Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÖZ YAŞI SİSTEMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÖZ YAŞI SİSTEMİ."— Sunum transkripti:

1 GÖZ YAŞI SİSTEMİ

2 GÖZ YAŞI Göz yaşının birincil görevi oküler yüzeyde saydam ve pürüzsüz bir ortamı sağlamak Üç tabakası vardır (dıştan içe doğru): 1-) Lipid tabaka 2-) Aköz tabaka 3-) Müsinöz tabaka

3

4 GÖZ YAŞI GÖREVLERİ Düzgün bir optik ortam sağlanması
Gözdeki yabancı cisimleri uzaklaştırmak Kornea epiteline oksijen ve glukoz sağlamak Kapakları yağlayarak göz kırpma işlevini kolaylaştırmak.

5 GÖZ YAŞI TABAKALARI LİPİD TABAKA: - Meibomius bezlerinden salgılanır.
- Yüzey gerilimini arttırmak ve bariyer oluşturmak - Buharlaşmayı geciktirmek - Göz kapakları ile göz küresi arasında sürtünmeyi azaltmak.

6 GÖZ YAŞI TABAKALARI AKÖZ TABAKA
- Ana lakrimal bez ve ek bezlerden salgılanır. Yardımcı bezler konjonktivada yer alır. - Avasküler olan kornea epiteline oksijen sağlamak. - Antibakteriyel - Kornea yüzeyindeki düzensizlikleri kapatmak - Yabancı cisimleri oküler yüzeyden uzaklaştırmak.

7 GÖZ YAŞI TABAKALARI MÜSİNÖZ TABAKA:
- Konjonktivada bulunan hücrelerden salgılanır. - Aköz tabakanın bütün göz yüzeyine homojen bir şekilde yayılmasını sağlar.

8 LAKRİMAL BEZ Orbital kısım Palpebral kısım
Bu iki kısmı ayıran kas musculus levator palpebrae. 12 tane lakrimal bez kanalı bulunur. Kanallar üst forniks konjonktivasına açılır.

9 LAKRİMAL BEZ Otonom sinir sistemi.
Parasempatik sinir lifleri gözyaşı bezinin refleks üretimi. Sempatik sinirler yardımcı gözyaşı bezlerinin temel üretimi

10 YARDIMCI BEZLER Ana bez yanında bir çok yardımcı bezler bulunur.
Sadece sempatik innervasyonları vardır. Krause ve Wolfring bezleri Normal durumdaki salgı bu beler aracılığı ile yapılır. (Bazal sekresyon) Refleks gözyaşı salgısı ise ruhsal durumlar, olfaktör sinir uyarıları ve/veya gözün tahrişi sonucu oluşur.

11

12 LAKRİMAL SİSTEM Gözyaşını burun boşluğuna ileten sistem.
Punktumlar  boşaltıcı sistem  kanliküller  gözyaşı kesesi  nazolakrimal kanal  burun (inferior meatus) İnsanların yüzde 90’ında üst ve alt kanaliküller tek bir kanalikül olarak birleşir ve ortak kanalikül adını alarak lakrimal kese ile birleşir. Lakrimal kese ve kanalikül birleşkesinde mukozal bir flep (rosenmullar valvi) yer alır.

13 LAKRİMAL SİSTEM Lakrimal kese yaklaşık 10 mm boyundadır.
Lakrimal fossada yer alır. Gözyaşının büyük bir kısmı nazolakrimal keseden alt meatusa gelir ve yutulur. Göz kapakları kapandığı sırada kanaliküllerdeki gözyaşı lakrimal keseye emilir. Gözler açılınca kese küçülerek içeriğini boşaltır.

14


"GÖZ YAŞI SİSTEMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları