Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKÇE ÖDEVİ Beste ÇELİK 7-B 893.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKÇE ÖDEVİ Beste ÇELİK 7-B 893."— Sunum transkripti:

1 TÜRKÇE ÖDEVİ Beste ÇELİK 7-B 893

2 SÖZCÜĞÜN YAPISI

3 SORU 1 “Çocuk, sözün sonunu getiremedi.” Altı çizili sözcüğün aldığı ek görev bakımından aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vardır? A) Kitabın kabı yırtılmış. B) Evin okula çok yakınmış. C) Azgın dalgalar her şeyi yıktı. D) Bu şiiri sen mi yazdın?

4 Cevap 1: A

5 SORU 2 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum (hal) eki almış sözcük kullanılmamıştır? A) Bu soruyu bana da sormuşlardı. B) Ömer az önce odadan çıktı. C) Masanın üzerinde kalemlerim vardı. D) Bu dizi için milyarlar harcanmış.

6 Cevap 2: D

7 SORU 3 Altları çizili sözcüklerden hangisinin kökü tür bakımından farklıdır? A) Gazetedeki köşe yazısını okudun mu? B) Elektrik süpürgesi arıza yaptı. C) Bozuk yollarda araba kullanmak ustalık ister. D) Tilki üzümlere ulaşamayacağını anlayınca “koruktu” diyerek kendini teselli etmiş

8 Cevap 3: D

9 SORU 4 Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kök ve eklerin ayırımında bir yanlışlık vardır? A) Der-gi-ci-miz B) Renk-len-dir-il-miş C) Geç-ik-miş-ti-m D) Kitap-lar-ını

10 Cevap 4: D

11 SORU 5 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcükten türemiş bir sözcük yoktur? A) Bu tıkırtı nereden geliyor? B) Akıntı bizi güneye sürükledi. C) Havlamalar köye yaklaştığımızı gösteriyor. D) Her patırtıya önem verme.

12 Cevap 5: B

13 SORU 6 Altı çizili sözcüklerin hangisi hal (durum) eki almıştır? A) Denizin dibi çok soğuktu. B) Kalemi dün arkadaşıma vermiştim. C) Öğretmeni benimle görüşmek istemiş. D) Kazı çalışmaları yarın bitiyor.

14 Cevap 6: B

15 SORU 7 Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi yapısına göre türemiştir? A) Dik bir merdivenden yukarı kata çıktık. B) Ayşe kızla iki küçük çocuk halı dokuyordu. C) Sınıfın tahtasını silgi ile temizledik. D) Fakirlere yardım etmeliyiz.

16 Cevap 7: C

17 SORU 8 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-in” eki yapım eki olarak kullanılmıştır? A) Babamın sözleri aklımdan hiç çıkmıyor. B) Arkadaşların daha gelmediler mi? C) Beni yarım saat sonra arayın. D) Veysel’in en büyük isteği yazın alanında ilerlemek.

18 Cevap 8: D

19 SORU 9 “Önce sıraya dizildik.” cümlesinde “di” ve “k” çekim ekidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dik” yapım eki olarak kullanılmıştır? A) Sınıfta tanıdık bir kişi yoktu. B) Hepsini aldık çiçeklerin. C) Yarışma sorularının çoğunu bildik. D) Arkadaşımla aynı dershaneye yazıldık.

20 Cevap 9: A

21 SORU 10 Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi daha fazla yapım eki almıştır? A) Polisler hakkında soruşturma açılmış. B) Sana sevgiyi, saygıyı öğretmemişler. C) Kiracılar, kirayı daha ödemediler. D) Çocuk, hastalıktan yeni kurtuldu.

22 Cevap 10: A

23 SORU 11 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcük yoktur? A) Delikanlılar, düğün alayının önünde gidiyordu. B) Depremde kaybettiği oğlunu arıyordu. C) Arkadaşlarını çok özlemişti. D) Televizyon seyrederken uyuyakalmıştı.

24 Cevap 11: C

25 SORU 12 “-acak, -ecek” eki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde, gelecek zaman eki olarak kullanılmamıştır? A) Çocuğa bakacak birini arıyoruz. B) Kardeşini bu akşam sinemaya götürecekmiş. C) Soğuklar devam ederse kömürümüz yetmeyecek. D) Yerine getirecek misin benim verdiğim görevleri?

26 Cevap 12: A

27 SORU 13 Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde, hem yapım hem de çekim eki vardır? A) izleyici B) evlerde C) düşünce D) konutları

28 Cevap 13: D

29 SORU 14 Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, kökün çeşidi bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Otlatmak B) Bulunmak C) Utanmak D) Gezinmek

30 Cevap 14: A

31 SORU 15 Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisinin yapılışı diğerlerinden farklıdır? A) Hanımeli B) Kuşkonmaz C) Aslanağzı D) Kuşburnu

32 Cevap 15: B

33 SORU 16 “-ce, -ca” eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eklendiği sözcüğe “görelik” anlamı katmıştır? A) Bence, bu adama çok bile katlandık. B) Arabayı, acemice sürmeni beklemezdim. C) Elindeki elmayı kardeşçe pay etti. D) Arkadaşına, “Dostça ayrılalım.” dedi.

34 Cevap 16: A

35 SORU 17 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik sözcük yoktur? A) Bizim evde sık sık balkabağı tatlısı yapılır. B) Bütün bahçeyi hanımeli kokusu sarmış. C) Sınıfını geçerse babası ona bilgisayar alacakmış. D) Ömer Seyfettin’in çocukluk yılları Gönen’de geçmiş.

36 Cevap 17: D

37 SORU 18 Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinde, “-i”, yapım eki değildir? A) Evin çatısı bugün onarılıyor. B) Öğretmenim yazılarımı çok beğenirdi. C) Fikri Bey, tazısını ava götürmüş. D) Ağrıları için yakı yaptıracakmış.

38 Cevap 18: C

39 SORU 19 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, hem yapım hem çekim eki almış bir sözcük vardır? A) Minicik elleriyle ellerimi tuttu. B) Ahmet’in yolculuğu iyi geçmemiş. C) Bana “burada bekle” dedi. D) Kitapları çantasından çıktı.

40 Cevap 19: B

41 SORU 20 “-cik” eki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eklendiği sözcüğe küçültme anlamı katmıştır? A) Kalecik üzümleri çok beğeniliyor. B) Gölcük, depremde yerle bir olmuş. C) Annesi kızılcık şurubu hazırlamış. D) Elindeki kibrit kutucuğunu bana uzattı.

42 Cevap 20: D

43 SORU 21 Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem yapım, hem çekim eki almış bir sözcük vardır? A) Sevinçli bir destan okur gibi yaşamak. B) Kaskatı katılmış, donmuş görürsün aydınlığı. C) Güzel yağmur çirkin olur, yoksul gözünde. D) Akıyor bir ırmağın gürültülü sularıyla halk dili.

44 Cevap 21: B

45 SORU 22 Aşağıdaki verilen cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi daha fazla yapım eki almıştır? A) Bu tarlalarda bizim de hakkımız vardı. B) Bu kitapçıkta kaç soru var? C) Tatlıcılıktan çok iyi para kazanıyormuş. D) Bu, bölgesel bir radyo olacak deniyor.

46 Cevap 22: C

47 SORU 23 “Bütün eş dost orada toplanmışlardı.” cümlesindeki ikilemenin yapıca özdeşi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kimseden ses seda çıkmıyordu. B) Her konuda ileri geri konuşuyor. C) Onun eğri büğrü bir yazısı vardır. D) Orman kısa sürede cayır cayır yandı.

48 Cevap 23: A

49 SORU 24 “Yurtsever” sözcüğünün yapıca özdeşi aşağıdakilerden hangisidir? A) Diyarbakır B) Hacıyatmaz C) Rüzgargülü D) Atatürk

50 Cevap 24: B

51 SORU 25 Aşağıdaki bileşik sözcüklerden hangisi anlam kayması yoluyla oluşmuştur? A) Yurtsever B) Açıölçer C) Devedikeni D) Zeytinyağı

52 Cevap 25: C

53 SORU 26 “-ce” eki, altı çizili sözcüklerden hangisine farklı bir anlam kazandırmıştır? A) Çocuğun elinde kalınca bir sopa vardı. B) Düşmanca davranmasına anlayamadı. C) İnsanca bir tutum sergileyemedi. D) Dostça bakışlarını hiç unutamıyorum.

54 Cevap 26: A

55 SORU 27 “-ler” eki, hangi seçenekte sonuna geldiği sözcüğe “aşağı yukarı” anlamını katmıştır? A) Akşam üzeri, Hasan Beyler gelecekmiş. B) Kardeşim, teyzemlere yakında hiç uğramamış. C) Arif kimseler arasında nice Yunus’lar vardır. D) Bu yıl ağustoslarda tatile çıkmayı düşünüyorum.

56 Cevap 27: D

57 SORU 28 “-e” eki altı çizili sözcüklerin hangisinde çekim eki olarak kullanılmamıştır? A) Arkadaşlarıma sonuna dek güvenirim. B) Ondaki doğa sevgisi her şeyin üstündeydi. C) Mart ayında bile dağlara kar yağdı. D) Kaplumbağalara acırlar da insanlara acımazlar.

58 Cevap 28: B

59 SORU 29 “-cık” eki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Bizim köy şu tepeciğin arkasındadır. B) Kızılcık şurubunu çok severim. C) Kardeşimin bademcikleri sık sık şişer. D) Sarı ırktan olanların elmacık kemikleri daha çıkıktır.

60 Cevap 29: A

61 SORU 30 Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi işlevi bakımından ötekilerden farklı bir ek almıştır? A) Bilim adamları bu konudaki deneylerine devam ediyor. B) Bence bu, iyi bir tanım değildir. C) Artık sana güvenim kalmadı. D) Olaylar karşısında farklı bir tutum izledi.

62 Cevap 30: C


"TÜRKÇE ÖDEVİ Beste ÇELİK 7-B 893." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları