Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Çocuk Servisi ve Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Olgu Sunumu 2 Temmuz 2014 Çarşamba Ar. Gör. Dr. Neşe Ergül

2 PEDİATRİ OLGU SUNUMU Ast.Dr.Neşe Ergül

3 6 yaş 2 aylık kız hasta

4 ŞİKAYETİ Solunum sıkıntısı Sol yan ağrısı

5 HİKAYESİ Solunum sıkıntısı ve öksürük şikayeti ile dış merkeze başvuran hasta pnömoni tanısı ile dış merkezde yoğun bakımda 3 gün izlenmiş, Seftazidim, Amikasin, Vankomisin tedavisi verilmiş 18 gün de serviste izlenen hasta taburcu edilmiş Taburculuktan 10 gün sonra öksürük , solunum sıkıntısı,sol yan ağrısı şikayetleri ile Ç. Acil servise başvurmuş

6 HİKAYESİ Daha önce 5 kez pnömoni nedeni ile hastanede yatış öyküsü olan hasta Antibiyotik tedavisi ve nebul tedavisi almış Dış merkezde 4 aylık iken Astım tanısı konulmuş Doğduğundan beri öksürük ve hırıltı şikayeti varmış

7 ÖZGEÇMİŞ Prenatal :Annenin 2. gebeliği.Gebeliği boyunca doktor kontrolü var. Natal:Dış merkezde ,38 GH (3250gr ),NSVY Postnatal:Doğar doğmaz ağlamış.Küvez ihtiyacı olmamış.İkter,siyanoz yok. Beslenme:İlk 4 ay AS almış,sonrasında ek gıdalara geçilmiş. Geçirdiği hastalıklar:2 kez pnömoni nedeni ile hospitalize edilmiş. Aşılar:Tam Alerji:Yok

8 SOYGEÇMİŞ Anne 25 yaşında,ev hanımı,sağ-sağlıklı
Baba 30 yaşında,işci,sağ-sağlıklı Anne-baba arasında akrabalık yok 1.çocuk:10 yaş ,kız,sağlıklı 2.çocuk:Hastamız 3.çocuk:5 yaş,kız

9 FİZİK MUAYENE Ateş:36,7 C Nabız:118/dk TA:90/60 mm/Hg
SS:42/dk SpO2:%85 (Oda havasında) Boy: 95 cm (<3p) Kilo:12 kg(<3p)

10 FİZİK MUAYENE Genel durum:Orta
Cilt:Turgor tonus doğal.Peteşi, purpura ,ekimoz,pigmentasyon bozukluğu yok. Saç ve saçlı deri doğal. Orofarenks doğal.Tonsiller doğal.Burun akıntısı yok. Gözler:Bilateral ışık refleksi +/+.Göz kürelerinin her yöne hareketi doğal. SS:İnterkostal, subkostal ve suprasternal çekilmeleri var. Solunum sesleri bilateral kaba,yaygın krepitan ralleri mevcut . Ekspiryum süresi uzamış, bilateral wheezing mevcut KVS:S1+,S2+.Ek ses yok. GİS:Batın normal bombelikte.Rebound,defans yok.HSM yok.Traube açık. GÜS:Haricen erkek.Anomali yok. NMS:Bilinç açık.Oryante,koopere.Patolojik refleks yok.Ense sertliği,kernig,brudzinski negatif.Kranyal sinir muayenesi doğal. Ekstremitler:Kas tonusu ve kitlesi doğal.Kas gücü tam.Eklem muayenesi doğal.

11 Laboratuar Glukoz:177 mg/dl Üre:34 mg/dl Kreatinin:0,51 mg/dl
AST:38U/L ALT:25 U/L T.Bil:0,3mg/dl D.Bil.:0,2 mg/dl Na:137 mEq/L K:4,4 mEq/L Ca:9,9 mg/dl Ürik asit:7,9 mg/dl T.prt:6,5 g/dl Albumin:3,57 g/dl CRP:26,6 mg/dl ESR:97 mm/h Hgb:12,2 g/dl Htc:39 % Mcv:78,4 fl WBC:32900 uL Neu:26500 uL PLT: uL PH:7,35 PCO2:51,5 mmHg HCO3:26,5 mmol/L İnr:1.05

12

13 Ön tanınız nedir?

14 TerTesti:101mmol/L(>90mmol/L:pozitif)
2. Kez Bakılan TerTesti:101mmol/L Dışkıda Elastaz <50ug/g(N:>200) CTFR Gen Mutasyon Analizi: 1898+3A : Heterozigot L732X : Heterozigot

15 Batın USG:Normal sınırlarda
Balgam kültürü : P aeruginosa üremesi oldu

16 Pip+Tazo , Gentamisin başlandı
Prednol 2mg/kg Pulmozym neb Flixotide, Ventolin, Atrovent tedavisi düzenlendi Kreon kapsül Ranitidin Polivit

17 KİSTİK FİBROZİS Solunum sistemi ve gastrointestinal sistem başta olmak üzere birçok sistemi etkileyen,çocuk ve genç erişkinlerde yüksek morbidite ve mortalite ile karakterize kalıtsal bir hastalıktır Beyaz ırkta görülme sıklığı fazla Kuzey Avrupa’da en sık görülen OR geçişli genetik bir hastalıktır

18 Anne ile baba taşıyıcı ise çocuklar ; %50 taşıyıcı,%25 oranında hasta
7q31 gen >KFTR (Kistik Fibröz Kndüktans Regültör)proteini sentezinden sorumlu cAMP ile aktive olan Transmembran Cl ve Na kanallarından sorumlu; Cl salgılama,Na absorbsiyonu bozulmuştur. KFTRmutasyonları; AC, KC, Penkreas, GİS, Genital sistem, Ter bezleri

19 KFTR MUTASYONLARI Bugüne kadar 1900’den fazla mutasyon tanımlanmıştır
En sık görülen mutasyon (% 70, ABD ve kuzey Avrupa) delF508’dir. Türkiye’de bu mutasyon % 28,4 olarak bildirilmiştir Pankreas için fenotip ile genotip arasında açık bir ilişki varken pulmoner tutulum için bu gösterilememiştir KF’lu çoğu hasta (%85) pankreatik yetmezlikle giden mutasyon taşır. Pankreatik fenotip hem beslenme hem de prognoz açısından belirleyicidir

20 SOLUNUM SİSTEMİ TUTULUMU
Bebeklik döneminde çoğu hasta tekrarlayan akciğer enfeksiyonu ve büyüme geriliği nedeniyle doktora başvurmakta ve konulan ilk tanı bronşiyolit ya da pnömoni olmaktadır Solunum yolu epiteli Cl ve sıvı sekresyonları gerçekleşemez; mukus dehidrate kalarak mükosiliyer klirens bozulur Egzersiz toleransı belirgin derecede azalır Parmaklarda çomaklaşma akciğer hastalığını şiddetiyle doğru orantılıdır (genellikle 4 yaşından sonra ortaya çıkar)

21 SOLUNUM SİSTEMİ TUTULUMU
Morbidite ve mortaliteyi belirleyen en önemli unsur solunum sistemi tutulum derecesidir. Bunu belirleyen primer parametre öngörülen FEV1 %’dir Solunum sistemi tutulumu her türlü belirti ve bulgularla karşımıza çıkabilir Erken pulmoner hastalığın belirteçleri; SFT, mikrobiyal kültürler, görüntüleme teknikleri, inflamatuvar belirteçler, serolojik göstergeler ve beslenme durumunun klinik değerlendirmesidir Gelişme geriliği ya da malnütrisyon ile akciğer tutulumu arasında doğrudan bir ilişki söz konusudur

22 KİSTİK FİBROZİS DÜŞÜNDÜRECEK BULGULAR
Yenidoğan dönemi: Akrabalık, Kardeş ölümü, Mekonyum ileusu, Mekonyum perforasyonu-peritoniti, Obstrüktif sarılık Süt çocukluğu: Büyüme geriliği, Pis kokulu gaita, Tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları, Anemi ve ödem, Pseudo Bartter sendromu, Rektal prolapsus, Öpülünce tuzlu tat

23 KİSTİK FİBROZİS DÜŞÜNDÜRECEK BULGULAR
Çocukluk ve adölesan: Tekrarlayan wheezing, öksürük ve pürülan balgam, Nazal polipozis, Kronik sinüzit, AstIm, Çomak parmak, Hemoptizi, Biliyer siroz, Mekonyum ileusu eşdeğeri sendromu, DM, Puberte tarda, İnfertilite

24 TANI KRİTERLERİ 1-Bir veya daha fazla karakteristik fenopik özellik veya KF kardeş öyküsü veya yenidoğan pozitif tarama testi ve 2- İki veya daha fazla kez terde yüksek klor konsantrasyonu veya iki mutasyonun gösterilmesi veya anormal nazal potansiyel farkı

25 KİSTİK FİBROZİSTE TANİ
Ter testi Mutasyon analizi Nazal potansiyel fark ölçümü Ekzokrin pankreas fonksiyonlarının değerlendirilmesi Solunum yolu mikrobiyolojisi

26 PRENATAL TANİ Aile öyküsü pozitif olanlar KF’lu bireylerin eşleri
Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün prenatal tanı önerileri: Aile öyküsü pozitif olanlar KF’lu bireylerin eşleri Gebelik planlayan ve prenatal tanı almak isteyen tüm çiftler Konjenital bilateral vas deferens yokluğu olan ve sperm aspirasyonu yöntemiyle baba olmak isteyenlere önerilmiştir Ülkemizde mutasyonlardaki heterojenite nedeniyle böyle bir tarama mümkün görünmemektedir

27 SOLUNUM SİSTEMİ KOMPLİKASYONLARİ
Nazal polipozis Fasial sinüzit Bronşektazi Atelektazi Pnömotoraks Hemoptizi Allerjik bronkopulmoner aspergillozis Solunum yetmezliği Pulmoner HT

28 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMU
Pankreatik hastalık intrauterin dönemde başlar. Asiner hasar hızla ilerleyip 1 yaşına kadar ağır asiner yıkım oluşur DM normal populasyondan kat daha fazladır ve başlangıçta endokrin pankreas korunur (% 1, % 13) % 15 hastada hafif mutasyon olup pankreas yeterlidir ve enzim desteğine gerek yoktur Malabsorbsiyon için ekzokrin pankreasın % 98’inin kaybı gerekir Pankreatik yeterli hastaların % 25’inde tekrarlayan akut veya kronik pankreatit atakları olur

29 Mekonyum ileusu kistik fibrozisin en erken klinik bulgusu olup %18 vakada görülür
Rektal prolapsus hastaların % 18’inde ve 1-3 yaşları arasında sıktır. Enzim tedavisine dramatik yanıt verir Konstipasyon sık görülür. Tedavide enzim tedavisiyle beraber laksatif vs. lifli gıdalar kullanılır Apandisit insidansı normalden daha düşüktür GER ağır solunum sistemi hastalığı olanlarda sıktır ve bu hastaların yarısında özefajit vardır. Bir kısmında striktür gelişir. Uygunsuz AÖS gevşemesi sözkonusudur

30 ENDOKRİNOLOJİK KOMPLİKASYONLAR
Kistik fibrozise bağlı diyabet Osteopeni ve osteoporoz (malabsorbsiyon, Vit D, Ca, diğer besin maddeleri, hipogonadizm ve puberte tarda, inaktivite, respiratuvar asidoz, sitokinler, glukokortikoidler, kronik enfeksiyonlar, hepatobilyer hastalık) Gecikmiş puberte ve hipogonadizm

31 1. Altta yatan temel defektin
düzeltilmesi 2. CFTR protein fonksiyonunun 3. Diğer tedaviler

32 ALTTA YATAN DEFEKTİN DÜZELTİLMESİ
Kullanılan vektörler; Virusler; Adenovirus Sentetik vektörler; liposom, plazmid Kısıtlamalar; Mukosiliyer klirens Kalın mukus örtüsü Kolonizasyon

33 TEDAVİ Enfeksiyonların tedavisi(Makrolıdler) Bronkodilatörler
Antiinflamatuvar tedavi Fiziksel aktivite, AC fizyoterapisi Transplantasyon

34 MUKOLİTİK TEDAVİLER Hipertonik Salin (%7) mukosiliyer klirensi arttırır Pulmozym (rhDNa’se) Mannitol

35 HİPERTONİK SALİN VE DORNASE ALFA
3 ay boyunca KF çocuk hastalara; 1. Her gün rhDNase (2.5 mg/gün) 2. Gün aşırı rhDNase (2.5 mg/gün) 3. Her gün %7 (hipertonik) saline (2X5 cc) FEV1’de %16, %14, %3 artış saptandığı gösterilmiş rhDNase(Rekombinant Human Deoksiribonükleaz)

36 Gentamisin, Tobramisin, Amikasin Kolistin İnhalasyon yolu ile kullanılabilir

37 ANTİİNFLAMATUAR TEDAVİ
İnhale kortikosteroidler Oral kortikosteroidler Non-steroid antinflamatuar ilaçlar

38 Kronik solunum yetersizliği olan Son dönem KF li hastalarda pozitif basınçlı ventilatör kullanımı gerekir

39 PULMONER FİZYOTERAPİ Zorlu ekspiratuar teknik
Pozitif ekspiratuar basınç Otojenik drenaj Flutter Yüksek frekanslı göğüs kompresyonu Egzersiz

40 PANKREATİK YETMEZLİK TEDAVİSİ
Yetmezlik tanı testleri: Yağ dengesi çalışması, tek seferlik dışkıda yağ tayini, fekal elastaz 1 analizi Bebeklerde her 120 cc formüla için; creon 10 bin iu kapsül’den ¼ ya da 1/3’ü önerilir (diyetteki 1 gr yağ için iü lipaza eşdeğerdir). Büyük çocuk ve erişkinler için önerilen doz 10 bin iu/kg/gün lipaz şeklindedir Enzimler öğünün başında yarısı ve ortasında diğer yarısı şeklinde olmalıdır Tekrarlayan pankreatit atakları ağır pankreas yetmezliği olmayanlarda daha sıktır

41 SONUÇ KF; 7. kromozomun uzun kolunda bulunan KFTR genindeki mutasyonlardan kaynaklanır Tanıda klinik değerlendirme ile birlikte, kardeş ölüm öyküsü, akrabalık durumu, ter testi, gaitada yağ, fekal elastaz 1 tayini önemlidir Bebeklerde obstrüktif sarılık, akrabalık, kardeş ölümü, mekonyum ileusu, invajinasyon, KF açısından değerlendirilmelidir Süt çocukluğu dönemine büyüme geriliği, pis kokulu gaita, tekrarlayan AC enfeksiyonları, pseudo Bartter, rektal prolapsus, öpülünce tuzlu tat olan hastalar KF açısından değerlendirilmelidir Ciddiyeti tanımlayan primer parametre öngörülen FEV 1 yüzdesidir Hastaların çocuk göğüs hastalıkları ve çocuk gastroenteroloji bölümleri olan bir merkez tarafından izlenmeleri önemlidir

42 TEŞEKKÜRLER…


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları