Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLEŞİKLER ve FORMÜLLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLEŞİKLER ve FORMÜLLERİ"— Sunum transkripti:

1 BİLEŞİKLER ve FORMÜLLERİ

2 BİLEŞİKLER : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik oluştururlar. Elementler doğada genelde saf halde değil de bileşikler halinde bulunurlar. Bilinen element atomlarından sadece soy gaz atomları kararlıdır ve kararlı oldukları için kimyasal bağ oluşturmayıp doğada tek atomlu halde bulunurlar. Soy gazların dışındaki metal ve ametal atomları kararsız olup kararlı hale geçmek için elektron alış verişi yaparak veya elektronlarını ortaklaşa kullanarak kimyasal (iyonik ve kovalent) bağ oluştururlar.

3 Kimyasal bağ oluşturan farklı atomlar da bir araya gelerek farklı kimyasal özelliklere sahip yeni maddeler yani bileşikler oluştururlar. İki ya da daha fazla farklı element atomunun kendi özelliklerini kaybedip belirli oranlarda bir araya gelerek kimyasal bağ oluşturması sonucu meydana gelen yeni ve saf maddelere bileşik denir. Bu nedenle elementlerin bileşikleri oluşturması kimyasal değişmedir. İki ya da daha fazla elementin kendi özelliklerini kaybederek belirli oranlarda ve kimyasal tepkimeler sonucu oluşturdukları saf maddelere bileşik denir.

4

5 2- Bileşiklerin Oluşması : Elementler bileşik oluştururken, elementi oluşturan aynı cins element atomları arasındaki kimyasal bağlar kopar ve element atomları birbirinden ayrılır. Birbirinden ayrılan element atomları, farklı cins element atomları ile yeni kimyasal bağlar oluşturarak bir araya gelir ve bunun sonucunda da bileşikler meydana gelir. Bu nedenle bileşikler oluşurken farklı element atomları kimyasal bağlar sayesinde bir araya gelir ve yeni maddeler oluşur. Atomlar bileşik oluşturduklarında atomların arasındaki uzaklık değişir. Atomların element halindeyken aralarındaki uzaklık çok azdır. Atomlar bileşik oluşturduklarında ise aralarındaki uzaklık artar. Bunun nedeni, atomların element halinde iken aralarındaki kimyasal bağların, bileşik oluşturduklarında aralarında oluşan kimyasal bağlardan faklı olmasıdır.

6

7 3- Bileşiklerin Özellikleri :
1- Bileşikler, kendini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermezler ve kendini oluşturan elementlerden tamamen farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere yani kimliklere sahiptir. 2- Bileşiği oluşturan elementler kendi özelliklerini yani kimliklerini kaybederler. 3- Bileşiği oluşturan elementler belirli oranlarda birleşirler. 4- Bileşiği oluşturan element atomları arasında kimyasal bağlar bulunur. 5- Bileşikler oluşurken enerji alışverişi olur. 6- Bileşikler, kimyasal değişmeler sonucu (tepkimelerle) oluşur ve kimyasal yollarla ayrılırlar.

8 7- Bileşikler en az iki farklı elementten yani atomdan oluşurlar
7- Bileşikler en az iki farklı elementten yani atomdan oluşurlar. 8- Bileşiklerin belirli erime, kaynama, donma ve yoğunlaşma sıcaklıkları vardır. 9- Bileşiklerin öz kütleleri sabittir. 10- Bileşikler formüllerle gösterilirler. 11- Bileşikler saf ve homojen maddelerdir. 12- Bileşikler, moleküler yapılı bileşikler ve moleküler yapılı olmayan bileşikler olarak iki çeşittir. 13- Bileşiklerin en küçük yapı birimleri moleküllerdir.

9 4- Bileşik Çeşitleri : Bileşikler moleküler yapılı bileşikler ve moleküler yapılı olmayan bileşikler olarak iki grupta incelenirler. a) Moleküler Yapılı Bileşikler : Bileşikler, farklı cins element atomlarından oluşan moleküllerden oluşmuşsa böyle bileşiklere moleküler yapılı bileşikler denir. • Moleküler yapılı bileşikler moleküllerden oluşur. • Bileşiklerdeki molekülleri oluşturan atomlar arasında kovalent bağ bulunur.

10 1 Su molekülü; 2 H, 1 O atomundan oluşur. Amonyak NH3 (KÖK)
Bileşiğin İsmi Bileği n Formülü Bileşik Molekülünü Oluşturan Atomlar Su H2O 1 Su molekülü; 2 H, 1 O atomundan oluşur. Amonyak NH3      (KÖK) 1 Amonyak molekülü; 1 N, 3 H atomundan oluşur. Karbon Di Oksit CO2 1 Karbon Di Oksit molekülü; 1 C, 2 O atomundan oluşur. Kükürt Di Oksit SO2 1 Kükürt Di Oksit molekülü; 1 S, 2 O atomundan oluşur. Hidrojen Klorür HCl 1 Hidrojen Klorür molekülü; 1 H, 1 Cl atomundan oluşur. Hidrojen Florür HF 1 Hidrojen Florür molekülü; 1 H, 1 F atomundan oluşur. Azot Di Oksit   NO2 1 Azot Di Oksit molekülü; 1 N, 2 O atomundan oluşur. Karbon Mono Oksit            CO 1 Karbon Mono Oksit molekülü; 1 C, 1 O atomundan oluşur. Kükürt Mono Oksit SO 1 Kükürt Mono Oksit molekülü; 1 S, 1 O atomundan oluşur.

11 Bileşiğin İsmi Bileği n Formülü Bileşik Molekülünü Oluşturan Atomlar Azot Mono Oksit NO 1 Azot Mono Oksit molekülü; 1 N, 1 O atomundan oluşur. Basit Şeker (Glikoz) C6H12 O6 Amonyum NH4      (KÖK) 1 Amonyum molekülü; 1 N, 4 H atomundan oluşur. Fosfat  PO4       (KÖK) 1 Fosfat molekülü; 1 P, 4 O atomundan oluşur. Sülfat   SO4       (KÖK) 1 Sülfat molekülü; 1 S, 4 O atomundan oluşur. Nitrat   NO3      (KÖK) 1 Nitrat molekülü; 1 N, 3 O atomundan oluşur. Hidroksit OH      (KÖK) 1 Hidroksit molekülü; 1 O, 1 H atomundan oluşur. Karbonat CO3      (KÖK) 1 Karbonat molekülü; 1 C, 3 O atomundan oluşur. Hidrojen Sülfat H2SO4 1 Hidrojen Sülfat molekülü; 2 H, 1 S, 4 O atomundan oluşur.

12

13 b) Moleküler Yapılı Olmayan Bileşikler :
Bileşikler, moleküllerden oluşmayıp bileşiği oluşturan farklı cins element atomları bir yığın oluşturacak şekilde bir araya gelmişse böyle bileşiklere moleküler yapılı olmayan bileşikler denir. • Moleküler yapılı olmayan bileşiklerdeki iyonlar düzenli bir yığın oluştururlar. • Moleküler yapılı olmayan bileşikler sonsuz örgü tipi bileşiklerdir • Moleküler yapılı olmayan bileşiklerdeki iyonlar düzenli bir örgü oluştururlar. • Moleküler yapılı olmayan bileşikleri oluşturan zıt yüklü iyonlar arasında iyonik bağ bulunur. (İyon sayısı yığının büyüklüğüne göre değişir).

14 Bileşiği Oluşturan İyonlar
Bileşiğin İsmi Bileğin Formülü Bileşiği Oluşturan İyonlar Kalsiyum Oksit CaO    Ca+2 ve O–2 İyonları Sodyum İyodür NaI     Na+1 ve I–1 İyonları Sodyum Klorür NaCl Na+1 ve Cl–1 İyonları Alüminyum Klorür            AlCl3 Al+3 ve Cl–1 İyonları Kalsiyum Florür CaF2 Ca+2 ve F–1 İyonları Alüminyum Sülfür Al2S3 Al+3 ve S–2 İyonları Bakır (I) Klorür CuCl Bakır (II) Klorür CuCl2

15 Bileşiği Oluşturan İyonlar
Bileşiğin İsmi Bileğin Formülü Bileşiği Oluşturan İyonlar Demir (II) Bromür FeBr2 Demir (III) Bromür FeBr3 Gümüş Nitrat AgNO3 Kalsiyum Karbonat CaCO3 Çinko Sülfat ZnSO4 Alüminyum Sülfat Al2(SO4)3 Sodyum Sülfat Na2SO4 Sodyum Karbonat Na2CO3 Bakır Sülfat CuSO4 Klorat (*) ClO3     (KÖK ) Kromat (*) CrO4    (KÖK ) Bi Kromat (*) Cr2O7   (KÖ K)


"BİLEŞİKLER ve FORMÜLLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları