Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME 2014-2015 GÜZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME 2014-2015 GÜZ."— Sunum transkripti:

1 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME 2014-2015 GÜZ

2 NEDEN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ? 2

3 TKY Sistemi 3

4 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN GELİŞİMİ 4

5 5

6 6

7 W. EDWARDS DEMING o 1900-1993 o Fizik Mühendisi - Matematik ve İstatistik dersleri vermiş o ABD Ulusal Standartlar Bürosunda bu alanda araştırmalar yapmış - Kalite Kontrol konusunda meşhur istatistik bilimcisi Walter A. Shewart ile çalışmalarını sürdürmüş o 1946’da Savaş Bakanlığının danışmanlığını yapmak üzere Japonya’ya gönderilmiştir o Japonya’da TKY ilkelerini yerleştirmiş o Onun sayesinde kazanılanlardan dolayı Japonya Kalite ödülü «Deming Kalite Ödülü» olarak adlandırılmıştır o Amerika ise İkinci Dünya Savaşından sonra, Japonya’daki Toyota başarısının Deming’in TKY ilkelerine dayandığını sonradan öğrenmiştir – Deming’i Amerika’ya geri çağırmıştır 7

8 W. EDWARDS DEMING o T.C. Devlet İstatistik Enstitüsü ile birlikte çalışmıştır " The State Statistical Office of Turkey engaged me in 1959 to assist them to carry out studies of housing, population, agriculture, construction, and vital statistics. I have made, so far, seven trips to Turkey on this work.» o Sümerbank «Ne yapsak satıyor» 8

9 DEMING’IN UYGULAMALARI 9

10 DEMING’IN UYGULAMALARI Derin Bilgi Sistemi 10 Sistem Yaklaşımı Değişkenliklerin Algılanması Bilgi Sistemi Psikoloji Derin Bilgi Sistemi

11 DEMING’IN UYGULAMALARI PUKÖ Döngüsü 11 Plan çalışıyor mu?İyileştirmeyi kurum içerisine yerleştir, hatalara karşı önlem al Döngüye devam et Test etmek için uygulaProblem tanımlama İyileştirme için plan geliştir PlanlaUygula Kontrol et Önlem al

12 DEMING’IN UYGULAMALARI 14 Temel Araç 12 1 Hedef Sürekliliği Yaratmak 2 Yeni Felsefeyi Benimsemek 3 Kaliteye Ulaşmak İçin Kontrolü Temel Almaktan Vazgeçmek 4 Sadece Fiyatı Temel Alarak İş Görme Uygulamasını Kaldırmak

13 DEMING’IN UYGULAMALARI 14 Temel Araç 13 5 Üretim ve hizmet sistemini sürekli olarak geliştirmek 6 Eğitim Programları Oluşturmak 7 Liderliği Kurumsallaştırmak 8 Korkuyu Uzaklaştırmak

14 DEMING’IN UYGULAMALARI 14 Temel Araç 14 9 Bölümler Arasındaki Engelleri Yıkmak 10 İş Gücü için Slogan, Ders ve Hedef Oluşturmaktan Vazgeçmek 11 Sayısal Kotalardan Vazgeçmek

15 DEMING’IN UYGULAMALARI 14 Temel Araç 15 12 İnsanların Yaptıkları İşten Gurur Duymalarını Önleyen Engelleri Ortadan Kaldırmak 13 Etkin ve Güçlü Bir Eğitim Programı Oluşturmak 14 Dönüşümü Gerçekleştirmek için Harekete Geçmek

16 16

17 Kalite Araçları o Kalite araçları olarak adlandırılan araçlar özellikle uygulama sürecinde ortaya çıkan veya çıkabilecek problemlerin; belirlenmesine ve çözülmesine yönelik bilgi ve veri üretimini yönlendirmek, kolaylaştırmak ve sistematik bir yaklaşımla bu bilgi ve verileri değerlendirmek amacına yönelik olarak tasarlanmışlardır. o Kalite araçları planlama ve üretim faaliyetlerinde, değişik kullanım amaçları çerçevesinde kullanılabilir özelliktedirler. Bütün bu kalite araçlarında beyin fırtınası yönteminden yararlanılır. 17

18 Kalite Araçları 18

19 Akış Diyagramları o İş Akış Şeması o «Flow Diagram» o Bir süreçteki adımları grafik sembollerle gösterir o Büyük bir sürecin adımlarını tanımlar o İşin anlaşılmasına yönelik olarak hazırlanır 1.Süreci oluşturan işler belirlenir 2.Bu işler yapılış sırasına göre sıralanır 3.Çeşitli semboller kullanılarak akış diyagramı haline getirilir 19

20 Akış Diyagramları o Akış diyagramlarının hazırlanmasında ortak bir dil oluşturmaya yönelik olarak çeşitli semboller kullanılır 20

21 Akış Diyagramları 21

22 Histogramlar o Histogramlar, veri dağılımları görsel olarak göz önüne koyabilme amacıyla, süreklilik gösteren verilerin basit bir istatistiksel diyagram yoluyla ortaya konmasıdır. o Veriler ne denli fazla olursa elde edilecek olan dağılımın resmi de o denli açık ve anlaşılır olacaktır o Histogramlar prosesi kontrol altında tutmada faydalanılabilecek en önemli araçlarından biridir. o Histogramların oluşturulmasında ortalama, mod, medyan, dağılım aralığı, sınıf sayısı, standart sapma gibi istatistiksel büyüklüklerden yararlanılır. 22

23 Histogramlar 23

24 Pareto Analizi o 19.yy İtalyan Ekonomist Vifredo Pareto «Nüfustaki azınlığın ekonomik refahın büyük bir bölümüne sahip olmaları» o Pareto o Pareto – bir çeşit çubuk grafik o Çubukların yükseklikleri frekans veya maliyet (para veya zaman) belirtir o Solda en uzun çubuk olacak şekilde sıralanır o Bundan dolayı, görsel olarak problem veya durumların göreceli önemlerini sıralar denilebilir o Sınırlı sayıdaki görevin yerine getirilmesi ile genel sistem performansında en büyük etkinin sağlanabileceğini gösteren istatistiksel bir tekniktir o «Sistemdeki problemlerin %80‘i, sebeplerin %20'si tarafından oluşmaktadır" ilkesi 24

25 Pareto Analizi 25 Bir tabloda aktivite veya sebepleri ve onların görülme frekansları listelenir Bunlar azalan düzene göre sıralanır Tüm liste için toplam değer hesaplanır Tüm sebeplerin ayrı ayrı yüzdeleri hesaplanır Kümülatif yüzdeleri gösteren bir sütun da tabloya eklenir X ekseninde tüm sebepleri azalan sırayla gösteren, Y ekseninde de bunların kümülatif sütunu bulunan bir Pareto diyagramı çizilir. Tüm sebeplere ait kümülatif yüzdeler kümülatif eğrisi çizilmek suretiyle daha belirgin hale getirilebilir Oluşturulan diyagram analiz edilir. Oluşturulmuş diyagram üzerinde %80-20 kuralı açıkça görülebilir Pareto Analizinin Kullanımı

26 Pareto Analizi 26 Ortaya çıkmış sebeplerin göreceli frekanslarının hesaplanması Sebeplerin hangi %20'sinin sorunların %80'ine sebep olduğunun tespit edilmesi Hangi kategori veya kategorilerin üzerinde yoğunlaşılması gerektiğinin belirlenmesi Hangi kategori veya kategorilerin üzerinde yoğunlaşılması gerektiğinin belirlenmesi

27 Sebep Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramları o Sebep-sonuç diyagramı temelde sebep ve sonuç olmak üzere iki kısımdan oluşur. o Başarılı bir sebep-sonuç diyagramı analizi için şu yollar izlenmelidir: o Problem üzerindeki tüm sebepler mümkün olduğunca göz önünde bulundurulmalıdır. o Belirtiler yerine nedenler veya etkiler üzerinde çalışılmalıdır. o Sorunla ilgili açıklamanın tatminkar olmasına dikkat edilmelidir. o Nedenlerin belirlenmesinde mümkün olduğunca çok akış diyagramları kullanılarak çalışmaya özen gösterilmelidir. 27

28 Sebep Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramları 28 Sebep-sonuç diyagramları kullanılarak elde edilecek yararlar şöyle sıralanabilir: o Bu diyagram bir takım aracıdır: İnsanları bir arada çalışmaya teşvik eder o Problemlerin potansiyel nedenlerinin eksiksiz listesini çıkarabilmeye olanak sağladığından dolayı eşi bulunmaz bir kalite aracıdır o Problemin gerçek sonucuna ulaşabilmek açısından veri toplanmasını yönlendirir o Çizilen diyagram, insanların çeşitlilik üzerine düşünmelerini sağlar.

29 Sebep Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramları 29 o Belirli bir amaca ulaşmak için yapılan araştırmalarda bir yönetim aracı olarak da kullanılabilir. o Bu araç yardımıyla problem veya işlem içinde yer alan her konunun ele alınması mümkün olup sorunların çözümüne doğrudan ve hızlı katkı sağlanır. Önemli olan sonuca etki eden sebepleri doğru belirlemek ve sınıflandırmaktır. Bunun içinde takımın konu ile ilgili uzmanlardan oluşması şarttır

30 Kontrol Çizelgeleri 30 o Kontrol çizelgeleri veri toplamayı kolaylaştıran ve verileri saklamada kullanılan kalite araçlarındandır o Kontrol çizelgeleri maddeler şeklinde düzenlenir ve her bir maddenin ne sıklıkta görüldüğü bu çizelgeler üzerine kaydedilir o Bazı kontrol çizelgesi türleri şöyle sıralanabilir: o Süreç kontrol çizelgeleri, o Kusur kontrol çizelgeleri, o Tabakalı kusur kontrol çizelgeleri, o Sebep sonuç diyagramı kontrol çizelgeleri

31 Kontrol Çizelgeleri o Şekildeki kontrol çizelgesinde bir motor montajında oluşan hatalar haftalık olarak belirlenmiştir. o Kontrol edilen haftada paslanan parçaların sayısı 20, yanlış bağlantı yapılmış kaynakların sayısı 5, yanlış kesilen parçaların sayısı 3, dökümdeki hataların sayısı 6, yanlış ölçülerin sayısı 2, yetersiz maskeleme sayısı 1 ve sprey hatası sayısı 5'tir. o Uygun olmayan kontrollere, parça üzerinde tabakalaşmaya ve yapıştırıcı hatalarına ise rastlanılmamıştır. 31

32 Kontrol Diyagramları o Bir süreçteki değişimi inceleyerek normal olmayan değişiklikleri belirlemeye ve önlemeye yarar o İlk defa 1924 yılında Walter A. Shewhart tarafından geliştirilmiştir o İncelenecek kalite karakteristiği için alınan örnek sayısal olarak ifade edilebiliyorsa kullanılabilecek kontrol diyagramı çeşitleri x ̅, R ve s grafikleridir. Eğer veriler ölçülemiyor ancak hissedilebiliyorsa p, np, c ve u çizelgeleri kullanılır. 32

33 33 Diyagram TürüSüreç gözlemi Süreç gözlemlerinin ilişkileri Süreç Gözlem Tipi Saptanacak değişimin büyüklüğü Xbar ve R diyagramı Aritmetik ortalama ve R istatistiksel diyagramı Bir alt gruptaki kalite özelliklerinin ölçümü BağımsızDeğişkenlerBüyük (≥ 1.5σ) Xbar ve s diyagramı aritmetik ortalama ve s standard sapma diyagramı Bir alt gruptaki kalite özelliklerinin ölçümü BağımsızDeğişkenlerBüyük (≥ 1.5σ) Shewhard bireysel kontrol diyagramı (ImR veya XmR diyagramları) Bir gözlemdeki kalite özelliklerinin ölçülmesi BağımsızDeğişkenlerBüyük (≥ 1.5σ) Üç Yollu Kontrol Diyagramı Bir alt gruptaki kalite özelliklerinin ölçülmesi BağımsızDeğişkenlerBüyük (≥ 1.5σ) p-diyagramı Bir alt gruptaki uygun olmayan oranlar BağımsızNiteliklerBüyük (≥ 1.5σ) np-diyagramı Bir alt gruptaki uygun olmayan sayılar BağımsızNiteliklerBüyük (≥ 1.5σ) c-diyagramı Bir alt gruptaki uygun olmayan eleman sayısı BağımsızNiteliklerBüyük (≥ 1.5σ) u-diyagramı Bir alt gruptaki birim başına düşen uygun olmayan eleman sayısı BağımsızNiteliklerBüyük (≥ 1.5σ)

34 Dağılım Diyagramları o İki veri arasındaki ilişkinin görülmesini sağlayan diyagramlardır. o Diyagramın oluşturulmasından önce sorulan genel soru “Ne, neyi, nasıl etkiler?” sorusudur 34

35 Dağılım Diyagramları o Serpilme diyagramı, birbiri ile ilişkisi olduğu düşünülen iki değişken için hazırlanır. Değişkenlerden biri yatay eksende diğeri dikey eksende yer alır o Diyagram şu adımlar takip edilerek hazırlanır: ◦Aralarındaki ilişkinin inceleneceği değişkenler, veri çiftleri halinde(x,y) bir tabloya kaydedilir. ◦Değerlerin alt ve üst sınırları tespit edilerek x ve y eksenleri oluşturulur. Genelde x eksenine etki eden faktör, y eksenine de kalite karakteristiği yazılır. ◦(x,y) veri çiftleri diyagrama noktalar halinde işaretlenir 35

36 Dağılım Diyagramları 36 Bir kalite karakteristiği ile ona etki eden faktör arasındaki ilişkiyi, Birbirine bağımlı iki kalite karakteristiği arasındaki ilişkiyi, Bir kalite karakteristiğini etkileyen birbiriyle ilişkili iki faktör arasındaki bağıntıyı (korelasyonu) bulmaya yarar Dağılım diyagramının faydaları

37 DEMING’IN ÖLÜMCÜL HASTALIKLAR LİSTESİ 1.Kararlı, tutarlı bir amacın olmayışı 2.Kısa vadeli kararların öncelikli olması 3.Performans değerlendirmesi, becer seviyesi veya yıllık yeniden gözden geçirme 4.Yönetimin hareketliliği 5.Şirketi sadece görünür rakamlarla (parayı sayarak) yönetmek 6.Yüksek ücretlerle çalışan avukatların şişirdiği yasal zarar ödemeleri (warranties) 7.Aşırı sağlık masrafları 37

38 «Müşteri hiçbir şey yaratmaz, Hiçbir müşteri elektrik talep etmemişti.» 38 W. EDWARDS DEMING


"TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME 2014-2015 GÜZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları