Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

S İ GARA ZARARLI ALI Ş KANLIKLAR. İ nsanlarla İ letişim Kurabilmek Sorumluluklarını Yerine Getirebilmek Kendine Bakabilmek İ yi Beslenmek Sosyal Faaliyetlere.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "S İ GARA ZARARLI ALI Ş KANLIKLAR. İ nsanlarla İ letişim Kurabilmek Sorumluluklarını Yerine Getirebilmek Kendine Bakabilmek İ yi Beslenmek Sosyal Faaliyetlere."— Sunum transkripti:

1 S İ GARA ZARARLI ALI Ş KANLIKLAR

2

3 İ nsanlarla İ letişim Kurabilmek Sorumluluklarını Yerine Getirebilmek Kendine Bakabilmek İ yi Beslenmek Sosyal Faaliyetlere Katılabilmek Hareket Edebilmek SAĞLIKLI YAŞAMAK NEDİR?

4 BA Ğ IMLILIK İnsanın,yaradılışı gereği vücudunun hiç ihtiyacı olmadığı halde herhangi bir maddenin,vücuduna girmesini sağlayarak bu maddeyi vücuduna alıştırması ve bu maddeyi bırakamamasıdır.

5 BA Ğ IMLILIK; Ba ğ ımlılı ğ ın en önemli kriteri,kullanılan maddenin kontrol edilememesi ve kullanımın durdurulamamasıdır

6 İNSAN NELERE BAĞIMLI OLABİLİR? Uyuşturucu Sigara Alkol Başka İ nsanlar İ nternet Kumar

7 BAĞIMLILIK NASIL GELİŞİR? Belki kullanabilirim, Korku ve Merak, Bir kereden bir şey olmaz, Bir daha ASLA, Ben bağımlı olmam İstersem bırakırım, Bu meret bırakılmaz ki, Bırakmak zorundayım, Bıraktım bir daha başlamam……..

8 Farklı olmak isterlerE ğ lenmek isterler Kontrol edebileceklerine inanırlar Bir kereden bir şey olmayaca ğ ını düşünürler Merak ederler İNSANLAR NEDEN BAĞIMLI OLUR? Sorunlarından kaçarlarArkadaşlarına uyarlar

9 SORUNLARLA NASIL BAŞA ÇIKILIR? Hayır deme becerisi Öfke kontrolü Israrlara karşı koyabilme Sorun çözme becerisi Stresle başa çıkma becerisi Kendini tanıma Etkin iletişim,karar verme becerisi

10 UYUŞTURUCULAR HAKKINDA BAZI GERÇEKLER; Uyuşturucu satıcıları için de ğ eriniz yoktur.Uyuşturucu satıcıları için de ğ eriniz yoktur. Uyuşturucuyu mafya alır-satar.Uyuşturucuyu mafya alır-satar. Ucuza alır pahalıya satar,insanların sırtından geçinir.Ucuza alır pahalıya satar,insanların sırtından geçinir.

11 UYUŞTURUCU HAKKINDA BAZI GERÇEKLER Uyuşturucunun içinde ne oldu ğ unu bilemezsiniz,içinden ne çıkaca ğ ı belli de ğ ildir. Ba ğ ımlılık kısır bir döngüdür,insan zarar görse bile yine kullanır,bırakamaz. Uyuşturucuyla başa çıkamazsınız,kaybeden hep siz olursunuz,

12 ZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN KORUNMAK İ Ç İ N 3 ALTIN KURAL  İ laç kullanma(ma) prensibi Soru: İ lacı kim verir? Cevap:DOKTOR  Sigara kullanma(ma) prensibi  Alkol kullanma(ma) prensibi

13 MÜCADELEDE GENÇLERE DÜŞEN GÖREVLER Madde kullanan ve satışını yapan kişilerden mutlak surette uzak durulmalı, Maddelerin zararsız oldu ğ una dair telkinlere inanmamalı, Maddelerin bir defa kullanılması ile ba ğ ımlılık yapmayaca ğ ı söylentilerine kanmamalı,

14 MÜCADELEDE GENÇLERE DÜŞEN GÖREVLER Mevcut sorunları unutmak için maddenin çözüm olmayaca ğ ı unutulmamalıdır. Gerekli durumlarda HAYIR denmelidir.

15 SONUÇ SONUÇ Madde kullanımına başlamada tek bir neden yeterlidir. Güvenli bir madde ve güvenli bir kullanım şekli yoktur. Kullanan herkes için ba ğ ımlılık gelişme riski yüksektir. Ba ğ ımlılı ğ ı engellemek kişinin elindedir.

16 TÜTÜN ÜRÜNÜTANIM Tüttürme, emme, çi ğ neme ya da buruna çekerek kullanılmak üzere üretilmiş, hammadde olarak tamamen veya kısmen tütün yapra ğ ından imal edilmiş maddelerdir. (Sigara, puro, pipo, nargile, çi ğ neme tütünü, Maraş otu, enfiye vb. ürünler) 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun,

17

18 Her yıl ülkemizde 100.000 insanımızı erken yaşlarda sigaraya kurban veriyoruz Eğer önlem alınmaz ise bu sayı önümüzdeki 20 yılda 250 bine çıkacaktır

19 Her yıl 100.000 kişi ne anlama geliyor? Her gün bir uçak düşüyor ve 300 kişiye yakın insan ölüyor. Bir şehrimize atom bombası atılıyor. Her gün içi dolu 6 otobüs uçuruma yuvarlanıyor ve kimse sağ kalmıyor

20 Tütün Salgını… Kullanıcıların 1/2-1/3’ünün ölümüne neden olma… Beklenen yaşamdan 15 yıl erken ölme… 20. Yüzyılda-100 milyon ölüm 21. Yüzyılda-1 milyar ölüm

21 Sigara ve Riskli Gruplar Çocuklar Gençler Yaşlılar Gebeler Engelliler (kendini savunamayacak)

22 ÖLÜM http://www.kadinmedya.com/wp-content/uploads/sigara-icenler-genc-yasta-olur.jpg

23 PAM’ İ N GERÇEK YAŞAM ÖYKÜSÜ

24 SİGARA DUMANI 50’sinin kanser yaptı ğ ı bilinen, 250’den fazlasının zararlı oldu ğ una dair veri olan 4000’den den fazla kimyasal madde içermektedir. WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2009: Implementing smoke-free environments. http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241563918_eng_part2.pdf. p:18. http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241563918_eng_part2.pdf

25

26

27 KANSER Sigaranın kanser yaptı ğ ı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bunlar; ◦ Akci ğ er ◦ A ğ ız boşlu ğ u ◦ Yemek borusu ◦ Gırtlak ◦ Mide ◦ Pankreas ◦ Karaci ğ er ◦ Mesane (idrar kesesi) ◦ Rahim ◦ Rahim a ğ zı ◦ Kan kanseri ◦ …. World Cancer Atlas, 2009. p. 110.

28 GANGREN http://www.gata.edu.tr/cerrahibilimler/kalpdamar/images/gangren.jpg

29 DERİDE YAŞLANMA http://knol.google.com/k/-/-/2e271edl2j84n/al943n/elastinlargea2.jpghttp://www.dortyoldh.gov.tr/upload/2010/04/sigara_1.jpeg

30 http://i.ehow.com/images/GlobalPhoto/Articles/4567170/53989-main_Full.jpg D İ ŞLER

31 FENA KOKU http://img.internethaber.com/news/62656.jpg http://www.aktifhaber.com/sigara-genc-yasli-dinlemiyor-10370h.jpg

32 Sigara Dumanının Etkisi

33 NASIL S İ GARAYA ALIŞTIRILIR? S İ GARA TUZA Ğ I NASIL KURULUR?

34 UNUTMAYIN!!! S İ GARA BA Ğ IMLILI Ğ ININ İ LK ADIMI ARKADAŞ KIYA Ğ I İ LE ATILIR.

35 ÖZELL İ KLE GENÇ YAŞTAK İ İ NSANLAR ARASINDA, GURUPTAN B İ R YADA B İ RKAÇ K İ Ş İ N İ N S İ GARA KULLANMASI, D İĞ ERLER İ N İ N DE EN AZINDAN B İ R KEZ DENEMES İ İ Ç İ N YETERL İ B İ R NEDEN.

36 S İ GARANIN VÜCUDA ZARARLARI: KALP VE DAMAR HASTALIKLARI, YÜKSEK KAN BASINCI, DAMAR TIKANIKLIKLARI BEY İ N HÜCRELER İ NDE TAHR İ BAT KATARAKT R İ SK İ SOLUNUM RAHATSIZLIKLARI İ NSANLARDA SAKATLIK KALP KANSER İ C İ LD İ TAHR İ Ş EDEREK HASTALIKLARA SEBEP OLUR.

37 Bu hastalıklardan bir veya birkaçına birden yakalanmak hastalıklı birisi olarak yaşamak erken ölmek istemiyorsanız sigara içmeyi denemeyin ve sigara içenlerden uzak durun

38

39 Sigara iç e n bir insanın elleri

40 Sigara iç e n bir insanın gırtlak kanseri sonrası görüntüsü

41 Gelişmiş ülkelerde sigara salgını azalıyor. Buna karşılık gelişmekte olan ülkelerde salgın hızla artıyor Son 20 yılda sigara tüketimi; Türkiye’de % 80 artmış, Amerika’da % 30 azalmıştır

42 Sigara içen bir insanın a ğ zı

43 Sigara içen hamile bir kadının dünyamıza getirdi ğ i bebek

44

45 NASIL KURTULURUZ ?

46 A-B İ LG İ LEND İ RME YÖNTEM İ B-)CAYDIRMA YÖNTEM İ : C-)ETK İ L İ E Ğİ T İ M YÖNTEM İ :

47 ARKADAŞLAR!!! E Ğ ER BU İ LLETE BULAŞTIYSANIZ VE HER HANG İ B İ R ŞEK İ LDE İ LK VEYA B İ R KAÇ DENEMEN İ Z İ YAPTIYSANIZ, LÜTFEN HEMEN Ş İ MD İ BU ALIŞKANLI Ğ INIZI BIRAKINIZ VE VE " A İ LEN İ ZLE PAYLAŞINIZ ". " A İ LEN İ ZLE PAYLAŞINIZ ". A İ LEN İ Z S İ ZE YARDIMCI OLACAKTIR. BUNDAN EM İ N OLUNUZ ! LÜTFEN...HEMEN Ş İ MD İ...

48 ARKADAŞLAR!!!UNUTMAYIN! BA Ğ IMLILIK SORUNU G İ ZLEND İĞİ ZAMAN DAHA DA BÜYÜYEN B İ R SORUN HAL İ NE GEL İ R.

49 Sigara dost gibi görünür Düşman olduğunu anladığınızda yapacağınız hiçbir şey kalmaz

50 “ HAYIR SİGARA İÇMİYORUM DEMEK” size neler kazandıracaktır Kalbiniz ve akciğerleriniz daha iyi çalışacak Kanınız vücuda daha iyi oksijen taşıyacak Hastalanma riskiniz azalacak Daha uzun yaşayacaksınız

51 “SİGARAYA HAYIR” demek için sebepler Gelişmiş ülkelerde gençler sigara içmiyor Sigara nefesin, saçın, elbiselerin kötü kokmasına neden oluyor Sigara parmakları ve dişleri sarartıyor Çevredeki insanların ve özellikle çocukların sağlığını bozuyor Sigara spor yapmaya engel oluyor Sigara içmek ve hastalıklarını tedavi etmek için çok para harcanıyor Sigara akciğeri, kalbi ve bütün vücudu harap ediyor, KANSERSigara KANSER yapıyor

52 MADDE KULLANIMI

53 MADDE Tıp içi ve tıp dışı kullanımı olan, santral sinir sistemi dedi ğ imiz beyinle ba ğ lantılı olan sistemleri do ğ rudan ya da dolaylı etkileyerek, sahte bir iyi oluş hali yaratan kimyasallara verilen addır.

54 BA Ğ IMLILIK İ nsanın yaşamına devam edebilmesi için gerekli olmayan, fakat vücuduyla tanıştırdıktan sonra da ihtiyacıymış gibi o maddeyi alıp kullanması ve devamında da bu maddeyi bırakamamasına “BA Ğ IMLILIK” denir.

55 İHTİYACIMIZ OLAN LİSTE Su Şeker Tuz “ “ “ “ “ İHTİYACIMIZ OLMAYAN LİSTE: Sigara Alkol Sentetik Yada Doğal Uyuşturucular “ “ “ “ “

56 MADDEY İ KULLANMAYA BAŞLAMA NEDENLER İ MADDEY İ KULLANMAYA BAŞLAMA NEDENLER İ B İ LG İ S İ ZL İ K ARKADAŞ !!! MERAK SORUNLARA ÇÖZÜM ARAYIŞI FARKLI OLMA B İ R GRUBA A İ T OLMA E Ğ LENMEK ÖZDEŞL İ K KURMA SANAL ALEM İ N REKLAMI VE B İ R TUZAK (MADDE İ LK KEZ VER İ L İ RKEN BEDAVA VER İ L İ R)

57 BAĞIMLILIĞA GÖTÜREN TAKTİKLER YAĞCILIK TEHDİT YALVARMA-ACINDIRMA ISRAR ÖDÜL-VAAT AŞAĞILAMA

58 Ba ğ ımlılık Bir Süreçtir

59 Madde kullanmaktan korkmak, ancak merak etmek

60 Bu maddelerin kullanıldı ğ ı ortamlara girmek

61 Bir kez denemek ve bir daha kullanmayaca ğ ını düşünmek Bir Daha Asla!

62 İ kinci deneme

63 Üç ve sonrası

64 Birçok insan ba ğ ımlı oldu ğ unun farkında de ğ ildir

65 Kontrol edebilece ğ ini düşünmek!

66 Ba ğ ımlılık Zarar Vermesine Ra ğ men Devam Edilir

67 Sorunları çözdü ğ üne inanmak

68 Uyuşturucu maddelerin içinde ne tür katkı maddeleri oldu ğ unu bilmek imkansızdır

69 SATICI S İ Z İ ÖNEMSEMEZ

70 KARAR S İ Z İ N

71 ONU HEP İ N İ Z TANIYORSUNUZ

72 PEK İ ONU BÖYLE GÖRDÜNÜZ MÜ?

73 Bağımlı hale gelen bir insanın başına şunlar gelir: 1- Özgürlüğünü kaybeder, 2- Üretkenliğini yitirir, 3- Kendine olan güveni zayıflar, 4- Kendini kontrol altında tutamaz, 5- İnsani prensipleri yok olur, 6- İdeallerini yitirir.

74 Bağımlı hale gelen bir insanın başına şunlar gelir: 7-Madde alabilmek için parasını bitirir 8-Parayı bitiren kişi yakınlarını kandırmaya başlar 9-Günü kurtarma adına hırsızlık yapmaya başlar 10-Madde temini adına suç işler ya da suç işlemeye zorlanır

75 Sonuç olarak bağımlı olan kişi; hayatın sadece ölümle sona ermediğinin yani yaşarken de ölündüğünün çarpıcı bir örneğidir !

76 Bir anlık heves için, bu hale gelmeyi kim ister.!?

77 TÜRK İ YE GÜZEL İ M.A. TÜRK İ YE GÜZEL İ M.A.

78 AŞIRI DOZDA MADDE KULLANIMI NEDEN İ YLE ÖLMÜŞTÜR

79 MADDE KULLANIMI VE A Ğ IMLILI Ğ I İ LE İ LG İ L İ YANLIŞ İ NANÇLAR BEN BA Ğ IMLI OLMAM B İ R KERE KULLANMAKTAN B İ RŞEY OLMAZ ARA SIRA KULLANMAKLA B İ RŞEY OLMAZ ESRAR, ALKOL VE S İ GARADAN DAHA TEHL İ KEL İ DE Ğİ LD İ R ESRAR, ALKOL VE S İ GARADAN DAHA TEHL İ KEL İ DE Ğİ LD İ R BEN İ BU MADDELER İ KULLANMAYA BAŞKA NEDENLER İ TT İ BEN KONTROL EDEB İ L İ R İ M BEN İ M İ RADEM GÜÇLÜDÜR HERKES KULLANIYOR VE B İ RŞEY OLMUYOR BA Ğ IMLILIK YAPICI MADDELER SADECE KULLANAN K İ Ş İ YE ZARAR VER İ R BA Ğ IMLILIK YAPICI MADDELER SADECE KULLANAN K İ Ş İ YE ZARAR VER İ R

80 TEDAV İ Madde ba ğ ımlılı ğ ı ömür boyu süren bir hastalıktır, tam olarak iyileşmez ama düzelir. TEDAV İ İ LKELER İ. Kişi tedavi olmayı istemelidir. Kişi kendini maddeyi bırakmaya hazır hissetmelidir

81 MADDE KULLANIMINA BAŞLAMADA B İ R TEK NEDEN YETERL İ D İ R. GÜVENL İ B İ R MADDE VE GÜVENL İ B İ R KULLANIM ŞEKL İ YOKTUR. KULLANAN HERKES İ Ç İ N BA Ğ IMLILIK GEL İ ŞME R İ SK İ EŞ İ TT İ R. BA Ğ IMLILI Ğ I ENGELLEMEK K İ Ş İ N İ N EL İ NDED İ R. SONUÇ


"S İ GARA ZARARLI ALI Ş KANLIKLAR. İ nsanlarla İ letişim Kurabilmek Sorumluluklarını Yerine Getirebilmek Kendine Bakabilmek İ yi Beslenmek Sosyal Faaliyetlere." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları