir. (Küme büyüklüğü)  Kubaşık öğrenme kümelerinde yetenek ve kişilik özellikleri açısından karma (heterojen) kümeler oluşturulması gereklidir. (Karma Küme)  Gruptaki öğrenciler ilerleyişlerini değerlendirebilmeli ve gerektiğinde kararlar alabilmelidirler. Öğrenciler birbirlerinin ilerleme düzeyleriyle ilgili dönütler vermelidir. Kime yardım edilmesi, kimin güdülenmesi gerektiği gibi. (Küme İşleyişinin Değerlendirilmesi) www.albayrakegitim.com16.04.2015

87 www.albayrakegitim.com Etkili Kullanım İlkeleri  Öğrenciler arasında yarışma yoktur, rekabet takımlar ve gruplar arasındadır. Başarı ya da başarısızlık öğrencinin değil grubundur. Grup performansları değerlendirilir.  İşbirliğine dayalı öğrenme yönteminde öğretmen rehberdir. Öğrencileri yönlendirme, gruplar arasındaki ilişkileri düzenleme ve grup içindeki işbirliğine ve etkileşime rehberlik etmektir. 16.04.2015

88  Öğrencileri gruplara öğretmen yerleştirmelidir. Grup üyeleri heterojen (farklı yetenek, kişilik, zekâ seviyesi) olmalıdır.  Öğrenciler arasındaki işbirliği ve etkileşimi sağlamak için planlı çalışma gerekir.  Öğrencinin öğrenciden öğrenmesi için grup atmosferi düzenlenmelidir.  İşbirlikçi gruplarda kişisel sorumluluk duygusunun anlamı, tüm grup üyelerinin hazırladığı malzemelerin, tüm grubun başarısı için olduğunu bitmesidir. www.albayrakegitim.com16.04.2015

89 Faydaları  Bu yaklaşımda öğrenciler birbirlerinden öğrenirler. Öğrencilerin öğrenmeye güdülenmelerine ve dikkatlerini sürdürmelerine yardım eder.  Öğrenciler, birlikten doğan başarılarını kutlarlar.  Özelikle yavaş öğrenen ve düşük yetenekli öğrencilere, problem çözme ve üst düzey düşünme becerilerinin kazandırılmasında etkili olmaktadır. www.albayrakegitim.com16.04.2015

90  Öğrencinin kendine güvenini, özsaygısını ve motivasyonunu artırır.  Grup üyeleri "birlikte kazanır ve kaybeder."  Öğrencilerin soru sorma, cevaplama, düşünme, tartışma, sorumluluk yüklenme, iş başarma, görev paylaşma, dinleme, eleştirel düşünme, hoşgörülü olma ve başkalarına saygılı olma becerileri gelişir. www.albayrakegitim.com16.04.2015

91 www.albayrakegitim.com  Birlikte çalışıldığı için toplumsal değer ve demokratik değerleri kazandırır.  Toplumsal davranışlar kazandırılır.  Öğrencilerin empati kurma yeteneği gelişir.  Öğrencilerin "ait olma ve bağlılık" gereksinimlerini karşılamalarına yardım eder.  En pasif öğrenciler için bile yapılabilecek bir iş vardır. 16.04.2015

92  Öğrencilerin hata yapma korkusu ve kaygı düzeyini en aza indirerek, öğrenme - öğretme sürecine etkin katılımlarını sağlamaktadır.  Üst düzey hedef davranışlar kazandırılır.  Öğrenme zevkli ve eğlenceli hale gelir.  Özellikle ilk ve ortaöğretim düzeylerinde, öğrencilerin akademik başarıları ile diğer duyuşsal, toplumsal (tutum, benlik saygısı, arkadaşlık ilkeleri vb.) çıktılar üzerinde olumlu etkileri vardır. www.albayrakegitim.com16.04.2015

93 Sınırlılıkları ( Olumsuz Yönleri )  Çalışmanın bir kişinin üzerine kalma tehlikesi vardır.  Değerlendirme zordur.  Grupta kendinin iş yükünün fazla olduğunu düşünen öğrenciler gruba katkılarını azaltabilir.  işbirlikli öğrenmenin yanlış algılanıp geleneksel grup çalışmasıyla karıştırılabilir. www.albayrakegitim.com16.04.2015

94 www.albayrakegitim.com İşbirlikli Öğrenme Geleneksel Öğrenme - Olumlu bağımlılık var- Olumlu bağlılık yok - Bireysel sorumluluk var- Bireysel sorumluluk yok - Ayrışıklık- Benzeşiklik - Paylaşılan liderlik- Görevlendirilmiş tek lider - Paylaşılan sorumluluk- Sadece kendisinden sorumlu olma - Görev ve birliktelik önemli- Sadece görev önemli - Sosyal beceriler doğrudan öğretilir - Sosyal beceri var sayılır ve göz ardı edilir - Öğretmen izler ve müdahale eder- Öğretmen grup işlevini göz ardı eder. 16.04.2015

95 www.albayrakegitim.com

96 16.04.2015www.albayrakegitim.com

97 16.04.2015www.albayrakegitim.com

98 16.04.2015www.albayrakegitim.com


"ÖĞRENME – ÖĞRETME KURAM VE MODELLERİ Öğr. Gör. Osman ALBAYRAK- 2015 www.albayrakegitim.com 16.04.2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları