Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISI VE SICAKLIK 1 MADDEN İ N DE ĞİŞİ M İ VE TANINMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISI VE SICAKLIK 1 MADDEN İ N DE ĞİŞİ M İ VE TANINMASI."— Sunum transkripti:

1 ISI VE SICAKLIK 1 MADDEN İ N DE ĞİŞİ M İ VE TANINMASI

2 ISI VE SICAKLIK KAVRAMLARI 2 Isı ve sıcaklık kavramları birbirinden farklıdır. Bu yüzden karı ş tırılmamalıdır. Her maddenin bir ısısı vardır. Isı bir enerji türüdür. Sıcaklık, bir maddenin ne kadar sıcak ve so ğ uk oldu ğ unu gösterir.

3 3 -----------------200 ----------------100 İ lk sıcaklıkları aynı, farklı miktarlardaki aynı cins sıvılara e ş it süre aynı tip ısıtıcılarla ısı verilirse miktarı az olan miktarı çok olandan daha çok ısınır. beher derece

4 4 -----------------200 İ lk sıcaklıkları aynı,e ş it miktarlardaki aynı cins sıvılardan birine az, di ğ erine çok ısı verilirse ; az ısı alan az, çok ısı alan çok ısınır. derece beher

5 YAKITLA R KATI YAKITLAR Odun Kömür Antrasit SIVI YAKITLAR Benzin Motorin Gaz ya ğ ı GAZ YAKITLAR LPG Petrol Gazı Do ğ al Gaz 5

6 6 Katı, sıvı, katı yakıtların içerisinde enerji vardır. Bu enerjilerin temel kayna ğ ı güne ş tir. Isınmak için kullandı ğ ımız yakıtlardan faydalanırken aslında kökeni güne ş olan kaynaklardan faydalanmı ş oluyoruz. Sıvı ve gaz yakıtların giderek azalması sebebiyle biomass enerjisinin önemi giderek artmaktadır. Ş eftali çekirde ğ i,Prina(Zeytinya ğ ı posası) kayısı çekirde ğ i, badem kabukları alternatif katı yakıt türlerindendir.

7 ISININ MADDELERE ETK İ LER İ 7 MADDE Madde ısı alırsa Madde ısı verirse GENLE Ş ME

8 8 Isı enerjisi hareket enerjisine dönü ş ür. Do ğ ada bir enerji ba ş ka bir enerjiye dönü ş ebilir.

9 MADDELER ARASINDA SÜREKLİ ISI ALIŞVERİŞİ VARDIR 9 DONDURMAYI D İ L İ M İ Z İ DOKUNDURDU Ğ UMUZ ZAMAN D İ L İ M İ Z DONDURMAYA ISI VER İ R DONDURMA DA BU ISIYI ALARAK ER İ R YAN İ DONDURMA İ LE D İ L İ M İ Z ARASINDA B İ R ISI ALI Ş VER İŞİ OLUR.

10 SICAKLIĞI NE İLE ÖLÇERİZ? 10 SICAKLI Ğ I TERMOMETRE İ LE ÖLÇER İ Z

11 11


"ISI VE SICAKLIK 1 MADDEN İ N DE ĞİŞİ M İ VE TANINMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları