Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNLÜLER DÜZYUVARLAK Geniş DarGenişDar KALIN A I O U İNCE E İ Ö Ü Türkçede ünlü harfler yandaki tabloda olduğu gibi sınıflandırılır. Buna göre “Hasta “metninin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNLÜLER DÜZYUVARLAK Geniş DarGenişDar KALIN A I O U İNCE E İ Ö Ü Türkçede ünlü harfler yandaki tabloda olduğu gibi sınıflandırılır. Buna göre “Hasta “metninin."— Sunum transkripti:

1

2 ÜNLÜLER DÜZYUVARLAK Geniş DarGenişDar KALIN A I O U İNCE E İ Ö Ü Türkçede ünlü harfler yandaki tabloda olduğu gibi sınıflandırılır. Buna göre “Hasta “metninin ilk cümlesindeki ünlüler şunlardır: A: düz, geniş, kalın İ: düz, dar, ince E: düz,geniş, ince Ö: yuvarlak, geniş, ince Ü: yuvarlak, dar, ince I:düz, dar, kalın U: yuvarlak, dar, kalın O: yuvarlak, geniş, kalın şeklinde gruplandırılır.

3 ÜNSÜZLERSert Ünsüzler Yumuşak Ünsüzler Sürekli Ünsüzler f – h s – ş ğ – j - l m – n - r v – y - z Süreksiz Ünsüzler p – ç t – k b – c d – g m: yumuşak - sürekli ünsüz l: yumuşak - sürekli ünsüz y: yumuşak - sürekli ünsüz v: yumuşak - sürekli ünsüz z: yumuşak - sürekli ünsüz n: yumuşak - sürekli ünsüz s: sert – sürekli ünsüz d: yumuşak – süreksiz ünsüz r: yumuşak – sürekli ünsüz k: sert – süreksiz ünsüz b: yumuşak – süreksiz ünsüz ğ: yumuşak - sürekli ünsüz t: sert- süreksiz ünsüz ş: sert – sürekli ünsüz h: sert – sürekli ünsüz

4 KÜÇÜK ÜNLÜ UYUMUNA UYMAYAN SÖZCÜKLER: YATIYORIHLAMUR DİYORLAR GELİYORLARKAYNATILIYOR GÖRÜYORKOYUYORLAR TAVUKSARIYORLAR PİŞİYORUĞRUYORLAR www.videodershane.comwww.edebiyatogretmeni.net

5

6

7

8

9 aileTürkçe sözcüklerde iki ünlü yanyana bulunmaz. millet Türkçe sözcüklerin başında “m” sesi bulunmaz. Türkçe sözcüklerde iki ünsüz yanyana bulunmaz. adTürkçe bir sözcüktür. saatTürkçe sözcüklerde iki ünlü yanyana bulunmaz. trenTürkçe sözcükler iki ünsüz ile başlamaz. planTürkçe sözcükler iki ünsüz ile başlamaz. virajTürkçede sözcük başında v sesi bulunmaz. Türkçede “j” sesi bulunmaz. jetonTürkçede “j” sesi bulunmaz. “o” sesi ilk hece dışında bulunmaz. kâtipTürkçede uzun ünlü yoktur. kâğıtTürkçede uzun ünlü yoktur. www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net

10 ÜNSÜZ DÜŞMESİ YÜKSEL- (yükse-k-l) ÜNSÜZ BENZEŞMESİ SINIFÇA (sınıf-c-a) ÜNLÜ DÜŞMESİ İLERLE- (iler-i-le-) ÜNLÜ TÜREMESİ AZICIK (Az-I-cık) ÜNSÜZ YUMUŞAMASI KAŞIĞI (kaşı-k-ı ) ÜNLÜ DARALMASI ANLIYOR (anl-a-yor) ÜNSÜZ TÜREMESİ HAK-K-I SES OLAYLARI

11 1. “Çok, hanımeli, Çanakkale, Atatürk” sözcüklerinde ünlü uyumları niçin aranmaz? Çok Tek heceli sözcüktür. Hanımeli Birleşik sözcüktür. Çanakkale Birleşik sözcüktür. Atatürk Birleşik sözcüktür. 2. “Elma, anne, çamur, tavuk” sözcükleri Türkçe oldukları halde ünlü uyumlarına niçin uymazlar? Bu sözcükler eskiden “alma, ana, çamır, tabık” şeklinde kullanılmış ve sonradan ses değişikliğine uğramıştır. www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net

12 Ekler Kalınlık-İncelik UyumuDüzlük- Yuvarlaklık Uyumu -yoruyuyor geliyoryazıyor -kengelirken uyurkenbakarken -kiseninki akşamkisabahki onunki - leyinsencileyin sabahleyinsabahleyin -mtırak sarımtırak mavimtırak sarımtırak morumtırak -gilyengemgil halamgilannemgil Burcugil

13  Bu seslerin bulunduğu sözcükler günlük hayatta kullunıldığı için bu sözcükler Türkçe olarak algılanmaktadır. www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net

14

15  Bu sözcükler Türkçenin ses yapısına uymadığı için halk dilinde değişikliğe uğramıştır. www.videodershane.comwww.edebiyatogretmeni.net

16 SözcüklerSes OlayıSözcüklerSes Olayı ağarsın (ak+ar)Ünsüz yumuşamasınasıl (ne+asıl)Ünlü düşmesi toprağa (toprak+a)Ünsüz yumuşamasıyurda (yurt-a)Ünsüz yumuşaması omzunda (om-u-zu)Ünlü düşmesiKanadını (kana-t-ı-n-ı)Ünsüz yumuşaması Ünsüz türemesi orağın( ora-k-ın)Ünsüz yumuşamasıkalbe (kal-p-e)Ünsüz yumuşaması ucundadır (uç-u-n-da)Ünsüz türemesi Ünsüz yumuşaması erkeğin (erke-k-in)Ünsüz yumuşaması durağın (dura-k-ın)Ünsüz yumuşaması güzelliğin (güzelli-k-in) Ünsüz yumuşaması sarpçadır (sarp-ca)Ünsüz benzeşmesialnına (al-ı-nı)Ünlü düşmesi kavruluşun (kav-u-rul ) Ünlü düşmesibulutta (bulut-d-a)Ünsüz benzeşmesi

17 SözcüklerSes olayıSözcüklerSes olayı Giderken (gi-t-erken) Ünsüz yumuşamasıtavrı-n-ıÜnsüz türemesi tavrı (tav-ı-rı)Ünlü düşmesitakma-y-acaktınÜnsüz türemesi Takmayacaktın (takmayacak-d-ın) Ünsüz benzeşmesiyolu-n-uÜnsüz türemesi alnına (al-ı-nına)Ünlü düşmesiyolcu-n-unÜnsüz türemesi bakmayacaktın (bakmayacak-d-ın) Ünsüz benzeşmesialnı-n-aÜnsüz türemesi kaybeden (kay-ı-p-eden)Ünlü düşmesi Ünsüz yumuşaması biri-n-iÜnsüz türemesi yaktığı (yak-tı-k-ı)Ünsüz benzeşmesi Ünsüz yumuşaması bakma-y-acaktınÜnsüz türemesi imdada (imda-t-a)Ünsüz yumuşamasıyakma-y- acaktınÜnsüz türemesi yakmayacaktın (yakmayacak-d-ın) Ünsüz benzeşmesiakma-y- acaktınÜnsüz türemesi düştün (düş-d-ün) www.videodershane.com Ünsüz benzeşmesiakmayacak-t-ınÜnsüz benzeşmesi www.edebiyatogretmeni.net

18


"ÜNLÜLER DÜZYUVARLAK Geniş DarGenişDar KALIN A I O U İNCE E İ Ö Ü Türkçede ünlü harfler yandaki tabloda olduğu gibi sınıflandırılır. Buna göre “Hasta “metninin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları