Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Uzman Nurgül ÖZKAN İstanbul Çekmece Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Uzman Nurgül ÖZKAN İstanbul Çekmece Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği."— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
Uzman Nurgül ÖZKAN İstanbul Çekmece Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Aday Memur Eğitimi

2 KAPSAM(Madde 2) Taşra Teşkilatında Göre Yapan SHS ve YSHS kapsar
SB Taşraya, Taşradan SB yapılan atama ve görevlendirmeleri kapsamaz EAH Görev Yapan Eğitim Görevlisi, Başasistan ve Asistanları kapsamaz Aday Memur Eğitimi

3 DAYANAK(Madde 3) 657 Devlet Memurları Kanunu
3359 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmelik Aday Memur Eğitimi

4 HİZMET BÖLGELERİ VE HİZMET GRUPLARI(Madde 6-7)
6 Bölge ve 4 Gruptan oluşur Hizmet Bölgeler Kalkınma Bakanlığınca Hazırlanır Hizmet Grupları SB PDC Doluluk Oranına Göre Hazırlanır Her Grupta 20 İl Bulunur Aday Memur Eğitimi

5 BÖLGE HİZMET GRUPLARI Aday Memur Eğitimi

6 HİZMET PUANI VE HESAPLAMASI(Madde 8-9-10)
Personelin Atama ve Yer Değiştirme İşlemlerinde Kullanılır SB Yapılan Genel Kuralarda Hizmet Puanı Esas Alınır. Kura Sonucu Hizmet Puanı Eşit İse Mesleki Kıdeme Bakılır Hizmet Puanının Hesaplanmasında Kalkınma Bakanlığının Tablosu Esas Alınır İl(1000) + İlçe + Belde(İlçe%50) + Köy(İlçe%100) Askerler Askerliğin Yapıldığı Yerin Hizmet Puanı Verilir Askerliğini Yurt Dışında Yapanlar İse Birliğinin Bağlı Bulunduğu İl veya İlçeye Göre Hizmet Puanı Alırlar Savaş, Deprem vb.. En Yüksek Hizmet Puanının %100 ek puan verilir Savaş, Deprem vb..GG En Yüksek Hizmet Puanının %100 ek puan verilir Yurt Dışında Görev Yapan Personel En Düşük Hizmet Puanını Alır Aylıksız veya Ücretsiz İzinli (Aile Hekimliği, Birliklerde Sözleşmeli Çalışma ve Askerlik Hariç) Olarak Geçirilen Sürelerde Hizmet Puanı Verilmez Tutuklananlar, Gözaltına alınanlar ve Görevden Uzaklaştırılanlara bu süreler için Hizmet Puanı Verilmez Aday Memur Eğitimi

7 GEÇİCİ GÖREVLENDİRME(Madde 11)
SB Resen GG Yapabilir. Bir Mali Yılda 2 Ayı Geçemez SB Taşra Teşkilatları Kendi Birimleri İçinde Görevlendirme Yapabilir. Ancak Bir Mali Yılda Her Seferinde 3 Ayı Toplamda 6 Ayı Geçemez İhtiyaç Gereği veya Nüfus Hareketliliğine Binaen 26. Maddeye Göre İller Arasında Görevlendirme Yapılabilir Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Eşleri Hizmet Bölgesine ve Hizmet Grubuna Bakılmaksızın GG Görevlendirilebilir Turizm, mevsimsel işçi, ulusal veya uluslararası organizasyonlar ve nüfus artışı nedeniyle PDC ve hizmet grubuna bakılmaksızın GG yapılır. Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel (savcı, hakim, subay….) kadrosunun bulunduğu yerden başka bir ile görevlendirilmesi halinde; eşlerinin talebi halinde hizmet bölgesine ve hizmet grubuna bakılmaksızın eşlerinin görevi süresince GG görevlendirilebilir. 2547/38 ile SB görev yapan personellerin eşleri talepleri halinde hizmet bölgesine ve hizmet grubuna bakılmaksızın eşlerinin görevi süresince GG görevlendirilebilir Boşanma davası açan veya hakkında açılmış olan personel şiddete maruz kaldığını adli ve idari makamlarca belgelemesi halinde dava süresince D veya C hizmet grubu illere GG görevlendirilebilir. 6 ayda bir mahkeme safahatı hakkında bilgi vermesi gerekir Birlik bünyesinde sözleşmeli olarak görev yapan personellerin eşleri talepleri halinde sözleşme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla hizmet bölgesine ve hizmet grubuna bakılmaksızın GG görevlendirilebilir Ancak stratejik personellerin bu durumdan faydalanmaları için eşlerinin genel sekreter veya başkan olarak görev yapması veya eşlerinin de stratejik personel kapsamında olup hastane yöneticisi veya başhekimi olması halinde eş durumundan yararlanabilir Aday Memur Eğitimi

8 ATAMALARDA MÜRACAAT VE GERÇEK DIŞI BEYAN(Madde 12-13)
Toplu atamalar ilan metninde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır Diğer başvurular personelin kadrosuna göre İl Müdürlüğü, Müdürlük veya Birlik vasıtasıyla yapılır Mazeret ataması yapılan personellerin hizmet puanı ve mazeret belgelerinde gerçek dışı beyanda bulunduğunun tespiti halinde atama kararları iptal edilir ve kişiler hakkında soruşturma yapılır Aday Memur Eğitimi

9 İLK ATAMA(Madde 14) Aday memur olarak atanırlar
İlk atamada uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kura ile diğer personel sınav ile atanır İlk atamada atama dönemi yoktur İlk atamalar sırasıyla 6 ve 5 inci hizmet bölgesi illere, D ve C hizmet grubu illere ve sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre 6, 5 ve 4 üncü ilçelere yapılır Aday Memur Eğitimi

10 YENİDEN ATAMA(Madde 15) Kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce çalışmış olup çeşitli nedenlerle ayrılmış olanlar müracaat edebilir Kura ile yapılır. Müracaat edenlerin tercihlerine göre yerleştirme yapılır Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacılar için yeniden atama kurası yapılmaz. İlk atama usul ve esaslarına göre kura ile atanır Aday Memur Eğitimi

11 YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA VE DÖNEMLERİ (Madde 16)
Tüm personellerin iller arası atamasıdır. Ayrıca stratejik personelin il içi atama kurasıdır Her yıl Ocak, Haziran ve Eylül dönemlerinde kura ile yapılır Müracaat edenler hizmet puanları esas alınarak atamaları yapılır Stratejik personel için aynı zamanda il içi atama kurasıdır Diğer personel için il içi atama kurası bağlı olduğu kurum tarafından yapılır Bakanlık adına ihtisas yapan personel talebi halinde eğitim gördüğü ildeki boş bir kadroya PDC uygun olması durumunda atanabilir Birlik içerisinde PDC ve standarda göre her zaman atama yapılabilir İl dışında aile hekimliği yapan personelin kadrosu o ile alınabilir İl dışına bir sözleşme dönemi görev yapmadan sözleşmesinin sona eren aile hekimi eski görev yerine, eski görev yerinde boş kadro bulunmaması durumunda ise eski görev yeri esas alınarak 26 inci maddeye göre atanırlar Aday Memur Eğitimi

12 KURUMLAR ARASI NAKİL ATAMA (Madde 17)
Stratejik personel hariç kura ile yapılır Stratejik personelde kura şartı aranmaz Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatları arasındaki yer değişiklikleri 16. maddeye göre yapılır 19, 20 ve 21. maddelere göre talepleri uygun görülenler münhal kadro bulunamaması durumunda Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının teşkilatları arasında 657/74 göre atanabilir Başka kamu kurum ve kuruluşlarda 657/4A göre SHS ve YSHS görev yapan personellerin eşleri, SB da 657/4A-B, 4924 ve kamu hastaneleri birliklerinde genel sekreter, başkan hastane yöneticisi ve başhekim olarak çalışıyor ise standardın uygun olması kaydıyla dönem ve kura şartı aranmadan SB ve Bağlı Kuruluşlarına naklen atanırlar SB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarda SHS ve YSHS memurlardan eşleri zorunlu yer değiştirmeye tabi (savcı, hakim, subay….) olarak görev yapanlar, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına standardın uygun olması kaydıyla dönem ve kura şartı aranmadan atanırlar 5258 sayılı kanun kapsamında aile hekimi ya da aile sağlığı elemanı olanların bu görevlerinden ayrılarak tekrar eski görevlerine atanmalarında kura şartı aranmaz Aday Memur Eğitimi

13 KURUMLAR ARASI NAKİL ATAMA (Madde 17)
Bakanlık onayı ile yürürlüğe konulan protokollerle Bakanlık ve Bağlı birimlerine devredilen sağlık birimlerinde çalışan personeller dönem ve kura şartı aranmadan atanabilirler Sivil er-erbaş veya kamu görevlisi olan kişilerin şehit veya malul olması durumunda; SHS ve YSHS devlet memuru olarak görev yapan eş, çocuk, anne, baba ve kardeşlerinin Bakanlık ve Bağlı kuruluşlarına atanmalarında dönem ve kura şartı aranmaz Stratejik personelin eşi diğer kamu kurum ve kuruluşunda çalışıyor ise ve teşkilat veya kadro bulunmaması veya başka yerde istihdamının mümkün olmaması gibi durumlarda SB atanmalarında dönem ve kura şartı aranmaz İhtisas yapanlar eğitimlerini tamamlamadan ayrılırsa talepleri ve kurumlarının muvafakatine istinaden D ve C hizmet grubu illere tercihlerine göre atanır İhtisas yapanlar eğitimlerini tamamlamadan ayrılırsa ve kişi DHY ise eski görev yerine, eski görev yerinde boş yer bulunmaması durumunda eski ilinde münhal bir kadroya, eski görev yeri bulunmayanlar ise tercihleri alınarak ilk DHY kurasında atanır Yeni sağlık biriminin açılması, kapanması veya statüsünün değişmesi durumunda burada görev yapan personeller standardın uygun olması halinde Bakanlık ve Bağlı kuruluşlarına dönem ve kura şartı aranmadan naklen atanır Aday Memur Eğitimi

14 BİR MAZERETE DAYANAN ATAMALAR (Madde 18)
Sağlık, eş durumu ve öğrenim durumları mazeretten sayılır Müracaatlar personelin kadrosuna göre il müdürlüklerine, müdürlüklere veya birliklere yapılır Mazeret atamaları il müdürlüklerine, müdürlüklere veya birlikler emrine yapılır Mazeretle atanan personel mazeretinin devam ettiğine dair bilgi ve belgeleri her yıl ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür İl müdürlükleri, müdürlükler veya birlikler mazereti sona eren personelin belgelerini 15 gün içinde SB intikal ettirir Mazereti sona eren personel bulduğu il 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde veya C ve D hizmet grubunda ise talebi halinde yerinde bırakılır. Aksi halde eski görev yerlerine veya eski görev yerleri esas alınarak 26. madde hükümlerine göre atanırlar Yine mazereti sona erenlerden eski görev yeri bulunmayanlar ise görev yaptıkları yer esas alınarak 26. maddeye göre atanırlar Mazereti sona eren ve DHY olan personel ilk DHY kurasında atanır Mazeretle atananlar bulundukları yerde 5 yıl çalışınca mazeretten muaf olurlar Aday Memur Eğitimi

15 SAĞLIK MAZERETİ NEDENİYLE ATAMA (Madde 19)
Kendisi, eşi, çocuğu, anne, baba Üniversite ve Bakanlık EAH alınan sağlık kurulu raporu geçerlidir Sağlık mazereti değerlendirme komisyonu gerektiğinde bu raporu EAH usule ve fenne uygunluğunu isteyebilir Aday Memur Eğitimi

16 EŞ DURUMU NEDENİYLE ATAMA (Madde 20)
Personelin eş durumu nedeniyle eş durumu tayininde bulunabilmesi için eşinin 217 KHK kapsamına giren kurum veya kuruluşta memur statüsünde çalışıyor olması gerekir Her iki eşte bakanlık personeli ise D veya C hizmet grupları bir ilde aile birliği sağlanır Her iki eşte bakanlık personeli ise kıdem sıralaması; Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatı kadroları, il müdürü ve müdür, baştabipler, eğitim görevlileri, başasistanlar, yan dal uzmanları, uzman tabipler, uzman diş tabipleri, tabipler, diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık sağlık lisansiyerleri ve diğer lisansiyerlerin atanabildiği kadro unvanları, 3 yıllık yükseköğrenim mezunlarının atanabildiği kadro unvanları, 2 yıllık ön lisans mezunlarının atanabildiği kadro unvanları; bunlarda eşitlik olması hâlinde fiili hizmet süresi fazla olan, 4 yıllık yükseköğrenim mezunları, 3 yıllık yükseköğrenim mezunları, 2 yıllık yükseköğrenim mezunları ve lise mezunları, maaş derece-kademesi yüksek olan ve terfi tarihi kıdemli olan şeklindedir Tayin talebinde bulunan eşlerden Kıdemli personelin çalıştığı il kıdemsiz eş için D veya C hizmet grubu ise kıdemsiz personel bu ile atanır. Aksi halde kıdemli eş için kıdemsiz eşin olduğu il D veya C hizmet grubunda ise kıdemli eş bu ile atanır Yukarıdaki durum uymuyorsa ve eşler aynı hizmet bölgesinde ise tayin talebinde bulunan eşin ataması yapılır. Farklı hizmet bölgelerinde ise kıdemsiz olan kıdemli olana tabi olarak ataması yapılır. Kıdemsiz personelin olduğu il kıdemli personel için alt hizmet bölgesi ve alt hizmet grubunda olması durumunda kıdem şartı aranmaz Aynı unvanda olan eşlerden herhangi birinin eş durumu nedeniyle atanmak istediği il kendisi için D veya C hizmet grubu olması halinde kıdem şartı aranmaz Aday Memur Eğitimi

17 EŞ DURUMU NEDENİYLE ATAMA (Madde 20)
Başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde 16. maddeye göre atanan kıdemli personelin kıdemsiz eşinin eş durumu tayininde D veya C hizmet grubu şartı aranmaz 19 uncu ve 24 üncü madde ile 21 inci madde kapsamında can güvenliği ve öğrenim durumu nedeniyle atanan personelin eşinin eş durumu nedeniyle atanma taleplerinde kıdem şartı ve D ve C grubu şartı aranmaz Eşleri SB asistan olarak görev yapanların eş durumu nedeniyle atanmalarında kıdem şartı ve bölge hizmet grubu şartı aranmaz. Ancak ihtisasın bitimine 6 aydan az kalmamış olması gerek Eşleri başka kurumlarda çalışanlar için; Varsa o kurumla yapılan protokol hükümleri dönem beklemeden uygulanır Başka kurumdaki personel unvan, kadro ve görev bakımından üst olması veya zorunlu yer değiştirmeye tabi olması halinde eş durumu ataması değerlendirilerek yapılır Başka kurumdaki eşin teşkilatının bulunmaması veya başka yerde istihdamının mümkün olmaması durumunda ilgili kurumla koordinasyon sağlanarak eş durumu ataması yapılır Yukarıda belirtilen şartların sağlanamadığı durumlarda 657/72 (ücretsiz izin) uygulanır Aday Memur Eğitimi

18 OLAĞANÜSTÜ VE ÖZEL DURUMLARDA YER DEĞİŞİKLİĞİ (Madde 21)
Savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, salgın hastalıklar ve doğal afet gibi durumlarda uygulanır Afet bölgesinde olup; kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin maddi ve manevi zarara uğrayanlar 6 ay içinde tayin talebinde bulunabilir Eşi vefat eden personel 1 yıl içinde tayin talebinde bulunabilir Herhangi bir nedenle kendisinin, eşinin, çocuklarının veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin can güvenliği tehlikeye düştüğünü adli veya idari mercilerle belgeleyen personeller tayin talebinde bulunabilir Eşinden boşanan personel görev yaptığı ille aynı hizmet bölgesi ve hizmet grubunda bulunan illere atanabilir. Ayrıca D ve C grubu illere ya da görev yaptığı yere göre 26. maddeye göre atanma talebinde bulunabilir (1 yıl) Eşi zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak görev yapmakta iken emekliye ayrılan personel eşinin emekli olduğu ile veya başka bir ilde göstereceği ikametgah adresine 1 yıl içinde tayin talebinde bulunabilir Sivil er-erbaş veya kamu görevlisi olan kişilerin şehit veya malul olması durumunda; kendileri ve SB görev yapan eş, çocuk, anne, baba ve kardeşlerinin atanma talepleri bir defaya mahsus olmak üzere standardı uygun olması koşulu ile atanabilirler 20. maddeyle atanamayanların eşleri 217 sayılı KHK belirtilen yerlerde görev yapıyorsa (657/86 ve geçici işçiler hariç) ve teşkilatın bulunmaması veya başka yerde istihdamının mümkün olmaması durumunda eşlerinin bulunduğu yerlere atama ve yer değiştirme dönemlerine bakılmaksızın atamaları yapılır Eşleri milletvekili, noter, belediye başkanı, muhtar olanlar direkt atanır Aday Memur Eğitimi

19 OLAĞANÜSTÜ VE ÖZEL DURUMLARDA YER DEĞİŞİKLİĞİ (Madde 21)
Eşleri birliklerde genel sekreter, başkan olanlar direkt atanır Eşi stratejik personel olup hastane yöneticisi ve başhekim olanlar direkt atanır Stratejik personel hariç diğer personellerin eşleri SGK ve diğer sandıklara tabi olanlar müracaat tarihi itibariyle en az 3 yıl pirim ödemiş olmaları ve son bulunduğu yerde kesintisiz 2 yıl pirim ödemiş olduğunu belgelemesi. Ayrıca Bağ-Kur borçlarını yapılandırdıklarını belgelemesi halinde eş durumu atamaları yapılır İşçiler yukarıdaki durumu sağlamaları halinde eşleri (stratejik personel hariç) eş durumundan faydalanabilir Pirim affından faydalanan işyeri sahiplerinin bu dönemde yatırmış oldukları pirimler sigortadan sayılır 657/4B ler eş durumları yönerge ile belirlenir Eşleri asistan veya öğretim üyesi olanlar eş durum talepleri dönem ve kura beklemeksizin değerlendirilir Stratejik personel hariç sağlıkla ilgili en az 4 yıllık eğitim gören personeller eğitim durumundan atanabilir Stratejik personel hariç çocuğu başka bir ilde merkezi sınavla bir ortaöğrenim kurumunu kazananlar 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi ile C ve D hizmet grubu atanabilirler Atanma gerekçeleri ortadan kalkanlar 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi ile C ve D hizmet grubunda çalışıyorsa talepleri halinde bulundukları yerde bırakılırlar. Aksi halde eski görev yerlerine veya eski görev yeri esas alınarak 26 göre atanır. Eski görev yeri bulunmayanlar ise görev yaptıkları yer esas alınarak 26 göre atanırlar Aday Memur Eğitimi

20 SINIF VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE ATAMA (Madde 22)
Bu madde Bakanlık ve bağlı kuruluşların görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğine göre yapılır İhtisas eğitimi alanlar bu eğitimi tamamlamadan görevlerinden ayrılırsa D ve C grubu illere atanır. DHY eski görev yerine veya ilk dhy kurasında atanır Eğitim görevlileri ve başasistanlar bu görevleri 2 yıl yapmış olmak kaydıyla bir kereye mahsus PDC uygun istedikleri yere atanabilirler Aday Memur Eğitimi

21 İSTİHDAM EDİLME GEREKÇELERİ ORTADAN KALKAN PERSONELİN ATAMASI (Madde 23)
Kurumun kapanması, PDC=0, devri, nitelik değiştirilmesi veya birleşmesi gibi nedenlerle o unvanda personele ihtiyaç kalmaması durumunda yapılan atamalardır Aday Memur Eğitimi

22 HİZMET GEREĞİ ATAMALAR (Madde 24)
Haklarında adli, idari ve inzibati soruşturma yapılmış olan ve bulundukları yerde kalmaları sakıncalı olan personeller için uygulanır D hizmet grubu illere yapılır İl içinde yer değişikliği teklif ediliyorsa haklarındaki kararın mahiyetine göre atamaları yapılır Bu şekilde atananlar 2 yıl geçmeden tayin talebinde bulunamazlar Aday Memur Eğitimi

23 YÖNETİCİ ATAMALARI (Madde 25)
İl sağlık müdürlüğü ve halk sağlı müdürlüğü görevlerine puan, PDC, süre ve dönem tayini hükümlerine bakılmaksızın atama ve görevlendirme yapılabilir İl sağlık müdürleri ve halk sağlığı müdürleri görevini 2 yıl yürütenler istedikleri yere, 1 yıl yürütenler önceki kadrolarının bulunduğu ildeki uygun bir kadroya atanırlar Genel sekreter, başkan, hastane yöneticisi ve başhekimlik görevlerini 2 yıl yürütenler istedikleri yere atanabilirler Aday Memur Eğitimi

24 ÜST HİZMET BÖLGELERİNDEN ALT HİZMET BÖLGELERİNE VE BÖLGE İÇİ ATAMA(Madde 26)
Üst hizmet bölgesinden alt hizmet bölgelerine uygun olması kaydıyla her zaman yapılabilir Kendi unvanlarında A hizmet bölgesi olması kaydıyla İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde görev yapan personeller A hizmet grubu illere atamaları yapılabilir Personelin talebi halinde il merkezinden→ilçe→belde→köylere ve ilçe merkezinden→belde→köylere her zaman atama yapılabilir Tabip ve uzman tabipler ilçe, belde ve köylerden 1, 2 ve 3 üncü hizmet bölgesinde bulunan il merkezlerine atanamazlar Aday Memur Eğitimi

25 YENİ AÇILAN TESİSLER (27)
Yeni açılan sağlık tesislerine il içinden personel ataması yapılır D ve C hizmet grubu illerde hizmette aksama olması durumunda il dışından personel ataması yapılabilir A ve B grubu illerde görev yapan personeller müracaat önceliğine göre ataması yapılır. Bu madde açılış tarihinden itibaren 1 yıl geçerlidir Aday Memur Eğitimi

26 RESEN ATAMA (28) PDC fazlası personel il içinde resen atanabilir
PDC fazlası personel ilde boşluk bulunmaması durumunda 16. maddeye göre atanırlar İhtiyaç olması durumundan il merkezinden→ilçe→belde→köylere ve ilçe merkezinden→belde→köylere hizmet puanına göre her zaman resen atama yapılabilir Eş veya sağlık mazereti bulunan personel hariç DHY personelden bulunduğu birimde %30↑ fazla olanlar öncelikle il içindeki diğer birimlere eğer mümkün değilse aynı hizmet bölgesindeki ihtiyaçlı yerlere gönüllülük esasına göre atanırlar. Talep olmaması durumunda görev yaptığı yerdeki hizmet süresine, hizmet puanına veya mesleki kıdeme göre resen atanır Aday Memur Eğitimi

27 KARŞILIKLI YER DEĞİŞTİRME-BECAYİŞ (29)
Aynı hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branşta görev yapan personel bağlı olduğu Bakanlık ve bağlı kuruluş teşkilatı içinde karşılıklı yer değiştirebilir. Aday Memur Eğitimi

28 MURACAAT SINIRLAMASI (30)
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 ve 29 maddeye göre atananlar iki yıl çalışmadan atanma talebinde bulunamazlar 19, 20, 21 ve 26 göre atanma taleplerinde iki yıl şartı aranmaz 16, 19, 20, 21, ve 26 göre atananlar atama kararlarını iptal ettirmişseler mazeretlerinde yeni bir değişiklik olmadığı müddetçe bir yıl süreyle atanma talebinde bulunamaz 16, 17, 26 ve 29 göre EAH atanmak isteyen uzman tabip ve uzman diş tabipleri başasistan olarak atanabilme kriterlerini taşıyor olmaları gerekir 19 göre atananlar 26 ve 29 göre atanma talebinde bulunamazlar. 20 ve 21 bazı maddelerine göre atananlar 29 başvuramazlar Aday memurlar 19, 20 ve 21 hariç atanma talebinde bulunamazlar Aday Memur Eğitimi

29 YÖNETİCİ OLARAK GÖREV YAPMIŞ OLANLARIN YER DEĞİŞİKLİĞİ (GEÇİCİ MADDE 1)
663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince kamu hastane birliklerinin kurulduğu tarihte baştabip ya da baştabip yardımcısı olarak görev yapmakta olup en az altı ay süre ile bu görevlerini yürütmüş olanlar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarı ile bir ay içerisinde müracaat etmeleri şartıyla bir defaya mahsus olmak üzere PDC dikkate alınarak talep ettikleri yere atanabilirler. Aday Memur Eğitimi

30 YÖNETİCİ OLARAK GÖREV YAPMIŞ OLANLARIN YER DEĞİŞİKLİĞİ (GEÇİCİ MADDE 1)
663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince kamu hastane birliklerinin kurulduğu tarihte baştabip ya da baştabip yardımcısı olarak görev yapmakta olup en az altı ay süre ile bu görevlerini yürütmüş olanlar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarı ile bir ay içerisinde müracaat etmeleri şartıyla bir defaya mahsus olmak üzere PDC dikkate alınarak talep ettikleri yere atanabilirler. Aday Memur Eğitimi

31 Aday Memur Eğitimi

32 PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (PDC)
PDC, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatında SHS ve YSHS çalışacak mevcut personelin unvan ve branşlara göre sayısını belirlemeye yönelik planlama çalışmasıdır. PDC SHS ve YSHS için hazırlanır. Baştabip, baştabip yardımcısı, eğitim görevlisi, başasistan ve asistan unvanları için PDC hazırlanmaz. İl ve ilçelere planlanacak toplam personel sayısı, il müdürlüğü, müdürlük ve Birliklerin teklifleri de dikkate alınarak Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından belirlenir. Planlamaya esas teşkil edecek sayıların belirlenmesinde unvan ve branş bazında, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında (tüm istihdam şekilleri dahil) çalışmakta olan SHS ve YSHS personellerin toplamı esas alınır. Her unvan ve branş için PDC ayrı ayrı hesaplanır. Ancak, Sağlık Memuru/Sağlık Teknisyeni/ Teknikeri, Laborant/Laboratuvar Teknisyeni/Teknikeri, Fizik Tedavi Teknisyeni/Teknikeri, Odyometri Teknisyeni/Teknikeri, Ortopedi Teknisyeni/Teknikeri, Toplum Sağlığı Teknisyeni/Sağlık Teknikeri/Teknisyeni, Diş Protez-Diş Teknisyeni/ Teknikeri gibi aynı branşta öğrenim görerek farklı unvanlara atanan yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelinin planlaması ortak yapılır. Personelin İllere planlanmasında temel ilke TÜİK tarafından belirlenen nüfustur. Nüfus dışında, 9 uncu maddede belirtilen değişkenler ile hizmet gereklilikleri de dikkate alınır. Yatak sayısının etken olduğu hallerde tescil edilmiş yatak sayısı esastır. PDC hesaplanmasında, Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri tek ilçe olarak kabul edilir. Bir birimdeki 4924 sayılı Kanuna tabi çalışan sözleşmeli personel sayısının o birim için PDC'de öngörülen personel sayısından fazla olması halinde söz konusu personelin ilgili mevzuat çerçevesinde yer değişikliği yapılıncaya kadar bu personelle ilgili yer değişikliği işlemi yapılamaz. Anılan Kanun gereği birimlere vizelenen boş pozisyonların o birim için PDC’de belirlenen pozisyon sayılarını aşması halinde dahi bu pozisyonlara atama yapılamaz. Aday Memur Eğitimi

33 PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (PDC)
Personel sayısının dağılımında aşağıdaki ölçütler dikkate alınır: Tüm ülkeye veya bölgeye hizmet veren genel ve dal hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerine, il dışından başvuru, yıllık ortalama poliklinik sayısı, yıllık ameliyat sayısı, özellik arz eden birimlerinin olması (yoğun bakım ünitesi, reanimasyon ünitesi, yanık ünitesi, diyaliz, kan bankası ve benzeri birimlerin bulunması), Personel dağılımını etkileyecek ölçüde demografik, epidemiyolojik (hastalık insidans ve prevelansı vb), coğrafi ve turizm kaynaklı değişiklikler olması, Hekime başvuru sıklığı, İllerin tıbbi cihaz ve fiziki mekân kapasitesi, Personel dağılımını etkileyecek ölçüde nüfus hareketleri ya da poliklinik sayısındaki farklılıklar, Ulaşım şartları, vardiya hizmetleri gibi etkenler. Diş hekimliği alanında yüksek lisans ya da doktora yapmış diş hekimleri, eğitim hastaneleri, ağız ve diş sağlığı eğitim hastaneleri, ağız ve diş sağlığı hastaneleri ve ağız ve diş sağlığı merkezlerinde istihdam edilirler. Bu maddede sayılan sağlık tesisleri bulunmayan illerde yüksek lisans ya da doktora yapmış diş hekimleri o ilin ünit sayısının en yüksek olduğu ve ağız ve diş sağlığı hizmetleri için altyapının en uygun olduğu birimde istihdam edilirler. İl içinde hemşire ve ebe dağılımı yapılırken ebelerin ağırlıklı olarak birinci basamak sağlık tesisleri ile doğumevlerinde, hemşirelerin ağırlıklı olarak yataklı sağlık tesislerinde istihdamlarının yapılması esastır. Anestezi teknisyeni/teknikeri sadece yataklı tedavi kurumları ve ağız ve diş sağlığı merkezleri için, odyolog/odyometri teknisyeni/teknikeri, fizyoterapist, fizik tedavi teknisyeni/teknikeri, ortopedi teknisyeni/teknikeri sadece yataklı tedavi kurumları için planlanır ve istihdam edilirler. Acil sağlık hizmetleri birimlerine (112 istasyonları ile yataklı tedavi kurumlarının acil servisleri ve 24 saat hizmet veren birimler v.b.) acil sağlık hizmetleri için acil tıp teknisyeni/ambulans ve acil bakım teknikeri planlaması yapılır. Yeni kurum ve kuruluşların hizmete girmesi, mevcut kurumlarda nitelik değişikliği olması, kurum içi yeni birim açılması ya da bir kısım birimlerin kapatılması, farklı kurumların birleşmesi ya da mevcut kurumlardan ayrılma yoluyla yeni kurum oluşturulması gibi durumlarda, yapılan düzenleme ve hizmetin gereklerine uygun olarak, yukarıdaki ilkeler doğrultusunda yeni PDC belirlenerek Bakan Onayını takiben ilan edilir. PDC ilan edilinceye kadar ilgili birimin en üst amiri tarafından onay alınarak atama yapılabilir. Aday Memur Eğitimi


"SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Uzman Nurgül ÖZKAN İstanbul Çekmece Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları