Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI NURİYE KABUKCU BALCALI HASTANESİ 2008 Sağlık Slayt Arşivi:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI NURİYE KABUKCU BALCALI HASTANESİ 2008 Sağlık Slayt Arşivi:"— Sunum transkripti:

1 1 YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI NURİYE KABUKCU BALCALI HASTANESİ 2008 Sağlık Slayt Arşivi: http://hastaneciyiz.blogspot.com

2 2 Yoğun Bakım Üniteleri Hasta bakımının en karmaşık Masraflı Teknoloji ile içiçe Birden fazla organı ilgilendiren

3 3 Yoğun Bakım Üniteleri Hızlı müdahale Temel ve ileri yaşam desteği Tanı ve tedavi

4 4 Yoğun Bakım Üniteleri Yılın 365 günü Günün 24 saati Haftanın 7 günü

5 5 İNTERDİSİPLİNER YAKLAŞIM

6 6 YOĞUN BAKIM EKİBİ EKİP ÇALIŞMASI DOKTORHEMŞİREDİYETİSYENFİZYOTERAPİST

7 7 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ HEMŞİRESİ

8 8 GÖREV TANIMI Yoğun bakım hemşiresi, Yoğun bakım hemşiresi,  Karmaşık ve yaşamı tehdit edici problemleri olan hastaların tanılamasını yapmak,  Sürekli hastaları izlemek, kaliteli ve ileri yoğun bakım ve tedavi girişimleri uygulamak,

9 9  hasta ve yakınları ile terapötik ilişki kurmak,  koruyucu,  iyileştirici  ve rehabilite edici girişimleri uygulamaktan sorumlu sağlık profesyonelidir.

10 10 Yoğun Bakım Hemşiresinde Bulunması Gereken Nitelikler Ekip çalışmasına yatkın olma, Ekip çalışmasına yatkın olma, Eğitime ve gelişime açık olma, Eğitime ve gelişime açık olma, Kriz yönetimi yapabilme, Kriz yönetimi yapabilme, Kritik düşünebilme, Kritik düşünebilme, Hızlı karar verebilme, Hızlı karar verebilme, Hemşirelik sürecini kullanma yeteneğine sahip olma, Hemşirelik sürecini kullanma yeteneğine sahip olma,

11 11 Terapötik iletişim kurabilme, Terapötik iletişim kurabilme, Hasta-aile eğitimi yapabilme, Hasta-aile eğitimi yapabilme, Bilgisini uygulamalarına aktarabilme, Bilgisini uygulamalarına aktarabilme, Sözlü-yazılı iletişim becerisine sahip olma, Sözlü-yazılı iletişim becerisine sahip olma, güvenliğini optimum düzeyde sağlayabilme, güvenliğini optimum düzeyde sağlayabilme,

12 12 Stresli ortamlarda çalışabilme, Stresli ortamlarda çalışabilme, Hızlı hareket edebilme, Hızlı hareket edebilme, Çevresel uyaranları yorumlama, Çevresel uyaranları yorumlama, Analitik düşünebilme, Analitik düşünebilme, Dikkatli olma, Dikkatli olma, Araştırma yapma bilgi ve becerisine sahip olma gibi özellikleri taşımalıdır Araştırma yapma bilgi ve becerisine sahip olma gibi özellikleri taşımalıdır

13 13 Yoğun Bakım Hemşiresinin Bakım Vereceği Yaş Grupları Yenidoğan <30 gün Yenidoğan <30 gün Bebek <1 yaş Bebek <1 yaş Erken Çocukluk 1 -5 yaş Erken Çocukluk 1 -5 yaş Geç Çocukluk 5 yaş -13 yaş Geç Çocukluk 5 yaş -13 yaş Adolesan 13-17 yaş Adolesan 13-17 yaş Erişkin 18-65 Erişkin 18-65 Yaşlı 65 yaş üstü Yaşlı 65 yaş üstü

14 14 Diğer Yoğun Bakım ünitesi hemşireleri, Diğer Yoğun Bakım ünitesi hemşireleri, Hasta ve Hasta Yakınları, Hasta ve Hasta Yakınları, Yoğun Bakım Sorumlu hemşiresi, Yoğun Bakım Sorumlu hemşiresi, Yoğun bakım Sorumlu hekimi ve diğer hekimler Yoğun bakım Sorumlu hekimi ve diğer hekimler Yoğun bakımda çalışan diğer sağlık profesyonelleri Yoğun bakımda çalışan diğer sağlık profesyonelleri Hizmet alanında iletişimde bulunduğu gruplar;

15 15 Hemşirelik Hizmetleri Yöneticileri Hemşirelik Hizmetleri Yöneticileri Süpervisor Hemşireler Süpervisor Hemşireler Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı komiteler( Enfeksiyon Kontrol Komitesi v.b.). Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı komiteler( Enfeksiyon Kontrol Komitesi v.b.). Kurum dışı Yoğun bakım hemşireleri, Yoğun Bakım Dernekleri Kurum dışı Yoğun bakım hemşireleri, Yoğun Bakım Dernekleri Biyomedikal Firma Yetkilileri Biyomedikal Firma Yetkilileri

16 16 Görev, Yetki ve Sorumlulukları

17 17 Hemşirelik Süreci

18 18 Yoğun bakım hemşiresi hastayı üniteye kabul eder, hasta ve ailesinin üniteye uyumunu sağlar. Yoğun bakım hemşiresi hastayı üniteye kabul eder, hasta ve ailesinin üniteye uyumunu sağlar. Verileri uygun tanılama teknikleri kullanarak, sistematik şekilde, sürekli toplanmasını sağlar. Verileri uygun tanılama teknikleri kullanarak, sistematik şekilde, sürekli toplanmasını sağlar. Veri toplamaya dayalı olarak, hasta ve ailesinin öncelikli ve acil gereksinimlerini saptar, hemşirelik girişimlerini içeren bakım planını belirler. Veri toplamaya dayalı olarak, hasta ve ailesinin öncelikli ve acil gereksinimlerini saptar, hemşirelik girişimlerini içeren bakım planını belirler.

19 19 Hemşirelik tanılarını belirlerken, elde ettiği verileri biyolojik, fiziksel, davranışsal bilimlere yönelik temel bilgileri ile analiz eder. Hemşirelik tanılarını belirlerken, elde ettiği verileri biyolojik, fiziksel, davranışsal bilimlere yönelik temel bilgileri ile analiz eder. Bağımlı/bağımsız hemşirelik fonksiyonlarını ve uygun terapötik hemşirelik girişimlerini içeren bakım planını uygular. Bağımlı/bağımsız hemşirelik fonksiyonlarını ve uygun terapötik hemşirelik girişimlerini içeren bakım planını uygular. Hemşirelik girişimlerini uygun ve güvenli şekilde kaydeder ve bakımın devamlılığını sağlar, Hemşirelik girişimlerini uygun ve güvenli şekilde kaydeder ve bakımın devamlılığını sağlar,

20 20 Hasta tanılama bulgularını, hemşirelik girişimlerini ve bunlara yönelik hasta yanıtlarını kayıt eder. Hasta tanılama bulgularını, hemşirelik girişimlerini ve bunlara yönelik hasta yanıtlarını kayıt eder. Beklenen bakım hedefleri doğrultusunda hasta bakımının etkinliliğini sürekli ve sistematik şekilde değerlendirir. Beklenen bakım hedefleri doğrultusunda hasta bakımının etkinliliğini sürekli ve sistematik şekilde değerlendirir. Hastanın genel durumu hakkında ilgili kişilerle iletişim kurar. Hastanın genel durumu hakkında ilgili kişilerle iletişim kurar.

21 21 Hasta ve ailesi ile diğer sağlık profesyonellerini veri toplamaya katar, belirlediği tanıyı paylaşır, ortaklaşa bakım hedeflerini oluşturur, bakım planını hasta ve ailesinin gereksinimleri doğrultusunda hazırlar, girişimleri belirler, uygular ve sonuçları değerlendirir. Hasta ve ailesi ile diğer sağlık profesyonellerini veri toplamaya katar, belirlediği tanıyı paylaşır, ortaklaşa bakım hedeflerini oluşturur, bakım planını hasta ve ailesinin gereksinimleri doğrultusunda hazırlar, girişimleri belirler, uygular ve sonuçları değerlendirir. Bakım standartlarına göre hemşirelik bakımını verir ve bakımı yönetir. Bakım standartlarına göre hemşirelik bakımını verir ve bakımı yönetir.

22 22 Kalite İndikatörlerini belirleme, veri toplama, öncelikleri belirleme, verileri analiz etme ve sonuçlarını iyileştirmeye yönelik öneriler sunma gibi bakım kalitesini geliştirici çalışmalara katılır. Kalite İndikatörlerini belirleme, veri toplama, öncelikleri belirleme, verileri analiz etme ve sonuçlarını iyileştirmeye yönelik öneriler sunma gibi bakım kalitesini geliştirici çalışmalara katılır.

23 23 Hasta ve ailesinin bütünlüğüne/haklarına,otonomilerine ve farklılıklarına saygı gösterecek, yargılayıcı ve ayrımcı olmayacak şekilde bakım sağlar. Hasta ve ailesinin bütünlüğüne/haklarına,otonomilerine ve farklılıklarına saygı gösterecek, yargılayıcı ve ayrımcı olmayacak şekilde bakım sağlar. Hasta yararına olan karar ve girişimleri etik ilkeler doğrultusunda belirler. Hasta yararına olan karar ve girişimleri etik ilkeler doğrultusunda belirler.  Hastanın mahremiyeti ve gizliliğini sağlar, sürdürür.  Hasta haklarını savunur.  Hasta ve ailesi ile ilgili kayıtların gizliliğini sürdürür.  Etik karar vermeyi kolaylaştıran kaynakları araştırır ve bunlardan yararlanır. Etik Uygulamalar

24 24 Hasta ve Hemşire Güvenliği Risk Önleme Kurumun güvenlik ve risk yönetimi programına katkıda bulunur ve destekler. Kurumun güvenlik ve risk yönetimi programına katkıda bulunur ve destekler. Hastalar ve çalışanlar için temiz ve güvenli bir çevre oluşturulmasını sağlar ve sürdürür. Hastalar ve çalışanlar için temiz ve güvenli bir çevre oluşturulmasını sağlar ve sürdürür. Her yaş grubuna özgü alınması gerekli güvenlik önlemlerini bilir ve çevreyi buna göre düzenler. Her yaş grubuna özgü alınması gerekli güvenlik önlemlerini bilir ve çevreyi buna göre düzenler.

25 25 Hemşirelik bakımında gerekli olan asepsi, sterilizasyon ve izolasyon tekniklerine uyar ve uyulmasını sağlar. Hemşirelik bakımında gerekli olan asepsi, sterilizasyon ve izolasyon tekniklerine uyar ve uyulmasını sağlar. Aseptik tekniğe uygun şekilde hastanın pansumanlarını, kateter bakımlarını yapar. Aseptik tekniğe uygun şekilde hastanın pansumanlarını, kateter bakımlarını yapar. Hastane enfeksiyonlarına maruz kalan ya da enfeksiyona yatkınlığı olan hastaların bakımında enfeksiyon kontrol programına destekleyici girişimlerde bulunur. Hastane enfeksiyonlarına maruz kalan ya da enfeksiyona yatkınlığı olan hastaların bakımında enfeksiyon kontrol programına destekleyici girişimlerde bulunur. Hasta bakımını planlama ve sunmada güvenlik, etkinlik ve maliyetle ilgili faktörleri göz önünde bulundurur. Hasta bakımını planlama ve sunmada güvenlik, etkinlik ve maliyetle ilgili faktörleri göz önünde bulundurur.

26 26 Klinik Uygulamaları Hasta değerlendirmesinde; kurumun benimsediği skorlama sistemleri ve skalalardan yararlanır. Hasta değerlendirmesinde; kurumun benimsediği skorlama sistemleri ve skalalardan yararlanır. Temel ve ileri yaşam desteği protokollerine uygun acil girişimleri başlatır. Temel ve ileri yaşam desteği protokollerine uygun acil girişimleri başlatır. Acil ilaç seti, tıbbi malzeme ve cihazları kullanıma hazır bulundurur. Acil ilaç seti, tıbbi malzeme ve cihazları kullanıma hazır bulundurur.

27 27 Hastalıklara yönelik standart bakım ve tedavi yaklaşımlarını bilir ve uygular. Hastalıklara yönelik standart bakım ve tedavi yaklaşımlarını bilir ve uygular. Diğer sağlık profesyonelleri ile beraber hasta vizitine katılır, hastanın tedavi ve bakım planın oluşturulmasına katkıda bulunur. Diğer sağlık profesyonelleri ile beraber hasta vizitine katılır, hastanın tedavi ve bakım planın oluşturulmasına katkıda bulunur. Her yaş grubu ile ilgili normal büyüme ve gelişmeyi bilir. Hastaları bu büyüme ve gelişme bilgisi doğrultusunda izler, bakımı planlar ve uygular. Her yaş grubu ile ilgili normal büyüme ve gelişmeyi bilir. Hastaları bu büyüme ve gelişme bilgisi doğrultusunda izler, bakımı planlar ve uygular.

28 28 Çevresel uyaranları kontrol altına alarak hastaların uyku ve dinlemelerini sağlar. Çevresel uyaranları kontrol altına alarak hastaların uyku ve dinlemelerini sağlar. Tedavi amaçlı girişimler için hastayı hazırlar, işlem sırasında destek olur, işlem sonrasında hastayı izler. ilgili tetkik örneklerin uygun şekilde ve en kısa zamanda yerine ulaştırılmasını sağlar. Tedavi amaçlı girişimler için hastayı hazırlar, işlem sırasında destek olur, işlem sonrasında hastayı izler. ilgili tetkik örneklerin uygun şekilde ve en kısa zamanda yerine ulaştırılmasını sağlar. Hekimin tedaviye ilişkin yazılı direktiflerini 9 doğru ilkesine göre uygular ve rapor eder. Hekimin tedaviye ilişkin yazılı direktiflerini 9 doğru ilkesine göre uygular ve rapor eder.

29 29 Hastaları, ilaçların yan etkileri yönünden gözler ve gerektiğinde ilgililere rapor eder. Hastaları, ilaçların yan etkileri yönünden gözler ve gerektiğinde ilgililere rapor eder. Non-invaziv monitörizasyon tekniklerini kullanır. Non-invaziv monitörizasyon tekniklerini kullanır. İnvaziv girişimlerde hekime asiste eder. İnvaziv girişimlerde hekime asiste eder. Hastaların solunuma ilişkin sorunlarını çözer, ventilatördeki hastaya bakım verir. Hastaların solunuma ilişkin sorunlarını çözer, ventilatördeki hastaya bakım verir. Hemodinamik parametreleri takip eder ve hesaplar, sonuçları yorumlar, kaydeder ve ilgili sağlık profesyonellerine bildirir. Hemodinamik parametreleri takip eder ve hesaplar, sonuçları yorumlar, kaydeder ve ilgili sağlık profesyonellerine bildirir. Kardiyak ritmi izler,yorumlar,öldürücü ritimleri tanır,gerekli acil girişimleri bilir ve uygular Kardiyak ritmi izler,yorumlar,öldürücü ritimleri tanır,gerekli acil girişimleri bilir ve uygular

30 30 İntra aortik balon pompalı ve pace makerli hastayı izler, bakımını bilir ve uygular İntra aortik balon pompalı ve pace makerli hastayı izler, bakımını bilir ve uygular Bası yarası riskini değerlendirir ve önleyici uygulamalar yapar. Bası yarası riskini değerlendirir ve önleyici uygulamalar yapar. Hastaya oksijen uygulamasında rol alır. Hastaya oksijen uygulamasında rol alır. Postural drenaj uygulamalarında rol alır. Postural drenaj uygulamalarında rol alır. Aldığı-çıkardığı sıvı takibi, enteral ve Total Parenteral Nutrisyon uygulama ve takibini yapar. Aldığı-çıkardığı sıvı takibi, enteral ve Total Parenteral Nutrisyon uygulama ve takibini yapar.

31 31 Kan ve kan ürünlerinin uygulaması ve takibini r. Kan ve kan ürünlerinin uygulaması ve takibini r. Hastanın başka bir bölüme transferinin güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Hastanın başka bir bölüme transferinin güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Post- mortem bakımda rol alır. Post- mortem bakımda rol alır. Sağlığın sürdürülmesi, geliştirilmesi, rehabilitasyonu ve risk önlemeye yönelik girişimlerini uygular. Sağlığın sürdürülmesi, geliştirilmesi, rehabilitasyonu ve risk önlemeye yönelik girişimlerini uygular.

32 32 Terapötik İletişim ve Profesyonel İlişkiler Bakım verirken hasta, ailesi ve sağlık profesyonelleri ile işbirliği içinde çalışır. Bakım verirken hasta, ailesi ve sağlık profesyonelleri ile işbirliği içinde çalışır. Her yaş grubuna uygun iletişim gereksinimlerini bilir.İletişim tekniklerini ve terminolojisini buna göre kullanır Her yaş grubuna uygun iletişim gereksinimlerini bilir.İletişim tekniklerini ve terminolojisini buna göre kullanır

33 33 Hastaya bakım verirken ortaya çıkan kendi uzmanlık sınırları dışında olan sorunların çözümünde, ilgili uzmanlık alanlarındaki sağlık profesyonelleri ile iletişime geçer. Hastaya bakım verirken ortaya çıkan kendi uzmanlık sınırları dışında olan sorunların çözümünde, ilgili uzmanlık alanlarındaki sağlık profesyonelleri ile iletişime geçer. Çalıştığı vardiyalarda gerektiğinde hasta durumunu ilgili personele rapor eder. Çalıştığı vardiyalarda gerektiğinde hasta durumunu ilgili personele rapor eder. Hastayla ilgili bilgileri, bir sonraki vardiyada çalışacak hemşireye vardiya bitiminde sözlü ve yazılı olarak teslim eder. Hastayla ilgili bilgileri, bir sonraki vardiyada çalışacak hemşireye vardiya bitiminde sözlü ve yazılı olarak teslim eder.

34 34Eğitim Hasta ve ailesinin eğitimlerinde, onların geleneksel ve kültürel özelliklerini dikkate alır. Hasta ve ailesinin eğitimlerinde, onların geleneksel ve kültürel özelliklerini dikkate alır. Yoğun bakım hemşireliği ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerini güncelleştirir. Klinik becerilerini artırabileceği ve deneyim kazanabileceği eğitim fırsatlarını araştırır. Yoğun bakım hemşireliği ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerini güncelleştirir. Klinik becerilerini artırabileceği ve deneyim kazanabileceği eğitim fırsatlarını araştırır.

35 35 Akranlarının, meslektaşlarının ve diğer sağlık görevlilerinin profesyonel gelişimlerine katkıda bulunur. Akranlarının, meslektaşlarının ve diğer sağlık görevlilerinin profesyonel gelişimlerine katkıda bulunur. Öğrenci hemşirelerin klinik eğitimleri için öğretici ortamın yaratılmasına katkıda bulunur Öğrenci hemşirelerin klinik eğitimleri için öğretici ortamın yaratılmasına katkıda bulunur

36 36 Sürekli Araştırma ve Geliştirme Araştırma bulgularını, yenilikleri yoğun bakım uygulamalarına yansıtır. Araştırma bulgularını, yenilikleri yoğun bakım uygulamalarına yansıtır. Uygulamalarında kanıta dayalı araştırma sonuçlarından yararlanır. Uygulamalarında kanıta dayalı araştırma sonuçlarından yararlanır.

37 37 Sağlık Slayt Arşivi: http://hastaneciyiz.blogspot.com


"1 YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI NURİYE KABUKCU BALCALI HASTANESİ 2008 Sağlık Slayt Arşivi:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları