Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Please take notes throughout the lecture Sunum sırasında lütfen not alınız.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Please take notes throughout the lecture Sunum sırasında lütfen not alınız."— Sunum transkripti:

1

2

3 Please take notes throughout the lecture Sunum sırasında lütfen not alınız.

4 Sir Ken Robinson UK, born in 1950 Author, speaker, and international advisor on education in the arts to British government. Video Link Sir Ken Robinson TED 12/2010 Sör Ken Robinson 1950 yılında İngiltere’de doğan Sör Ken Robinson yazar, konuşmacı ve eğitimde sanat alanında İngiliz Hükümeti’ne uluslar arası danışmanlık yapıyor.

5 What is the significance of degrees being less valuable in the future? The current system of education was designed & conceived for a different age? Enlightenment view of intelligence - ‘deductive reasoning and knowledge of the classics’ = academic ability ADHD – a matter of debate ADHA growth alongside rise in standardised testing Production line mentality and conformity in education (standardised testing/curricula) Why do we educate kids according to age? Divergent thinking Cheating VS collaboration Most great learning happens in groups The habits of an institution Gelecekte lisans derecelerinin değerini yitirmesinin anlamı nedir? Mevcut eğitim sistemi farklı bir yaş için mi tasarlandı ve düşünüldü? Zekaya aydınlatıcı bakış– “tümdengelimli akıl yürütme ve klasik bilgi” = akademik beceri ADHD (Dikkat eksikliği ve hiper-aktivite bozukluğu) – Tartışma konusu Standart sınav sorularının artmasıyla ADHD artışı. Eğitimde üretim hattı zihin ve uyum (standart testler / müfredat) Çocuklara neden yaşa göre eğitim veriyoruz? Aykırı Düşünmek Kopya Çekmek İşbirliğine karşı Çoğu harika öğrenmeler gruplar halinde oluyor. Bir kurumun alışkanlıkları

6

7 ‘Working with smaller budgets, educational institutions will use digital technologies to collaborate.’ Dan Colman, Openculture.com Openculture.com ‘Düşük bütçelerle çalışarak eğitim kurumları işbirliği yapmak için dijital teknolojileri kullanacak.’ Dan Colman, Openculture.com Openculture.com

8 ‘Digital media, particularly whiteboards, will revolutionise education.’ Joan Ganz Cooney, Creator of Sesame Street and Sesame Workshop ‘Dijital medya, özellikle de beyaz tahtalar eğitim alanında devrim yaratacak.’ Joan Ganz Cooney, Susam Sokağı ve Susam Atölye Çalışması Yaratıcısı

9 ‘Increasingly effective adaptive software makes it possible for students to receive individualised content delivered in game- like environments.’ Juliette LaMontagne, Education consultant, TED senior fellow ‘Artan oranda etkili biçimde uyarlanan yazılımlar öğrencilerin bireyselleştirilmiş içerikleri oyun benzeri ortamlarda almalarını sağlar’ Juliette LaMontagne, Eğitim danışmanı, TED kıdemli eğitmen

10 Anya Kamenetz, Author of DIY U Anya Kamenetz, DIY U kitabının yazarı

11 Anya Kamenetz ‘A real shift from teacher- centred education to student- centred learning. A key role for teachers is to show how to ask questions. Students’ key work is to identify their most important inner questions.’ ‘Gerçek anlamda öğretmen merkezli eğitimden öğrenci merkezli öğrenmeye geçiş. Öğretmenlerin önemli rolü öğrencilere nasıl soru sorulacağını göstermek. Öğrencilerin önemli görevi içlerindeki en önemli soruyu tanımlayabilmeleri.’

12 Chris Anderson, Curator, TED Conferences / Chris Anderson, Kürator, TED Konferansları

13 Chris Anderson, Curator, TED Conferences ‘An amazing innovation already exists: inexpensive online video. It’s allowed great teachers to reach millions, given students access to the best teachers no matter where they live, and allowed learning communities to form on a global scale - all for minimum cost. The next step is how to best support and legitimise this mode of education.’ ‘Elimizde zaten müthiş bir yenilik var: internet üzerinde çok az masraf gerektiren video. Çok değerli öğretmenlerin milyonlara ulaşmasını sağladı, nerede yaşarlarsa yaşasınlar öğrencilere en iyi öğretmenlere erişimi sağladı ve eğitim komiteleri küresel çapta en düşük maliyetle bir araya geldi. Bir sonraki adım bu eğitim biçimini nasıl destekleyip yasallaştıracağımızı bulmak.’

14 Please take notes throughout the lecture Lütfen sunumu izlerken not alınız.

15 Salaman Khan Bangladeshi American – born 1977 Educator and founder of Khan Academy ‘Bill Gates’s favourite teacher’ Video Link - Salman Khan TED Salaman Khan 1977 yılında Amerika’da doğan Bangladeşli eğitmen ve Khan Akademi’nin kurucusu, aynı zamanda Bill Gates’in en sevdiği öğretmen.

16 WWW.KHANACADEMY.ORG Khan Academy

17


"Please take notes throughout the lecture Sunum sırasında lütfen not alınız." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları