Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kimyasal Bağ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kimyasal Bağ."— Sunum transkripti:

1 Kimyasal Bağ

2 Kimyasal Bağ Maddenin Yapısı ve Özellikleri Kimyasal bağ İyonik bağ Kovalent bağ Anahtar Kavramlar Çevramizde gördüğümüz maddeler elementlerle sınırlı değildir.Farklı element atomlarının birbiriyle etkileşmeleri sonucunda , farklı kimyasal özelliklere sahip , yeni maddeler oluşur.Bu maddeler oluşurken atomlar arasında bağlar meydana gelir.Farklı yüklere sahip iyonların ve moleküllerdeki atomların birbirinr yakın durmasını sağlayan çekim kuvveti kimyasal bağ olarak adlandırılır.

3 Kimyasal Bağ Maddenin Yapısı ve Özellikleri iyonik Bağ İyonik bağ Nötr halde 11 elektronu olan sodyum atomu son katmanında bulunan 1 elektronu verirse kararlı hale geçer. nötr halde 9 elektronu olan flor atomunun son katmanında 7 elektron olduğu için 1 elektron alarak kararlı hale geçer.

4 Kimyasal Bağ Maddenin Yapısı ve Özellikleri Flor atomu sodyum atomunun son katmanındaki bir elektronu alarak negatif yükle yüklenir.Böylece flor anyonu oluşur.Sodyum atomu ise bir elektron elektron eksildiği için pozitif yükle yüklenerek sodyum katyonunu oluşturur. Oluşan anyon ve katyon zıt yüklere sahip oldukları için bibirini çeker.Anyon ve katyon arasındaki bu çekim kuvveti iyonik bağ olarak adlandırılır.İyonik bağ içeren yapılar moleküllerden oluşmaz iyonlardan oluşur.

5 Kimyasal Bağ Maddenin Yapısı ve Özellikleri İyonik bağ sadece sodyum ve flor iyonu arasında gerçekleşmezHer bir iyon zıt yüklü iyomlar tarafından sarılır ve yığınlar oluşur. Örneğin tuzun yapısında sodyum iyonları klor iyonlşarıyla ; lor iyonları sodyum iyonları ile sarılmıştır ve bu iyonlar yığım halini almıştır. Böylece klor ve sodyum elementleri tatamamen farklı kimyasal özelliklere sahip yeni bir madde oluşur.Sodyum klorür olarak adlandırılan bu yeni madde günlük hayatta kullandığumuz yemek tuzudur.

6 İyonik bağlı bileşiklere örnekler;
Kimyasal Bağ Maddenin Yapısı ve Özellikleri İyonik Bağlı Bileşiklerin Özellikleri Nelerdir? İyonik bileşikler kristal yapıdadırlar ve oda sıcaklığında katı halde bulunurlar. Katı halleri elektriği iletmezken, sulu çözeltileri ve sıvı halleri elektirik akımını  iletir. İyonlaşma enerjisi düşük elementler ile elektron ilgisi yüksek elementler arasında en kararlı bileşikler oluşur. İyonik bağlı bileşiklere örnekler; NaCl, MgS, BaCl2 NaOH, NH4NO2, FeO, …

7 Kimyasal Bağ Maddenin Yapısı ve Özellikleri Kovalent Bağ Atomlar arasındaki kimyasal bağ , her zaman elektron alış verişiyle olmaz elektron almaya yatkın atomlar, elektronlarını ortaklaşa kullanarak da birbirleriyle bağ yaparlar.

8 Kimyasal Bağ Maddenin Yapısı ve Özellikleri Her iki klor atomuda kararlı hale geçmekk için 1 elektrona ihtiyaç duyarlar.Bu atomlar, kararlı hale geçmek için birbirine yeterince yaklaşırlar, böylece son katmanları örtüşür.Bu durumda her iki klor atomu da birer elektronlarını ortaklaşa kullandıkları için , kararlı atomların elektron dizilimine ulaşmış olur.İhtiyaç duyulan elektron iki atom tarafından ortaklaşa kullanıldığı için , iki atom bir arada bulunur.

9 Kimyasal Bağ Maddenin Yapısı ve Özellikleri Klor molekülü Elektron ortaklaşması sonucunda oluşan kimyasal bağa kovalent bağ adı veriliir. Kovalent bağların oluşması sırasında herhangi bir elektron aktarımı gerçekleşmez. Bağda ortaklaşa kullanılan elektron çifti iki clor atomuna aittir.Klor atomları bağ oluşturarak ikili halde bulunduklarında Cl2 şeklinde gösterilir.Bu ikili yapı , klor molekülü olarak adlandırılır.

10 Kimyasal Bağ Maddenin Yapısı ve Özellikleri Kovalent bağlı bileşikleri apolar kovalent ve polar kovalent bağ olmak üzere ikiye ayırırız. Apolar Kovalent Bağ Aynı cins ametal atomları arasında kovalent bağlı bileşikler oluşur. Örneğin; Cl2, H2, O2 gibi moleküller apolar kovalent bağlıdır. Ortaklaşa kullanılan elektronlar eşit paylaşıldığından molekülün pozitif veya negatif kutbu yoktur; yani kutupsuz bir bağdır. Apolar Kovalent bağ

11 Kimyasal Bağ Maddenin Yapısı ve Özellikleri Polar Kovalent Bağ Farklı cins ametal atomların yapmış oldukları kutuplu  bağlardır. Elektronlar iki atom arasında eşit olarak paylaşılmadığından kutuplaşma oluşur . Aametallerden biri ortaklaşa kullanıldığından dolayı molekülün bir ucu pozitif (+), diğer ucu negatif (-) yüklenir. İki atomun elektron çekme yetenekleri arasındaki farkın büyüklüğü arttıkça kimyasal bağ daha polar hale gelmektedir.

12 Kimyasal Bağ Maddenin Yapısı ve Özellikleri Atomalar , kimyasal bağ oluştururken elektron alabilir , elektron verebilir veya elektronları ortaklaşa kullanabilirler.Atomlar arasında elektron ortaklaşmasıyla kimyasal bağ gerçekleştiinde moleküller oluşur.Kovalent bağlı yapılar molekülü oluştururken , İyonik bağlı yapışardan bahsedilemez.


"Kimyasal Bağ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları