Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 REJYONAL ANESTEZİDE DONANIM VE EKİPMAN Prof. Dr. Ercan KURT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 REJYONAL ANESTEZİDE DONANIM VE EKİPMAN Prof. Dr. Ercan KURT."— Sunum transkripti:

1 1 REJYONAL ANESTEZİDE DONANIM VE EKİPMAN Prof. Dr. Ercan KURT

2 2 Sterilizasyon tekniklerinde gelişim Tek kullanımlık malzemelerin artışı Daha kaliteli iğne ve kateterlerin üretilmesi Kullanılan ilaçların alternatiflerinin artması Rejyonal anestezide donanım ve ekipman

3 3 Kullanılan malzemeler Spinal iğne - kateterler Spinal iğne - kateterler Epidural iğne - kateterler Epidural iğne - kateterler Stimüle edici kateterler Stimüle edici kateterler PSS PSS PEG PEG Mikrokapsüller Mikrokapsüller HKA cihazları HKA cihazları Yaraya kateter Yaraya kateter Görüntüleme yöntemleri X-ray Mobil Anjiografi Ultrasonografi (US) Bilgisayarlı tomografi MRG Epiduroskopi

4 4 Spinal iğneler Pencil point Atraumatic

5 5 Spinal iğneler Baş ağrısı Baş ağrısı TNS TNS Kauda equina Kauda equina Nörolojik komplikasyonlar Nörolojik komplikasyonlar

6 6 Sempatik blok için iğneler

7 7 Spinal iğne içinden kateter yerleşimi Makrokateter Mikrokateter Spinal iğne üzerinden kateter tekniği Devamlı spinal anestezi (DSA)

8 8 Spinal iğne üzerinden kateter tekniği

9 9

10 10 Devamlı spinal kateter Spinal iğne içinden kateter yerleşimi Spinal iğne üzerinden kateter tekniği

11 11 DSA ve analjezide sorunlar DEZAVANTAJLAR Başağrısı Kauda ekine sendromu Geçici nörolojik semptomlar Teknik komplikasyonlar Enfeksiyon AVANTAJLAR Düşük doz lokal anestezik Vital fonksiyonlar çok az etkilenir Postoperatif analjezi sağlar

12 12 Epidural filtre sabitleyici

13 13 Epidural iğneyi cilde girişte kullanılan aparey

14 14 Epidural kateter tesbit bandı

15 15 Racz kateter Kaudal yolla Yapışıklıklar için Dural delinme Skopi altında Pahalı

16 16 Stimüle edilebilen kateterler

17 17 Kateterin yerini doğrulamada Kateterin yerini doğrulamada Nörolojik hasarı önlemede Nörolojik hasarı önlemede Kateterin seviyesini tam ayarlama Kateterin seviyesini tam ayarlama Anestezi altında uygulama olasılığı Anestezi altında uygulama olasılığı Stimüle edilebilen kateterler

18 18 Confirmation of epidural catheter placement using nerve stimulation Can J Anaesth 45: 640-5 1998 Tsui B, Gupta S, Finucane B Cervical epidural analgesia using nerve stimulation Cervical epidural analgesia via a thoracic approach using nerve stimulation guidance in an adult patient underoing elbow surgery. Reg Anesth Pain Med. 2004 Jul-Aug;29(4):355-60 Tsui BC, Bateman K, Bouliane M, Finucane B Stimüle edilebilen kateterler

19 19 Tsui test Epidural kateter (FlexiTip Plus Catheter) 2.5-5 cm ilerletiliyor Sinir stimülatörüne bağlanıyor 0- 2 mA akım verilerek myotomal aktiviteye bakılıyor T 1-6 ; İnterkostal adalelerde kasılma T 7-12 ; Rektus abdominius ve eksternel oblik adalede kasılma L 1-4 ; Kalçada fleksiyon T 1-6 ; İnterkostal adalelerde kasılma T 7-12 ; Rektus abdominius ve eksternel oblik adalede kasılma L 1-4 ; Kalçada fleksiyon PACU radyolojik değerlendirme

20 20 Determination of epidural catheter placement using nerve stimulation in obstetric patients Reg Anesth Pain Med. 1999 Jan-Feb;24(1):17-23 Tsui BC et al Stimüle edilebilen kateterler 1-10 mA Sensitivite ve spesitivite %100

21 21 Usefulness of epidural nerve stimulation to confirm epidural catheter placement Ozawa T, Kaneko H, Nomura T, Asano M Masui 2002 Apr;51(4):400-4 Thoracic epidural catheter insertion using the caudal approach assisted with an electrical nerve stimulator in young children Tamai H, Sawamura S, Kanamori Y, Takeda K, Chinzei M, Hanaoka K. Reg Anesth Pain Med. 2004 Mar-Apr;29(2):92-5 Stimüle edilebilen kateterler

22 22 Threshold current for an insulated epidural needle in pediatric patients Tsui BC et al Anesth Analg 2004 Sep;99(3):694-6 Thoracic and lumbar epidural analgesia via the caudal approach using electrical stimulation guidance in pediatric patients: a review of 289 patients Tsui BCet al Tsui BC et al Anesthesiology 2004 Mar;100(3):683-9 Stimüle edilebilen kateterler

23 Anaesth Analg 2003; 97:984-8

24 24 Confirmation of direct epidural placement using nerve stimülation in pediatric anesthesia Genel anestezi Propofol 3-5 mg/kg Propofol 3-5 mg/kg Remifentanil 2-4 µg/kg Remifentanil 2-4 µg/kg Entübasyon Entübasyon Kas gevşetici yok Kas gevşetici yok Kaudal yolla epidural kateter Tsui test Tsui test Goobie SM Anesth Analg 2003

25 25 Combine spinal – epidural (CSE)

26 26 Kombine spinal – epidural İğne içinden spinal iğne Çift delikli epidural iğne

27 27 Periferik sinir stimülatörü

28 28 PSS iğnelerinin ucu

29 29 El kumandalı periferik sinir stimülatörü

30 30 Ayak kumandalı periferik sinir stimülatörü

31 31 Periferik sinir stimülatörü 1-Sinir haritalama 2-Sinir stimülasyonu 3-Train of four

32 32 Periferik sinir stimülatörü ile sinir yeri tesbiti

33 33 Periferik sinir stimülatörü ile sinir yeri tesbiti

34 34 PSS ile blok noktasının bulunması

35 35 PSS ile blok noktasının bulunması

36 36 Devamlı kateter uygulaması

37 37 Devamlı periferik sinir kateteri ( İğne içinden kateter uygulaması )

38 38 Devamlı periferik sinir kateteri (İğne içinden kateter uygulamasında stimüle edici kateter ve ucu)

39 39 Stimüle edici kateter uygulaması

40 40 Stimüle edici kateter

41 41 An indication for continuous cervical paravertebral block (Posterior approach to the interscalene space) An indication for continuous cervical paravertebral block (Posterior approach to the interscalene space) Borene SC, et al Borene SC, et al Anesth Analg 97: 898-900, 2003 Olgu sunumu Meme ca. Blok başarısını artırmak 17 G Tuohy iğne Stimu-cath Stimüle edilebilen kateterler

42

43 43 Percutaneous electrode guidance

44 44 Elastometrik infüzyon pompası

45 Hareket kabiliyeti Kolay kullanım Evde tedavi olanağı Anaest. Analg 97: 687-90; 2003

46 46 Disposable elastometric infüzyon pompaları Perioperative continuos peripheral nerve blocks with disposable infusion pumps in children: A prospective study Dadure C, Pirat P, Capdevilla X Anest Analg 97: 687-90; 2003 25 çocuk olgu Kas gevşetici verilmemiş genel anestezi Genel anestezi altında sinir stimülatörü ile yerleştirmiş Radyolojik kontrol Mobilizasyon kullanım kolaylığı

47 47 HKA ( Hasta kontrollü analjezi )

48 48 Mikrokapsüller A model to evalute the pharmacokinetic and pharcodynamic variables of extended - release products using In vivo tissue microdialysis in humans: Bupivacaine loaded microcapsules Kopacz DJ et al Kopacz DJ et al Anesth. Analg 97; 124- 31, 2003 96 saat analjezi

49 49 Mikrokapsüller The dose response and effects of dexamethasone on bupivacaine microcapsüles for intercostal blockade (T9 to T11) in healthy volunteres Kopacz DJ Kopacz DJ et al Anesth Analg 96; 576 - 82, 2003 İnterkostal blok çabuk başlamış ve etki uzun sürmüş

50 50 Yaraya kateter  Epidural setler  Özel setler  Ucuz  Kolay  Etkin  Komplikasyon yok  Analjezik gereksinimi çok az

51 51 Yaraya kateter Postoperative pain after abdominal hysterectomy: a double-blind comparison between placebo and local anesthetic infused intraperitoneally Gupta A, Perniola A, Axelsson K, Thorn SE, Crafoord K, Rawal N Gupta A, Perniola A, Axelsson K, Thorn SE, Crafoord K, Rawal N Anesth Analg. 2004 Oct;99(4):1173-9 Incisional and intra-articular infusions Rawal N Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2002 Jun;16(2):321-43

52 52 Görüntüleme yöntemleri US BTMR X-RAY

53 53 X-RAY  Avantaj  Kemik doku ile ilişki  Dağılım alanı incelenebilir  Maliyet düşük  Kolay bulunabilir  Radyopak kullanımı ile LA dağılımı incelenebilir  Dezavantaj  Real time değildir  Sinirlerle iğne ilişkisi anlaşılamaz  Sonuç hemen alınamaz zaman alıcıdır  Az bilgi verir

54 54 Mobil Anjiografi  Avantaj  Real time  Kemiklerle iğne ilişkisi  LA dağılımı hemen izlenir  Sonuç hemen alınır  Yeterli bilgi verir  Dezavantaj Maliyet Cihazın büyük ve hareket kabiliyetinin düşük oluşu Tecrübeli kullanıcı gereksinimi Radyasyon alımı Yumuşak doku, parankim ve sinir dokusu ayırt edilemez

55 55 İV enjeksiyon

56 56 ULTRASONOGRAFİ  Avantaj  Düşük maliyet  Cihazın taşınabirlirliği  Uygulama kolaylığı  İncelemenin hiçbir riskinin olmayışı  Dezavantaj  Uygulayıcı kişinin bilgi ve becerisine bağlı olması

57 57 Taşınabilir ultrasonografi cihazı

58 58 Ultrasonografi Sciatic nerve block in a chid : A sonographic approach Gray TA et al Anesth Analg 97: 1300- 2, 2003 Lokal anesteziğin dağılımı anında izlenebilir Çocuklarda sinirlerin daha yüzeyel olması avantaj

59 59 Ultrasound yardımı ile PSS Ultrasound -guided supraclavicular brachial plexus block Chan VWS, et al Anest Analg 97: 1514-7, 2003 Anında iğne sinir ilişkisi Lokal anestezik ilacın yayılımı

60 60 Ultrasound yardımı ile PSS  Supraklaviküler blok  İnfraklavikuler blok  Aksiller blok  Femoral blok  Posterior lumbar pleksus bloğu  Epidural aralık  Stellate gangliyon bloğu  İnterkostal blok  Çöliyak gangliyon bloğu

61 61 Ultrasound imaging facilitates localization of the epidural space during combined spinal and epidural anesthesia 40 olguda Yatağında İğne ile ligamentum flavum mesafesi Ligamentum flavum ve duranın görünürlüğü

62 62 Bilgisayarlı tomografi  Avantaj Çok üstün görüntüleme yöntemi BT anjiografi Radyoterapi planlaması Akciğer parankimi SSS Kemik yapılar Gaz ve kemik yapılar ayırt edilebilir  Dezavantaj Radyasyon riski Hareket kabiliyeti düşük

63 63 MR GÖRÜNTÜLEME Avantaj Avantaj Radyasyon kullanılmaması Her yaş için güvenli Yüksek sensitivite Yumuşak doku kontrastı çok iyi Dezavantaj Dezavantaj Hareketle artefakt olması Maliyet Kemik yapılar iyi görülmemekte Dar kapalı sistem Vucüdunda ferromagnetik metal taşıyan hastalara uygulanması mümkün değil

64 64 MR GÖRÜNTÜLEME

65 65 Epiduroskopi Anatomik yapı incelenebilir Yapışıklıklar gözlenebilir İnvaziv

66 66 REJYONAL ANESTEZİDE Komplikasyonları azaltmak Komplikasyonları azaltmak Parestezi aramamak Parestezi aramamak Hasta konforunu artırmak Hasta konforunu artırmak İğnenin real time anatomik konumunu değerlendirmek İğnenin real time anatomik konumunu değerlendirmek İlaç dozunu azaltmak için İlaç dozunu azaltmak için Görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç vardır

67 67 REJYONAL ANESTEZİDE Özellikle periferik sinir blokları için taşınabilir ultrasonografi, özellikle tercih edilmeli, anestezi pratiğine katılması için çaba sarf edilmelidir

68 68 SONUÇ Günümüzde halen rejyonal anestezide komplikasyonlar olmakta Malzeme kalitesi artmış olmasına rağmen iğne ve kateterlere bağlı sorunlar devam etmekte Stimüle edici kateterler ile sonuçlar yüz güldürücü olabilir Görüntüleme yöntemleri her geçen gün artmakta Mükemmel lokal anestezik halen yok

69 69 SONUÇ Rejyonal anestezi teknikleri kör teknikler olup mutlaka sinir stimülatörü kullanılmalı Asistan eğitimi artırılmalı US kullanımı yaygınlaştırılmalı

70 70 Uygun periferik sinire ya da gangliyona uygun dozdaki lokal anesteziği vermektir Periferik sinir bloklarında temel hedef

71 71 Kombine spinal – epidural


"1 REJYONAL ANESTEZİDE DONANIM VE EKİPMAN Prof. Dr. Ercan KURT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları