Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİRAZ Mesleki Eğitim Merkezi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİRAZ Mesleki Eğitim Merkezi"— Sunum transkripti:

1 KİRAZ Mesleki Eğitim Merkezi
Düzenleyen;Faruk KAZAK

2 Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları; Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak olan sizlersiniz... Kemal ATATÜRK

3 Vizyonumuz Misyonumuz
Türk Milli Eğitiminin temel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, Mesleki Eğitimi ve yenilikleri topluma aktaran, bu şekilde toplumsal mutluluğa ve kalkınmaya hedefleyen bir kurum olmak. Misyonumuz Ülkemizin ihtiyacı olan, çalışma verimliliği yüksek, topluma ve iş hayatına uyumlu, nitelikli insan gücünün sağlanması için;  Çırak, Kalfa ve Ustaları iş hayatında istihdam olanağı bulunan görevlere hazırlamak.

4 Eğitim dışında kaldık diye üzülmeyin; Kiraz Mesleki Eğitim Merkezi
İlköğretimden sonra eğitimine devam etmeyen , edemeyen yada Lise Eğitimini tamamlayamayan Öğrenciler, Eğitim dışında kaldık diye üzülmeyin; HEM SİGORTALI BİR İŞTE ÇALIŞIP, HEM OKUMAK ve İLGİNİZ ÇERÇEVESİNDE BİR MESLEĞİ ÖĞRENMEK İSTERMİSİNİZ… Kiraz Mesleki Eğitim Merkezi Sizleri Bekliyor…

5 Ara sıra isyana yönelecek olsan bile hatırla ki
Kainatı yargılamak imkansızdır Onun için kavgalarını sürdürürken bile Kendi kendinle barış içinde ol

6 Kiraz Mesleki Eğitim Merkezi
Lise Mezunu Gençler; Üniversiteye kazanamadık, keşke bir mesleki eğitim alsaydık diye üzülmeyin… HEM SİGORTALI BİR İŞTE ÇALIŞIP, İLGİNİZ ÇERÇEVESİNDE BİR MESLEĞİ ÖĞRENMEK İSTERMİSİNİZ… Kiraz Mesleki Eğitim Merkezi Sizleri de Bekliyor…

7 Kiraz Mesleki Eğitim Merkezi
Üniversite Mezunları; İş bulamadık, bir meslek edinmek istiyoruz derseniz. Sizleri de bekleriz… Kiraz Mesleki Eğitim Merkezi Her yaşta ve her Eğitim düzeyindeki gençler için; mutlaka bir çözüm bulacaktır.

8 FAKÜLTE BİTİRMEK TEK YOL DEĞİLDİR.
BU MESLEK GEÇMİŞTE VARDI GELECEKTE DE OLACAK

9 İşyeri açma (Mesleki Eğitim Kanunu)
MADDE 30- (Değişik: 29/06/ K/18 md.) Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilir. Bu Kanun kapsamına alınan il ve mesleklerde; belediyeler ve işyeri açma izni vermeye yetkili diğer kurum ve kuruluşlar işyeri açacaklardan, meslek odaları ise işyeri sahibi olarak üye kaydı yaptıracaklardan, ustalık belgesi istemek zorundadır.

10 Kanunun 30 uncu maddesine aykırı olarak ustalık belgesi olmadan açılan iş yerleri, durumun öğrenilmesinden itibaren il meslekî eğitim kurulu ile ilgili makamların başvurusu üzerine mahallin mülkî amirince yedi gün içinde kapatılır.

11 Merkez Müdürümüz Aydın AY

12 Müdür yardımcımız Mehmet ERDAL

13 Müdür yardımcımız Önder ÇALIŞKAN

14 Metal Teknolojisi Öğretmeni Metin TEKELİ
KADROMUZ Metal Teknolojisi Öğretmeni Metin TEKELİ Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmeni Faruk KAZAK Elektrik-Elektronik Teknolojisi Öğretmeni Yusuf Ziya ÖĞÜNÇ Yardımcı Hizmetler Bilal DİKEN

15 Tarihçe Kiraz Mesleki Eğitim Merkezi yılında Ödemiş Çıraklık Eğitimi Merkezinin şubesi olarak,bu günkü Milli Eğitim binasında geçici olarak Eğitimini verirken, Tahmin edilenin üzerinde bir öğrencinin olması üzerine yetkili Kurum ve Kuruluşların girişimleri ile Öğretim yılında Eski Jandarma Komutanlığı olarak kullanılan bu günkü binasında , bağımsız Müdürlük olarak Eğitim ve Öğretim vermeye başlamıştır tarihinde yürürlüğe giren 4702 sayılı yasa ile Meslek Eğitim Merkezi olarak değiştirilince Merkezin adı, Kiraz Mesleki Eğitim Merkezi olmuştur.

16 Verilen Eğitim Merkezimizde, Mesleki ve Teknik Eğitim alanında Sertifika, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik ve İşyeri açma Belgelerini veren programlar uygulanmaktadır.

17 ÜRETMEK İÇİN

18 Yaygın Mesleki ve Teknik Eğitim
Yaygın Mesleki ve Teknik Eğitim ,Uyguladığı programlarla yetişkinleri bir mesleğe hazırlayan, bir meslek sahibi olanların mesleklerinde gelişmelerine ve yeni mesleklerine uyumlarına olanak sağlayan, ayrıca bireylerin günlük yaşamlarında ilgi, istek ve gereksinimlerine uygun eğitimlerle sertifika ve Belgeye götüren eğitimdir.

19 Çıraklık Eğitimi Çıraklık Eğitimi , Okulda verilen teorik eğitim ile işletmelerde yapılan pratik eğitimin bütünlüğü içerisinde bireyleri bir mesleğe hazırlayan, mesleklerinde gelişmelerine olanak sağlayan ve Belgeye götüren eğitimdir.

20

21 Fiziki Yapı Merkezde, Mesleki ve Teknik Eğitim alanında sertifika, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik ve İşyeri açma Belgelerini veren programlar uygulanmaktadır. Mesleki Eğitim Merkezi, Çıraklık Eğitimi ile Yaygın Mesleki ve Teknik Eğitim verilmektedir. Merkezimiz tek katlı olup bina olarak üç idari oda, iki derslik, bir öğretmenler odası, bir atölye, bir arşiv odasından ibarettir.Okul binası,okulun ihtiyaçlarına yeterli değildir.Okul için yeni bir bina arayışları devam etmektedir.

22 Derslik 1

23 Derslik 2

24 Derslik 3

25 Müdür Yardımcısı Odası

26 Öğretmenler Odası

27 Merkezimizden Görüntüler

28 Merkezimizden Görüntüler

29 Bahçemiz

30 Bahçemiz

31 Bahçemiz

32 Merkezimizde Verilen Belgeler
Çırakların Eğitimi (Kalfalık Belgesi alırlar) Kalfaların Ustalık Eğitimi (Ustalık Belgesi alırlar) Usta Öğreticilik Kursu (Usta Öğreticilik Belgesi alırlar.) Meslek Kursları (Kurs Bitirme Belgesi alırlar)

33 Okulumuzda düzenlenen kurslar
Gaz altı kaynakçılık kursu Ustalık eğitimi kursu için Açılan Dersler İş ve insan ilişkileri dersi İnsan sağlığı ve iş güvenliği dersi Sigorta vergi mevzuatı dersi Muhasebe dersi Çalışma hukuku İşletme bilgisi İleri meslek bilgisi

34 ÇIRAK "Çırak", çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştirilen kişiye; denir.

35 KALFA "Kalfa", bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetimi altında kabul edilebilir standartlarda yapabilen kişiye; denir.

36 USTA "Usta", bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen; üretimi planlayabilen; üretim sırasında karşılaşılabilecek problemleri çözümleyebilen; düşüncelerini yazılı, sözlü ve resim ile açıklayabilen; üretimle ilgili pratik hesaplamaları yapabilen kişiye; denir.

37 USTA ÖĞRETİCİ Usta öğretici", ustalık yeterliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile meslek ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin işyerindeki eğitiminden sorumlu, meslek eğitimi tekniklerini bilen ve uygulayan kişiye; denir.

38 Merkezimize kayıt yaptıran Çırak Öğrencilerin sigorta primleri (Sağlık ve İş Kazaları sigortası) Merkezimiz tarafından yatırılmaktadır. Merkezimize kayıt yaptıran tüm öğrenciler eğitimleri süresince sigortalıdır.Eğitimleri bittiğinde aynı sigorta numarası ile sigortalılıklarını devam ettirebilirler.

39 AHİLİK NASİHATI Harama bakma , haram yeme, Haram içme. Doğru, sabırlı, dayanıklı ol. Yalan Söyleme. Büyüklerinden önce söze başlama. Kimseyi kandırma, kanaatkar ol. Dünya malına tamah etme. Yanlış ölçme, eksik tartma. Kuvvetli ve üstün durumda iken affetmesini, hiddetli iken yumuşak davranmasını bil ve kendin muhtaç iken bile başkalarına verecek kadar cömert ol.

40 Merkezimize Kayıt yaptıran Çırak Öğrenciler; bir gün okulda, 5 gün
İşyerinde olmak üzere haftada 6 gün eğitimlerini devam ettirirler. İşyerlerindeki eğitimlerinden işyerindeki Usta öğreticiler sorumludur. Merkezimiz Öğretmenleri de ayrıca öğrencileri işyerlerinde ziyaret ederek eğitimlerini destekler ve denetlerler.

41 ÖDÜLLERİMİZ

42 Merkezimize kayıtlı öğrenciler; isterlerse açık lise programlarını da ayrıca devam edebilirler.
İşyerlerinden aldıkları ücretler, yaşlarına uygun asgari ücretin %30’undan az olamaz. Haftada 1 gün okula devam zorunludur.Ayrıca işyeri devamsızlıkları da merkezimize bildirilir.

43 Merkezimize Çırak Öğrenci Kaydı
Merkezimizde Çırak Öğrenci kayıtları Bakanlığımızın ilan ettiği dönemlerde yapılmaktadır. Genellikle bu dönemler; Yaz dönemi için; Ağustos , Eylül ayları, Kış dönemi için; Ocak, Şubat aylarıdır.

44 Çırak Öğrenci Kaydı için;
En az ilköğretim mezunu olmak 14 yaşını doldurmuş olmak. (Ancak 19 yaşınını doldurmuş ve daha önce çıraklık  eğitiminden geçmemiş olanlarında kayıtları Çırak öğrenci statüsünde yapılmaktadır.) Kanun kapsamında bulunan bir meslek dalında çalışıyor olmak (Meslek Dalları,Süreleri ve Kapsam Tarihlerine bakınız)

45 Çırak Kaydı için Gerekli Belgeler
1-Öğrenim Belgesi Aslı ve Fotokopisi (En az İlköğretim Okulu Diploması) 2-İkamet belgesi (2 adet-Muhtardan) 3-Kravatlı Fotoğraf (9 adet) 4-Sözleşme (4 adet-Okuldan alınacak) 5-Ustanın Ustalık Belgesi Fotokopisi 6-Nüfus Cüzdanı aslı ve Fotokopisi (iki adet-TC kimlik Numaralı) 7-Sağlık Raporu (Sağlık Ocağından) 8-Ustanın Usta Öğreticilik Belgesi (Olmayanların başvuruda bulunması gerekir) 9-Altı adet Normal Posta Pulu 10-Mektup Zarfı ( 6 adet) Kayda Gelirken VELİ ,  USTA ve ÇIRAK ÖĞRENCİ  Birlikte Geleceklerdir

46 Öğrencilerimiz Cumhuriyet Bayramı Törenlerinde

47 ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.
Merkezimizde bulunan her sınıf da,projeksiyon ve İnternet bağlantılı Bilgisayar bulunmaktadır. Ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Her Eğitim ve Öğretim yılında Ekonomik durumları kötü olan öğrenciler için, Okul aile birliğimiz tarafından kıyafet yardımı yapılmaktadır.

48 Öğretmenlerimiz Derste

49 En az bir yabancı dil bilen Ekip çalışması yapabilen
AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE OLMA SÜRECİNDE, ENDÜSTRİYEL VE ÖZEL SEKTÖR NASIL BİR ELEMAN İSTİYOR  En az bir yabancı dil bilen Ekip çalışması yapabilen Etkili iletişim kurabilen Hızlı karar verebilen Hoşgörülü ve Karakterli Alanında yeterli teknolojik bilgiye sahip Uygulama becerisi olan Ekonomi, teknoloji ve sosyal kültüre sahip Ülkesi ve Avrupa ile ilgili genel kültürü olan Hızlı problem çözme becerisi olan Kendi başına karar verebilen ve sorumluk alabilen Değişen koşullara çabuk uyum sağlayabilen

50 AB(LDV) PROJELERİMİZ. Okulumuzun iki kere LDV projesi kabul edilmiş,Öğrencilerimiz Almanya da üçer hafta eğitim görmüşlerdir. Bio-dizel projemiz için web sayfası hazırlanmış ve okulumuzun web sayfasından yayınlanmaktadır. Diagnostik test cihazları projemiz ile öğrencilerimize gerekli teknolojik ve uygulamalı bilgiler verilmiştir.

51 2006 yılı AB Eğitim ve Gençlik Projeleri çerçevesinde hazırladığımız BİO DİZEL MOTORLARIN YAKIT ENJEKSİYON SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ isimli Leonardo da Vinci projesi kabul edilerek,Müdürümüz Osman DEDELER, Motor Öğretmenimiz İsmail UYSAL ve 15 öğrencimiz 3 hafta boyunca Almanya da proje konusu ile ilgili çalışmalar yaptılar.

52 2007 yılı AB Eğitim ve Gençlik Projeleri Dönemi LLP-LDV-LVT-TR-0477 Çerçevesinde, Hazırladığımız MOTORLU TAŞITLARIN ARIZALARININ DİAGNOSTİK TEST CİHAZLARI İLE GİDERİLMESİNİN EğİTİMİ Konulu LDV Proje çalışmamız kabul edilerek,Müdürümüz Osman DEDELER 10 öğrencimiz 3 hafta boyunca Almanya Regensburg okul ortağı Eckert Mesleki Eğitim Enstitüsü ve Almanya’daki standartlar enstitüsü Araç muayene istasyonu(TÜV)da proje konusu ile ilgili çalışmalar yaptılar.

53 Öğrenciler Dil Eğitimi alırken
Öğrenciler BMW ‘de İncelemede Öğrenciler Araç muayene istasyonunda Öğrenciler Eğitim sırasında

54 Almanya’daki Standartlar Enstitüsü ve Araç muayene istasyonu
Öğrenciler Sertifikalarını Alırken

55 Kalfalık ve Ustalık Sınavları
Merkezimizde Kalfalık ve Ustalık sınavları ; ŞUBAT, HAZİRAN ve EYLÜL dönemleri olmak üzere yılda 3 kez yapılmaktadır. Bir adayın 12 dönem sınav hakkı vardır. Yaklaşık 4 yıl boyunca sınav hakkı devam eder.

56 Yapılanı yeterli bulmamak insanın ileri gitmesindeki ilk adımdır.
G. Bancroft

57 Kalfalık Sınavına Girebilmek için;
Merkezimize çırak öğrenci olarak devam etmek ve eğitimini tamamlamak. (16. Madde) Dışarıdan, Eğitim yılının 2 katı kadar çalışma belgelendirerek (Sigortalı yada bağkur’lu) Denklik yaptırmak (18 yaşından sonra olmak üzere o mesleğin o ilde kapsama alındığı tarihe kadar ki çalışmalarda sigortalı yada bağkurlu çalışma gerekmez) (35. Madde )

58 Ustalık Sınavına Girebilmek için;
Kalfalık belgesini alan merkezimiz öğrencilerinin yada dışarıdan kalfalık belgesi alan adayların ; 2 yıl süren Ustalık Eğitime devam etmeleri sonunda, Kalfalık belgesini aldıktan sonra , 5 yıl çalışma belgelendirme (Sigortalı yada bağkur’lu) ile, Aydın Mesleki Eğitim Merkezinden yaptırılaracak Denklik belgesi ile,

59 Meslek Lisesi Mezunları
Meslek Lisesi Mezunları, diplomaları ile müracat ettiklerinde doğrudan Ustalık Belgesi sınavlarına katılabilirler. 1986 yılından önce mezun olanların sınava katılmalarına gerek yoktur. Mesleklerine uygun Ustalık Belgesini sınava katılmadan doğrudan alırlar.

60 İşyeri Açma Belgesi Teknik lise mezunları veya meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarının dört yıllık eğitim programlarından mezun olanlara, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde bağımsız İşyeri Açma Belgesi verilir.

61 Akıllı adam aklını kullanır, daha akıllı adam başkalarının aklını da kullanır.
B. Shaw

62 Öğrencilerimiz ilköğretim okullarında tamirat işlemleri yaparak katkıda bulunuyorlar.

63 İlköğretim okullarındaki kardeşlerinin saçlarının bakımını yapıyorlar.

64 Türk Millî Eğitiminin Amaçları
İyi bir insan İyi bir vatandaş Beceri sahibi

65 İNSANLAR OKUDUKLARININ DUYDUKLARININ GÖRDÜKLERİNİN
%10 DUYDUKLARININ % 20 GÖRDÜKLERİNİN % 30 HEM GÖRÜP HEM DUYDUKLARININ GÖRÜP, İŞİTİP, SÖYLEDİKLERİNİN % 50 % 80 GÖRÜP, İŞİTİP, OKUYUP, SÖYLEDİKLERİNİN % 90 HATIRLAMAKTADIRLAR

66 İşinle ne kadar küçük olursa olsun ilgilen
Hayattaki tek dayanağın odur Seveceğin bir iş seçersen yaşamında Bir an bile çalışmış olmazsın İşini öyle sev ki Başarıların bedenini ve yüreğini güçlendirirken Verdiklerinle de yepyeni hayatlar başlatmış olacaksın

67 Usta Öğreticilik Kursları
Yanında çırak öğrenci çalıştıran her usta yada işletme sahibi Usta Öğreticilik belgesi sahibi olmak zorundadır. Merkezimizde Usta Öğreticilik Kursları Güz ve Yaz Döneminde olmak üzere yılda iki kez açılmaktadır. (10 gün) Usta Öğreticilik Kurslarına Ustalık belgesi sahibi Ustalarımız katılabilir.

68

69

70

71

72

73

74 Kaybetmeyi ahlaksız bir kazanca tercih et İlkinin acısı bir an Ötekinin vicdan azabı bir ömür boyu sürer Bazı idealler öyle değerlidir ki O yolda mağlup olman bile zafer sayılır Bu dünyada bırakacağın en büyük miras: dürüstlüktür.

75 Meslek Kursları Merkezimizde ihtiyaca ve isteğe bağlı olarak Meslek Kurslarıda açılmaktadır. Bu kurslara ilişkin duyurular gerek internet sitemizden, gerekse yerel basından duyurulmaktadır. Bugüne kadar Gazaltı kaynakçılığı (MİG-MAG)Kursu Kursları açılmıştır. İhtiyaca ve isteğe bağlı yeni kurslarda açılabilir.

76 Gazaltı kaynakçılığı (MİG-MAG)Kursu

77 Sana bir kötülük yapıldığında
Verebileceğin en iyi karşılık Unutmak olsun Bağışla ve unut ama kimseye teslim olma

78 Bizi İzlediğiniz için; TEŞEKKÜR EDERİZ...
KİRAZ Mesleki Eğitim Merkezi Bizi İzlediğiniz için; TEŞEKKÜR EDERİZ...


"KİRAZ Mesleki Eğitim Merkezi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları