Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELEMENT VE BİLEŞİKLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELEMENT VE BİLEŞİKLER."— Sunum transkripti:

1 ELEMENT VE BİLEŞİKLER

2 ELEMENTLER Yapısında tek tür atom bulunan maddelere ELEMENT denir.Hidrojen,oksijen,karbon,iyot gibi. Yapısında tek cins atom vardır.

3 Erime ve kaynama noktaları belirgindir.
Aynı şartlarda özkütleleri birbirinden farklı ve sabittir. Fiziksel ve kimyasal yollarla daha basit maddelere bölünemezler.

4

5 Bir elementi oluşturan bütün atomların büyüklükleri yani şekilleri (ve atomları arasındaki uzaklık) aynıdır. Fakat bir elementin atomları ile başka bir elementin atomlarının büyüklükleri yani şekilleri farklıdır (ve atomları arasındaki uzaklık).

6 Elementi oluşturan atomların birbirine olan uzaklığı elementin katı, sıvı ve gaz haline göre değişebilir. Örnek : Demir elementini oluşturan atomlar demir atomlarıdır. Demir elementini oluşturan en küçük tanecikler demir atomlarıdır. Demirden yapılmış farklı maddeler de aynı demir atomlarından oluşurlar.

7 Bakır elementini oluşturan atomlar bakır atomlarıdır
Bakır elementini oluşturan atomlar bakır atomlarıdır. Bakır elementini oluşturan en küçük tanecikler bakır atomlarıdır. Bakırdan yapılmış farklı maddeler de aynı bakır atomlarından oluşurlar.

8 Demir elementini oluşturan demir atomları ile bakır elementini oluşturan bakır atomları birbirinden farklı büyüklüktedir

9

10 Elementler atomik ya da moleküler halde bulunabilir .
Atomik yapılı element Molekül yapılı element

11 1- Atomik Yapıdaki Elementler :
Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada tek başlarına bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere atomik yapılı elementler denir. Atomik yapılı elementlerin en küçük taneciği atomlardır. Örnek: Demir, bakır, alüminyum, çinko, kurşun, altın gibi elementler atomik yapılıdır.

12 2- Moleküler Yapıdaki Elementler :
Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada ikili gruplar halinde bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere moleküler yapılı elementler denir. Moleküler yapılı elementlerin en küçük taneciği moleküllerdir. Örnek: Hidrojen, oksijen, iyot, karbon, fosfor, kükürt, azot…

13 BİLEŞİK En az iki farklı element atomunun belirli oranlarda bir araya gelerek kendi özelliğini kaybedip yeni özellikler kazanması ile oluşan saf maddelere BİLEŞİK denir.

14 Oksijen ve hidrojen birer element iken su,oksijen(yakıcı) ve hidrojenin(Yanıcı) birleşmesiyle oluşur. Yakıcı ya da yanıcı değildir.Söndürücüdür. Alkol,su,tuz,şeker gibi maddeler bileşiktir

15 Yapılarında en az iki çeşit atom bulunur.
Fiziksel yolla daha basit maddelere bölünemezler. Kimyasal yolla daha küçük maddelere ayrışabilirler.

16 Bileşiği oluşturan atomlar arasındaki oran değişirse oluşan madde başka bir madde olur.
Bir bileşiği oluşturan atomlar bağlıdır.Yani moleküler yapıdadır.

17 Örnek : Su bileşiktir ve su bileşiğini oluşturmak için çok sayıda su molekülü bir araya gelir. Su bileşiğini oluşturan moleküllerden her biri suyun diğer molekülleri ile aynı sayıda ve cinste atom içerir. Bir su molekülü iki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşur.

18

19 Bileşik Çeşitleri : 1- Moleküler Yapıdaki Bileşikler : Bileşikler iki ya da daha fazla atomdan oluşan moleküllerden oluşmuşsa böyle bileşiklere moleküler yapılı bileşikler denir. Moleküler yapılı bileşikler moleküllerden oluşurlar.

20 Örnek : Şeker bileşiği moleküler yapıdadır ve her molekül 24 atomdan oluşur.
Glikoz = C6H12O6

21 Örnek: Su bileşiği moleküler yapıdadır ve her molekül 3 atomdan oluşur.

22 2- Moleküler Yapıda Olmayan Bileşikler
Bileşikler, ikili ya da daha fazla atomdan oluşan moleküllerden oluşmayıp, bileşiği oluşturan atomlar bir yığın oluşturacak şekilde dizilmişlerse böyle bileşiklere moleküler yapılı olmayan bileşikler denir.

23 Moleküler yapıda olmayan bileşikleri oluşturan yığınlardaki atomlar sayılamayacak kadar çoktur ve yığındaki atomun sayısı yığının büyüklüğüne göre değişir. Fakat moleküler yapıdaki bileşikleri oluşturan moleküllerdeki atomlar sayılabilirler ve moleküldeki atom sayısı değişmez.

24 Örnek : Tuz bileşiği moleküler yapıda değildir, yığın görünümündedir.
Tuzluktan dökülen bir tuz kristalinde sayılamayacak kadar çok sayıda atom bulunur. TUZ

25

26

27 ELEMENT VE BİLEŞİK ARASINDAKİ EN ÖNEMLİ FARKLAR


"ELEMENT VE BİLEŞİKLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları