Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİREYSEL GELİŞİM DOSYASI (E-Portfolyo ) Hazırlayan Yeşim ÖZER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİREYSEL GELİŞİM DOSYASI (E-Portfolyo ) Hazırlayan Yeşim ÖZER."— Sunum transkripti:

1 BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİREYSEL GELİŞİM DOSYASI (E-Portfolyo ) Hazırlayan Yeşim ÖZER

2 Ö ĞRENME TEORİLERİ VE Ö L Ç ME DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI

3 Öğrencilerin bilgi ve becerilerini ortaya koyarak oluşturdukları çalışma, ürün ya da etkinliklerin değerlendirilmesi süreci, “performansa dayalı durum belirleme” olarak ifade edilebilir. PERFORMANSA DAYALI DURUM BELİRLEME;

4 Portfolyo seçilmiş, kişinin özgün ürün ya da ürünlerinden oluşan,zamanla gelişimini yansıtan, planlı ve amaçlı bir şekilde düzenlenmiş çalışmaları topluluğudur. Grace(1992) portfolyonun bir çocuğun öğrenme sürecinin kaydı olduğunu söylemiştir.Grace’e göre bu kayıtta çocuğun ne öğrendiği, Öğrenmede ne kadar ilerlediği, nasıl düşündüğü, nasıl sorguladığı, Çözümlediği,birleştirdiği, ürettiği, yarattığı ve diğer bireyler ile nasıl etkileşimde bulunduğuna dair kanıtlar yer almaktadır. PORTFOLYO NEDİR?

5 PORTFOLYO TÜRLERİ İdeal Portfolyo Sergileme Tipi Portfolyo Belgeleme Tipi Portfolyo Değerlendirme Tipi Portfolyo Sınıf Tipi Portfolyo Elektronik Portfolyolar

6 E- portfolyolar multimedya teknolojileri, ses kayıt, multimedya programları, elektronik çizelge (spreadsheet), veri tabanı, video, kelime işlemci yazılımları,web tasarım programları gibi elektronik medya kaynaklarının bir bileşimini kullanmayı gerektiren profesyonel materyallerdir. E-PORTFOLYO NEDİR?

7 Chang (2001) E- portfolyonun zamanla gelişmeyi yansıttığını belirtir.Bütün üretimlerin ise bilgisayardan okunabilen forma dönüştürülmesi olarak açıklar.

8 E-PORTFOLYOLARIN KULLANILMA NEDENLERİ? Kolay ulaşılabilir,taşınabilir,bölünebilir,denetlenebilir,geniş bir kitleyle paylaşılabilir. Performans, tekrar gözden geçirilebilir. İstenildiğinde daha kolay ve daha kısa sürede düzeltme yapılabilir, organize edilebilir.

9

10 E- PORTFOLYO GELİŞİM BASAMAKLARI 1.Temel/ Taslak Portfolyo Portfolyoyu oluştururken temeli oluşturur ve diğer üçünün de temelini oluşturur. Geliştiren kişi gelişim sürecinde ilerledikçe bu aşamalar birbiriyle bağlantılıdır ve bu aşamalar zaman içinde belli bir noktada sona ermez. Temel portfolyodan akademik, profesyonel ve sunum portfolyolarında kullanılacak ürünler seçilir. 2.Akademik Portfolyo Akademik ortamda yürütülen çalışmaların toplamıdır. Akademik portfolyolar öğretmen ve öğrenci portfolyolarını içerir. 3.Profesyonel Portfolyo Seçilmiş çalışmalardan seçilerek birleştirilmiş bir ortamda izleyici mantıklı bir şekilde portfolyo boyunca organize edilmiş linkler aracılığıyla gezdirir. Temel portfolyodan ortaya çıkmış bir çalışmadır.

11 1.Öncelikle öğrenen bir dijital ya da elektronik ortamlardan birine karar vermelidir. 2. Bireysel gelişim dosyası girişinde bir takdim. 3. Bireysel gelişim dosyası dokümanları. 4. Sonuç E-PORTFOLYO OLUŞTURMA AŞAMALARI

12 Ulaşılabilirlik Taşınabilir olması. Yaratıcılık Teknoloji Kendine güven E-PORTFOLYONUN AVANTAJLARI

13 E- PORTFOLYOLARIN DEZAVANTAJLARI E-portfolyonun geliştirilmesi pahalı olabilir. E-portfolyonun geliştirilmesi teknolojik beceri gerektirir. E-portfolyo geliştirme süreci stresli olabilir. Yönetim ve depolama ile ilgili problem yaşanabilir.

14 E-PORTFOLYOLARDA YAZILIMIN ETKİSİ Baret (2002) e-portfolyoların oluşturulması için kullanılan yazılımların iki temel türü olduğunu belirtmektedir: 1.Web sayfası ya da multimedia kullanımını destekleyen paket programlar (Dreamweaver, FrontPage, PhotoShop,Adobe Acrobat,PowerPoint vb) 2.Server tabanlı veri tabanı kullanımına elverişli özel olarak hazırlanmış programlar (LiveText, Chalk&Wire gibi)

15 E-portfolyoların puanlanmasında kesin bir değerlendirme yaklaşımı yoktur.Değerlendirme portfolyonun amacına göre değişmektedir. Ancak değerlendirme en çok rubrik değerlendirme kriteri kullanılarak yapılmaktadır. E-PORTFOLYOLARIN PUANLANMASI

16 RUBRİC (DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI) NEDİR? Popham (1997), dereceli puanlama anahtarını, her bir çalışma için ölçütleri (ölçülecek boyutları) listeleyen ve çalışmada nelerin yapılacağını gösteren bir puanlama aracı olarak görmektedir.

17 1-Değerlendirme ölçütleri 2-Ölçüt Tanımlamaları 3-Puanlama Stratejisi (Puanlama bütünsel veya analitik olabilir) Dereceli puanlama anahtarı üç bölümden oluşur:

18 E-PORTFOLYOLARIN PUANLANMASI E-portfolyo için 3 tür rubrik hazırlanmıştır: 1.Analitik Rubrik 2.Holistik Rubrik 3.Temel Özellik

19 Beyin fırtınası yoluyla bir tanımlar listesi oluşturulduktan sonra ölçülecek performansı farklı boyutlara ayırmadan, özelliklerin tümünün farklı düzeyler için tanımlaması yapıldığında bütüncül rubrik (holistic rubric); Ölçülecek performansı oluşturan özellikleri alt becerilerine (boyutlarına) ayırarak farklı performans düzeyleri için tanımlar yapıldığında ise analitik rubrik (analytic rubric) geliştirilir. RUBRİĞİN TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ

20 B Ü T Ü NC Ü L (HOLİSTİK) RUBRİK KULLANILACAK DURUMLAR copyright ⓒ Yoon Design Inc Ö ğretmenler, ö l çü lecek performansla ilgili ilk defa rubrik geliştirdiklerinde Ö ğrenci ç alışmasının kısa s ü rede değerlendirilmesi gerektiğinde (g ü nl ü k ö devler vb.) Rubrikle ö l çü lecek performansın genel değerlendirilmedeki ağırlığı az olduğunda ( ü nite sonu ç alışmaları) Ö l çü lecek performans boyutlarına ayrımı zor olduğunda Ö ğrencinin yaş d ü zeyi k üçü ld ü k ç e

21 Ö l çü lecek performans ç ok boyutlu olduğunda Performans boyutlarının derecelendirilmesi kolay olduğunda Performans boyut ve d ü zeyleri g ö zlenebilir olduğunda Performansın değerlendirilmesinde kullanılacak s ü re yeterli olduğunda (Proje, araştırma, vb.) www.yoondesign.co.kr ANALİTİK RUBRİK KULLANILACAK DURUMLAR

22 RUBRİKLERİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Geçerlik; Kapsam geçerliği Yapı Geçerliği Yordama Geçerliği Güvenirlik İnterrater Reliability İntrareter Reliability

23 BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİREYSEL GELİŞİM DOSYASI ÖRNEĞİ (Birgin,2006) : ÜNİTE HEDEF VE DAVRANIŞLARI KAYDI

24 ÜNİTE NOT GİRİŞİ

25

26

27

28 GRAFİKSEL DEĞERLENDİRME VE YAZDIRMA

29

30 Baki, A. Birgin, O. G ü ven, B. Karataş, İ. Bilgisayar Destekli Bireysel Gelişim Dosyası (Portfolio)Uygulaması. http://www.erg.sabanciuniv.edu/iok2004/bildiriler/Adnan%20Baki.doc http://www.erg.sabanciuniv.edu/iok2004/bildiriler/Adnan%20Baki.doc Birgin, O.(2003) Bilgisayar Destekli Bireysel Gelişim Dosyasının Uygulanbilirliğinin Araştırılması, Yayınlanmamış Y ü ksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Ü niversitesi, Trabzon. Haladyna, Thomas. M.(1997).Writing Test Items to Evaluate Higher Order Thinking. Allyn & Bacon., USA. Kaptan, F. ve Korkmaz, H.(2005).Fen Eğitiminde Öğrencilerin Gelişimini Değerlendirmek İçin Elektronik Portfolyo Kullanımı Üzerine Bir İnceleme. The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, Volume 4, Issue 1, Article 13 Kilbane C., Milman,N.B, The Digital Teaching Portfolio Handbook: A How-To Guide for Educators, Allyn & Bacon. Özyenginer, E.(2006). Bilgisayar Dersinde Elektronik Portfolyo Yöntemi Kullanımı Üzerine Bir Çalışma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. Popham, J. W. (1997). What’s wrong-and what’s right-with rubrics. Educational Leadership. 55 (2): 72-75 KAYNAKÇA

31 TEŞEKKÜR EDİYORUM…


"BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİREYSEL GELİŞİM DOSYASI (E-Portfolyo ) Hazırlayan Yeşim ÖZER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları