Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yukarıdaki cümlede yapım eki almış kaç sözcük vardır

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yukarıdaki cümlede yapım eki almış kaç sözcük vardır"— Sunum transkripti:

1 1. Mutluluğu tatmanın tek yolu onu paylaşmaktır, çünkü mutluluk ikiz olarak doğar.
Yukarıdaki cümlede yapım eki almış kaç sözcük vardır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 2. “Başarının sırrı insanın içinde, çabasında ve sabrındadır.” Yukarıdaki cümlede geçen sözcüklerden kaçı tamlanan eki almıştır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 3. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi ötekilerden farklı yapıdadır? A) O günlerde hava oldukça sıcaktı. B) Yavrucak hastalıktan ufaldı. C) Tavuk kuytu bir köşede yumurtlamış. D) Çocuk koşup ata binecek kadar büyüdü. E) Ağaç, fırtına kopunca devrildi.

2 4.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü ötekilerden farklıdır? A) Havadan keskin bir sirke kokusu alıyorduk. B) Uzak memleketlerden haber getirirdi köye. C) Çiçeklerin kokusu kadar güzeldi esen rüzgâr. D) Algılaması zayıf bir insan gözlemci olmalı. E) Savcı, olayların üstüne üstüne gidiyordu. 12. I-Yapraklar güneşin etkisiyle sarardı. II-Annesi onu kollarıyla sıkı sıkı sarardı. III-Bulutun gölgesinden hava birden karardı. IV-İşçiler çimentoyu iyice karardı. V-Bu benim için önemli bir karardı. 5.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangileri ötekilerden farklı yapıdadır? A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) IV ve V E) II ve V 6. Yazdığım hiçbir (I) şeyi, yanlış da olsa silmezdim. Birçok (II) konuda aynı görüşü paylaşıyoruz seninle. Güle biraz (III) su verince, gülün canlanması gerekiyordu. Bu bilgilere kimi (IV) kitaplarda da rastlayabilirsiniz. Çoğu (V) günler, çocuklara masal anlatırlardı yaşlı kadınlar. Yukarıda numaralanmış sözcüklerden hangileri basit sıfattır? A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) IV ve V

3 7. “Kimi zaman sıfat tamlamaları kalıplaşarak birleşik isim oluşturur
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük bu yolla oluşmamıştır? A) Sıradağlar, Akdeniz bölgesini boydan boya kaplar. B) Yenilik arayışı olan sanatçılarımız hep bu yüzyılın sanatçılarıdır. C) Ortaçağ, Batı”da bilimin ve felsefenin gelişmediği bir çağ olmuştur. D) Koşuklar, daha çok aşkı ve ilkbahar sevincini anlatırdı. E) Evleri sarıp sarmalayıp gelinduvakları, çiçek açmıştı. 8. “Türkçedeki “-a” eki isimden fiil veya fiilden isim yapabilen eklerdir. Aşağıdakilerden hangisinde “-e, -a” ötekilerden farklı bir görevdedir? A) Yıllarca katlandığı kocasını bu yaşta boşadı. B) Dizindeki yarayı biraz eşince dizi kanadı. C) Uyumadan önce sınavından iyi bir not almayı diledi. D) Okul şehir merkezindeydi ama yolu sapaydı. E) Ünlü bir yönetmenin çektiği bir filmde oynadı. 9.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi ünlü kaybına uğramamıştır? A) Kıvrılıyor yollarda hasta bit tren inleye inleye. B) Kâğıtlar, poşetler ve yapaklar savruluyor fırtınada. C) Araba il sınırına varmadan yoldan çevriliyor. D) Devriliyor bir dev, tarihin durmaz akışında. E) Evi yıkılan insanlara birer çadır veriliyor.

4 10. Bir yudum (I) içmek için suya eğildi
10. Bir yudum (I) içmek için suya eğildi. Türk edebiyatında özel (II) bir yeri vardır O.Pamuk”un. Eski (III) bir binanın restore edilmesi için çalışılacaktı. Sürü (IV) nasıl olmuşsa dağılmış, ana yola çıkmıştı. Olayı anlatacak bir tanık (V) bile bulunamamıştı. 11Yukarıda numaralanmış sözcüklerden hangisi basittir? A) I B) II C) III D) IV E) V 12. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi basittir? A) Açık açık konuşur, kimseden çekinmezdi. B) İnsanlar konser alanına akın akın geliyordu. C) Öğretmenle göz göze gelince, tahtaya kalktım. D) Cevabını bile bile, neden soru sorup duruyorsun. E) Akıllı akıllı oturan çocuklar bu muydu, diye şaştım

5 13. Aşağıdakilerden hangisi ikili (ortak) kök değildir
13. Aşağıdakilerden hangisi ikili (ortak) kök değildir? A) güven B) ağrı C) yol D) sıva E) eski . “Türkçedeki “cık, -cak,-ce, -msi,-mtırak ekleri sözcüklere küçültme anlamı katar ve bu sözcükler isim, sıfat, zarf görevlerinde kullanılabilir.” 14Aşağıdaki cümlelerden hangisinde küçültme sıfatı kullanılmamıştır? A) Büyükçe bir çay bahçesinde oturmuş, dinleniyorduk. B) Kitaptaki sarımtırak renkler, yeşillerle uyum içindeydi. C) Etrafı duvarlarla çevrili konağın genişçe bir bahçesi vardı. D) Irmağın yeşilimsi rengi, buraya ayrı bir hava katıyordu. E) İnsanlar bu apartmanın bu katından ufacık görünüyordu.

6


"Yukarıdaki cümlede yapım eki almış kaç sözcük vardır" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları