Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SÖZCÜKTE ANLAM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SÖZCÜKTE ANLAM."— Sunum transkripti:

1 SÖZCÜKTE ANLAM

2 Soru 1 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanmak sözcüğü,geçersiz olmak anlamında kullanılmıştır? A)Çocuğun eli sobada yandı. B)Karanlıkta sokak lambaları yandı. C)Tiyatroya gitmeyince bileti yandı. D)Ödevini bitiremezsen yandın.

3 CEVAP:C AÇIKLAMA A’da; ateş veya sıcaklık etkisiyle derisinin zarar görmesi anlamında kullanılmıştır. B’de; yanmak sözcüğü ışık yakmak anlamında kullanılmıştır. D’de; yanmak,zararlı çıkmak anlamında kullanılmıştır.bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir.

4 SORU 2 Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? A)Sevinci kursağımda kaldı. B)Aramızda bağlantı koptu. C)Sen,yine karanlık işler çeviriyorsun. D)Sıcak suyla ellerini yıkadı.

5 CEVAP:D Açıklama A’da deyim olarak kullanılmıştır. B’de mecaz anlamında kullanılmıştır. C’de karanlık işler mecaz anlama geldiği için gerçek anlam değildir.Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir.

6 Soru 3 Aşağıdaki cümlede geçen altı çizili sözcüklerden hangisi yan anlamıyla kullanılmıştır? A)Tarağın dişleri yine kırıldı. B)O güzel gözleri herkes gördü. C)Giydiği etek ona çok yakışmış. D)Sırrını ele vermedi.

7 CEVAP:A Açıklama A’da diş sözcüğü testere gibi şeylerde çıkıntı, tanelerden her biri anlamındadır. B’de göz görme anlamında,yani gerçek anlamdır. C’de etek elbisenin belde aşağıda kalan kısmı anlamında ve gerçek anlamdadır. D’de el sözcüğü başkaları anlamında kullanılmıştır.bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir.

8 soru 4 Aşağıdaki cümlelerin hangisinden yüzmek dalgalanmak anlamında kullanılmıştır? A)Korkma,sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. B)Suyun yüzünde bulunan yaprakları topladık. C)Yüzüne,her zaman gereken özeni gösteriyor. D)Yaptığı hatayı hemen yüzüne söyledi.

9 CEVAP:A Açıklama B’de suyun yüzü yüzeyi anlamında kullanılmıştır. C’de yüz sözcüğü surat anlamında kullanılmıştır. D’de yüz sözcüğü bizzat kendisine,şahsına anlamında kullanılmıştır. A’da ise yüzen al sancak dalgalanmak anlamındadır.Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir.

10 Soru 5 İkilemeyi oluşturan sözcükler kalıplaştığı için yerleri değiştirilemez. Aşağıdaki cümlelerde verilen altı çizili sözcüklerden hangisinde bu kurala uyulmamıştır? A)Aşağı yukarı iki gün sonra gelecek. B)Yanlış yalan sözlerle beni kandırma. C)Her zaman iler geri gidip geliyor. D)Neden mırın kırın ediyorsun.

11 CEVAP:B Açıklama A,C ve D seçeneklerinde sözcüklerin yeri değiştirilmemiş.Oysa B seçeneğinde yalan yanlış olması gerekirken yanlış yalan olmuş ve kalıplaşmış sözcükte alışılmışın dışına çıkılmıştır.Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir.

12 Soru:6 Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A)O,her zaman çok çalışır. B)Her sabah dişlerini fırçalar. C)Uzun bir yolculuğa çıktı. D)Onunla tartışmayı göze alamam.

13 CEVAP:D Açıklama A seçeneğindeki çok sözcüğünün karşıtı az B seçeneğindeki sabah sözcüğünün karşıtı akşam C seçeneğindeki uzun sözcüğünün karşıtı kısa D sözcüğündeki tartışma sözcüğünün karşıtı yoktur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir.

14 Soru 7 Dilim seni dilim dilim dileyim. Alıp başımı buralardan gideyim. Yukarıdaki dizelerde geçen dil sözcükleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A)eş anlamlı B)eş sesli C)mecaz D)terim

15 CEVAP:B Açıklama Yazılışları aynı, anlamları birbirinden çok farklı olan sözcüklere sesteş sözcükler denir.Bu açıklamaya göre dil sözcüğü dizelerde eşsesli olarak kullanılmıştır.bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir.

16 Soru 8 İmkân ile olanak sözcükleri arasındaki ilişkinin zıddı bir ilişki aşağıdaki sözcüklerden hangisinde vardır? A)berrak-duru B)yapıt-eser C)hisse-pay D)galip-mağlup

17 CEVAP:D Açıklama imkân ile olanak anlamdaş A’da berrak-dur anlamdaş B’de yapıt-eser anlamdaş C’de hisse-pay anlamdaş D’de galip-mağlup karşıt anlamlı. Bu nedenle doğru cevap D seçemeğidir.

18 Soru 9 Aşağıdaki cümlelerin hangisi yansıma bir sözcük yoktur? A)Yarış atları sürekli kişniyordu. B)Yaprakların hışırtısı arasında yürüdük. C)Suyun şırıltısı çok uzaklardan duyuluyordu. D)Kedi miyavlayarak gezinip duruyordu.

19 CEVAP:A Açıklama B’de hışırtı,C’de şırıltı,D’de miyavlamak yansıma sözcüklerdir.A seçeneğinde atın kişnemesi yansıma değildir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir.

20 Soru 10 Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde kalem-kağıt arasında benzer bir ilişki vardır? A)fırça-boya B)sözcük-cümle C)sayfa-defter D)tebeşir-tahta

21 CEVAP:D Açıklama kalem ve tebeşir yazma amaçlı kullanılır.Diğer seçeneklerde böyle bir durum yoktur.Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir.


"SÖZCÜKTE ANLAM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları