Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Misyon, Vizyon, Temel Değerler

2 GELECEĞE BAKIŞ MİSYON VİZYON TEMEL DEĞERLER AMAÇLAR HEDEFLER
1 MİSYON 2 VİZYON 3 TEMEL DEĞERLER 4 AMAÇLAR 5 HEDEFLER 6 STRATEJİLER

3 VİZYON ÖRNEKLERİ MİSYON VİZYON TEMEL DEĞERLER

4 MİSYON Kelime anlamı olarak bir kimseye, bir kurula verilen özel görevdir. Yönetim açısından örgütü benzer örgütlerden ayırt etmeye yarayacak uzun dönemli görev veya amaç olarak tanımlanabilir.

5 MİSYON Bir kuruluşun Anayasasıdır, varlık sebebidir. Kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Kurumdaki tüm çalışanlara ortak bir yön verir.

6 MİSYON Misyon bildirimi stratejik plan dokümanının diğer kısımlarına da temel oluşturur, şemsiye kavramdır. Misyon bildirimi kuruluşun yasal düzenlemelerinde yer alır.

7 MİSYON MİSYON BİLDİRİMİ MİSYON
Özlü,açık ve çarpıcı şekilde ifade edilir. Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, amacını tanımlar. Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde belirlenir. Kuruluşun hizmet sunduğu kişi ve kuruluşlar belirtilir. Kuruluşun sunduğu hizmet ve/veya ürünler tanımlanır. MİSYON

8 MİSYON Kuruluşun varoluş nedeni nedir? Kuruluş kimlere hizmet sunuyor?
MİSYON BİLDİRİMİ İÇİN CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR Kuruluşun varoluş nedeni nedir? Kuruluş kimlere hizmet sunuyor? Kuruluş hangi alanda çalışıyor? Kuruluşun yerine getirmek zorunda olduğu yasal görevler nelerdir? Kuruluş hangi ihtiyaçları karşılıyor?

9 MİSYON ÖRNEKLERİ NEDEN NASIL KİME NE MİSYON “Kurum ve kuruluşların daha etkin yönetilmesi ve sürekli gelişimi için, eğitim, danışmanlık, araştırma ve yayın hizmetlerini insan odaklı yaklaşımlar ile gerçekleştirmek.”

10 MİSYON ÖRNEKLERİ Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Misyonu “Sosyal ve ekonomik sektörlerin işgücü taleplerini mesleki ve teknik eğitim ile karşılamak, isteyenleri meslek sahibi yapmak, ulusal ve uluslararası standartlara uygun mesleki yeterliliğe sahip iş gücü yetiştirmek, mesleği değerli kılmak için strateji ve politikalar geliştirmek ve uygulamak. “

11 MİSYON ÖRNEKLERİ Hacettepe 2013/2017 Stratejik Planı Misyonu
“Hacettepe Üniversitesi bilim, teknoloji, görsel ve işitsel sanat alanlarında yürüttüğü araştırmalar ve verdiği eğitim- öğretimle, değişime ve gelişime açık bireyler yetiştirmeyi, her alandaki birikimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.”

12 VİZYON Kelime anlamı; görünüm, ileri görüş
Vizyon kuruluşun ideal geleceğini sembolize eder. En geniş, en genel ve en kapsamlı amaçları içerir. Kurumun ulaşmayı arzu ettiği geleceğinin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir.

13 İyi ifade edilmiş vizyon
İdealisttir; yürekten gelmesi,hissedilmesi gerekir. Özgündür; kuruluşun vizyonunu diğerlerinden ayırt edici özelliğe sahiptir. Çekicidir; kuruluş çalışanları kadar diğer paydaşların da ilgisini çeker. Güçlü bir vizyon Kısa ve akılda kalıcıdır. İlham verici ve iddialıdır. Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlayıcıdır. İyi ifade edilmiş vizyon

14 VİZYON Kuruluşun ideal geleceği nedir?
VİZYON BİLDİRİMİ İÇİN CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR Kuruluşun ideal geleceği nedir? Kuruluş; çalışanları ve yararlanıcıları tarafından nasıl algılanmak istiyor? Hesap verme sorumluluğu taşıyan idari ve siyasi otoriteler nasıl bir gelecek öngörüyor?

15 VİZYON ÖRNEKLERİ İZMİR MEM Stratejik Planı Vizyonu Her alanda öncü, yenilikçi, nitelikli bireyler yetiştirmek için kaliteli eğitim

16 VİZYON ÖRNEKLERİ Hacettepe Üniversitesi Stratejik Planı Vizyonu “İlham verici bir dünya markası olan; öğrencisi, personeli ve mezunu olmaktan gurur duyulan; değişime ve gelişime liderlik eden bir üniversite olmaktır.”

17 TEMEL DEĞERLER Temel değerler; kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. Temel değerler kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder. Vizyon ve misyonu gerçekleştirebilmek için ortak temel değerleri ifade eder, Çalışanları güdüler en iyi performansı sağlayacak temel inançları ifade eder.

18 TEMEL DEĞERLER Temel ilkeleri ve inançları açık ve kesin bir dille ortaya koymalıdır. Çalışanların işlerini en iyi şekilde yapacakları şartlara ilişkin temel düşünceyi belirtmelidir. Kuruluşun vizyonunu gerçekleştirmesini sağlayacak sistem ve süreçleri desteklemelidir.

19 TEMEL DEĞERLER Kişiler Süreçler Performans
Kuruluş çalışanlarına ve paydaşlarla ilişkilere yönelik değerler Kişiler Kuruluşun yönetim, karar alma ve hizmet üretimi sürecine ilişkin değerler. Süreçler Kuruluşun ürettiği hizmet ve/veya ürünlerin kalitesine yönelik beklentiler. Performans

20 TEMEL DEĞERLER Kuruluşun çalışma felsefesi nedir?
TEMEL DEĞERLER İÇİN CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR Kuruluşun çalışma felsefesi nedir? Kuruluşun çalışmalarına temel teşkil eden ilkeler, standartlar ve idealler nelerdir? Kuruluşun personeli tarafından benimsenen değerler ve inançlar nelerdir?

21 TEMEL DEĞERLERE ÖRNEKLER
T.C Başbakanlık 2011/2015Stratejik Planı Temel Değerler Saygınlık ve Güvenilirlik Tarafsızlık Öncülük ve Yönlendiricilik Yenilikçilik Şeffaflık, Hesap Verebilirlik ve Etik Değerlere Bağlılık Tutarlılık ve Öngörülebilirlik İhtiyaç ve Beklentilere Duyarlılık Katılımcılık Sürekli Gelişim Yetkinliğe ve Uzmanlığa Önem Vermek

22 TEŞEKKÜR EDERİM


"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları