Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yaygın Ağrının Ayırıcı Tanısı Dr Ülkü Akarırmak. Akış  Kronik ağrı yakınması yaygındır  Ayırıcı tanıya giren uzun bir liste vardır  Fibromiyalji sendromu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yaygın Ağrının Ayırıcı Tanısı Dr Ülkü Akarırmak. Akış  Kronik ağrı yakınması yaygındır  Ayırıcı tanıya giren uzun bir liste vardır  Fibromiyalji sendromu."— Sunum transkripti:

1 Yaygın Ağrının Ayırıcı Tanısı Dr Ülkü Akarırmak

2 Akış  Kronik ağrı yakınması yaygındır  Ayırıcı tanıya giren uzun bir liste vardır  Fibromiyalji sendromu  Ayırıcı tanıya yaklaşım

3 Enflamatuvar Romatizmal Hastalıklar  Konektif doku hastalıkları SLE RA Sjögren sendromu Sistemik skleroz Mikst konektif doku hastalığı Polimiyozit/dermatomiyozit  Vaskülit sendromları

4 Enflamatuvar Romatizmal Hastalıklar 2  Polimiyaljiya romatika  Spondilartritler Ankilozan spondilit Enteropatik artritler Reiter sendromu Reaktif artrit Psoriatik artropati

5 Diğer Romatizmal Hastalıklar  Jeneralize Osteoartrit  Gut ve diğer metabolik artropatiler  Hipermobilite sendromları  Metabolik kemik hastalıkları Osteomalazi, Paget hastalığı

6 Diğer Romatizmal Hastalıklar 2  Sarkoidoz  Enfeksiyöz artritler Lyme hastalığı HİV ile ilişkili sendromlar Viral hepatit Akut romatizmal ateş  Amiloidoz

7 Sistemik Hastalıklar  Endokrinopatiler Tiroid hastalıkları Primer hiperparatiroidi Cushing sendromu

8 Sistemik Hastalıklar 2  Nörolojik hastalıklar Polinöropati Miyopati Multipl skleroz Diğer Nörodejeneratif Hastalıklar Parkinson Hastalığı

9 Sistemik Hastalıklar 3  Neoplazmalar  Psikyatrik hastalıklar  Uyku bosuklukları, obstrüktif uyku apnesi sendromu

10 Kas Romatizmaları  Fibromiyalji ⇒ Enflamatuvar romatolojik hastalık? ⇒ Depresyon?

11 Fibromiyalji Sendromu FS  Osteoartritten sonra 2. sıklıkta bildirilen romatizmal hastalıktır  FM sıklıkla diğer romatizmal hastalıklarla birlikte bulunur  FM lupus (%25), RA (%25), Sjögren (%50), hepatit C (%16), AS, osteoartrit,…ile birlikte bulunur ve ağırlaştırır  ⇒ FM eksklüzyon tanısı değildir

12 Fibromiyalji Benzeri Tablolar  SLE  RA  AS  Polimiyaljiya romatika  Jeneralize OA

13 Fibromiyalji – Polimiyaljia Romatika FSPR Başlangıç Yaşı30-5570-80 Cinsiyet K:E9:12:1 Sedimentasyon%5 yüksek%80-93 yüksek Prevalans%2-4%0,7 Prednizon yanıtı ≤ 20 mg/gün %0Tama yakın

14 FMS: Ağrıdan Daha Fazlası  Yaygın ağrı + Hassas nokalar + Ek semptomlar  Tipik ( ≥%75): Yorgunluk, dinlendirmeyen uyku, sabah tutukluğu  Sık (%25-50): İrritabl kolon sendromu, başağrısı, subjektif şişme, dermatoma uymayan parestezi, Raynaud fenomenoni, stres, fonksiyonel kapasite azalması  Diğer fonksiyonel somatik sendromlarla örtüşme

15 Fonksiyonel Somatik Sendromlar Santral Aşırı Duyarlık Sendromları  Romatoloji: Fibromiyalji  Gastroenteroloji: İrritabl kolon sendromu, dispepsi  Jinekoloji: Premenstruel sendrom, Kronik pelvik ağrı  Kardiyoloji: Atipik veya kardiyak olmayan göğüs ağrısı  Göğüs Hastalıkları: Hiperventilasyon sendromu  Enfeksiyon hastalıkları: Kronik (postviral) yorgunluk (fatig) sendromu

16 Fonksiyonel Somatik Sendromlar Santral Aşırı Duyarlık Sendromları 2  Nöroloji: Gerilim başağrısı  Üroloji: İnterstisyel sistit  Dişhekimliği: Temporomandibular eklem disfonksiyonu, Atipik yüz ağrısı  Kulak, Burun, Boğaz: Globus sendromu  Alerji: Multipl kimyasal duyarlıklar

17 Fonksiyonel Somatik Sendromlar  Yaygındır, Kadınlarda daha yaygın  Kronik seyir  Etiyopatogenez?  Tanı için testlerin yararlığı az  Tartışmalı  Anlamlı stres bağlantısı  Duygusal bozukluk  Konvansiyonel tedavi sıklıkla başarısız, tedavi memnuniyetsizliğ

18 Yorgunluk Nedenleri  Tiroid Hastalıkları  Anemi  D Vitamini eksikliği  B12 Vitamini eksikliği  Magnesium eksikliği  Sistemik Hastalıklar: Enfeksiyon, kalp yetmezliği  Kronik yorgunluk sendromu

19 KRONİK YORGUNLUK SENDROMU DİAGNOSTİK KRİTERLER İnklüzyon Kriterleri Açıklanamayan yorgunluk; 6 ay süreli - Devam eden bir aktiviteyle bağlantılı olmayan - İstirahatle belirgin düzelmeyen - Daha önceki aktivite düzeyini belirgin azaltan yorgunluk En az 4 semptomla bağlantı göstermesi - Sübjektif bellek kusuru, boğaz ağrısı, hassas lenf nodülleri, kas ağrısı - Eklem ağrısı, baş ağrısı, dinlendirmeyen uyku, aktiviteyi takip eden 24 saatten uzun süren yorgunluk

20 KRONİK YORGUNLUK SENDROMU Eksklüzyon kriterleri  Aktif, devam eden veya olası hastalık  Psikotik, melankolik hastalıklar  Bipolar depresyon  Demans, anoreksiya, bulimiya nervoza, alkol veya başka maddeler  Aşırı kullanım  İleri obezite

21 Yaygın Ağrıda Klinik Değerlendirme  Ağrı değerlendirmesi  Yaş  Cinsiyet  Semptom süresi ve başlangıç  Lokalizasyon  Artıran/ Azaltan Faktörler  Tedavi yanıtı  Kırmızı Bayraklar

22 Sorgulamada Kırmızı Bayraklar  Travma  Ateş  Zayıflama  Şişlik vbg. Kırık Enfeksiyon Malinite! Enflamasyon

23 Olgu  48 yaşında kadın  6 aydır yaygın ağrı  Sabah 1 saati aşan tutukluk ve yorgunluk  Travma yok  Ateş, zayıflama, eklemlerde şişme yok

24 Diğer Yakınmalar  Baş ağrısı  Diyare ve kabızlık dönemleri  Gece sık uyanma  Ellerde uyuşma  Yürürken çabuk yorulma  Depresyon

25 Fibromiyalji Sendromunda Fizik Muayene 1234512345

26 Fibromiyalji Sendromunda Hassas Noktaların Muayenesi

27 Fibromiyalji Sendromu  Ağırlaştıran etkenler  ?  Azaltan etkenler  ?

28 FS Tanısı  1.  2.

29 FS Tanısı  1. Üç ayı aşan süreli  Yaygın ağrı  2. Hassas noktalarda ağrı saptanması:  11/18

30 FM Tedavisi Prensipleri? ????????

31 FM Tedavisi: Kombine Tedavi  Bilgilendirme  Egzersiz  Antidepresan  MT (Analjezik, Fizik Tedavi)

32 Fibromiyalji Sendromunun Tedavisinde Egzersiz: 1. Germe 2. Yüzme 3. Gevşeme

33 Yaygın Ağrının Ayırıcı Tanısı  Polimiyaljia Romatika ?  Oteomalasi ?  Hipotiroidi ?  Metastatik kemik hastalığı ?

34 Temel Tanı Testleri Laboratuvar  TKS  Sedimentasyon hızı ve/veya C-reaktif protein  Protein elektroforezsi  Serum kreatinin ve elektrolitler (kalsiyum & fosfor)  Karaciğer fonksiyon testleri & kreatin kinaz  TSH  TİT Görüntüleme Göğüs radyografisi

35 Şüphe Durumunda Yapılacak Testler Laboratuvar  Demir  Kortizsol (free/total)  İmunolojik testler (ANA, romatoid faktör, kompleman…)  Ürik asit  Viral seroloji (HİV, hepatit B/C, Lyme hastalığı,..)  – ….

36 Diğer Diagnostik Testler  Abdominal ultrason  Elektrofizyolojik testler  Radyografi: El, Sİ eklem, omurga,…  İskelet sintigrafisi  CT, MRİ, kas biyopsisi  – ……

37 Sorular-Katkılar

38 Olgu 2  Kadın, 33 yaşında  6 aydır, kronik ve yaygın eklem ağrıları, kas ağrıları, yorgunluk  Ağrı mekanik, bazen uyanıyor  MT: NSAİD, miyorelaksan ile semptomlar tamamen düzelmiyor, ancak doz azaltılması ağrı ve yorgunluğun artmasına neden oluyor  15kg kilo artışı

39 Olgu 2’nin Fizik Muayenesi  Eklem bulgusu yok  Nörolojik bulgu yok  Sistemik bulgu yok  VKİ 38,5 kg/m2  Hassas noktalar: 14/18 (+)  Laboratuvar testi  Rutin lab. normal, ESR: 4 mm/1h  Vitamin D düzeyi: 14ng/ml

40 Tedavi ve Takip  1. Diğer tetkikler: ? Tiroid fonksiyon testleri vb?  2. Diğer tedaviler: ? Akşam trisiklik antidepresan eklenmesi Vitamin D replasmanı  3. Diğer öneriler?


"Yaygın Ağrının Ayırıcı Tanısı Dr Ülkü Akarırmak. Akış  Kronik ağrı yakınması yaygındır  Ayırıcı tanıya giren uzun bir liste vardır  Fibromiyalji sendromu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları