Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlişkisel Cebir İlişkisel Hesaplama

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlişkisel Cebir İlişkisel Hesaplama"— Sunum transkripti:

1 İlişkisel Cebir İlişkisel Hesaplama
İlişkisel Diller İlişkisel Cebir İlişkisel Hesaplama

2 İlişkisel Cebir Temel işlemler Türeme işlemler Seçme İzdüşümü
Kartezyen çarpı Birleştirme Fark Türeme işlemler Bitiştirme Kesişme Bölme

3 Örneklerde kullanılacak ilişkiler

4 Örneklerde kullanılacak ilişkiler(devamı)
Viewing Rno Pno Date Comment CR56 PA14 24-may-98 Too small CR76 PG4 20-apr-98 Too remote 26-may-98 CR62 14-may-98 No dining room PG36 28-apr-98

5 Seçme (selection)  (R) koşul Seçme işlemi tek R ilişkisi üzerinde yapılıyor. İşlemin sonucu R-in yalnız belirlenmiş koşulu (predicate) sağlayan satırlarından oluşan ilişkidir.

6 Sorgu: Maaşı 1000’den Yüksek olan personeller hakkında ayrıntılı bilgi
 (staff) salary>10000

7 İzdüşümü (projection)  (R) süt1,süt2,…,süt n Tek bir R ilişkisi üzerinde yapılıyor. İşlemin sonucu R’ in belirlenmiş özellik değerlerinden oluşan ve tekrarlamalar bulunmayan dikey altkümesidir

8 İzdüşümü sorgu: personellerin numaraları, adları,soyadları ve maaşları  (staff) sno, fname, lname, salary

9 Kartezyen Çarpım (cartesian product)
R X S İşlemin sonucu R’in her bir satırını S’in her bir satırı ile birleştirmekle alınan ilişkidir

10 Kartezyen Çarpım Sorgu : evlere bakmış tüm kiracıların adları ve açıklamaları ( (Renter) ) x ( (viewing) ) rno,fname,lname rno,pno,comment) Rno Pno Date Comment CR56 PA14 24-may-98 Too small CR76 PG4 20-apr-98 Too remote 26-may-98 CR62 14-may-98 No dining room PG36 28-apr-98

11 Kartezyen çarpım fazlalık içermektedir
 renter.rno=viewing.rno ( (Renter) ) x ( (viewing) ) rno,fname,lname rno,pno,comment)

12 Birleşme (union) R U S Satırlar sayısı uygun olarak I ve J olan iki R ve S ilişkisinin birleşme işleminin sonucu, tekrar satırların yer almadığı, en fazla (I+J)satırdan oluşan ve bu iki ilişkinin yatay birleşmesi ile alınan ilişkidir. R ve S birleşebilir olmalıdır

13 Birleşme Sorgu: şube veya ev bulunan tüm mahallelerin listeleri
( (Branch ))U ( (Property_for_Rent)) area area Area Sidcup Dyce Partick Leigh Dee Kilburn Hynfland

14 Fark (set difference) R-S
R ve S ilişkileri arasındaki fark işleminin sonucu, R ilişkisinde varolan, ama S’de olmayan satırlardan oluşan ilişkidir. R ve S birleşebilir olmalıdır

15 Fark Sorgu: Şubelerin bulunduğu, ama kiralık evlerin bulunmadığı kentler
( (Branch) ) - ( (Property_for_rent) ) city city City Bristol

16 Bitiştirme İşlemleri Theta-Join (-Join) Equi-Join Natural Join
Outer Join left outer join right outer join full outer join Semi-Join

17 Theta –Join İşlemi R S R S =  (RxS) F F F
Theta-Join işleminin sonucu, R ve S ilişkisinin kartezyen çarpımından alınan ve F koşulunu sağlayan satırlardan oluşan ilişkidir. F R.aiΘS.bi biçimindedir. Θ karşılaştırma işlemidir R S =  (RxS) F F

18 Equi-Join işlemi Bitiştirme işlemi “eşitlik” koşuluna göre gerçekleştiriliyor; Sorgu: evlere bakmış tüm kiracıların adları ve açıklamaları ( (renter) ) rno,fname,lname ( (Viewing) ) rno,pno,comment Renter.rno=viewing.rno

19 Naturel_Join Equi-join işlemi + izdüşümü işlemi Ortak özelliklerden yalnız birisi sonuç ilişkide bulunuyor Sorgu: Evlere bakmış tüm kiracıların adları ve açıklamaları ( (renter) ) rno,fname,lname ( (Viewing) ) Rno, Pno,comment

20 Sol Bitiştirme (Left Outer Join)
R ve S ilişkilerinin (sol) dış katılım işlemi sonucunda R’in, S ilişkisi ile ortak özelliklerinin değerlerinin eşit olmadığı satırları de sonuç ilişkide bulunuyor

21 Sol bitiştirme Sorgu: Evlere bakış sonuçları üzere rapor hazırlamalı (tüm kiralık evlerin listesini vermeli ve hangi evlere kimler tarafından bakıldığını ve görüşleri bildirmeli)  ( property_for_rent property_for_rent. pno,street,city,rno,date,comment Viewing) Sonuç ilişki Viewing Rno Pno Date Comment CR56 PA14 24-may-98 Too small CR76 PG4 20-apr-98 Too remote 26-may-98 CR62 14-may-98 No dining room PG36 28-apr-98 Sol ilişkinin tüm satırları sonuç ilişkide yer almaktadır.

22 Sağ ve tam bitiştirme R ve S ilişkilerinin sağ bitiştirilmesi sonucu alınan ilişkide S’in eşleşme yapılmamış satırları da bulunuyor. R’in uygun satırlarındaki özellikler null değerler alıyor. R ve S ilişkilerinin tam bitiştirilmesi sonucu alınan ilişkide R’in ve S’in eşleşme yapılmamış satırları da bulunuyor. Uygun satırların özellikleri null değerler alıyor

23 Sağ bitiştirme (örnek)
Sorgu1: Tüm kiralık evlerin listesini ve bunlardan hangilerinin ve kimler tarafından kiralandıklarını göstermeli (sağ bitiştirmeye örnek) Sorgu2: Tüm kiralık evlerin ve ev kiralamak isteyenlerin listesini, hangi evlerin ve kimler tarafından kiralandıklarını, kimlerin henüz ev kiralamadıklarını göstermeli (tam bitiştirmeye örnek) Kiralık_ev_arayanlar kiralık_evler Sağ bitiştirme-Sonuç ilişki Tam bitiştirme-sonucu

24 Sol ve sağ bitiştirme örnekleri

25 Tam bitiştirme örneği

26 Yarım -bitiştirme R S F Bu işlemin sonucunda alınan ilişki, R ilişkisinin S’le bitişmesinde iştirak eden satırlarını içeriyor

27 Yarım-bitiştirme Sorgu: Partick şubesinde çalışan personellerin tüm bilgileri (Staff Branch) Staff.bno=branch.bno and branch.area=’Partic

28 Kesişme R S Kesişme işleminin sonucunda alınan ilişki, aynı zamanda hem R, hem de S ilişkisinde bulunan satırlardan oluşur. R ve S birleşebilien olmalıdır. Kesişme işlemini fark işlemi ile ifade etmek mümkündür R S = R-(R-S)

29 Kesişme işlemi -örnek city
Sorgu: hem emlak şubelerinin, hem de kiralık evlerin bulunduğu kentler ( (Branch) )  ( (Property_for_rent) ) city city city London Aberden Glasgow

30 Bölme R÷S Bölme işleminin sonucu, R ilişkisinin C özellikleri üzere tanımlanmış öyle satırlar kümesidir ki, bu satırlara S’in her bir satırı uygundur T1=Πc (R ) T2=Πc ((SxT1)-R) T=T1-T2

31 Bölme İşlemi Sorgu: Üç odalı tüm evlere bakmış tüm kiracılar Rno Pno
( (Viewing) )÷ ( (σ (Property_for_rent) ) rno,pno pno rooms=3 ( (Viewing) ) Rno Pno CR56 CR76CR56 CR62 PA14 PG4 PG36 ( (σ (Property_for_rent) ) pno rooms=3 rno,pno Pno PG4 PG36 Sonuç Rno CR56

32 İlişkisel Cebir İşlemleri

33 İlişkisel Cebir İşlemleri


"İlişkisel Cebir İlişkisel Hesaplama" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları