Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Teknoloji Bağımlılığı ve Çocuklarımız 29.04.2014 Dilek Akça KOCA Uzm. Psi. Dan. ve Reh. Öğr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Teknoloji Bağımlılığı ve Çocuklarımız 29.04.2014 Dilek Akça KOCA Uzm. Psi. Dan. ve Reh. Öğr."— Sunum transkripti:

1 Teknoloji Bağımlılığı ve Çocuklarımız 29.04.2014 Dilek Akça KOCA Uzm. Psi. Dan. ve Reh. Öğr.

2

3 Bağımlılı k Nedir ? Bağımlılık kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlamasıdır. Sayfa 2-3

4 Teknoloji Bağımlılığı Nedir? TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM) Kontrolsüzce aşırı kullanılma isteğinin önüne geçilemeyen, teknolojik aygıtlar dışında kalan hayatın anlamını yitirdiği, kullanma bırakıldığında bireyde sıkıntı verici duygu durumuna sebep olan, ailevi ve sosyal hayatı bozan bir davranışsal bağımlılık türüdür.

5 İnternet Bağımlılığının Alt Grupları TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM)  Çevirim-içi seks bağımlılığı  Çevirim-içi sohbet bağımlılığı  Sanal arkadaşlık bağımlılığı  Çevirim-içi oyun bağımlılığı  Çevirim-içi kumar bağımlılığı  Çevirim-içi bilgi bağımlılığı  İnternette dolaşma bağımlılığı

6 Ne Zararı Var? Teknolojinin insan hayatına getirdiği sayısız faydalar var. Ancak kişinin teknolojiyi ölçüsüz ve sınırsız kullanması çok ciddi zararlara sebep olabilir. Sayfa 6-7 Örneğin… →→→

7 Teknoloji Bağımlılığ ı Psikopatolojil er ve Diğer Psikopatolojil er İnternet bağımlılarının % 50’sinde görülen ilave psikiyatrik bozukluklardan bazılar:  Anksiyete bozukluğu % 10  Psikotik bozukluk % 14  Depresyon veya distimik bozukluk % 25  Duygudurum bozukluğu % 33  Madde kullanımı % 38 Sayfa 8-9

8 Adım Teknoloji Bağımlılı ğı Sayfa 4-5  İlk adım Deneysel kullanım  İkinci adım Sosyal kullanım  Üçüncü adım Operasyonel (bir amaca dönük) kullanım  Dördüncü adım Bağımlı kullanım

9 Süreç Nasıl İlerler?  Tolerans gelişir  Yoksunluk sendromu yaşanır  Kontrol çabaları başarısız olur  Çok vakit harcanır  Bağımlının hayatı gitgide fakirleşir  Kontrol kalkar  Beden zarar görür Sayfa 10- 13 1 1

10 Süreç Nasıl İlerler?  Psikolojik gelişimi yaralar  Çatışma yaşanır  İşlevsellik bozulur  Zihin kilitlenir  Yalanlar söylenir  Duygudurum bozulur  Uyku düzeni bozulur  Yemek düzeni bozulur Sayfa 10- 13 2 2

11 İnternet Bağımlılığında Ortaya Çıkan Davranışlar TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM)  Daha az dışarıya çıkmak  İnternet kullanımı haricinde daha az zaman geçirme  Ev ya da okul ortamında yemek yemeye daha az zaman harcama  İnterneti her defasında daha fazla kullanmayı isteme  Genellikle bilgisayar başında yemek yeme alışkanlığı kazanma (1/4)

12 İnternet Bağımlılığında Ortaya Çıkan Davranışlar TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM)  İnternetin başında geçirilen zamanı kontrol etmekte güçlük çekme  Sürekli uykusuz ve yorgun görünme  İnternetin başında planladığı süreden daha çok kalma  Çevreyle arasındaki ilişkinin zayıflaması ya da kopması  İnternet başında harcanan uzun zamanı inkâr etme  Bireyin durumundan başkalarının şikâyet eder olması (2/4)

13 İnternet Bağımlılığında Ortaya Çıkan Davranışlar TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM)  Bir günde birçok kez e-posta adresini kontrol etme  İnterneti kullandığında kendini daha iyi ve mutlu hissetme  Yapılması gereken görev ve sorumluluklar olduğu hâlde internet başından ayrılamama  Aile üyeleri evde yokken bunu bir rahatlama ve kurtuluş görüp internete girme  İnterneti “iyi hissedilen” tek yer olarak görme (3/4)

14 İnternet Bağımlılığında Ortaya Çıkan Davranışlar TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM)  Çok fazla internet kullanım ücreti ödeme  İnternette geçirilen zamandan ötürü suçluluk hissi duyma  İnternetteki arkadaşlıkları fiziksel arkadaşlıklara tercih etme  İnternette değilken dahi sürekli interneti düşünme (4/4)

15 Nelerden Kaynaklanabil ir ? Teknoloji bağımlılığı;  bilgi eksikliğinden,  bağımlılığın sonuçlarını bilmemekten veya önemsememekten,  merak duygusunu kontrol edememekten,  bağımlı arkadaş çevresinin içerisinde bulunmaktan,  yapacak daha iyi bir şey bulamamaktan,  sorunları çözmek yerine teknoloji bağımlılığına yönelmekten kaynaklanabilir. ayrıca… → → → Sayfa 14- 15 1 1

16 Teknoloji bağımlılığı;  kişinin dürtülerini kontrol etmekte zorlanmasından,  aşırı içekapanıklıktan,  dışlanma korkusundan,  beğenilmeme korkusundan,  karamsar düşünce yapısından,  hayatta doğru bir hedef bulamamasından,  öz güven eksikliğinden,  hayatı sevmemekten,  sosyal ilişki kuramamaktan,  kendini tanımamasından,  başarıyı sanal dünyada elde etmeye çalışmaktan kaynaklanabilir. Sayfa 14- 15 2 2 Nelerden Kaynaklanabil ir ?

17 Teknoloji Bağımlılığında Riskli Gruplar TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM)  Çocuklar ve ergenler  Ailesinde başka bir bağımlılık türü görünenler  Fiziksel veya ruhsal problem yaşayanlar  Aile içi sorunların var olduğu kişiler

18 İnternet Bağımlılığının Yol Açtığı Fiziksel Sorunlar TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM)  Karpal tünel sendromu (median sinir sıkışması)  Kuru gözler  Baş ağrıları  Sırt ağrıları  Yeme sorunları  Uyku sorunları  Kişisel temizlikte eksiklikler  İçe dönüklük (çekinme-kaçınma hâli)

19 İnternet Bağımlılığının Yol Açtığı Sorunlar (Çocuk ve Gençlerde) TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM)  Düşünce süreçlerinde bozulma  Kişiler arası duyarlılıklarda azalma  Genel sağlık düzeyinde düşüş  Obsesif, depresif, kaygılı, düşmanca, hostil, fobik, paranoid düşüncelerde artma  Sosyal gelişimde önemli ölçüde gerileme (1/2)

20 İnternet Bağımlılığının Yol Açtığı Sorunlar (Çocuk ve Gençlerde) TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM)  Öz güvende düşüş  Sosyal kaygı düzeyinde ve saldırganlık davranışlarında yükselme  Giderek yalnızlaşma ve yüz yüze ilişki kurmakta güçlük yaşama  Zihinsel fonksiyonlarda bozulmalar  Beyindeki temporal dopaminerjik aktivitede artış, bağıl olarak hiperaktivite bozukluğu kriterlerinin oluşması (2/2)

21 Teknoloji Bağımlılığınd an Kurtulmak İçin Ne Yapmalı?  Teknoloji kullanımını tam zıt saatlere kaydırın  Dış durdurucular kullanın  Teknoloji kullanımıyla ilgili kendinize hedefler belirleyin  Teknolojinin çok kullandığınız belli işlevlerden uzak durun  Hatırlatıcı kartlar kullanın  Kişisel defter oluşturun Sayfa 20- 23 1 1

22 Teknoloji Bağımlılığınd an Kurtulmak İçin Ne Yapmalı?  Aile terapisine başvurun  Kendinize hedefler koyun  Bağımlı olduğunuz teknolojik cihazı ailece toplu olarak kullanın  Spor yapın  Yardım isteyin  Düşüncelerinizi kontrol edin  Yeni sosyal beceriler edinin Sayfa 20- 23 2 2

23 İnternet Bağımlılığının Tedavisi (Davis’in Modeline göre) TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM)  Bilgisayarın yerini değiştirme  Kullanıcının başka kişilerle ortak ortamlarda internete bağlanmasını sağlama  İnternete bağlanma zamanlarını değiştirme  İnternet defteri oluşturma  Kişisel kullanıma son verme  Kişinin arkadaşlarından ve yakınlarından internet ile ilgili problemleri olduğunu saklamamasını sağlama (1/2)

24 İnternet Bağımlılığının Tedavisi (Davis’in Modeline göre) TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM)  Kişinin spor aktivitelerine katılmasını sağlama  İnternet kullanımına ara/tatil verme  Otomatik düşünceleri ele alma  Gevşeme egzersizleri uygulama  İnternete bağlanma sırasında hissedilenleri not etme  Yeni sosyal beceriler kazandırma (2/2)

25


"Teknoloji Bağımlılığı ve Çocuklarımız 29.04.2014 Dilek Akça KOCA Uzm. Psi. Dan. ve Reh. Öğr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları