Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) TÜRK TORAKS DERNEĞİ OKULU V. KIŞ OKULU Prof. Dr. M. Sinan ERGİNEL 24-28 Ocak 2006 İzmir-Selçuk / Sürmeli Otel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) TÜRK TORAKS DERNEĞİ OKULU V. KIŞ OKULU Prof. Dr. M. Sinan ERGİNEL 24-28 Ocak 2006 İzmir-Selçuk / Sürmeli Otel."— Sunum transkripti:

1 KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) TÜRK TORAKS DERNEĞİ OKULU V. KIŞ OKULU Prof. Dr. M. Sinan ERGİNEL 24-28 Ocak 2006 İzmir-Selçuk / Sürmeli Otel

2 SORU Soru 1. KOAH tanısında aşağıdakilerden hangisi mutlak yer almalıdır? a. Progressif ve inflamatuar yanıt b. Hava akımı sınırlanması / tam reversible değil c. Toksik partikül ve gaz inhalasyonu d. Hepsi

3 KOAH Tanımı KOAH; tam olarak geri dönüşlü olmayan hava akımı sınırlanması ile karakterize bir hastalıktır. KOAH; tam olarak geri dönüşlü olmayan hava akımı sınırlanması ile karakterize bir hastalıktır. Hava akımı sınırlanması genellikle ilerleyicidir ve akciğerin zararlı partikül ve gazlara karşı anormal inflamatuar yanıtıyla ilişkilidir. Hava akımı sınırlanması genellikle ilerleyicidir ve akciğerin zararlı partikül ve gazlara karşı anormal inflamatuar yanıtıyla ilişkilidir. GOLD Executive Summary, NIH, 2003

4 SORU Soru 2. KOAH’ın kronik bronşit ve amfizem ile ilişkisi nasıl açıklanabilir? a. KOAH, kronik broşit ve amfizemi içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. b. KOAH, kronik bronşit ve amfizeme bağlı değildir. c. KOAH, kronik bronşit ve amfizemden sadece biri ile ilişkili olabilir. d. KOAH, kronik bronşit ve amfizemi aynı anda birlikte kapsar.

5 1 9 8 11 67 2 5 4 10 KOAH Hava Akımı Obstrüksiyonu Amfizem Kronik Bronşit Astım 3 Venn Diagramı

6 Tanımlama: Kronik Bronşit ve Amfizem Kronik Bronşit: Akciğer tüberkülozu, bronşektazi, akciğer absesi gibi başka bir hastalığa bağlanamayan, birbirini izleyen en az iki yıl boyunca her yıl en az üç ay devam eden öksürük ve balgam çıkarmadır. Amfizem: Terminal bronşiyollerin distalindeki hava yollarının, belirgin fibrozisin eşlik etmediği duvar hasarı ile anormal ve kalıcı genişlemesidir. (Sentrilobuler, Panlobuler)

7 KOAH Epidemiyolojisi Ciddi bir morbidite ve mortalite nedenidir. Önlenebilir, ancak ihmal edilmiş durumdadır. Ciddi bir morbidite ve mortalite nedenidir. Önlenebilir, ancak ihmal edilmiş durumdadır. Toplumlarda tanı almamış hastalar vardır. Toplumlarda tanı almamış hastalar vardır. Uygun ve yeterli şekilde tedavi edilmeyen hastalar çoktur. Uygun ve yeterli şekilde tedavi edilmeyen hastalar çoktur. Türkiye’de durum diğer ülkelerden farklı değildir. Türkiye’de durum diğer ülkelerden farklı değildir. GOLD Executive Summary, NIH, 2003 Toraks Derneği KOAH Tanı ve Tedavi Rehberi, 2003

8 KOAH Prevalansı Dünya Genelinde KOAH Prevalansı Küresel Hastalık Yükü Çalışması (1990, WHO-WB) 0 2 4 6 8 10 ErkeklerKadınlar GOLD Executive Summary, NIH, 2003 9.34/1000 7.33/1000

9 Türkiye’de KOAH Prevalansı 40 Yaş Üstü KOAH Prevalansı Etimesgut Çalışması, 1976 KOAH Çalışma Grubu, Toraks Dergisi, Ağustos 2003 0 5 10 15 20 25 ErkeklerKadınlar %20.1 %8.2 Elimizdeki veriler ülkemizde yaklaşık 5 milyon KOAH hastası bulunduğunu düşündürmektedir. Elimizdeki veriler ülkemizde yaklaşık 5 milyon KOAH hastası bulunduğunu düşündürmektedir. Türkiye’de KOAH gelişiminde sigara içimine ek olarak tezek kullanımı, keten-kenevir işçiliği, odun sobası kullanımı ve asbeste maruz kalmanın rolü konusunda çalışmalar sürmektedir. Türkiye’de KOAH gelişiminde sigara içimine ek olarak tezek kullanımı, keten-kenevir işçiliği, odun sobası kullanımı ve asbeste maruz kalmanın rolü konusunda çalışmalar sürmektedir.

10 Adana ilinde 40 yaş üstü yetişkinlerde KOAH Prevalansı (Ön Rapor) Erkek (%) Kadın (%) FEV 1 / FVC < 0.70 29.3 9.9 FEV 1 / FVC< 0.7 & FEV 1 < 80% pred 12.7 12.7 4.24.24.24.2 Dr tanılı Kr.bronşit, amfizem, KOAH 3. 6 3. 6 7.67.67.67.6 BOLD-Adana Çalışması, 2004

11 Yaşa Göre Uyarlanmış Ölüm Oranlarında % Değişim (ABD,1965-1998) http://www.goldcopd.com. Translations of selected GOLD documents and resources/GOLD teaching slide set/slide 7 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 1965 - 1998 –%59–%64–%35+%163–%7–%7 Koroner Kalp Hastalığı İnmeDiğer Serebrovasküler Hastalıklar KOAH Diğer bütün nedenler

12 2020’de tüm solunum hastalıkları içinde en çok öldüren hastalık KOAH olacaktır.

13

14 KOAH’da Küresel Yük 19902020 Mortalite6. sık neden 3. sık neden Morbidite29.1 x 10 6 (12. sıra)57.6 x 10 6 (5. sıra) (DALY) DALY: Erken ölümler ve solunumsal sakatlık nedeniyle yaşamdan kaybolan yılların toplamı GOLD Executive Summary, NIH, 2003

15

16

17

18

19 Türkiye’de Ulusal Düzeyde Ölüme Neden Olan İlk 10 Hastalığın Cinsiyete Göre % dağılımı HastalıklarToplamErkekKadın 1. İskemik kalp hastalığı 2. Serebrovaskuler hastalık 3. KOAH 4. Perinatal nedenler 5. Alt solunum yolu enfeksiyonları 6. Hipertansif kalp hastalığı 7. Trakeo, Bronş ve Akciğer kanseri 8. Diabetes Mellitus 9. Trafik kazaları 10. İnflamatuvar kalp hastalığı 11. Kongenital anomaliler 12. Meme kanseri 13. İshalle seyreden hastalıklar 21.715.05.85.84.23.02.72.22.01.920.714.57.85.64.02.74.42.61.81.622.915.73.55.94.53.32.92.02.11.6 UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye

20 Türkiye’de Ulusal Düzeyde Ölüme Neden Olan İlk 10 Hastalığın Kent ve Kırsal Alanlara Göre % dağılımı HastalıklarToplam Kentsel Alan Kırsal Alan 1. İskemik kalp hastalığı 2. Serebrovaskuler hastalık 3. KOAH 4. Perinatal nedenler 5. Alt solunum yolu enfeksiyonları 6. Hipertansif kalp hastalığı 7. Trakeo, Bronş ve Akciğer kanseri 8. Diabetes Mellitus 9. Trafik kazaları 10. İnflamatuvar kalp hastalığı 11. Kongenital anomaliler 12. İshalle seyreden hastalıklar 21.715.05.85.84.23.02.72.22.01.922.114.65.35.74.02.92.92.32.42.221.215.36.55.84.43.12.52.32.41.9 UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye

21 Türkiye Ulusal Düzey 2000 Yılında Erkek ve Kadınlarda Kronik Solunum Sistemi Hastalıklarına Bağlı Gelişen Ölüm Sayılarının 2010, 2020, 2030 Yılında Beklenen Ölüm Sayıları İle Karşılaştırılması UHY-ME Çalışması, 2000, Türkiye

22 T ü t ü n kullanımı yaygın: T ü t ü n kullanımı yaygın: > 18 yaşta Erkek: % 57.3, Kadın: % 25.2 (Ort: % 40) İç/dış ortam kirliliği önemli bir etken (% 50) İç/dış ortam kirliliği önemli bir etken (% 50) İşyeri sağlığı ile ilgili ö nlemler yeterli değil İşyeri sağlığı ile ilgili ö nlemler yeterli değil 40 yaş üstü nüfusda KOAH prevalansı % 20 40 yaş üstü nüfusda KOAH prevalansı % 20 Hastalık 3. ölüm nedeni Hastalık 3. ölüm nedeni Yaklaşık 5 milyon KOAH’lı hasta var Yaklaşık 5 milyon KOAH’lı hasta var Her yıl 26 bin kişi KOAH nedeniyle ölüyor Her yıl 26 bin kişi KOAH nedeniyle ölüyor Hastalığın maliyeti 1.5-2 milyar $ Hastalığın maliyeti 1.5-2 milyar $ 2006-Türkiye / KOAH Özeti

23 KOAH Yükü Niçin Artıyor ?  Tütün kullanımındaki artış (Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve kadınlarda)  Gelişmekte olan ülkelerde toplumun yaş yapısındaki değişikliklik (Giderek daha fazla nüfus KOAH yaş grubunda)

24 KOAH’da Doğal Gelişim 100 75 50 25 0 Sigaraya duyarlı içiciler (KOAH) Sigara içmeyenler Sakatlık Ölüm Sigarayı bırakmış olanlar (45 yaşında) Sigarayı bırakmış olanlar (65 yaşında) FEV 1 (beklenenin yüzdesi) 255075 Fletcher C, Peto R. Br Med J 1977; 1:1645-1648

25 A: Normal eğri; FEV 1 adolesan döneme kadar artmakta (yükselme dönemi) 12-35 yaş arası stabil seyretmekte (plato dönemi) ve 35 yaşdan sonra düşme dönemi B: Çocukluk dönemindeFEV 1 artışındaki yetersizlik ve sonuçta adolesan döneme düşük FEV 1 ile girilmesi C: Plato döneminin kısalması ve FEV 1 ’deki azalmanın erken yaşta başlaması D: Yetişkinlik döneminde FEV 1 ’deki azalmanın hızlanması FEVı, 20 yaşındaki normal düzeyin %’si Yaş (yıl)

26 Patogenez KOAH patogenezinde rol oynayan başlıca mekanizmalar: KOAH patogenezinde rol oynayan başlıca mekanizmalar: –Kronik İnflamasyon –Proteinaz / Antiproteinaz Dengesizliği –Oksidatif Stres GOLD Executive Summary, NIH, 2003

27 Kronik Bronşit Amfizem Bronşiyolit Küçük Havayolu Hastalığı Normal Anormal

28 Zararlı partikül ve gazlar Akciğer inflamasyonu KOAH patolojisi Konakçı faktörleri Proteinaz/Antiproteinaz dengesizliği Oksidatif yük Antioksidanlar Antiproteazlar Tamir Mekanizmaları KOAH’da Patogenetik Süreç

29

30

31

32 SORU Soru 5. Kronik hava yolu inflamasyonu hangi hastalık(lar)da altta yatan kompanentdir? a. Sadece KOAH b. Hem astım hem KOAH (inflamasyon tipleri farklı) c. Sadece KOAH d. Hem astım hem KOAH (inflamasyon tipleri aynı)

33

34

35 SORU Soru 7. KOAH’ da pato-fizyolojik değişiklik nedir? a. Hava akımı sınırlanması ve pulmoner hiperinflasyon b. Gaz değişim anormallikleri ve komplikasyonları c. Mukus hipersekresyonu ve silier disfonksiyon d. Tüm yanıtlar doğrudur

36 KOAH’da Patofizyoloji  Mukus hipersekresyonu ve siliyer fonksiyon bozukluğu  Hava akımı kısıtlanması ve hiperinflasyon  Gaz değişim anormallikleri  Pulmoner hipertansiyon  Sistemik etkiler

37 SORU Soru 3. GOLD’a göre KOAH’ın şiddetine göre sınıflaması hangi temele dayanır? a. Hastalığın süresine b. Klinik semptomlara c. Hekimin tanısına d. Spirometre ile ölçülen hava akımı kısıtlanmasının derecesine e. Spirometre ile ölçülen (postbronkodilatör) hava akımı kısıtlanmasının derecesine

38 ŞiddetiPostbronkodilatör FEV 1 %beklenen FEV 1 /FVC FEV 1 /FVC Risk altında>0.7>80 Hafif KOAH 80 Orta KOAH <0.7 50-80 Ağır KOAH <0.7 30-50 Çok ağır KOAH <0.7 <30 KOAH’ın Derecelendirilmesi COPD-ATS-ERS Task Force, NEJM, April 2004

39 SORU Soru 4. GOLD’a göre hekim; KOAH tanısını ve spirometre uygulamasını kimlerde düşünmelidir? a. 65 yaş üstü tüm kişilerde b. Astım tanılı tüm hastalarda c. KOAH aile öyküsü mevcut tüm kişilerde d. Sigara içimi dahil risk faktörlerine maruz kalma öyküsü olan tüm kişilerde

40 KOAH Tanısı SemptomlarÖksürükBalgamDispne Risk faktörleri ile karşılaşma öyküsü Tütün dumanı Mesleki toz ve kimy. Evde ısınma/pişirme dumanı ve/veyaSPİROMETRİ Hava akımı obstrüksiyonu Reversibilite testi

41 Çevresel Faktörler Kişiye Bağlı Faktörler Sigara içimiGenetik faktörler (  -1 antitripsin eksikliği vb.) Risk Mesleksel toz ve kimyasallar Faktörleri Hava kirliliğiHava yolu hiperreaktivitesi İnfeksiyonlar Akciğer gelişimini etkileyen faktörler (düşük doğum ağırlığı gibi) Sosyo-ekonomik faktörler KOAH İçin Risk Faktörleri GOLD Executive Summary, NIH, 2003

42 SORU Soru 6. KOAH için en önemli risk faktörü hangisidir? a. Genetik predispozisyon b. Sigara içimi c. Havayolu aşırı duyarlılığı d. Altta yatan hava yolu inflamasyonu

43 SORU Soru 11. KOAH gelişiminde çoğunlukla ilk görülen semptom hangisidir? a. Dispne b. Öksürük c. Balgam çıkarma d. FEV1’de azalma

44 SORU Soru 12. KOAH olgularının çoğunda hangi semptom tıbbi incelemenin başlamasına neden olur? a. Wheezing b. Dispne c. Balgam çıkarma d. Kronik öksürük

45 Kronik Aralıklı ya da her gün öksürük Sıklıkla gün boyu; seyrek olarak sadece geceleri Kronik Kronik balgam çıkarmanın her şekli KOAH balgam göstergesi olabilir KOAH Tanısı-1 GOLD Executive Summary, NIH, 2003

46 Nefes İlerleyicidir (zamanla kötüleşir) darlığı Kalıcıdır (her gün var) Hasta tarafından tarifi: Nefes alamıyorum Nefes alamıyorum Zor nefes alıyorum Zor nefes alıyorum Hava yetmiyor Hava yetmiyor Göğsümde ağırlık/sıkışıklık hissediyorum Göğsümde ağırlık/sıkışıklık hissediyorum Göğsümde baskı var Göğsümde baskı var Egzersiz ile kötüleşir Solunum sistemi infeksiyonları sırasında kötüleşir KOAH Tanısı-2 GOLD Executive Summary, NIH, 2003

47 Risk faktörleri Sigara kullanımı ile bağlantılı öykü Mesleksel toz ve kimyasallar Evde yemek pişirme ve ısınma sırasında oluşan duman KOAH Tanısı-3 GOLD Executive Summary, NIH, 2003

48 SORU Soru 10. KOAH için semptom gelişim paterni nasıl tanımlanır? a. Kronik öksürük, balgam çıkarma ve dispne eş zamanlı ortaya çıkar b. Dispne, kronik öksürük ve balgam çıkarmadan önce oluşur c. Kronik öksürük ve balgam çıkarma dispneden önce meydana gelir d. KOAH için semptom gelişim paterni bilinmemektedir

49 Fizik Muayene Bulguları Ekspiryum uzunluğu Ekspiryum uzunluğu Zorlu ekspirasyonda wheezing Zorlu ekspirasyonda wheezing Göğüs ön-arka çapı  (fıçı göğsü) Göğüs ön-arka çapı  (fıçı göğsü) Göğüs kafesi ekspansiyonunda  Göğüs kafesi ekspansiyonunda  Sonorite  Sonorite  Solunum sesleri  Solunum sesleri  Ronküsler Ronküsler Kalp seslerinin derinden duyulması Kalp seslerinin derinden duyulması Büzük dudak (pursed lip) solunumu Büzük dudak (pursed lip) solunumu İnterkostal aralıklarda paradoksal içe çekilme İnterkostal aralıklarda paradoksal içe çekilme Juguler venöz dolgunluk Juguler venöz dolgunluk Karaciğerde büyüme ve hassasiyet Karaciğerde büyüme ve hassasiyet Siyanoz Siyanoz Periferik ödem Periferik ödem Erken dönem Terminal dönemde Hastalık geliştiğinde

50 KOAH’da Laboratuar Tüm hastalara uygulanacak testler Spirometri Bronkodilatasyon testi Akciğer grafisi  Seçilmiş hastalara uygulanacak testler Alfa-1 antitripsin eksikliği Statik akciğer volümleri Difüzyon testi Kan gazları Egzerzis testi Solunum kas fonksiyonu PAB Ölçümü ve sağ ventrikül fonksiyonu Bilgisayarlı tomografi Polisomnografi

51 Akciğer Radyolojisi Diğer hastalıkları dışlamak ya da akut atak nedenini belirlemek için yararlıdır. Erken dönemde patoloji saptanmaz. YRBT amfizem tanısında duyarlıdır, rutin kullanımı önerilmemektedir.

52 Akciğer Volümleri İnspiratuvar rezerv volüm Vital kapasite İnspiratuvar kapasite Rezidüel volüm Tidal volüm Ekspiratuar rezerv volüm TOTAL AKCİĞER KAPASİTESİ Fonksiyonel reziduel kapasite

53 Akciğer Volüm Parametreleri Hacim VTVT KOAH TLC IC Normal RV IC TLC FRC ERV IRV FRC

54 SORU Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi KOAH’da pato-fizyolojik değişikliğin ortaya çıktığının göstergesidir? a. Akciğerlerin inflamasyonu b. Periferal havayolu obstrüksiyonu c. Ekspiratuar hava akımı kısıtlanması d. Pulmoner vasküler değişiklikler

55 FEV 1, FVC ve FEV 1 /FVC Zaman-Volüm Eğrisi FEV 1 FVCFEV 1 /FVC Normal4.1505.200%80 KOAH2.3503.900%60 KOAH FEV1 FVC Norm a l Saniye 123456 012345 Litre Akım-Volüm Halkası GOLD Executive Summary, NIH, 2003 TLCTLC FRCFRCRVRV EkspirasyonEkspirasyon İnspirasyonİnspirasyon

56 SORU Soru 9. GOLD’a göre KOAH tanısının doğrulanmasında ‘Gold Standart’ nedir? a. Risk faktörleri ile maruziyet öyküsü b. Göğüs x-ray incelemesi c. Spirometri d. Semptomların mevcudiyeti

57 Spirometri Hastalığın tanısı FEV 1 /FVC < %70 Şiddetinin tayini (Post bronkodilatör FEV 1 ) İzlem / Prognoz Tedavinin etkinliği Yıllık kayıp

58 Bronkodilatör Reversibilite Testi Hastalar stabil olmalı ve hastaların solunum enfeksiyonu olmamalı. Kısa etkili  2 agonistler 6 saat, uzun etkili  2 agonistler 12 saat ve yavaş salınımlı teofilin preparatları 24 saat önce bırakılmalı. Oda havasında hastanın FEV 1 değeri ölçülür. Sonra kısa etkili  2 agonisti hava haznesi ile inhale ettirilir. 15-20 dk. sonra FEV 1 tekrar ölçülür. Bazal değere göre %12’lik ve 200 ml’lik artış reversibl kabul edilir.

59 Kortikosteroid Reversibilite Testi 6-12 hafta inhale kortikosteroid (1000 mcg veya üstü) tedavisinden sonra FEV 1 (postbronkodilatör) ölçülür. Bazal değere göre %15’lik ve 200 ml’lik artış pozitif steroid yanıt olarak kabul edilir.

60 Algılama Solunumsal etkiler Sistemik etkiler Dispne (MRC) BMI Egzersiz kapasitesi (6MWT) FEV 1 Kan Gazları KOAH’da Değerlendirme

61 Vücut Kitle İndeksi (BMI) ağırlık (kg) / boy 2 (m 2 ) BMI< 21 kg.m 2 değerleri artmış mortalite ile ilişkilidir Fonksiyonel dispne (Tıbbi Araştırma Konseyi ölçütü) 0: Ağır egzerzisler dışında nefes darlığı ile ilgili bir sorun yok 1: Acele ile giderken veya hafif bir yokuşda yürürken nefes darlığı olması 2: Benzer yaşdaki kişilerle yürürken nefes darlığı nedeniyle yavaşlamak veya düz yolda normal adımlarla yürürken nefes darlığı nedeniyle durmak zorunda kalmak 3: Düz yolda yaklaşık 100 m veya birkaç dakika sonra nefes darlığı nedeniyle durmak zorunda kalmak 4: Evden ayrılamayacak kadar nefes darlığının olması veya giyinip soyunurken nefes darlığının olması

62 KOAH Tedavi Programı Hastalığın Değerlendirilmesi ve İzlenmesi Hastalığın Değerlendirilmesi ve İzlenmesi Risk Faktörlerinin Azaltılması Risk Faktörlerinin Azaltılması Stabil KOAH Tedavisi Stabil KOAH Tedavisi Alevlenmelerin Tedavisi Alevlenmelerin Tedavisi GOLD Executive Summary, NIH, 2003

63 SORU Soru 13. KOAH’da farmakolojik tedavi ile ne amaçlanır? a. Egzazerbasyon sıklığını ve şiddetini azaltmak b. Egzersiz toleransını düzeltmek c. Sağlık durumunu iyileştirmek d. Tüm yanıtlar doğrudur

64 KOAH Tedavisinde Hedefler Hastalığın ilerlemesini önlemek Hastalığın ilerlemesini önlemek Semptomları gidermek Semptomları gidermek Egzersiz toleransını iyileştirmek Egzersiz toleransını iyileştirmek Sağlık durumunu iyileştirmek Sağlık durumunu iyileştirmek Komplikasyonları önlemek ve tedavi etmek Komplikasyonları önlemek ve tedavi etmek Alevlenmeleri önlemek ve tedavi etmek Alevlenmeleri önlemek ve tedavi etmek Mortaliteyi azaltmak Mortaliteyi azaltmak GOLD Executive Summary, NIH, 2003

65 Stabil KOAH tedavisi Eğitim Eğitim Farmakolojik tedavi Farmakolojik tedavi –Bronkodilatörler –Glikokortikoidler –Diğer tedaviler Non-farmakolojik tedavi Non-farmakolojik tedavi –Rehabilitasyon –Uzun süreli oksijen tedavisi –Ventilatör desteği –Cerrahi tedaviler

66 SORU Soru 14. Stabil KOAH tedavisinde en etkili ve en uygun bronkodilatör yaklaşım hangisi ile sergilenir? a. İnhale kortikosteroidler b. Uzun etkili inhale bronkodilatörler c. Kısa etkili inhale bronkodilatörler d. Teofilin

67 Stabil KOAH’da bronkodilatörler KOAH’da semptomların tedavisinde temel ilaçlardır. KOAH’da semptomların tedavisinde temel ilaçlardır. İnhale formlar tercih edilir. İnhale formlar tercih edilir. İlaçlar arasında tercih semptomları giderilmesinde ve yan etkilerde hasta yanıtına ve ilaçların elde edilebilirliğine bağlıdır. İlaçlar arasında tercih semptomları giderilmesinde ve yan etkilerde hasta yanıtına ve ilaçların elde edilebilirliğine bağlıdır. Gerektikçe ya da düzenli şekilde verilen ilaçlar semptomları azaltmaya ya da engellemeye yöneliktir. Gerektikçe ya da düzenli şekilde verilen ilaçlar semptomları azaltmaya ya da engellemeye yöneliktir. Uzun etkili inhale bronkodilatörler daha yararlıdır. Uzun etkili inhale bronkodilatörler daha yararlıdır. Kombine bronkodilatör kullanımı, tek ilacın doz arttırımına göre daha etkilidir ve yan etki sıklığı azdır. Kombine bronkodilatör kullanımı, tek ilacın doz arttırımına göre daha etkilidir ve yan etki sıklığı azdır. İnhale steroid + inhale uzun etkili Beta 2 agonist kombinasyonunun kullanımı akciğer fonksiyonu ve semptom kontrolunda; kısa etkili inhaler beta 2 agonist + antikolinerjik kombinasyonu kullanımından daha büyük fayda sağlar. İnhale steroid + inhale uzun etkili Beta 2 agonist kombinasyonunun kullanımı akciğer fonksiyonu ve semptom kontrolunda; kısa etkili inhaler beta 2 agonist + antikolinerjik kombinasyonu kullanımından daha büyük fayda sağlar.

68 KOAH’da Kullanılan İlaçlar-1 İlaçİnhaler (µg)NebülizerOralEnjeksiyonlukEtki Solüsyonuflakonlar süresi (mg/ml)(mg) (saat) Antikolinerjikler Kısa etkili İpratropium bromür200.25, 0.56-8 Uzun etkili Tiotropium 18 (DPI)24+ GOLD Executive Summary, NIH, 2003

69 KOAH’da Kullanılan İlaçlar-2 İlaçİnhaler (µg)NebülizerOralEnjeksiyonlukEtki Solüsyonu(mg)flakonlarsüresi (mg/ml)(mg)(saat)  2 agonistler Kısa etkili Salbutamol 100, 200, 4002.5/2.52, 4, 5, 8 0.5, 1 4-6 (MDI, DPI)(tablet) 2mg/5ml (şurup) 4, 8 (kapsül) Terbutalin200, 500 2.5, 5 4-6 (MDI, DPI) (tablet) (MDI, DPI) (tablet) Uzun Etkili Formoterol4,5, 9, 12 (MDI, DPI)12+ Salmeterol25, 50 (MDI, DPI)12+ GOLD Executive Summary, NIH, 2003

70 KOAH’da Kullanılan İlaçlar-3 İlaçİnhaler (µg)NebülizerOralParenteralEtki Solüsyonu(mg) (mg) süresi (mg/ml)(saat) Kısa etkili  2 agonist+ Antikolinerjik kombinasyonu Salbutamol/ipratropium75/15 (MDI)0.75/4.56-8 Metilksantinler100, 200, 200 Teofilin (SR) 250, 300değişken, (tablet) 24 saate 100, 200,kadar (tablet) 24 saate 100, 200,kadar 300, 350 (kapsül) GOLD Executive Summary, NIH, 2003

71 İlaçİnhaler (µg)NebülizerOralParenteralEtki Solüsyonu(mg) (mg) süresi (mg/ml)(saat) İnhale glukokor- tikosteroidler Beklometazon50, 250 (MDI,DPI)0.2, 0.4 Budesonid50, 100, 160, 200, 0.20, 0.25, 0.5 320, 400 (DPI) 320, 400 (DPI) Flutikazon25, 50, 100, 125, 250 (MDI,DPI) 250 (MDI,DPI) Uzun etkili  2 agonist+ Glukokortikosteroid kombinasyonu Formeterol/Budesonid4,5/80, 160 (DPI) (9/320) (DPI) Salmeterol/Flutikazon50/100, 250, 500 (DPI) KOAH’da Kullanılan İlaçlar-4 GOLD Executive Summary, NIH, 2003

72 Inhale Steroidler Hastalığı doğal seyrini etkilediğine dair yeterli kanıt yoktur, Hastalığı doğal seyrini etkilediğine dair yeterli kanıt yoktur, Tedavi yararını gösteren nesnel kanıtlar varsa kullanılmalı, Tedavi yararını gösteren nesnel kanıtlar varsa kullanılmalı, İleri olgularda (FEV 1 <%50) ve sık akut atak geçirenlerde kullanılabilir, İleri olgularda (FEV 1 <%50) ve sık akut atak geçirenlerde kullanılabilir, Uzun etkili beta agonistlerle sinerjik etkisi var, Uzun etkili beta agonistlerle sinerjik etkisi var, Yerel yan etki (kandidiazis ve ses kısıklığı) gelişimini önlemek için bir hava haznesi ile kullanılmalı, her kullanmadan sonra ağız çalkalanmalı. Yerel yan etki (kandidiazis ve ses kısıklığı) gelişimini önlemek için bir hava haznesi ile kullanılmalı, her kullanmadan sonra ağız çalkalanmalı.

73 KOAH ve Sigara İçimi Gelişmiş ülkelerde, sigara KOAH gelişme riskinin %80- 90’ından sorumludur. Gelişmiş ülkelerde, sigara KOAH gelişme riskinin %80- 90’ından sorumludur. Ülkemizde kırsal kesimdeki kadınlarda organik madde yakılmasına bağlı hava kirliliğinden kaynaklanan KOAH gelişimi de dikkat çekicidir. Ülkemizde kırsal kesimdeki kadınlarda organik madde yakılmasına bağlı hava kirliliğinden kaynaklanan KOAH gelişimi de dikkat çekicidir. Sigara kullananların yaklaşık %50’sinde kronik bronşit oluşurken, %15-20’sinde KOAH gelişmektedir. Sigara kullananların yaklaşık %50’sinde kronik bronşit oluşurken, %15-20’sinde KOAH gelişmektedir. Toraks Derneği KOAH Tanı ve Tedavi Rehberi

74 Sigara içiminin Bırakılması  Tütün bağımlılığı; opiatlar, amfetamin ve kokain’in yaptığı gibi gerçek bir ilaç bağımlılığıdır.  Tütün bağımlılığı diğer bağımlılık hastalıkları gibi uzun süreli klinik girişim gerektirir.  Tütün bağımlılığı, diabet, hipertansiyon veya hepirlipidemi gibi basit öneriler, destek ve uygun farmakoterapiyi gerektiren kronik bir hastalık durumudur.  Nüks oldukça yaygındır. Bu durum bağımlılığın doğası gereğidir, klinisyenin ve/veya hastanın yetersizliği olarak yorumlanmamalıdır.

75 Tütün Bağımlığının Tedavisinde Yaklaşım Bir sağlık kuruluşuna başvuran her hastaya sor Halen sigara içiyor mu ? Hasta bırakmaya hevesli mi ? Hasta daha önce sigara içmiş mi ? Tütün bağımlılık tedavisi uygula Bırakması için teşvik et Nüksu önleGirişime gerek yok Evet Hayır

76 Sigaranın Bıraktırılmasında Farmakolojik Yaklaşım Nikotin yerine koyma tedavisi Nikotin yerine koyma tedavisi –Nikotin sakızları –Nikotin bantları –Nikotin nazal sprey –Nikotin inhaler Nikotin dışı tedavi yaklaşımları Nikotin dışı tedavi yaklaşımları –Bupropion HCl (Zyban)

77 Sigarayı Bırakmak İçin Yardım Stratejileri GOLD Executive Summary, NIH, 2003 1. SORUN:Muayeneye gelenler arasından sigara içenleri sistematik olarak belirleyin. Poliklinik düzeyinde HER hastanın HER muayeneye gelişinde sigara içme durumunun sorgulanmasını ve kaydedilmesini sağlayan bir sistem uygulayın. 2. ÖNERİN:Sigara içen her hastayı ısrarla bırakmaya teşvik edin Sigara içen her hastayı açık, güçlü ve bireyselleştirilmiş önerilerle, bırakması konusunda teşvik edin. 3. DEĞERLENDİRİN:Hastanın sigarayı bırakma girişimine ne kadar istekli olduğunu belirleyin. Sigara içen her hastaya şu anda (örneğin bir ay içinde) sigarayı bırakma girişimi için istekli olup olmadığını sorun. 4. YARDIM EDİN:Bırakma girişimindeki hastaya yardım edin. Bir bırakma planı için hastaya yardımcı olun, pratik önerilerde bulunun, tedavi sırasında sosyal destek sağlayın, hastanın tedavi dışında sosyal destek elde etmesine yardımcı olun, özel durumlar dışında yararı saptanmış bir ilaç tedavisi önerin, ek materyaller sağlayın. 5. DÜZENLEYİN:Bir sonraki görüşmeyi planlayın. Bir sonraki görüşmeyi (telefonla ya da yüz yüze) planlayın.

78 Sigaranın Bıraktırılması KOAH’da hastalığın progresyonunu yavaşlatan yegane tedavi SİGARANIN BIRAKTIRILMASI’ dır. KOAH’da hastalığın progresyonunu yavaşlatan yegane tedavi SİGARANIN BIRAKTIRILMASI’ dır.

79 Bronkodilatör İlaçlar Kısa Etkililer  2 - agonistler Salbutamol Salbutamol Terbutalin TerbutalinAntikolinerjikler İpratropium İpratropium Oksitropium Oksitropium Uzun Etkililer  2 - agonistler Formoterol Formoterol Salmeterol SalmeterolAntikolinerjikler Tiotropium Tiotropium Yedek Oral teofilin ve oral bambuterol

80 KOAH’da yaygın kullanılan ilaçların önemli klinik sonuçlar üzerine etkileri (E: Evet, H: Hayır, KY: Kanıt Yok, ( Kanıt derecesi) Etkiler Kısa B2 Kısa AC Uzun B2 Uzun AC TEOICS FEVı E (A) Akciğer volümleri E (B) E (A) E (B) KY Dispne E (A) E (B) Yaşam Kalitesi KY H (B) E (A) E (B) E (A) AlevlenmelerKY E (B) KY E (A) KY Egzerzise dayanıklılık E (B) KY FEVı’deki azalma hızı KYHHKYKYH MortaliteKYKYKYKYKYKY Yan etkiler BirazBiraz Çok az ÖnemliBiraz

81 GOLD Rehberi-ATS/ERS Rehberi

82 Stabil KOAH tedavisi (GOLD 2005) Eski0IIIAIIBIII Yeni0IIIIIIIV ŞiddetiRiskHafifOrtaAğır Çok ağır Risk faktörlerinden kaçınma Influenza aşısı Kısa etkili bronkodilatör (gerektikçe) Bir veya daha fazla uzun etkili bronkodilatörle düzenli tedavi Rehabilitasyon Tekrarlayan alevlenmeler varsa inhale steroidlerle düzenli tedavi Solunum yetmezliği varsa uzun süreli oksijen tedavisi Solunum yetmezliği varsa uzun süreli oksijen tedavisi Cerrahi tedaviyi düşün Cerrahi tedaviyi düşün

83 Evre Özellikler Tedavi GOLD Tedavi Şeması GOLD Tedavi Şeması GOLD Executive Summary, NIH, 2005 Evre 0 Riskli Evre I Hafif Evre II Orta Evre III İleri Evre IV Çok Ileri Risk faktörlerinden kaçınma, influenza aşısı + Gerektikçe kısa etkili bronkodilatör eklenmesi + Bir veya birden fazla uzun etkili bronkodilatör ile düzenli tedavi eklenmesi + Rehabilitasyon + Sık alevlenmeler görülüyorsa inhale glukokortikosteroid eklenmesi + Uzun süreli oksijen tedavisi eklenmesi (Kronik solunum yetmezliği varsa) + Cerrahi girişim düşünülebilir Kronik semptomlar Risk faktörlerine maruz kalma Normal spirometri FEV1/FVC <%70 FEV1 ≥ %80 Semptomlu ya da semptomsuz FEV1/FVC < %70 %50 ≤ FEV1 < %80 Semptomlu ya da semptomsuz FEV1/FVC < %70 %30 ≤ FEV1 <%50 Semptomlu ya da semptomsuz FEV1/FVC < %70 FEV1< %30 veya FEV1 < %50, ilave kronik solunum yetmezliği ya da sağ kalp yet.

84 Stabil KOAH Tedavisi (ATS/ERS 2004)

85 Uzun Süreli Oksijen Tedavisi Endikasyonları Mutlak Ölçütler: Mutlak Ölçütler: –PaO 2  55 mmHg veya SaO 2  %88 (en az 3-4 haftalık stabil dönemde) Pulmoner hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği veya polisitemi (Htc>%55) varlığında: Pulmoner hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği veya polisitemi (Htc>%55) varlığında: –PaO 2 55-59 mmHg ve SaO 2  89 olması

86 Pulmoner Rehabilitasyonun Temel Bileşenleri Hasta eğitimi Hasta eğitimi Egzersiz Egzersiz – Üst ekstremite – Alt ekstremite Ventilatuvar tedavi Ventilatuvar tedavi – Kontrollu solunum teknikleri – Fizik tedavi – Kas eğitimi Beslenme durumunun değerlendirilmesi Beslenme durumunun değerlendirilmesi Deneyim kazandırmak Deneyim kazandırmak Psiko-sosyal destek Psiko-sosyal destek

87 KOAH KOAH’da rehabilitasyonun etkileri Dispne Hareketsizlik İyi hissetmeme Sosyal izolasyon Depresyon rehabilitasyon

88 Diğer İlaçlar Mukoaktif ilaçlar Mukoaktif ilaçlar Antibiyotikler Antibiyotikler Alfa 1 antitripsin Alfa 1 antitripsin Diüretikler Diüretikler ACE inhibitörleri ACE inhibitörleri Kalsiyum kanal blokerleri Kalsiyum kanal blokerleri Antioksidanlar Antioksidanlar Solunum uyarıcılar Solunum uyarıcılar Rutin kullanımda önerilmemektedirler.

89 KOAH’ta Cerrahi Tedavi Büllektomi Büllektomi Akciğer volümünü azaltıcı cerrahi Akciğer volümünü azaltıcı cerrahi Akciğer transplantasyonu Akciğer transplantasyonu

90 KOAH Alevlenmesi (ATS/ERS 2004) (Rodrigues-Roisin. Chest 2000; 117: 398S) KOAH alevlenmesi: Hastalığın doğal seyri sırasında hastanın bazal dispne, öksürük ve/veya balgamında günlük değişkenliğin ötesinde tedavi değişikliği gerektirecek boyutta değişiklikle karekterize bir olaydır. (Rodrigues-Roisin. Chest 2000; 117: 398S) Düzey I: Evde tedavi edilenler Düzey II: Hastaneye yatırılanlar Düzey III: Solunum yetmezliğine yol açanlar

91 KOAH Alevlenmelerinde Değerlendirme Düzey I Düzey II Düzey III Klinik öykü Ek hastalık #: Ek hastalık #: Sık alevlenme öyküsü Sık alevlenme öyküsü KOAH’ın şiddeti KOAH’ın şiddeti Fizik muayene bulguları Hemodinamik değerlendirme Hemodinamik değerlendirme Yardımcı solunum kaslarının kullanımı, taşıpne Yardımcı solunum kaslarının kullanımı, taşıpne Başlangıç tedaviden sonra semptomların sürmesi Başlangıç tedaviden sonra semptomların sürmesi Tanısal işlemler Oksijen saturasyonu Oksijen saturasyonu Arteriyal kan gazları Arteriyal kan gazları Akciğer grafisi Akciğer grafisi Kan testleri β Kan testleri β Serum ilaç konsantrasyonları € Serum ilaç konsantrasyonları € Balgam gram boyama ve kültür Balgam gram boyama ve kültür EKG EKG ++Hafif/ortaStabilYokHayırEvetHayırHayırHayırMümkünse Hayır θ Hayır++++++Orta/ağırStabil++++EvetEvetEvetEvetMümkünseEvetEvet++++++AğırStabil/unstabil++++++EvetEvetEvetEvetMümkünseEvetEvet

92 KOAH Alevlenmesinde Hastaneye Yatırma Endikasyonları  Yüksek riskli ek hastalıkların varlığı (pnömoni, kardiyak aritmi, konjessif kalp yetmezliği, diabetes mellitus, böbrek veya karaciğer yetmezliği)  Ayakta yapılan tedaviye yetersiz semptomatik yanıt  Dispnede belirgin artış  Semptomlar nedeniyle yemek yiyememe ve uyuyamama  Hipoksemide kötüleşme  Hiperkapnide kötüleşme  Mental durumda değişiklik  Hastanın kendini bakmada yetersizliği (ev desteği yokluğu)  Tanıda kuşku  Yetersiz ev bakımı

93 KOAH Alevlenmesinde Tedavi Düzey I: Ayakta Tedavi 1. Hasta eğitimi İnhalasyon tekniğini kontrol et, Hava haznesi kullanmayı düşün 2. Bronkodilatörler Gerektikçe kısa etkili beta-agonist ve/veya ipratropium (ÖDİ + hava haznesi veya el nebülizörü ile) Eğer hasta kullanmıyorsa, bir uzun etkili bronkodilatör eklemeyi düşün 3. Kortikosteroidler Prednisone 30-40 mg oral/gün, 14 gün Bir inhale kortikosteroid kullanmayı düşün 4. Antibiotikler Balgam özellikleri değişmiş hastalarda başlanabilir İlaç seçimi yerel bakteriyel direnç kalıbına dayanmalıdır Amoxicillin/ampicillin, cephalosporin’ler, Doxycycline, Makrolidler Eğer hasta daha önceki antibiyotik tedavisinden yarar görmemeşse; Amoxicilline/clavulanate Solunumsal florokinolonları düşün (gatifloxacin, levofloxacin, moxifloxacin

94 KOAH Alevlenmesinde Tedavi Düzey II: Servisde Tedavi 1. Bronkodilatörler Gerektikçe kısa etkili beta-2 agonist ve/veyaIpratropium (ÖDİ+ hava haznesi veya el nebülizörü ile) 2. Ek oksijen (eğer saturasyon < % 90 ise) 3. Kortikosteroidler Eğer hasta tolere edebilirse, prednisone 30-40 mg, oral/gün, 14 gün Eğer hasta oral alımı tolere edemezse, ayni doz İV, 14 gün İnhale cortikosteroidi ÖDİ veya el nebülizörü ile kullanmayı düşün 4. Antibiotikler (yerel bakteri direnç kalıbı temelinde) Balgam özellikleri değişmiş hastalarda başlanabilir İlaç seçimi yerel bakteriyel direnç kalıbına dayanmalıdır Amoxicilline/clavulanate Solunumsal florokinolonları düşün (gatifloxacin, levofloxacin, moxifloxacin) Eğer Pseudomonas spp ve/veya Enterobactereaces spp’den kuşkulanılıyorsa kombine tedaviyi düşün

95 KOAH Alevlenmesinde Tedavi Düzey III: Özel veya Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi 1. Ek oksijen 2. Ventilatör desteği 3. Bronkodilatörler Kısa etkili beta-2 agonist ve Ipratropium, (ÖDİ+ hava haznesivle, 2-4 puf, her 2-4 saatte) Eğer hasta ventilatörde ise, ÖDİ uygulamasını düşün Uzun etkili beta-2 agonisti düşün 4. Kortikosteroidler Eğer hasta tolere edebilirse, prednisone 30-40 mg, oral/gün, 14 gün Eğer hasta oral alımı tolere edemezse, ayni doz İV, 14 gün İnhale cortikosteroidi ÖDİ veya el nebülizörü ile kullanmayı düşün 5. Antibiotikler (yerel bakteri direnç kalıbı temelinde) Amoxicilline/clavulanate Solunumsal florokinolonlar (gatifloxacin, levofloxacin, moxifloxacin) Eğer Pseudomonas spp ve/veya Enterobactereaces spp’den kuşkulanılıyorsa kombine tedaviyi düşün

96 Alevlenme Nedenleri Trakeobronşiyal sistem enfeksiyonu Trakeobronşiyal sistem enfeksiyonu Pnömoni Pnömoni Hava kirliliği Hava kirliliği Sağ veya sol kalp yetmezliği veya aritmiler Sağ veya sol kalp yetmezliği veya aritmiler Pulmoner emboli Pulmoner emboli Spontan pnömotoraks Spontan pnömotoraks Oksijenin uygunsuz kullanılması Oksijenin uygunsuz kullanılması İlaçlar (hipnotikler, trankilizanlar, diüretikler, vb) İlaçlar (hipnotikler, trankilizanlar, diüretikler, vb) Metabolik hastalıklar (diyabet, elektrolit bozukluğu, vb) Metabolik hastalıklar (diyabet, elektrolit bozukluğu, vb) Beslenme bozukluğu Beslenme bozukluğu Son dönem solunum hastalığı (solunum kasları yorgunluğu, vb) Son dönem solunum hastalığı (solunum kasları yorgunluğu, vb) Tedaviye uyumsuzluk Tedaviye uyumsuzluk Diğer hastalıklar (gastrointestinal kanama, vb) Diğer hastalıklar (gastrointestinal kanama, vb)

97 Orta-Ağır Alevlenmelerde Bronkodilatörler Beta 2 -agonist6-8 puf / 1.5-2 saat 2.5 mg / 1.5-2 saat İpratropium bromür6-8 puf / 3-4 saat 0.5 mg / 4-8 saat TeofilinYükleme: 5-6 mg/kg/20 dk İdame: 0.5 mg/kg/saat

98 KOAH Alevlenmelerinde Antibiyotik Tedavisi: Kime ? PlaseboAntibiyotik Tip 1Tip 2Tip 3Tip 1Tip 2Tip 3 Tip 1Tip 2Tip 3Tip 1Tip 2Tip 3 Başarı (%)43 6070637074 Kötüleşme (%)31111214511 Tip 1: Dispne ve balgam miktarında artış, pürülans Tip 2: İki semptom (+) Tip 3: Bir semptom (+) Anthonisen NR. Ann Intern Med 1987; 106: 196

99 KOAH Alevlenmelerinde Etkenler En sık etken olan bakteriler: En sık etken olan bakteriler: S. pneumoniae, H. influenzae ve M. catarrhalis Ama, ciddi havayolu obstrüksiyonu, hipoksemisi, malnütrisyonu, sık hospitalizasyon öyküsü olan olgularda Gram (-) basiller artan sıklıkta izole ediliyor. Ama, ciddi havayolu obstrüksiyonu, hipoksemisi, malnütrisyonu, sık hospitalizasyon öyküsü olan olgularda Gram (-) basiller artan sıklıkta izole ediliyor. Sayıner A. Chest 1999; 115: 1481

100 KOAH Alevlenmelerinde Etkenler Sayıner A. Chest 1999; 115: 1481 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 <800<900<1000<1100<1200 GNB 3 bkt % FEV 1 (ML)

101 SORU Soru 15. KOAH egzazerbasyonu hangi hasta grubunda ortaya çıkar? a. Çok ağır KOAH’lılarda (Stage IV) b. Herhangi bir evrede (Stage I-IV) c. Ağır KOAH’lılarda (Stage III) d. Hafif ve Orta Şiddette KOAH’lılarda (Stage I-III)

102 KOAH akut Alevlenmesinde Antibiyotik Tedavisi ve Potansiyel MO için Gruplar Komplike Olmayan Grup (Grup A) : Herhangi bir risk faktörü içermez. Komplike Olmayan Grup (Grup A) : Herhangi bir risk faktörü içermez. Komplike Grup (Grup B ve Grup C): Bir veya daha fazla risk faktörüne sahiptir. Komplike Grup (Grup B ve Grup C): Bir veya daha fazla risk faktörüne sahiptir. RİSK FAKTÖRLERİ: RİSK FAKTÖRLERİ: Ko-morbidite (+) Ko-morbidite (+) Şiddetli KOAH Şiddetli KOAH Sık egzazerbasyonlar Sık egzazerbasyonlar Son 3 ay içerisinde antibiyotik kullanımı (+) Son 3 ay içerisinde antibiyotik kullanımı (+)

103 KOAH Akut Alevlenmesinde Gruplar ve Potansiyel MO’lar GrupTanımMikroorganizmalar Grup A Hospitalizasyon gerektirmeyen hastalar (stage I:Hafif KOAH) Hafif egzazerbasyon H. İnfluenzae S. Pneumoniae M. Catarrhalis Chlamidia pneumoniae virüsler Grup B: Hastaneye başvuran hastalar (stageII-IV: Orta - Çok ağır KOAH) P. aeruginosa için risk faktörü olmayan orta şiddetli egzezarbasyon Grup A’ya ilave;Enterik bakteriler (K.pneumoniae, E. Coli, Proteus, enterobakterle)r Grup C:Hastaneye başvuran hastalar (stageII-IV: Orta - Çok ağır KOAH) P. aeruginosa için risk faktörlü orta şiddetli egzezarbasyon Grup B’ye ilave; P. aeruginosa

104 Gruplar Oral tedavi Alternatif tedavi Parenteral tedavi Grup A Sadece tek kardinal semptom var ise AB verilmez. Beta laktam (ampisilin/amoksisilin Tetrasiklin Trimeth. /Sulfameth.  laktam/  laktamaz inh. (Co-amoxiclav) Makrolidle r(azitromisin, Klarotromisin, Roksitromisin) II. veya III. Kuşak sefalosporinler Ketolidler (telitromisin) Grup B  laktam/  laktamaz inh. (Co-amoxiclav Florokinolonlar (Gatifloksasin,gemifloksasin, Levofloksasin,Moxifloksasin)  laktam/  laktamaz inh. (Co-amoxiclav, amp/sulba.) II. veya III. Kuşak sefalosporinler Florokinolonlar Gatifloksasin,Levofloksasin, Moxifloksasin Grup C Florokinolonlar (Siprofloksasin, yüksek doz levofloksasin) Florokinolonlar (Siprofloksasin, yüksek doz levofloksasin) veya Antipsödomonal  laktam

105 Kontrollü Çalışmalarda Sistemik Steroidlerin Etkileri FEV 1 düzeyinde daha hızlı düzelme FEV 1 düzeyinde daha hızlı düzelme Hastanede kalış süresinde kısalma Hastanede kalış süresinde kısalma Semptomlarda daha hızlı düzelme Semptomlarda daha hızlı düzelme İkinci haftadan sonra anlamlı fark yok İkinci haftadan sonra anlamlı fark yok Alevlenme nüksünde fark yok Alevlenme nüksünde fark yok

106 Alevlenmede Steroid Kullanım Önerileri Optimal tedavi süresi: 7-10 gün Optimal tedavi süresi: 7-10 gün Tedavi dozu: prednizolon 30-40 mg/gün Tedavi dozu: prednizolon 30-40 mg/gün Oral / parenteral tedavilerde anlamlı etkinlik farkı yok. Oral / parenteral tedavilerde anlamlı etkinlik farkı yok.

107 Mukoaktif ilaçlar Alevlenmelerde yapılmış beş kontrollü çalışma: Alevlenmelerde yapılmış beş kontrollü çalışma: Domiodol, bromeksin, ambroksol, S-karboksimetilsistein, potasyum iyodür Alevlenme süresinde fark yok. FEV 1 düzeyinde anlamlı değişiklik yok. FEV 1 düzeyinde anlamlı değişiklik yok. 2/5 çalışmada ekspektorasyon güçlüğünde azalma. 2/5 çalışmada ekspektorasyon güçlüğünde azalma. Bach PB et al. Ann Intern Med 2001; 134: 600

108 N-asetilsistein’in Stabil Dönemde Kullanımı İki aydan daha uzun süreli (3-6 ay), plasebo İki aydan daha uzun süreli (3-6 ay), plasebo kontrollu, çift kör, kronik bronşit / KOAH’lı olgularda yapılan sekiz çalışmanın meta-analizi Alevlenme sayısında % 23 azalma Grandjean EM et al. Clin Ther 2000; 22: 209

109 Alevlenmelerin Önlenmesi SİGARA, hava kirliliği SİGARA, hava kirliliği İnfluenza ve pnömokok aşıları İnfluenza ve pnömokok aşıları Uzun etkili bronkodilatörler Uzun etkili bronkodilatörler İnhale steroidler İnhale steroidler Solunum ile alınan ilaçların kullanım tekniği Solunum ile alınan ilaçların kullanım tekniği

110 KOAH’da NIPPV için ENDİKASYONLAR ve relative KONTR-ENDİKASYONLAR Endikasyonlar Yardımcı solunum kas kullanımı ve abdominal paradoksal hareket ile Orta- şiddetli dispne Yardımcı solunum kas kullanımı ve abdominal paradoksal hareket ile Orta- şiddetli dispne Orta-Şiddetli asidozis Orta-Şiddetli asidozis (PH  7.35) ve hiperkapni (PCO2 > 45 mmHg) Solunum sayısı > 25/ dk Solunum sayısı > 25/ dk Relative KE’lar Solunum Arresti Solunum Arresti Kardiovasküler instabilite (hipotansiyon, aritmi, MI) Kardiovasküler instabilite (hipotansiyon, aritmi, MI) Somnolans, mental durum bozukluğu Somnolans, mental durum bozukluğu Yüksek aspirasyon riski Yüksek aspirasyon riski Yakın zamanda fasial veya gastroözefagial cerrahi Yakın zamanda fasial veya gastroözefagial cerrahi Kraniofasial travma, nasofaringeal anomali Kraniofasial travma, nasofaringeal anomali Yanıklar Yanıklar Ekstrem obezite Ekstrem obezite

111 KOAH’da İnvaziv Mekanik Ventilasyon Endikasyonları Yardımcı solunum kas kullanımı ve abdominal paradoksal hareket ile şiddetli dispne Yardımcı solunum kas kullanımı ve abdominal paradoksal hareket ile şiddetli dispne Solunum Sayısı> 35/ dk Solunum Sayısı> 35/ dk Hayatı tehdit eden hipoksemi (PaO2 40 mmHg veya PaO2/FiO2 200 mmHg Hayatı tehdit eden hipoksemi (PaO2 < 40 mmHg veya PaO2/FiO2 < 200 mmHg Şiddetli asidozis ve hiperkapni (PH Şiddetli asidozis ve hiperkapni (PH <7.25 ve > 60 mmHg) PaCO2 > 60 mmHg) Solunum arresti Solunum arresti Somnolans, mental durum bozukluğu Somnolans, mental durum bozukluğu Kardiovasküler komplikasyonlar (hipotansiyon, şok, kalp yetmezliği) Kardiovasküler komplikasyonlar (hipotansiyon, şok, kalp yetmezliği) Diğer komplikasyonlar (metabolik nedenler, sepsis, pnömoni, PE, barotravma, Massiv plevral effüzyon) Diğer komplikasyonlar (metabolik nedenler, sepsis, pnömoni, PE, barotravma, Massiv plevral effüzyon) NIPPV yetersizliği NIPPV yetersizliği

112 YANITLAR 1. D 2. A 3. E 4. D 5. B 6. B 7. D 8. C 9. C 10. C 11. B 12. B 13. D 14. B 15. B


"KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) TÜRK TORAKS DERNEĞİ OKULU V. KIŞ OKULU Prof. Dr. M. Sinan ERGİNEL 24-28 Ocak 2006 İzmir-Selçuk / Sürmeli Otel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları