Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Karmaşıklık, kültür ve tıp eğitimi üzerine kısa bir deneme Dr Hakan Abacıoğlu DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Karmaşıklık, kültür ve tıp eğitimi üzerine kısa bir deneme Dr Hakan Abacıoğlu DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD."— Sunum transkripti:

1 Karmaşıklık, kültür ve tıp eğitimi üzerine kısa bir deneme Dr Hakan Abacıoğlu DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

2 Karmaşıklık (complexity) bilimi üzerine? Bütünü anlamak için her şey en küçük parçasına kadar ayrıştırılmalıdır. Descartes Bütünü anlamak için parçalar arasındaki etkileşimler anlaşılmalıdır. George Cowan

3 Tıp eğitimi ve etkileşimler Tıp eğitimi bir öğrenme ve hekim kimliği oluşum sürecidir. Öğrenme ve kimlik oluşumu (sosyal öğrenme kuramlarına göre) – etkinlik ve katılımın bir ürünüdür, – anlamlı etkileşimlerin sayısı ve yoğunluğu ile ilişkilidir. A Bleakly, J Bligh, j Browne. Medical Education for the future: Identity, power and location. In Advances in medical education. Series Editor: SJ Hamstra. Springer 2011

4 Kimlik, kendini tanımlama ve öğrenme cinsiyet Etnik köken Toplumsal sınıf İLİŞKİLER BİRİNCİL TANIMLAMALAR öğrenciler hastalar hekimler akademisyenler sağlık çalışanları Monrouxe VL. Medical Education 2010: 44: 40–49 J. van der Zwet, et al. Adv in Health Sci Educ (2011) 16:359–373 ÖĞRENME (SOSYOKÜLTÜREL MODELLER) SOSYAL ETKİNLİKLER (ETKİLEŞİMLER) KURUM KÜLTÜRÜ (İKLİM) Kendini algılama Önceki deneyimler Eylemleri yorumlama Farklı kimlikleri yönetme KİŞİSEL UNSURLAR BAĞLAM TOPLUM

5 Kültürel yetkinlik Hekim-hasta ilişkisi kültürler arası bir etkileşimdir.

6 Kültür nedir? Bir toplumu tanımlayan değerler, inanışlar ve kurallar – Üretim araçlarını ellerinde tutanlar kültürü kontrol ederler.

7 Kültürleri farklı yapan nedir? (Geert Hofstede) Ortaklaşa davranışçılık / Bireycilik Baskın değerler (Dişil/Eril) (Merhamet, şefkat, vb / Atılganlık-para hırsı, vb) Güç mesafesi Belirsizlikten kaçınma (Değişime direnç, çelişkileri yönetme (geri çekilme, bastırma) Zaman boyutu – Zaman ufku (kısa erim, uzun erim) – Zamanın değeri – Odaklanma (tek / çok)

8 Kültürel boyutlar: Türkiye Ortaklaşma davranışı Dişil değerler Güç mesafesi fazla Belirsizlikten kaçınma Çelişkiden ve yarışmadan kaçınma/bastırma Bireylerin denetim noktası dışarıda Zaman ufku kısa Eylemcilik edilgen. Murat Dengiz, www.pyd.org.tr www.geert-hofstede.com

9 Kurum Kültürü: etkili ögeler İÇ ETKİLER Yönetim Kaynaklar Program bileşenleri ÖRGÜTSEL ETKİLER DIŞ ETKİLER

10 Kurum Kültürü: göstergeler İÇ ETKİLER Yönetim Kaynaklar Program bileşenleri ÖRGÜTSEL ETKİLER DIŞ ETKİLER Değerler Rol modeller Törenler ve simgeler Dil Normlar Sosyal etkileşimler Kurum kültürü başarılardan doğar ve sürdürülebilmesi için uygulamada tutarlılık gerekir

11 Soru(n)lar ve Çözüm önerileri Kurum kültüründe eğitimin yeri ve önemi nasıl geliştirilebilir? Yararlanma Ödüllenme Seçilim İşbirliği ve eğitim Atama-yükseltme ölçütleri Uzmanlık dernekleri

12 İnsan etkileşimleri sosyal ağlar üzerine kuruludur. İşbirliği gelişimindeki en önemli evrimsel öge davranışsal karşılıklılıktır. Sosyal ağlar çok sık değişir veya durağanlaşırsa dağılma eğilimine girer. Dinamik ve kendini güncelleyen ağlarda kalıcılık ve işbirliği artar.

13 Eğiticilerin eğitimi: kavramsal model BEME Guide No: 8’den uyarlanmıştır ROLLER Eğitici Hizmet sunucu Araştırmacı Yönetici EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROGRAMLARI Eğitici rolü ÇIKTILAR/KAZANIMLAR Tepki Öğrenme Davranış Sonuçlar Kirkpatrick’in düzeyleri Eğitim ortamı

14 Atama-yükseltme: yeni bir bakış TEMEL UNSURLAR YETKİNLİK AKADEMİK KATKI TANINIRLIK Eğiticilik Klinik uzmanlık ve inovasyon Araştırmacılık TEMEL ALAN T ü m adayların eğitime katkıları değerlendirilecektir EĞİTİME KATKI Hasta eğitimi ve topluma katkı Klinik uzmanlık Araştırmacılık DESTEKLEYİCİ ETKİNLİKLER Y ö netsel g ö revler 1 2 3 Adaylar 3 alandan en yetkin oldukları birini belirlemelidir Adaylar, istedikleri takdirde, aşağıdaki alanlarda destekleyici veri sunabilirler

15 Atama-yükseltme: yeni bir bakış

16 KURAMLAR ve YASALAR Thomas Kuhn ve “Paradigma değişimi” PARADİGMALAR ARTİKÜLASYONLAR Paradigmanın eski yada yeni alanlara Uygulanması (NORMAL BİLİM) ANOMALİLER Paradigmaya uymayan gözlemler Kritik kütle (paradigma-öncesi evre) Yanlış nedenleme Hesap hataları Ölçüm hataları, vb "universally recognized scientific achievements that, for a time, provide model problems and solutions for a community of researchers"


"Karmaşıklık, kültür ve tıp eğitimi üzerine kısa bir deneme Dr Hakan Abacıoğlu DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları