Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 1 Amaçlar Bu derste öğrenilecekler: –Uygulamaları “method”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 1 Amaçlar Bu derste öğrenilecekler: –Uygulamaları “method”"— Sunum transkripti:

1 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 1 Amaçlar Bu derste öğrenilecekler: –Uygulamaları “method” denen parçalara bölerek modüler bir şekilde geliştirmek. –.NET ile birlikte gelen (“built-in”) method’ları kullanmak –Method’ların ne zaman kullanılacağını kavramak –Kendi method’larımızı oluşturmak

2 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 2 Sınıflar ve Metodlar Classes (Sınıflar) –.NET içinde gerek kendi yazdığımız sınıfları gerekse önceden tanımlanmış (built-in) sınıfları kullanabilir –Kod tekrarını azaltıp, kodun kullanılabilirliğini artırırlar Methods (Metodlar) –Sınıfa ait fonksiyonaliteyi genel olarak metodlar belirler –Bir sınıfın içindeki fonksiyonlar metod olarak adlandırılırlar

3 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 3 Sınıflar ve Metodlar C#’da tanımlı bazı sınıflar ve metodları.

4 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 4 13.3 Methods Bir metod nasıl tanımlanır ? –Metod başlığı Dönüş türü ile başlar Metod adı ve parametre (girdi) listesi ile devam eder –Parametre listesi (metoda verilecek değerler listesi) –Bu parametreler değişkenlerdir ve ancak metod içinde kullanılabilirler –Süslü parantez ile kod bloğu açılır –Metod içeriği yazılır –Süslü parantez ile kapatılır

5 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 5 13.3 Metodların kullanımına bir örnek Hipotenüs hesaplayıcı arayüzü (GUI)

6 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 6 13.3 Methods Bu uygulama için gerekli koda bir göz gezdirirsek: –6 adet değişken var Üç tanesi kenar uzunlukları Üç tanesi kenar uzunluklarının karesi –if…else ifadesi Doğru değerlerin girilmesini kontrol eder Hipotenüsü hesaplar

7 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 7 13.3 Methods Kenar uzunluklar (Dik kenarlar ve hipotenüs) Kenarlarının kareleri Yanlış değer girilirse (0 veya negatif gibi) mesaj kutusu ile uyarı veriyoruz

8 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 8 13.3 Methods Verilen sayının karesini alan metod Metod başlığıMetodun başı ve sonu

9 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 9 13.3 Methods Metotdan bir değer döndürmek –Return anahtar kelimesi kullanılır –Void anahtar kelimesi daha önce kullanılmışsa metod bir değer döndürmek zorunda değildir –Başta verilen return türü ile metod içinden döndürülen değişken aynı tür olmalıdır

10 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 10 13.3 Methods Kare hesabı yapan metodun son hali (Dönüş değeri eklenmiş) Çarpma işlemi yapılıyor ve sonuç geriye döndürülüyor

11 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 11 13.3 Methods Bir metodu çağırmak –Metod tek başına çalışmaz, ancak çağrılınca çalışır: Çağrılırken metodun adı yazılıp, parantezler açıp kapatılır Örnek: Square( dblSideA ); CTRL+Shift+Boşluk ile parametre bilgi penceresi açılır –Metod çalışmayı tamamlayınca, metodu çağıran kod bloğu kaldığı yerden çalışmaya devam eder.

12 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 12 13.3 Methods Square metodu çağrılıyor (İki kere) Metod çağrımları

13 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 13 13.3 Methods Figure 13.8 Parameter Info window. Parametre hatırlatma penceresi

14 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 14 13.3 Methods Hipotenüs hesaplama click olayında kodun son hali…

15 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 15 13.3 Methods Figure 13.10 Hypotenuse Calculator application executing. Load the Hypotenuse Calculator application – Debug > Start – Set Length of Side A: TextBox to 3 – Set Length of Side B: TextBox to 4 – Click the Calculate Hypotenuse Button

16 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 16 Debug toolbar (Hata ayıklama çubuğu) kullanımı Continue Stop debugging Step into Step over Step out Figure 13.21 Debug Toolbar. Debug toolbar –Debug işlemini yönetmemizi sağlar –View > Toolbars > Debug menüsünden açılabilir

17 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 17 13.5 Using the Debugger: Debug Toolbar Debug toolbarBreakpoint Figure 13.22 Setting a breakpoint. Breakpoint eklemek için sağ tuş menüsünü veya soldaki boş bölgeye tıklamayı kullanabiliriz

18 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 18 13.5 Using the Debugger: Debug Toolbar Step Into –Bir sonraki adıma geçer –Eğer bir sonraki adım bir metodsa, o metodun içine girerek oradan debug işlemine devam edilir Step Out –Bir metodun içinden çıkarak, çağrılan yere dönülmesini sağlar –Step into yapıldıktan sonra kullanılabilir Step Over –Bir sonraki adıma geçer –Bir sonraki adım metod ise içine girmez, doğrudan çalıştırıp geçer

19 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 19 13.5 Using the Debugger: Debug Toolbar Continue –Kodu adım adım işlemeyi durdurur ve bir sonraki breakpoint’e kadar tüm satırları tek seferde işler –Eğer hiç breakpoint kalmamışsa, program debug işlemi geçici olarak biter ve programa dönülür Stop –Debug işlemini durdurur (Program da sonlandırılır)


"© Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 1 Amaçlar Bu derste öğrenilecekler: –Uygulamaları “method”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları