Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 BEŞ HECECİCELER ÖZEL SABAH DERSANESİ. 2  BEŞ HECECİLER MMemleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik, işledikleri başlıca konulardır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 BEŞ HECECİCELER ÖZEL SABAH DERSANESİ. 2  BEŞ HECECİLER MMemleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik, işledikleri başlıca konulardır."— Sunum transkripti:

1 1 BEŞ HECECİCELER ÖZEL SABAH DERSANESİ

2 2  BEŞ HECECİLER MMemleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik, işledikleri başlıca konulardır. AAnadolu’ya romantik bir tutumla yaklaştılar. AAnadolu'yu ve vasat insan tipini şiire soktular. BBireysel konuları ve yurt güzelliklerini anlattılar. MMillî edebiyat akımından etkilenmiş ve aruzu bırakarak şiirlerinde heceyi başarıyla kullandılar. ŞŞiirde sade ve özentisiz olmayı tercih etmişlerdir. HHece ölçüsünü kullanarak halk şiiri geleneğinden yararlandılar. OORHAN SEYFİ ORHON FFARUK NAFİZ ÇAMLIBEL HHALİT FAHRİ OZANSOY EENİS BEHİÇ KORYÜREK YYUSUF ZİYA ORTÇ

3 3  ORHAN SEYFİ ORHON (1890-1972)  Şiire aruzla başlayıp heceyle devam etti.  Gazel biçiminde hece ölçüsüyle şiirler yazmaya çalıştı.  Bazı şiirlerinde halk şiiri şekillerini kullanmıştır.  Bireysel konuları işlediği zarif ve ahenkli şiirlerinde temiz ve duru bir Türkçesi vardır.  Daha çok şahsî temaları işleyen şair vatanî konuları da işlemiştir.  Papağan, Akbaba, Güneş, Çınaraltı, Hıyaban gibi dergileri çıkarmıştır.  Şiir: Fırtına ve Kar, Gönülden Sesler,  Manzum Masal: Peri Kızı ile Çoban  Fıkra: Kulaktan Kulağa  Roman: Çocuk Adam  Öykü: Düğün Gecesi

4 4  FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL (1898-1973)  Beş Hececilerin en genci ve en başarılısıdır. Buna rağmen aruzu da tamamen terk etmemiştir.  Lirik şiirleri büyük beğeni kazandı.  Milli Edebiyata katıldıktan sonra halk şirine ilgi duydu; memleket sevgisini ve Anadolu’yu çok güzel bir şekilde dile getirdi.  Kişisel konuları da işledi: aşk, hasret, tabiat, ölüm, kahramanlık, ihtiras…  Şiirleri: Han Duvarları, Çoban Çeşmesi, Dinle Neyden, Gönülden Gönüle, Şarkın Sultanları, Suda Halkalar  Tiyatro: Canavar, Yayla Kartalı, Akın, Özyurt, Kahraman  Roman: Yıldız Yağmuru

5 5  HALİT FAHRİ OZANSOY (1891-1971)  I. Dünya savaşı yıllarında, aruzla yazdırdığı şiirlerle adını duyurdu.  “Aruza Veda” adlı şiiriyle aruzu bırakıp heceyi kullandı ve Beş Hececiler’e katıldı.  Şiirlerinde konuşulan Türkçeyi başarıyla kullandı.  Hüzün ve karamsarlık taşıyan şiirlerinde bireysel konuları işledi.  Şiir, roman ve tiyatro türünde eserleri vardır.  Şiir: Cenk Duyguları, Rüya, Balkondan Saatler  Roman: Sulara Giden Köprü  Tiyatro: Sönen Kandiller  Anı: Edebiyatçılar Geçiyor

6 6  ENİS BEHİÇ KORYÜREK'İN (1892-1949) ŞŞiire aruzla başladı; Z. Gökalp’in etkisiyle Millî Edebiyat akımına katıldı. Sonra Beş hececiler arasında yerini aldı. HHeceyle yazdığı ilk şiirlerinde aşkı işlemekle beraber, daha sonra Kurtuluş Savaşı yıllarında millî duyguları ve tarihî kahramanlıkları işlemiştir. HHece ölçüsünü kullanmada pek başarılı değildir. SSon yıllarında Tasavvufî şiirlere yöneldi. TTürk denizcilerini anlattığı “Denizciler” şiiri meşhurdur. Şiirleri: Miras, Güneşin Ölümü, Varidat-ı Süleyman

7 7 YUSUF ZİYA ORTAÇ (1896-1967)  Şiire aruzla başlamış, da ha sonra heceyi kullanmıştır.  Günlük hayatın çeşitli görünümlerini sade bir dille işlemiştir.  Sağlam bir Türkçesi, kıvrak bir üslubu vardır.  Şiirlerinde Faruk Nafiz’in etkisi vardır.  Akbaba adlı mizah dergisini çıkarmıştır.  Heceyle yazdığı Binnaz ilk manzum piyesimizdir.  Şiir: Akından Akına, Aşıklar Yolu, Cenk Ufukları,  Roman: Göç  Fıkra: Beşik  Anı: Portreler, Bizim Yokuş  Tiyatro: Binnaz  Gezi: Göz Ucuyla Avrupa

8 8  MEHMET ÂKİF ERSOY (1873-1936) (Bağımsız)  Dinî, millî ve sosyal şiirleriyle tanınır.  Millî şairimiz ve destan şairimizdir: İstiklal Marşı, Çanakkale Şehitlerine  Şiirlerinde dinî lirizm görülen sanatçı İslâmcılık akımının temsilcisidir.  Öğretici, öğüt verici, birliği ve bütünlüğü sağlayıcı şiirleri vardır.  Savaş sırasında ve sonrasında kurtuluşun ve gelişmenin ancak dine sarılmakla olacağını, batının sadece ilminin alınabileceğini savunmuştur.  Türk şiirine gerçek realizm onunla girmiştir. O, toplum hayatını bütün yönleriyle aksettirmiştir. Hatta sokak aralarında konuşulan dili bile şiirine yansıtabilmiştir.  Gözlemlerinden çokça faydalanıp betimlemeyici ve öyküleyici anlatımı ile şiirinde canlı tablolar çizdi.  Aruzu Türkçeye başarıyla uyguladı.  Nazmı nesre yaklaştırıp manzum hikâye şeklinde şiirler yazdı.  Bu şiirlerinde günlük hayatı, toplum hayatını başarıyla anlatmıştır. Yoksullara, sakatlara, kimsesizlere karşı acıma duygusu taşıdığı şiirler şunlardır: Hasta, Küfe, Meyhane, Seyfi Baba, Hasır, Mahalle Kahvesi…  Şiirleri: Safahat (1. Safahat, 2. Hakk’ın Sesleri, 3. Süleymaniye Kürsüsünde, 4. Fatih Kürsüsünde, 5. Hatıralar, 6. Asım 7. Gölgeler.)

9 9  YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)  Şiirde kuyumcu titizliği göstererek dile ve uygun kelimelerin seçilerek yerli yerinde kullanılmasına özen gösterdi.  Paris’te okurken Tarihçi Albert Sorel’den etkilenip Fransız sembolistleri (Baudelaire, Verlaine) yakından tanıdı.  Şiirde şekil kusursuzluğuna, önem vermesi ile Parnasyen; Batı şiiriyle Divan şiirini (şarkı ve rubai) birleştirmesi yönüyle de Neo-klasik; şiirde ahengi üstün tutup şiiri “musikiden başka türlü bir musiki” olarak görmesiyle de sembolist sayılabilir.  Aruzu Türkçede başarıyla uygulayan şair; sadece Ok şiirini heceyle yazdı.  Aşk, tabiat, kahramanlık, ölüm, sonsuzluk, Osmanlı tarihini işleyen şair toplumsal konulardan önemli uzak lirik şiirler yazdı.  İstanbul'u şiirde en çok işleyen şairdir. O tam bir İstanbul aşığıdır. Tevfik Fikret’in “Sis” adlı, İstanbul'u tahkir ettiği şiirine “Siste Söyleniş” adlı şiiriyle cevap verdi.  “Türkçe ağzımda anamın sütüdür.” diyen şairi İstanbul Türkçesini anlaşılır bir şekilde başarıyla kullandı.  Şiirleri: Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şirin Rüzgârıyla, Rubailer.  Nesirleri: Eğil Dağlar, Aziz İstanbul, Edebiyata Dair, Siyasi ve Edebi Hatıralar


"1 BEŞ HECECİCELER ÖZEL SABAH DERSANESİ. 2  BEŞ HECECİLER MMemleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik, işledikleri başlıca konulardır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları