Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Güz Dönemi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Güz Dönemi"— Sunum transkripti:

1 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2014-2015 Güz Dönemi
GİRİŞİMCİLİK Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Güz Dönemi

2 KAPSAM TEMEL KAVRAMLAR GİRİŞİMCİ YARATMA GİRİŞİMCİ PLANLAR GELİŞTİRME

3 TEMEL KAVRAMLAR

4 DÜNYADA GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİ
Kaynak: Global Entrepreneurship Monitor, 2014 Global Report

5 DÜNYADA GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİ
Kaynak: 2015 Global Entrepreneurship Index, GEDI (Global Entrepreneurship and Development Institute )

6 DÜNYADA GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİ
Kaynak: 2015 Global Entrepreneurship Index, GEDI (Global Entrepreneurship and Development Institute )

7 TÜRKİYE’NİN GİRİŞİMCİLİK KONUMU
Kaynak: 2015 Global Entrepreneurship Index, GEDI (Global Entrepreneurship and Development Institute )

8 TÜRKİYE’NİN GİRİŞİMCİLİK KONUMU
Kaynak: 2015 Global Entrepreneurship Index, GEDI (Global Entrepreneurship and Development Institute )

9 TÜRKİYE’NİN GİRİŞİMCİLİK KONUMU
Kaynak: 2015 Global Entrepreneurship Index, GEDI (Global Entrepreneurship and Development Institute )

10 TEMEL KAVRAMLAR Girişimci Kimdir?
Kaos ve Karışıklıkta fırsatları görebilen, Şirketler kurup yeni iş fırsatları yaratan Sürekli değişen piyasa koşullarında değişimi sağlayan Girişimciler, risk ve belirsizlik koşullarında, kar ve büyüme amacıyla fırsatları ortaya çıkarıp ve gerekli kaynakları bir araya getirerek yeni iş yaratan kişilerdir.

11 Girişimcilere İlişkin EFSANELER!
TEMEL KAVRAMLAR Girişimcilere İlişkin EFSANELER! Efsane 1 - Girişimciler düşünen değil eylemde bulunanlardır. Efsane 2 - Girişimci olunmaz, girişimci doğulur. Efsane 3 - Girişimciler her zaman kaşiflerden olur. Efsane 4 - Girişimciler akademik ve sosyal açıdan yetersizdirler. Efsane 5 - Girişimciler belli bir profile sahip olmalıdır. Efsane 6 - Girişimci olmak için gerekli olan tek şey paradır. Efsane 7 - Girişimci olmak için gerekli olan tek şey şanstır. Efsane 8 - Girişimcilik belirsiz ve kaotiktir. Efsane 9 - Çoğu girişimci batar.

12 Girişimci vs. Küçük İşletmeci
TEMEL KAVRAMLAR Girişimci vs. Küçük İşletmeci Girişimci ve Küçük İşletme Sahibi kavramları genelde birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Örtüştüğü durumlar olmakla birlikte, aralarında önemli farklar bulunmaktadır. Girişimci Küçük İşletmeci Faaliyet gösterdikleri alanda dominanttırlar. Yenilikçilik ve yeni pratiklerle ilgilenmezler. Büyüme amacı gütmezler, bu sebeple agresif olmayan ve durağan olarak işlerini yürütürler. Temel amaçları yenilik, karlılık ve sürdürülebilir büyümedir. Odak noktası firmanın gelişmesidir. Bu doğrultuda şirketini hedeflerine ulaştırdıktan sonra başkalarına devredebilir.

13 TEMEL KAVRAMLAR Girişimcilik Nedir? Yeni iş kurmaktan çok daha fazlası
Fırsatlar arayarak, riskli alanlara girme cesaretini göstererek yeni fikirleri hayata geçirme becerisi Hiçbir şeyden bir vizyon yaratma ve inşa etme yetisidir. Girişimcilik bireyde gelişen bir süreçtir.

14 Girişimciliğin Kısa Tarihi - 1
TEMEL KAVRAMLAR Girişimciliğin Kısa Tarihi - 1 1700’ler … John Law ( ) İlk Girişimci Richard Cantillon (~ ) Girişimci kavramını iktisadi anlamda kullanan ilk kişi Jean Baptiste Say ( ) Girişimciyi dördüncü üretim faktörü olarak kabul etmiştir.

15 Girişimciliğin Kısa Tarihi -2
TEMEL KAVRAMLAR Girişimciliğin Kısa Tarihi -2 1800’ler … Alfred Marshall ( ) “Girişimciler üretim ve dağıtım süreçlerini çalıştıran kişilerdir.” Max Weber ( ) “Rasyonel bir kapitalist yenilenen kazanç peşindedir.”

16 Girişimciliğin Kısa Tarihi - 3
TEMEL KAVRAMLAR Girişimciliğin Kısa Tarihi - 3 1900’ler … Joseph Schumpeter ( ) Girişimciyi “yenilikçi” olarak tanımlamıştır. Teknoloji ve girişim kavramını bütünleştirmiştir Peter F. Drucker ( ) Girişimciyi fırsatları “maksimize” eden kişi olarak tanımlamıştır.

17 TEMEL KAVRAMLAR Girişimcilikle İlgili Teorik Yaklaşımlar Düşünce Okulları Yaklaşımı Süreç Yaklaşımı

18 Girişimcilikle İlgili Teorik Yaklaşımlar
TEMEL KAVRAMLAR Girişimcilikle İlgili Teorik Yaklaşımlar Düşünce Okulları Yaklaşımı Çevresel Düşünce Okulu Finansal / Sermayesel Düşünce Okulu Dışlayıcı (Displacement) Düşünce Okulu Makro Bakış Açısı Girişimci Nitelikler Düşünce Okulu Yatırım Fırsatı Düşünce Okulu Stratejik Formülasyon Düşünce Okulu Mikro Bakış Açısı

19 Girişimcilikle İlgili Teorik Yaklaşımlar
TEMEL KAVRAMLAR Girişimcilikle İlgili Teorik Yaklaşımlar Makro Bakış Açılı Yaklaşımlar Çevresel Düşünce Okulu Girişimcinin yaşamını etkileyen dış faktörler üzerinde yoğunlaşır. Kurumlar, değerler gibi sosyo-politik çerçevenin girişimcinin gelişimindeki etkileri odak noktadır. Finansal / Sermayesel Düşünce Okulu Sermaye arama ve oluşturma sürecini girişimciliğin temel noktası olarak alır. Girişimin tamamı finansal yönetim çerçevesinde analiz edilir. “Dışlayıcı” (Displacement) Düşünce Okulu Belli bir grup içerisinde oluşan koşulların bireyi girişimciliğe ittiği olgusuna dayanmaktadır. Politik düzenlemeler, kültürel oluşumlar ve iktisadi koşullar bireyi girişimciliğe yönlendiren örneklerden bazılarıdır.

20 Girişimcilikle İlgili Teorik Yaklaşımlar
TEMEL KAVRAMLAR Girişimcilikle İlgili Teorik Yaklaşımlar Mikro Bakış Açılı Yaklaşımlar Girişimci Nitelikler Düşünce Okulu Başarılı girişimcilerin benzer niteliklere sahip olabileceği anlayışını savunmaktadır. Yaratıcılık, kararlılık, teknik bilgi, başarı öne sürülen başlıca girişimci niteliklerdir. Yatırım Fırsatı Düşünce Okulu Girişimciliğin fırsat yönüne odaklanılmaktadır. Fikir kaynakları, yeni kavramların gelişimi ve yatırım fırsatlarının uygulanması bu okulun temel araştırma alanlarını oluşturmaktadır. Stratejik Formülasyon Düşünce Okulu Planlama sürecinin ve strateji geliştirmenin, başarılı bir girişimin temel niteliği olduğu vurgulanmaktadır. Stratejik formülasyon, eşsiz etmenlerin (piyasalar, ürünler, insanlar, kaynaklar) etkin yatırım olanaklarına dönüştürülmesiyle mümkün hale gelmektedir.

21 Girişimcilikle İlgili Teorik Yaklaşımlar
TEMEL KAVRAMLAR Girişimcilikle İlgili Teorik Yaklaşımlar Süreç Yaklaşımları Girişimci Olaylar Yaklaşımı Girişimciliği, tekil aktiviteler olarak değil; kişilerin planladığı, uyguladığı, ve kontrol ettiği girişimsel olaylar süreci olarak incelemektedir. Girişimci Değerlendirme Yaklaşımı Niteliksel, niceliksel, stratejik ve etik olmak üzere girişimci, teşebbüs ve çevresinin değerlendirilmesi bu yaklaşımın odak noktasını oluşturmaktadır. Değerlendirme sonucu, “girişimcilik kariyeri”, erken, orta ve geç dönem olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Çok Boyutlu Yaklaşım Girişimciliğin, bireyi, çevresini, organizasyonu ve teşebbüs sürecini de içine alarak karmaşık ve çok boyutlu bir çerçevede incelenmesini kapsamaktadır.

22 Neden Girişimci Olunmalı?
TEMEL KAVRAMLAR Neden Girişimci Olunmalı? İnsanların girişimci olmalarında 3 temel neden olmaktadır. Kendi patronu olma arzusu Kendi idealllerinin peşinde koşma arzusu Finansal kaygılar

23 Başarılı Girişimcilerin Özellikleri
TEMEL KAVRAMLAR Başarılı Girişimcilerin Özellikleri İşletme tutkusu Ürün ve müşteri odaklılık Başarısızlığa karşı azimli olma Yönetim zekası

24 Girişimci Firmaların Ekonomik Katkısı
TEMEL KAVRAMLAR Girişimci Firmaların Ekonomik Katkısı Yenilikçilik İstihdam Topluma katkısı Büyük firmalara etkisi

25 NEDEN İHTİYAÇ DUYULUYOR ? TEMEL KAVRAMLAR
Kurumsal Girişimcilik (Intrapreneurship) Şirket içi girişimcilik Yenilikçi sonuçlara ulaşılması amacıyla, örgütlerin kendi içlerinde girişimci ruhu teşvik etmesi NEDEN İHTİYAÇ DUYULUYOR ? Rekabet Nitelikli çalışan kaybı

26 Kurumsal Girişimciliğin Yapılandırılması İçin 4 Adım
TEMEL KAVRAMLAR Kurumsal Girişimcilik (Intrapreneurship) Kurumsal girişimciliğin gelişmesi için firmaların öncelikle, özgür bir ortam yaratarak girişimci ruhlu çalışanlarını cesaretlendirmesi gerekmektedir. Kurumsal Girişimciliğin Yapılandırılması İçin 4 Adım Açık hedeflerin belirlenmesi Geribildirim ve olumlu pekiştirme sistemi yaratılmalı Bireysel sorumluluk vurgulanmalı Alınan sonuca göre ödüllendirme

27 Kurumsal Girişimcilik (Intrapreneurship)
TEMEL KAVRAMLAR Kurumsal Girişimcilik (Intrapreneurship) Örgütlerin kurumsal girişimcilik stratejisi oluşturmak için aşağıdaki koşulları göz önünde bulundurması gerekmektedir: İnsan kaynaklarında büyüme Yöneticilerin, mentor /öğretmen/koç olarak eğitilmesi Çalışanların hissedar haline getirilmesi Yönetim şekli olarak “networking” ve yatay koordinasyon İş kaybı riski taşımadan yeni fikirlerin geliştirilebileceği ortamların yaratılması Küçük işletmeler arasında “iyi örneklerin”izlenilmesi

28 4 Adımda Kurumsal Girişimcilik Stratejisi
TEMEL KAVRAMLAR Kurumsal Girişimcilik (Intrapreneurship) 4 Adımda Kurumsal Girişimcilik Stratejisi Vizyon geliştirme Yenilikçiliği destekleme Girişimci iklim oluşturma Girişimci takımlar kurma

29 Yenilikçiliği Destekleme
TEMEL KAVRAMLAR Kurumsal Girişimcilik (Intrapreneurship) Vizyon Geliştirme Kurumsal girişimcilik planlamasının ilk adımıdır. Kurum çalışanları tarafından ortak paylaşılan bir vizyon başarıya ulaşmada en önemli etmenlerden biridir. Yenilikçiliği Destekleme Yenilikçilik, girişimciliğin en kilit etmenlerinden biridir. İki tip yenilikçilikten bahsetmek mümkündür: Radikal Yenilikçilik: PC, post-it, gibi çığır açıcı nitelikteki yenilikleri kapsamaktadır. Artımsal Yenilikçilik: Belli bir ürün veya hizmetin sistematik olarak yenilenmesini ifade etmektedir. Ör, mikrodalgada patlayan mısır veya dondurulmuş yoğurt

30 Girişimci İklim Oluşturma
TEMEL KAVRAMLAR Kurumsal Girişimcilik (Intrapreneurship) Girişimci İklim Oluşturma Yenilikçiğin temel taşıyıcısı olan çalışanların, potansiyellerini ortaya koymaları için girişimci bir iklimde çalışıyor olmaları gerekmektedir. Girişimci iklime ait özellikler: Yönetim desteği Çalışma özerkliği Ödüllendirme / Güçlendirme Gerekli zamanın tanınması Örgütsel çerçevenin belirli olması

31 Girişimci Takımlar Oluşturma
TEMEL KAVRAMLAR Kurumsal Girişimcilik (Intrapreneurship) Girişimci Takımlar Oluşturma Genellikle iki veya üç kişinin yarattığı ve hissedarlığını paylaştığı yeni organizasyonlardır. Diğer bir ifadeyle, büyük bir işletmenin içinde faaliyet gösteren küçük işletme de denilebilir.

32 Kurumsal Girişimci Olmak İçin Altın Kural
TEMEL KAVRAMLAR Kurumsal Girişimcilik (Intrapreneurship) Kurumsal Girişimci Olmak İçin Altın Kural Her gün işe kovulacak gibi gel! Hayal kurmanı engelleyecek şeyleri engelle! Gerekliyse iş tanımı dışındaki işlere bulaş! Seni destekleyecek iyi insanlarla bağlantı kur! En iyi çalışanları seç ve onlardan bir takım kur! Mümkün olduğunca “yer altından” çalış! Himayedarına sadık ve dürüst ol! Özür dilemenin pişman olmaktan daha kolay olduğunu unutma! Hedeflerini büyük tut, lakin hedefe giden yolda gerçekçi ol! Vizyonunu güçlü tut!

33 GİRİŞİMCİ YARATMA

34 Girişimcilik Perspektifi Nedir?
GİRİŞİMCİ YARATMA Girişimcilik Perspektifi Girişimcilik Perspektifi Nedir? Başarılı girişimcilere atfedilen ortak özelliklerle oluşan girişimci davranış biçimleridir. Bireylerin kendilerinde girişimci potansiyeli taşıyıp taşımadıklarını anlamalarını sağlamaktadır.

35 Girişimcilere Atfedilen Ortak Özellikler
GİRİŞİMCİ YARATMA Girişimcilik Perspektifi Girişimcilere Atfedilen Ortak Özellikler Adanmışlık, kararlılık, sebat Başarı ve büyüme odaklılık Fırsatlara doğru yönelim İnisiyatifi ele alma ve kişisel sorumluluk Sorun çözümünde devamlılık Hem gerçekçi hem esprili Geribildirimler arayan ve bunları kullanan Kontrolü kendisi sağlayan Hesaplanmış riskleri alan ve arayan Statü ve güç ihtiyacı az olan Dürüstlük ve güvenirlik

36 Girişimcilik Perspektifi
GİRİŞİMCİ YARATMA Girişimcilik Perspektifi Girişimciliğin Karanlık Yönleri Başarılı girişimcilerin içinde bulunan enerjinin yıkıcı gücü Girişimcilerin risk iştahı doğrultusunda ortaya çıkan negatif faktörler Girişimcilerin Aldıkları Riskler Finansal Riskler: Kişisel tasarruflar, menkul değerler, çeşitli mal ve mülk gibi finansal kaynak ve birikimleri kaybetme riski. Kariyer Riskler: Mevcut maaş ve sağlanan yan olanakları yitirme olasılığı Ailevi ve Sosyal Riskler: İş yoğunluğu sebebiyle aile ve arkadaşlara yeterli zaman ayıramama Psikolojik Riskler: Yukarıdaki risk beklentileri doğrultusunda oluşan ruhsal rahatsızlıkların oluşması

37 GİRİŞİMCİ YARATMA Stres ve Girişimcilik Nedenler Sonuçlar
Genel anlamda stres, bireyin beklentileri ve bu beklentileri karşılayacak yeteneklerinin uyuşmamasından kaynaklanmaktadır. Girişimcilerdeki stres ise yukarıdaki tanıma benzer doğrultuda oluşmakta, kendine özgü nedenler ve sonuçlar barındırmaktadır. Nedenler Sonuçlar Risk alma mecburiyeti Müşteriler, regülatörler, iş ortakları gibi çeşitli çevrelerle iletişimde bulunma zorunluluğu Firma içinde farklı zamanlarda farklı rolleri (yönetici, satıcı..vs.) üstlenme Küçük ve çoğu zaman deneyimsiz bir organizasyonla faaliyet gösterme Yalnızlık İş hayatına boğulma Diğer kişilerle ilişkilerde bozulma Sürekli başarılı olma ihtiyacı

38 Girişimcilere Özel Stresten Kurtulma Yolları
GİRİŞİMCİ YARATMA Stres ve Girişimcilik Girişimcilere Özel Stresten Kurtulma Yolları Diğer iş sahipleriyle iletişim içinde bulunarak En kısa tatil fırsatını bile kullanmak Çalışanlarla daha sıkı iletişimde bulunmak İş dışı memnuniyet alanları yaratmak Her işi yüklenmekten vazgeçip, işleri delege etmek

39 GİRİŞİMCİ YARATMA Girişimci Ego
Girişimciler sahip oldukları, “şişkin” bir egonun olumsuz etkilerine maruz kalabilirler. Girişimcilere has yıkıcı etkileri olan ego nitelikleri şu başlıklar altında toplanmaktadır: Kurduğu işletmeyle başlayan kontrol tutkusunun daha geniş bir çerçeveye yayılması Rekabet olgusuyla körüklenen çevreye karşı aşırı güvensizlik Başarıya olan tutkunun olumsuz boyutlara ulaşması ve işletmeyi tehlikeye sokması İyimser yaklaşımla gelişen dikkatsizlik ve bunu neticesinde iş gerçeklerini yakalayamama

40 Yaratıcılığı ve Yenilikçiliği Geliştirme
GİRİŞİMCİ YARATMA Yaratıcılığı ve Yenilikçiliği Geliştirme Yaratıcılık bir sistemin etkinlik ve verimliliğini arttıracak sonuçlar doğuracak fikir üretme sürecidir. Yenilikçilik (İnnovasyon) girişimcilerin fırsatları, pazarlanabilir fikirlere dönüştürme sürecidir. Girişimciler, başkalarının problem olarak gördüğü alanları fırsat olarak görebilenlerdir. Bu sebeple problemlere şu sorularla yönelirler: Problem nedir? Problemden kimler etkilenmektedir? Bu kişileri nasıl etkilemektedir? Ne gibi maliyetler yaratmaktadır? Çözülebilir bir problem midir? Piyasa üretilecek bir çözüme para verir mi?

41 Yaratıcı Sürecin Aşamaları
GİRİŞİMCİ YARATMA Yaratıcı Sürecin Doğası Yaratıcı süreç her süreç gibi geliştirilebilir. Çoğunlukla inanılanın aksine yaratıcılık doğuştan gelen bir yetenek, ya da sadece dahilerin sahip olduğu bir özellik değildir. Farklı şeyler arasında diğerlerinin göremediği ilişkileri görmek yaratıcı sürecin en önemli yönünü oluşturmaktadır. Yaratıcı Sürecin Aşamaları 1. Aşama - Altyapı veya Bilgi Birikimi: Kapsamlı okumalar yapma, başkalarıyla iletişim halinde olma, profesyonel toplantı ve seminerlere katılma … gibi çeşitli aktivitelerle, belli bir perspektifin oluşturulması. 2. Aşama - Kuluçka Dönemi: Problemlerden uzaklaşarak bilinçaltının yaratıcılığı açığa çıkaracak şekilde çalışması, ör; Dinlenme, egzersiz yapma, hobilerle uğraşma… vs.

42 Yaratıcı Sürecin Aşamaları
GİRİŞİMCİ YARATMA Yaratıcı Sürecin Doğası Yaratıcı Sürecin Aşamaları 3. Aşama - Fikrin Ortaya Çıkması: Yaratıcı fikirler genelde işle alakadar olunmadığı zamanlarda ortaya çıkar. Kişinin yavaş ama emin adımlarla çözüm üretmeye başladığı aşamadır. Birçok kimse 2. aşamadan 3. aşamaya geçtiğinin farkında olamayabilir. Hayal kurma, rahat ortamlarda çalışma, çalışırken veriler aralar fikirlerin ortaya çıkışına yardımcı olabilmektedir. 4. Aşama - Değerlendirme ve Uygulama: Yaratıcı sürecin en zor aşamasıdır. Büyük bir disiplin, cesaret ve sabır gerektirir. 3. aşamada kaba bir biçimde oluşan fikir üzerinde çalışılarak son formuna getirilir. Bu aşamada enerjiyi muhafaza etme, farklı görüşlere sahip kişilerle fikirleri tartışma, fikri savunacak argümanları geliştirme bu aşamada uygulanabilecek adımların bazılarıdır.

43 Yaratıcılık Nasıl Geliştirilir?
GİRİŞİMCİ YARATMA Yaratıcılık Nasıl Geliştirilir? Objeler, kişiler, teknolojiler, süreçler ve materyaller gibi şeylerin arasındaki ilişkilerin farkına varmak birçok icat ve yeniliğin çıkışını oluşturmaktadır. Bu yetenek, kişiler veya objeler arasındaki tamamlayıcı olabilecek görerek gelişebilir. Kişi ve eşyalara karşı geliştirilecek işlevsel bakış açısı onların eksik noktaları ve ihtiyaçlarını geliştirme konusunda yaratıcılığı arttırabilir. İşlevsel bakış açısını geliştirmek için atılacak ilk adım kişilere ve onların ihtiyaçlarına geleneksel olmayan yöntemlerle bakmaktır. Birtakım zihinsel alışkanlıklar yaratıcı düşüncenin gelişmesinde engeller ortaya çıkarmaktadır. Bu yararsız zihinsel yapıları ortadan kaldırmak yaratıcılığı arttırmak yönünde önemli avantajlar sağlamaktadır. Sürekli seçenekler arasında kalmak, daima güvenli alanlarda kalmak, basmakalıp düşünceler… yararsız zihinsel yapıların örneklerindendir.

44 GİRİŞİMCİ YARATMA Yenilikçi Süreç
Birçok yenilik, yeni fırsatların bilinçli ve amaçlı şekilde araştırılması sonucu ortaya çıkmaktadır. Başarılı yenilikçiler göstergeler, insanları, değişimi sürekli olarak takip ederler. Ortaya çıkardıkları yeniliklerle potansiyel tüketicilerin beklenti ve değerleri ile oluşan ihtiyaçları gidermeyi amaçlarlar. Yeniliklerin çoğu, basit, açık ancak spesifiktir.

45 Yenilikçilik Çeşitleri
GİRİŞİMCİ YARATMA Yenilikçi Süreç Yenilikçilik Çeşitleri İcat Tamamen yeni bir ürün, hizmet veya sürecin bulunması. Örneğin, Wright Kardeşler-uçak; Edison- ampul; Graham Bell- telefon Genişletme Mevcut ürün veya hizmetin farklı şekilde veya farklı alanlarda kullanılması. Örneğin, McDonald’s, Sentez Mevcut konseptlerin birleştirilerek yeni bir düzenleme altında sunulması. Örneğin, Fed-ex Kopyalama Mevcut konseptin yaratıcı şekilde yinelenmesi. Örneğin, Wal-Mart

46 Yenilikçiliğin Kaynakları
GİRİŞİMCİ YARATMA Yenilikçi Süreç Yenilikçiliğin Kaynakları Beklenmeyen olaylar; planlamamış veya tahmin edilmemiş başarı ve başarısızlıklar Uyuşmazlıklar; beklentiler ve gerçekler arasında oluşan boşluk veya farklılık Süreç ihtiyaçları; belirli bir ihtiyacı karşılamaya yönelik doğan talepler Sektör ve piyasa değişiklikleri; Tüketici tutumları, teknolojik gelişmeler ve sektör büyümesi neticesinde ortaya çıkan değişiklikler Demografik değişikleri; Nüfus yapısındaki değişiklikler Algısal değişiklikler; insanların olguları üzerindeki yorumlarının değişmesi Bilgi-tabanlı kavramlar; Yenilik gelişmesinde kullanılan yeni kavram ve metotlar

47 Yenilikçiliğin Prensipleri
GİRİŞİMCİ YARATMA Yenilikçiliğin Prensipleri Potansiyel Girişimciler yeniliklerin belli prensipler çerçevesinde inşa edildiğini bilir ve buna göre hareket ederler. Bireylerin yenilikçiliğe yönelik başlıca prensipler şunlardır. Faaliyet odaklı olunması Ürün veya hizmeti basit ve anlaşılabilir oluşturulması Ürün veya hizmeti müşteri odaklı yapılması İşe küçük ölçekli proje ve işlerle girişilmesi Yüksek hedeflerin belirlenmesi Deneme & gözden geçirme kurallarının uygulanması Hataların değerlendirilmesi Belirlenmiş bir çizelgenin takip edilmesi İnnovatif aktivitelerin desteklenmesi Çok, çok, çok çalışılması

48 Girişimcilikte Etik ve Sosyal Sorumluluk
GİRİŞİMCİ YARATMA Girişimcilikte Etik ve Sosyal Sorumluluk Genel anlamda etik , kabul edilebilir bir çerçevede eylemde bulunmayı sağlayan temel kural ve parametrelerdir. Daha özel anlamda ise, iyi-kötü, doğru-yanlış arasındaki farklılıkları açıklayan davranışsal kodlardır. Girişimciler için etik, kimi zaman faaliyetlerinin hukuki boyutuyla ikilem yarattığı için önem arz etmektedir. Kanunlar, firmaların hukuki sınırını belirlerken, etik sorular için yanıtlayıcı olamayabilmektedirler.

49 Etik Sorumluluklar için Strateji Oluşturma
GİRİŞİMCİ YARATMA Girişimcilikte Etik ve Sosyal Sorumluluk Etik Sorumluluklar için Strateji Oluşturma Davranış ilkeleri (code of conduct), işletmelerin, uymakla yükümlü olduğu etik teamüller ve ana hatlarını belirleyen beyannamelerdir. Sektörel veya kurumsal düzeyde oluşturulabilen davranış ilkeleri; şirketin kaynaklarının kötüye kullanımı, çıkarların çatışması, şirket içi bilgilendirme… gibi farklı nitelikteki alanları kapsayabilmektedir.

50 Etik Sorumluluklar için Strateji Oluşturma
GİRİŞİMCİ YARATMA Girişimcilikte Etik ve Sosyal Sorumluluk Etik Sorumluluklar için Strateji Oluşturma Girişimcilerin, strateji oluştururken organizasyon yapılarında bulunan yönetimsel etik karakteristiklerini analiz etmeleri gerekmektedir. Yönetim yapıları, etik karakteristiklerine göre 3 farklı şekilde gruplanabilir: Ahlakdışı Yönetim; Etik kurallarla örtüşmeyen amaç ve stratejiler güden, sadece kendi çıkarlarını düşünen yönetimlerdir. Orta Ahlaklı Yönetim; Ahlaki davranışların açıkça kodlanmadığı, bu sebeple, tamamen ahlakdışı/ahlaklı olarak nitelenemeyecek yönetimlerdir. Ahlaklı Yönetim; Yönetimsel faaliyetlerin tam anlamıyla ahlaki bir standart üzerine kurulu olduğu yapılardır.

51 Etik Sorumluluklar için Strateji Oluşturma
GİRİŞİMCİ YARATMA Girişimcilikte Etik ve Sosyal Sorumluluk Etik Sorumluluklar için Strateji Oluşturma Girişimciler, organizasyonlarının ahlaki konumunu analiz ettikten sonra, aşağıdaki prensipleri benimseyebilirler: Doğru insanları istihdam etmek Kurallar yerine Standartlar belirlemek Olayların ve faaliyetlerin içinde bulunmak Kişisel davranışlarla ahlaklı yönetime örnek oluşturmak

52 Girişimcilikte Etik ve Sosyal Sorumluluk
GİRİŞİMCİ YARATMA Girişimcilikte Etik ve Sosyal Sorumluluk Sosyal Sorumluluk, işletmelerin topluma olan yükümlülüklerinden oluşmaktadır. Firmaların bir kısmı var olan kuralları uyum göstererek sosyal itaat sağlarken, kimi firmalar daha aktif bir şekilde programlar oluşturarak sosyal sorumluluk sağlamaktadır. Bazı firmalar ise daha da proaktif davranarak sosyal duyarlı olarak nitelendirilmek istemektedirler.

53 Sosyal Sorumluluk Alanları
GİRİŞİMCİ YARATMA Girişimcilikte Etik ve Sosyal Sorumluluk Sosyal Sorumluluk Alanları Çevre; çevre kirliliğini önleme, çevreyi koruma, doğal kaynaklara sahip çıkma, geri dönüşümü sağlanması… Enerji; enerji sarfiyatını azaltma, enerji verimliliğini sağlayan ürünler geliştirilmesi… Adaletli Yönetim; kadınların ve azınlıkların istihdamı, engelli çalışanların önemsenmesi… İnsan Kaynakları; çalışan iş sağlığı ve güvenliği, eğitim, kariyer geliştirme olanakları, çalışan ebeveynler için çocuk bakımı olanakları… Toplumsal Katılım; bağış, sponsorluklar, kültür ve sanat destekleri… Ürünler; ürün güvenliğinin sağlanması, ürünlerin çevreye verdiği zararın azaltılması...

54 İşletmelerin Kuruluş Dönemleri
GİRİŞİMCİ YARATMA Girişimci İşletmelerin Kurulması İşletmelerin Kuruluş Dönemleri Yeni kurulan işletmelerin kuruluş dönemleri, “kuruluş öncesi”, “kuruluş”, “kuruluş sonrası” olmak üzere 3 farklı safhada incelenebilir. Kuruluş öncesi safhası, iş kurma fikrinin oluşmasından, işletmenin faaliyete geçtiği zamana kadarki dönemi kapsarken; kuruluş safhası ilk satışların başlaması, ürün teslimatlarının gerçekleştirilmesinden işletmenin artık kısa vadeli tehlikeleri atlattığı zamana kadar sürmektedir. Kuruluş sonrası safhası ise işletmenin artık girişimcinin kontrolünden çıkıp, kendi başına varlığını sürdürmeye başladığı dönemi göstermektedir.

55 İşletmelerin Kuruluşuna Etki Eden Kritik Faktörler
GİRİŞİMCİ YARATMA Girişimci İşletmelerin Kurulması İşletmelerin Kuruluşuna Etki Eden Kritik Faktörler 1. İşin Emsalsizliği; Kurulan işin yenilik kapasitesiyle orantılı olarak, ne kadar sıradan veya sıra dışı bir yapıda olduğu kuruluş öncesi dönemde oldukça önemlidir. 2. Yatırım; İşin niteliği ve sektörüne göre, yatırılacak sermayenin miktarı, gerekli fonlarını nereden ve hangi koşullarda sağlanacağı kritik faktörlerden bir diğeridir. 3. Satışların Büyümesi; Yeni işletmenin satış ve karlarında nasıl bir büyüme trendi izleyeceği, kuruluştan hemen sonra satış ve karlarda hızlı bir büyüme gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önemli faktörlerdendir.

56 İşletmelerin Kuruluşuna Etki Eden Kritik Faktörler
GİRİŞİMCİ YARATMA Girişimci İşletmelerin Kurulması İşletmelerin Kuruluşuna Etki Eden Kritik Faktörler 4. Ürünün Bulunabilirliği; İşletmenin kuruluşunun hemen sonrasında, hazırda mal veya hizmetin satılabilir durumda bulunması büyük önem taşımaktadır. 5. Müşterinin Bulunabilirliği; Sunulan mal veya hizmeti talep edecek ve buna gerekli parayı ödeyecek müşteri kitlesinin var olması işletmenin kuruluş aşamasında olması gerekli koşulların başında gelmektedir.

57 Yeni İşletmeler Neden Başarısız Olur ?
GİRİŞİMCİ YARATMA Yeni İşletmeler Neden Başarısız Olur ? Her yıl milyonluk yatırımlarla kurulan firmaların bir çoğu başarısız olarak faaliyetlerine son vermektedirler. Yapılan araştırmalar başarısızlığın faktörleri olarak aşağıdaki sebepleri sıralamaktadır: Ürün/Pazar Kaynaklı Sorunlar Yanlış zamanlama Ürün dizayn problemleri Uygun olmayan dağıtım stratejileri Açık olmayan iş tanımları Az sayıda müşteriye bel bağlama Finansal Sorunlar Sermaye yetersizliği Erken borçlanma Risk sermayedarı ile oluşan problemler Yönetimsel Sorunlar Takım çalışmasında aksaklıklar İnsan kaynakları problemleri

58 Yeni İşletmeler Neden Başarısız Olur ?
GİRİŞİMCİ YARATMA Yeni İşletmeler Neden Başarısız Olur ? Dışsal Nedenler İçsel Nedenler Kaynak: Dodge, H. R., Fullerton, S. , Robbins, J. E. “Stage of Organizational Life Cycle and Competition as Mediators of Problem Perception for Small Businesses”, Strategic Management Journal, 15, 1994.

59 GİRİŞİMCİ YARATMA Değerlendirme Süreci Teknik Fizibilite Analizi
Pazar Fizibilitesi Analizi Önemli Teknik Özellikler Pazar Potansiyeli Dizayn, Dayanıklılık, Güvenirlilik, Emniyet, Standartlaşma Potansiyel müşterilerin ve onların hakim özelliklerinin tanımlanması, Potansiyel piyasa payı, potansiyel satış hacmi, Satış fiyatı projeksiyonları Mühendislik Gereklilikleri Piyasa Testleri Makinalar, Araçlar, İş Akışı Testin seçimi, Testin piyasada uygulanması, Piyasanın analizi Ürün Geliştirme Pazarlama Planlaması Tasarım, Modeller, Prototipler Dağıtım kanalları seçimi, Promosyonel çabaların etkisi, Paketleme, Fiyat farklılıkları Ürün Testleri Laboratuar testleri, Saha testleri, Fabrika Lokasyonu Tedarikçilere ve müşterilere yakınlık, Çevresel düzenlemeler

60 GİRİŞİMCİ YARATMA Değerlendirme Süreci Finansal Fizibilite Analizi
Örgütsel Fizibilite Analizi Rekabet Analizi Gereken Finansal Kaynaklar Personel İhtiyacı Mevcut Rakipler Sabit varlıklar için, Dönen varlıklar için, İşletme sermayesi için, Gerekli personel nitelikleri, Yönetimsel gereklilikler, Bireysel sorumluluklar tayin edilmesi, Örgütsel ilişkilerin saptanması, Potansiyel örgütsel gelişim, Rekabet analizi Büyüklüğü, Finansal kaynakları, Pazar payı, Piyasaya yeni giren firmalara karşı tutumları ve tepki yöntemleri, Potansiyel yeni rakipler. Kullanılabilir Finansal Kaynaklar Borçlanma ihtiyacı, Borçlanma kaynakları, Borçlanma maliyeti, Geri ödeme koşulları, İşletme maliyeti analizi, Sabit maliyetler, Değişken maliyetler, Tahmini nakit akışı, Tahmini karlılık


"Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Güz Dönemi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları