Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROGRAMLAMA DİLLERİ isa özkan_ programlama dilleri1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROGRAMLAMA DİLLERİ isa özkan_ programlama dilleri1."— Sunum transkripti:

1 PROGRAMLAMA DİLLERİ isa özkan_ programlama dilleri1

2 2 Konu Başlıkları Programlama Dilleri –Programlama Dillerinin Özellikleri Geleneksel Sınıflandırma Programlama Paradigmaları –Programlama Dili Sınıflandırmaları Programlarda Kullanılan Araçlar Veri Türleri Veri Yapıları Atama İfadeleri Kontrol İfadeleri –Programlama Kavramları

3 isa özkan_ programlama dilleri3 PROGRAMLAMA DİLLERİ Yazılım kelimesi bilgisayar programlama dilleriyle oluşturulan dokümanları, dosyaları ifade eder. Yani bilgisayarınızda işletilmek, çalıştırılmak üzere tasarımlanmış dosyalar, yazılım kapsamına girer ve programlama dilleri ile oluşturulur[3].

4 isa özkan_ programlama dilleri4 PROGRAMLAMA DİLİ NEDİR? Bir işi bilgisayara yaptırmak ancak belirli kodların belirli bir sıra doğrultusunda kullanılması ile olanaklıdır. Kullanılan bu koda programlama dili denir[2]

5 isa özkan_ programlama dilleri5 Doğal dillerde olduğu gibi programlama dillerinin de kuralları vardır. Doğal dillerin aksine bu kurallardan en küçük bir sapma yapıldığında bile program çalışmaz.

6 isa özkan_ programlama dilleri6 Bu nedenle program yazma işleminin hızlı ve verimli olabilmesi ve sonuçta ortaya çıkan programın hatasız çalışabilmesi için programın yazımında bazı kurallara uyulması gerekir[1].

7 isa özkan_ programlama dilleri7 TARİHÇE 1945 yılından itibaren yıllar boyunca beş nesil programlama dili geliştirilmiştir. Bunlar; Birinci nesil, 1945 - makine dili İkinci nesil, 1955'ler - çevirici dil Üçüncü nesil, 1960 başları - yüksek düzey diller (yordamsal diller) COBOL, BASIC, C. Dördüncü nesil, 1970 başları - çok yüksek düzey diller (soruna-yönelik diller): Örneğin, SQL, FOCUS. Beşinci nesil, 1980 başları - doğal diller[5].

8 isa özkan_ programlama dilleri8 Çok sayıda programlama dili bulunmakla beraber hepsinde bilgisayarın işlemlerini yönetmeye yönelik temel fonksiyonlara karşılık gelen komutlar mevcuttur. PROGRAMLAMA DİLLERİNİN ÖZELLİKLERİ

9 isa özkan_ programlama dilleri9 PROGRAMLAMA DİLLERİNİN ÖZELLİKLERİ Programlama dillerinin en önemli özelliklerinden birisi makineden bağımsız olabilmeleridir. Programın taşınabilirliği olarak ta adlandırılan bu özellik programın geliştirildiği bilgisayardan başka bir bilgisayarda da çalışabilmesi anlamına gelir.

10 isa özkan_ programlama dilleri10 PROGRAMLAMA DİLİ SINIFLANDIRMALARI 1.Makine dilleri, 2.Assembly dilleri, 3.Üst düzey diller, 4.Uygulama üreteçleri.

11 isa özkan_ programlama dilleri11 PROGRAMLAMA PARADİGMALARI Programlama dillerinin gelişimi sırasında temel kuralların programlama dillerine nasıl yansıdığına bakıp bu dilleri değişik kategorilerde sınıflandırılması gibi kavramlar programlama paradigmaları olarak adlandırılırlar[1].

12 isa özkan_ programlama dilleri12 İmperatif Diller Dekleratif Diller Fonksiyonel Diller Nesneye Dayalı Diller PROGRAMLAMA PARADİGMALARI

13 isa özkan_ programlama dilleri13 PROGRAMLARDA KULLANILAN ARAÇLAR Programlar kullanıcı ile makine arasındaki ilişkiyi sağlayan kurallar dizinidir. Bu kurallar programlama dilleri arasında faklılıklar gösterse de bazı kavramlar veya araçlar tüm dillerde kullanılırlar.

14 isa özkan_ programlama dilleri14 PROGRAMLARDA KULLANILAN ARAÇLAR Değişkenler (variables) Sabitler (constants)

15 isa özkan_ programlama dilleri15 Programlama dilleri çeşitli işlemleri yapabilmek için kullanılabilecek veri türlerini ve bu türler üzerinde yapılabilecek işlemleri tanımlar. En yaygın olarak kullanılan veri türleri; tam sayılar (integer), gerçek sayılar (real), mantıksal veriler (boolean) ve karakterler (string) olarak sayılabilir. VERİ TÜRLERİ

16 isa özkan_ programlama dilleri16 O halde, açıklamalardan yola çıkarak, veri türlerini üç başlık altında toplayabiliriz. VERİ TÜRLERİ 1.Sayılar 2.Mantıksal veriler 3.Karakterler

17 isa özkan_ programlama dilleri17 ATAMA İFADELERİ Bir değişkene bir değer atamak için kullanılan ifadelerdir. En yaygın olarak kullanılan programlama araçlarıdır. Değişken adı (değer veya işlem)

18 isa özkan_ programlama dilleri18 Atama ifadesi dillere göre farklılık gösterebilir. ATAMA İFADELERİ

19 isa özkan_ programlama dilleri19 KONTROL İFADELERİ Programın akışını etkileyen ve normal akış sırasını değiştirebilen ifadelerdir. Bunlardan en yaygın olarak bilineni, goto ifadesidir.

20 isa özkan_ programlama dilleri20 “if then else” KONTROL İFADELERİ if (a= =b) then c=0 else c=1;

21 isa özkan_ programlama dilleri21 KONTROL İFADELERİ “while” While (x!=0) { a=a+1; x=x–1; }

22 isa özkan_ programlama dilleri22 KONTROL İFADELERİ “switch case” Switch (h) { case 4: x=4; break; case 9: x=9; break; case 2: x=2; break; }

23 isa özkan_ programlama dilleri23 [1] YARMAN, Fatoş, T. (2000). Bilgisayar Sistemleri. Ankara: Akademi Yayıncılık. [2] http://www.istanbul.edu.tr/eng/jfm/ozcep/bilgisayar/Bilgisayarlarin%20Temelleri( 1).ppt (18.03.2007) [3] http://www.godoro.com/Divisions/Ehil/Mecmua/Magazines/Articles/txt/html/artic le_ProgrammingAndLanguage.html (18.03.2007) [4] http://www.sorucevap.com/bilisimteknolojisi/sunucuyazilimlar/exchangeserver/de rs.asp?209289(18.03.2007) [5] www.mis.boun.edu.tr/egeli/bp181/(18.03.2007) KAYNAKLAR


"PROGRAMLAMA DİLLERİ isa özkan_ programlama dilleri1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları