Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONULAR SEVK ZİNCİRİ NE ZAMAN VE İLK NERELERDE BAŞLADI? GENEL SAĞLIK SİGORTASI GSS KİMLERİ KAPSAMAKTADIR? GSS SAYILANLARDAN ALINAN PRİM ORANLARI ? KORUYUCU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONULAR SEVK ZİNCİRİ NE ZAMAN VE İLK NERELERDE BAŞLADI? GENEL SAĞLIK SİGORTASI GSS KİMLERİ KAPSAMAKTADIR? GSS SAYILANLARDAN ALINAN PRİM ORANLARI ? KORUYUCU."— Sunum transkripti:

1

2 KONULAR SEVK ZİNCİRİ NE ZAMAN VE İLK NERELERDE BAŞLADI? GENEL SAĞLIK SİGORTASI GSS KİMLERİ KAPSAMAKTADIR? GSS SAYILANLARDAN ALINAN PRİM ORANLARI ? KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ETKİLİ SAĞLIK HİZMETİNİN ÖZELLİKLERİ SEVK ZİNCİRİ HİZMET KAPSAMLILIĞI BAKIMINDAN 3’ E AYRILIR? SEVK ZİNCİRİNİN UYGULANMASINDAKİ SEBEPLER? SEVK ZİNCİRİ PROTEKOLÜNE UYMAYAN HASTALAR ACİL SERVİS BAŞVURULARI VE NEDENLERİ? ACİLE GELEN HASTALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

3

4

5

6

7 5510 sayılı kanunda, sigortalı sayılanlardan alınacak prim oranının, belirlenen prime esas kazancın %12.5’i olarak tespit edilmiştir. Genel sağlık sigortasında sigorta kapsamındaki herkes prim ödemekle yükümlüdür.

8

9 Türkiye’ nin, koruyucu sağlık hizmetlerini sunan sağlık ocakları ve sağlık evleri ağından oluşan birinci basamak sağlık hizmet birimlerinin yerini aile hekimliği almıştır. Bu çerçeve içinde, kişilere yönelik koruyucu hizmetler ve birinci basamak tedavi edici hizmetler kendi adına çalışan aile hekimleri tarafından verilmektedir.

10

11 1.Hazırlayıcı faktörler 2.Kolaylaştırıcı faktörler 3.Gereksinim faktörleri

12 Bazı bireylerin, diğer kişilere oranla daha fazla sağlık hizmetlerinden yararlanmaya eğilimi vardır. Hazırlıyıcı faktörler bireyin toplumsal ekonomik ve davranışsal özelliklerini içerir. Kişinin yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, mesleği, etnik kökeni, sağlığın kişinin gözündeki değeri, bireyin hastalıklara yakınlığını belirleyen özelliklerdir.

13 Bireyler sağlık hizmeti her ne kadar kullanmaya hazırlıklı olsalar da hizmetten yararlanmaları için bazı araçların var olması gerekir. Bireyin gelir düzeyi, sigorta durumu, düzenli bakımı, ulaşım süresi, özel muayene olanağı, ikamet ettiği yer, bölgesi, nüfustaki hizmet kullanım oranı, ekonomik sistemi, kişini kolaylaştırıcı faktörleridir.

14 Bireyin veya ailesinin tarafından hastalığının algılanması ve bununla beraber hizmet gereksiniminin doğması sağlık hizmeti kullanımına yol açan temel uyarandır. rahatsızlık süresi, ağrı sızının yoğunluğu, tanı ve semptomlar bireyin sağlık hizmetine olan gereksinimini ortaya koyar.

15 1. Kolay kullanılabilirlik 2. Kalite 3. Süreklilik 4. Verimlilik

16

17 Hizmetlerin hem bilimsel norm ve standartlara, hemde bireylerin beklentilerine uygun olarak sunulması anlamına gelir. Sağlık hizmetlerinde kalitenin sağlanabilmesi için; - Mesleki yeterlilik - Kişisel kabul edilebirlik - Kalitenin uygunluğu gibi konular önem taşımaktadır.

18 Sağlık düzeyini geliştirebilmek için birey ve toplumun sağlık durumlarının sürekli takip edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gereklidir.sağlık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanabilmesi için; - Kişiye odaklanmış bakım - Eşgüdümleyici birimler - Eşgüdümlenmiş hizmetlerin gerçekleştirilmesi gerekir.

19 Sağlık hizmetlerine ayrılan kaynakların doğru kullanılması anlamına gelir. Verimlilik aracılığıyla, sağlık hizmetleri maliyetleri aşağıya çekilerek, bireylerin hizmetten yararlanma olanakları arttırılır.

20  Birinci basamak sağlık hizmetleri  Ikinici basamak sağlık hizmetleri  Üçüncü basamak sağlık hizmetleri

21  Teşhis ve tedavi hizmetlerinden daha çok koruyucu sağlık hizmetlerini içirmektedir. Toplumun sağlık sistemiyle ilk temas noktasını oluşturmaktadır. Bu hizmetleri veren kurumlar, sağlık evleri, aile hekimleri ve dispanserlerdir. Hizmet kapsamı ve maliyeti düşük, ulaşılabilirliğide en yüksek olan birimlerdir..

22 Küçük ve orta büyüklükte ilçe ve il hastaneleri ve sağlık merkezleri tarafından verilen tedavi amaçlı hizmetleri içermektedir. Birinci basamak sağlık hizmetleri aracılığıyla tedavi edilmeyen hastalıkların tedavisini yönelik hizmetler yer almaktadır.

23 Tedavi amacı ön plandadır. Bölge hastaneleri veya eğitim ve araştırma hastaneleri tarafından verilen hizmetleri içermektedir. Birinci ve ikinci basamak sağlık kurumlarında verilmesi mümkün olmayan hizmetleri sağlamaktadır. Hizmet kapsamı ve maliyet bakımından yüksek olup ulaşılabirlik bakımından dar birimlerdir.

24  Sağlık kurumları hizmet kapsamlılığı bakımından farklılaşmaktadır.  Sağlık kurulşları hizmet kapsamı bakımından yoğun ve karmaşıktır.  Bir sağlık kurumunun bütün hastalıkları tedavi etmesi olanaksızdır. ÖRNEK; Üniversite hastanesinde sağlanan tüm teşhis ve tedavi hizmetlerinin bir sağlık ocağında verilmesi mümkün değildir.

25

26

27 A.S hastanın sosyal güvencesi olup olmadığına, bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşunun türüne ve hastanın diğer özelliklerine bakmaksızın stabilizasyon sağlanıncaya kadar bütün tıbbi hizmetleri sunar.

28

29 CİNSİYET ERKEK186 BAYAN90 YAŞ GRUBU ÇOCUK67 YAŞ GRUBU ERİŞKİN173 YAŞLI36 SOSYAL GÜVENCE YEŞİLKART160 SSK101 DİĞER15 ŞİKAYET TRAVMA NEDENLİ143 TRAVMA DIŞI133

30 DUYGU TOSUN ZEYNEP DİNGİLLİ SİNEM YILMAZ SEVTAP

31

32


"KONULAR SEVK ZİNCİRİ NE ZAMAN VE İLK NERELERDE BAŞLADI? GENEL SAĞLIK SİGORTASI GSS KİMLERİ KAPSAMAKTADIR? GSS SAYILANLARDAN ALINAN PRİM ORANLARI ? KORUYUCU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları