Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖFKE ve KONTROLÜ. 2 ÖFKE ??? a) Normal, b) Herkes tarafından hissedilen, c) Vazgeçilemeyen, d) Güçlü fakat kontrol edilmesi ö ğ renilebilen, e) Saldırganlıkla.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖFKE ve KONTROLÜ. 2 ÖFKE ??? a) Normal, b) Herkes tarafından hissedilen, c) Vazgeçilemeyen, d) Güçlü fakat kontrol edilmesi ö ğ renilebilen, e) Saldırganlıkla."— Sunum transkripti:

1 ÖFKE ve KONTROLÜ

2 2 ÖFKE ??? a) Normal, b) Herkes tarafından hissedilen, c) Vazgeçilemeyen, d) Güçlü fakat kontrol edilmesi ö ğ renilebilen, e) Saldırganlıkla aynı ş ey olmayan, (Öfke kontrol edilmedi ğ inde ortaya çıkan durumdur) DUYGUDUR DUYGUDUR

3 3 * Öfke,kontrol edildi ğ inde,son derece sa ğ lıklı ve normal bir durumdur. Ancak kontrolden çıkıp da yıkıcı hale dönü ş ürse ; okul-i ş hayatında, okul-i ş hayatında, Ki ş isel ili ş kilerde, Ki ş isel ili ş kilerde, Genel ya ş am kalitesinde sorunlara yol açar. Genel ya ş am kalitesinde sorunlara yol açar.

4 4 Ergenlik öncesi ve ergenlik dönemi çocuklarınız için tehlike işaretleri: Dikkat ve konsantrasyon sorunları Dikkat ve konsantrasyon sorunları Sınıf aktivitelerinde “oyun bozan” davranışlar sergilemesi Sınıf aktivitelerinde “oyun bozan” davranışlar sergilemesi Okulda diğer çocuklarla sık sık kavga etmesi Okulda diğer çocuklarla sık sık kavga etmesi Çok az sayıda arkadaşının olması Çok az sayıda arkadaşının olması Ev yada sokak hayvanlarına yönelik fiziksel baskı uygulamaları yapması Ev yada sokak hayvanlarına yönelik fiziksel baskı uygulamaları yapması

5 5 AİLE İÇİ ÖFKE NEDENLERİ MÜKEMMELLİYETCİLİK BEKLENTİLERİ MÜKEMMELLİYETCİLİK BEKLENTİLERİ AŞIRI TALEPKAR FAKAT ÇOK AZ VERİCİ OLAN AİLE AŞIRI TALEPKAR FAKAT ÇOK AZ VERİCİ OLAN AİLE AŞIRI ELEŞTIREL EBEVEYN TUTUMLARI AŞIRI ELEŞTIREL EBEVEYN TUTUMLARI KENDİSİ YERİNE BAŞKALARININ ÖNCELİKLERİNİ YAŞAMA KENDİSİ YERİNE BAŞKALARININ ÖNCELİKLERİNİ YAŞAMA İLGİSİZ EBEVEYNLER İLGİSİZ EBEVEYNLER KÜÇÜMSEME VE ADAM YERİNE KONULMAMA KÜÇÜMSEME VE ADAM YERİNE KONULMAMA KENDİNE VE BAŞKALARINA PROBLEM ÇIKARMA KENDİNE VE BAŞKALARINA PROBLEM ÇIKARMA BAŞKALARININ SIRTINDAN YAŞAYAN AİLE ÜYELERİ (SORUMSUZLUK) BAŞKALARININ SIRTINDAN YAŞAYAN AİLE ÜYELERİ (SORUMSUZLUK)

6 6 ÖFKEN İ N NEDENLER İ Benlik saygısına yöneltilmi ş saldırılar, Benlik saygısına yöneltilmi ş saldırılar, Kendini ifade edememe, Kendini ifade edememe, Engellenme-Reddedilme, Engellenme-Reddedilme, Haksızlı ğ a u ğ radı ğ ını dü ş ünme, Haksızlı ğ a u ğ radı ğ ını dü ş ünme, Fiziksel incinme ve yaralanmalar, Fiziksel incinme ve yaralanmalar, Tacize u ğ rama, Tacize u ğ rama, Hayal kırıklı ğ ı, Hayal kırıklı ğ ı, Saldırıya u ğ rama, Saldırıya u ğ rama, Tehdit-Korkular gibi daha bir çok neden sayılabilir. Tehdit-Korkular gibi daha bir çok neden sayılabilir.

7 7 Öfke Durumunda Vücut Tepkileri Uyaran duyguyu harekete geçirir. Uyaran duyguyu harekete geçirir. Stres ve gerginlik ba ş lar. Stres ve gerginlik ba ş lar. Adrenalin salgısı artar. Adrenalin salgısı artar. Nefes alıp verme sıkla ş ır. Nefes alıp verme sıkla ş ır. Kalp atı ş ları hızlanır. Kalp atı ş ları hızlanır. Kan basıncı artar. Kan basıncı artar. Vücut ve zihin “ sava ş ya da kaç ” tepkisi için hazırdır. Vücut ve zihin “ sava ş ya da kaç ” tepkisi için hazırdır.

8 8 ÖFKEN İ N SA Ğ LI Ğ A ETK İ LER İ Ba ş a ğ rıları Ba ş a ğ rıları Mide rahatsızlıkları Mide rahatsızlıkları Solunum problemleri Solunum problemleri Cilt problemleri Cilt problemleri Böbrek fonksiyonlarından sorunlar Böbrek fonksiyonlarından sorunlar Sinir sistemi rahatsızlıkları Sinir sistemi rahatsızlıkları Var olan fiziksel rahatsızlıkların kötüle ş mesi Var olan fiziksel rahatsızlıkların kötüle ş mesi Psikolojik rahatsızlıklar gibi sorunlara yol açabilir. Psikolojik rahatsızlıklar gibi sorunlara yol açabilir.

9 9 ÖFKEM İ Z İ BO Ş ALTMAK İ Y İ M İ D İ R? DO Ğ RU YERDE,DO Ğ RU ZAMANDA VE DO Ğ RU Ş EK İ LDE ÖFKEM İ Z İ BO Ş ALTMAK EN UYGUN OLANIDIR.

10 10 ÖFKE KONTROLÜNÜ Ö Ğ REN İ LEB İ L İ R İ Z!!! Öfkeyi do ğ ru ifade etme becerisini kazanmaya “öfke kontrolü” denir. Öfkeyi do ğ ru ifade etme becerisini kazanmaya “öfke kontrolü” denir. Öfke kontrolünde temel amaç ;saldırganlıktan uzak, ş iddet içermeyen, ki ş inin kendisine ve çevresindekilere zarar vermeyecek ş ekilde duygusunu İ fade etme becerisini kazanmasıdır.

11 11 Öfke kontrolünde do ğ ru yöntem ki ş iden ki ş iye değişir.

12 12 Öfkelendiğimizde… Bastırabiliriz Bastırabiliriz Anlatabiliriz Anlatabiliriz Dindirebiliriz Dindirebiliriz

13 13 ÖFKELENDİĞİMDE NELER YAPABİLİRİM? ÖFKENLE YÜZLEŞ ONDAN KAÇMA ÖFKENLE YÜZLEŞ ONDAN KAÇMA ÖFKENİN ALTINDAKİ DUYGULARI ANLAMAYA ÇALIŞ ÖFKENİN ALTINDAKİ DUYGULARI ANLAMAYA ÇALIŞ BEN DİLİ KULLAN BEN DİLİ KULLAN ÖFKENE KARIŞAN SUÇLULUK, PİŞMANLIK, HİDDET, UTANMA, KORKU GİBİ DUYGULARI AYIKLA ÖFKENE KARIŞAN SUÇLULUK, PİŞMANLIK, HİDDET, UTANMA, KORKU GİBİ DUYGULARI AYIKLA ÖFKELENMENE NEDEN OLAN KONU İLE YÜZLEŞ. DAMLA MI KAYNAK MI OLDUĞUNU BELİRLE ÖFKELENMENE NEDEN OLAN KONU İLE YÜZLEŞ. DAMLA MI KAYNAK MI OLDUĞUNU BELİRLE GEÇMİŞTEN GELEN ÖFKE KAYNAKLARINI KURUT GEÇMİŞTEN GELEN ÖFKE KAYNAKLARINI KURUT YARIM İŞ BIRAKMA YARIM İŞ BIRAKMA ÇEVRENDEKİLERDEN YARDIM AL. ÇEVRENDEKİLERDEN YARDIM AL. ÖFKELENMEDEN ÖFKEN İÇİN HAZIRLIKLI OL ÖFKELENMEDEN ÖFKEN İÇİN HAZIRLIKLI OL BEN ÖFKELİYİM…. ÇÜNKÜ BEN ÖFKELİYİM…. ÇÜNKÜ

14 14 Bu yöntemlerden en sa ğ lıklı olanı ise öfkeyi sözel olarak ifade etmektir. Bu yöntemlerden en sa ğ lıklı olanı ise öfkeyi sözel olarak ifade etmektir. Bunu yapabilmek için,istediklerimizin ne oldu ğ unun farkına varmalı ve bunları açık ve kar ş ımızdakini incitmeyecek ş ekilde aktarmalıyız.

15 15 İ kinci yol,öfkeyi bastırmaktır.Kızgınlı ğ ınızı içinizde tutup,onu dü ş ünme- İ kinci yol,öfkeyi bastırmaktır.Kızgınlı ğ ınızı içinizde tutup,onu dü ş ünme- meye çalı ş ıyor ve dikkatinizi daha olumlu bir ş eylere yönlendiriyorsanız,bu yolu kullanıyorsunuz demektir. Bu yol ise çok sa ğ lıklı olmayabilir.E ğ er kızgınlık,do ğ ru bir biçimde ifade edilmezse,bir süre sonra bu duygu ki ş inin kendisine döner ve yüksek tansiyon,psiko-somatik rahatsızlıklar (ülser,aler - jiler vb.)ya da depresyon gibi sorunlara yol açabilir.

16 16 Öfke ya ş adı ğ ınızda kendinizi sakinle ş tirmeye çalı ş mak,üçüncü Öfke ya ş adı ğ ınızda kendinizi sakinle ş tirmeye çalı ş mak,üçüncü seçenektir.Nefes alıp veri ş lerinizi,kalp atı ş hızınızı kontrol ederek, kendinizi fizyolojik olarak sakinle ş tirip,içinizdeki öfke duygusunu hafifle ş tirebilirsiniz.

17 17 Sinirlendi ğ inizde tepki vermeden önce 5 kere derin nefes alıp verin ya da içinizden 10’a kadar sayın. “Öfkeyle kalkan zararla oturur” sözü,bu yöntemin tarihinin ne kadar eski oldu ğ unu bize gösteriyor.Tepki vermeden önce kendinize tanıyaca- ğ ınız 15 saniyede hızlı bir de ğ erlendirme yapabilirsiniz.

18 18 Agresif insanlar dü ş üncelerini küfrederek,ba ğ ırıp ça ğ ırarak Agresif insanlar dü ş üncelerini küfrederek,ba ğ ırıp ça ğ ırarak ifade etme e ğ ilimindedirler.

19 19 Bir de olayın ş u boyutu var… Sizce bu insanların hangisi sempatik?

20 20 Ya peki Bu hayvanların hangisi sevimli?

21 21 Cevabınız hiçbiri de ğ il mi?

22 22 ÖFKE İ LE İ LG İ L İ ALTIN SÖZLER ÖFKE EK İ LEN YERDE P İŞ MANLIK B İ Ç İ L İ R. ÖFKE EK İ LEN YERDE P İŞ MANLIK B İ Ç İ L İ R. (Aleksandro MANZON İ ) (Aleksandro MANZON İ ) ÖFKE GEÇ İ C İ B İ R DEL İ L İ KT İ R.BU YÜZDEN DUYGULARINIZA ÖFKE GEÇ İ C İ B İ R DEL İ L İ KT İ R.BU YÜZDEN DUYGULARINIZA SAH İ P OLUN.YOKSA ONLAR S İ ZE SAH İ P OLURLAR. (Horace MANN) (Horace MANN)

23 23 B İ R ANLIK ÖFKE HER Ş EY İ YOK EDER. B İ R ANLIK ÖFKE HER Ş EY İ YOK EDER. (L.GLEEN) (L.GLEEN) ÖFKEN İ N ATE Şİ ÖNCE SAH İ B İ N İ YAKAR,SONRA KIVILCIMI ÖFKEN İ N ATE Şİ ÖNCE SAH İ B İ N İ YAKAR,SONRA KIVILCIMI DÜ Ş MANINA YA VARIR,YA VARMAZ. (SAD İ ) (SAD İ ) ÖFKEL İ İ KEN B İ R İŞ E G İ R İŞ MEK,FIRTINALI HAVADA YELKEN AÇMAYA BENZER (EUR İ P İ DES) (EUR İ P İ DES)

24 24


"ÖFKE ve KONTROLÜ. 2 ÖFKE ??? a) Normal, b) Herkes tarafından hissedilen, c) Vazgeçilemeyen, d) Güçlü fakat kontrol edilmesi ö ğ renilebilen, e) Saldırganlıkla." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları