Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RESTRİKTİF AKCİĞER HASTALIKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RESTRİKTİF AKCİĞER HASTALIKLARI"— Sunum transkripti:

1 RESTRİKTİF AKCİĞER HASTALIKLARI
Dr. Sefa L. Özşahin

2 Restriktif Ventilasyon Bozukluğu
Vital kapasite (VC)  Total akciğer kapasitesi (TLC)  Akciğer kompliansı  Artmış alveolo-arteriyel oksijen gradienti (A-a)PO2 Gaz dağılımının bozulması Difüzyon kapasitesi (DLCO) 

3 Restriktif Ventilasyon Bozukluğu
İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Yer Kaplayan Lezyonlar Plevra Hastalıkları Göğüs Duvarı Hastalıkları Toraks Dışı Nedenler

4 Restriktif Ventilasyon Bozukluğu
İnterstisyel Akciğer Hastalıkları İnterstisyel pnömoniler Fibrozis Granülomatöz hastalıklar Pulmoner ödem

5 Restriktif Ventilasyon Bozukluğu
Yer Kaplayan Lezyonlar Tümörler Kistler

6 Restriktif Ventilasyon Bozukluğu
Plevra Hastalıkları Pnömotoraks Hemotoraks Plevral efüzyon, ampiyem Fibrotoraks

7 Restriktif Ventilasyon Bozukluğu
Göğüs Duvarı Hastalıkları Travma Kifoskolyoz Spondilit Nöromüsküler Hastalıklar

8 Restriktif Ventilasyon Bozukluğu
Toraks Dışı Nedenler Obezite Peritonit Asit Gebelik

9 İNTERSTİSYUM Alveol epitel bazal membranı ile alveol kapiller endotel tabakası arasındaki potansiyel boşluk

10 İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI
akciğerin interstisyel alanını infiltre eden, benzer klinik, radyolojik ve fizyolojik özellikler gösteren, etiyolojisi bilinen / bilinmeyen çok sayıda hastalık…

11 İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI
İnterstisyumun yanı sıra; Alveoler yapılar, Küçük havayolları ve Kan damarları da genellikle tutulur.

12 İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI
ETİYOLOJİSİ BİLİNENLER AC’in toz hastalıkları.. Hipersensitivite pnömonileri.. AC’in infeksiyon hastalıkları.. Bazı ilaçlar… Neoplastik hastalıklar… Diğer (radyoterapi, toksik gaz, multipl emboli vb)

13 İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI
ETİYOLOJİSİ BİLİNMEYENLER Bağ dokusu hastalıkları.. İdiyopatik pulmoner fibroz (İPF) Sarkoidoz Herediter bazı hastalıklar.. Diğer…

14 BAĞ DOKUSU HASTALIKLARI
Sistemik skleroz Romatoid artrit Sistemik lupus eritomatoz Sjögren sendromu Dermatomiyozit-Polimiyozit Behçet hastalığı Tekrarlayıcı polikondrit Ankilozan spondilit Marfan sendromu Mikst Konnektif Doku Hst.ğı

15 HEREDİTER HASTALIKLAR
Tuberoz skleroz Nörofibromatoz Hermansky-Pudlak sendr. Lipid depo hst.ları Familiyal İPF

16 DİĞER… Amiloidoz Diffüz alveoler hemoraji Alveoler proteinoz
Behçet sendromu Eozinofilik pnömoni Wegener granülomatozu

17 İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI
ANAMNEZ NEFES DARLIĞI ÖKSÜRÜK GÖĞÜS AĞRISI HEMOPTİZİ HIŞILTILI SOLUNUM (Wheezing) PLÖRİTİK AĞRI

18 İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI
FİZİK MUAYENE RALLER Selofan raller, velcro ralleri) Çomak parmak Ronküsler

19 İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI
FİZİK MUAYENE İlerlemiş hastalıkta; Hipoksemi Hiperkapni Kor pulmonale bulguları gelişir.

20 İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI
RADYOLOJİ İnfiltrasyon Diffüz Yamalı retiküler retikülonodüler nodüler asiner

21 İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ YÜKSEK REZOLÜSYONLU BT (YRBT) BUZLU CAM** Retiküler infiltrasyon, bal peteği

22 İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI
SFT Vital kapasite (VC)  Total akciğer kapasitesi (TLC)  FEV1/FVC Normal veya  Difüzyon kapasitesi (DLCO) 

23 İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI
AKG PaO2  , %O2  (hipoksemi) (A-a)PO2 PaCO2    (hipokapnihiperkapni)

24 İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI
Bronkoalveoler Lavaj (BAL) Lenfanjitik karsinomatoz Bronkoalveoler CA Lenfoma Eozinofilik pnömoni Alveoler proteinoz P. carinii pnömonisi, TB

25 İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI
BİYOPSİ TBİAB TTİAB VATS TORAKOTOMİ

26 İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI
SARKOİDOZ İDİYOPATİK İNTERSTİSYEL FİBROZ (İPF) DİFFÜZ ALVEOLER HEMORAJİ

27 SARKOİDOZ Nedeni bilinmiyor Birden çok organı tutar
En çok AC, cilt, göz tutulumu Epiteloid hc.li granülomlar

28 SARKOİDOZ Halsizlik İştahsızlık Kilo kaybı Ateş
Tüm yaşlarda (20-40 y.) Halsizlik İştahsızlık Kilo kaybı Ateş

29 SARKOİDOZ Belirtiler; ırka, hastalığın süresine, tutulan organlara,
tutulumun yoğunluğuna, granülomatöz olayın aktivitesine

30 SARKOİDOZ akciğer tutulumu Nefes darlığı Kuru öksürük
Hışıltılı solunum (wheezing) Göğüs ağrısı, sıkışma hissi

31 SARKOİDOZ DİĞER Kalp* Göz Cilt Nörolojik* GİS Üriner*

32 SARKOİDOZ AKCİĞER TUTULUMU PA AC gr LAP ve/veya hiler LAP
Retikülonodüler infiltrasyon BT/YRBT Buzlu cam ve/veya retikülonodüler infiltr. Mediastinal LAP

33 SARKOİDOZ AKCİĞER TUTULUMU SFT Restriktif patern (asıl)
Obstrüktif patern (mümkün) DLCO 

34 SARKOİDOZ AKG Egzersizde O2 satürasyonu 
AKCİĞER TUTULUMU AKG Egzersizde O2 satürasyonu  İstirahatte hipoksemi (PaO2 ) (ilerlemiş hast.) Erken dönemde PaCO2  İlerlemiş dönemde PaCO2 

35 SARKOİDOZ KESİN TANI BİYOPSİ

36 İPF Bilinen İAH nedenlerinin elimine edilmesi
Majör Kriterler Bilinen İAH nedenlerinin elimine edilmesi (ilaçlar, mesleki-çevresel maruziyetler, bağ dokusu hast.ları vb) TBB ve BAL ile başka hastalık  SFT’de restriktif patern AKG’nda egzersizle kötüleşen PaO2  YRBT’de bibaziler retiküler patern

37 (kuru-velcro ralleri- selofan raller)
İPF Minör Kriterler Yaş > 50y Sinsi başlangıçlı egzersizle nefes darlığı Üç aydan uzun süreli hastalık Bilateral tabanlarda inspiratuvar raller (kuru-velcro ralleri- selofan raller)

38 İPF SFT ve AKG FVC TLC  VC  FEV1/FVC N veya DLCO 
PaO2  P(A-a) O2 

39 İPF BELİRTİ ve BULGULAR Genellikle 50y üzeri, yarıdan fazlası erkek
NEFES DARLIĞI ÖKSÜRÜK (non-prodüktif, paroksismal) Genellikle 6 aydan uzun öykü Çomak parmak (%25-50) Bibaziler inspiratuvar raller Geç dönemde sağ kalp yetmezliği bulguları Ortalama yaşam yıl

40 İPF PA AC gr Alt zonlarda fazla olmakla retiküler patern Bal peteği
Volüm kaybı (özl. alt zonlarda)

41 İPF YRBT Retiküler gölgeler Traksiyon bronşektazisi Bal peteği
Buzlu cam Lober volüm kaybı

42 DİFFÜZ ALVEOLER HEMORAJİ
Pulmoner kapillaritis + Wegener granülomatozisi Bağ dokusu hastalıkları Behçet Hastalığı Pulmoner kapillaritis  İdiyopatik pulmoner hemosiderozis Good-Pasture sendromu Mitral darlığı Koagülasyon bozuklukları…

43 DİFFÜZ ALVEOLER HEMORAJİ
Wegener granülomatozis ANCA+ Good-Pasture Sendromu anti-GBMA+

44 DİFFÜZ ALVEOLER HEMORAJİ
Nefes darlığı, Öksürük,Hemoptizi Anemi RADYOLOJİ bilateral alveoler infiltrasyon SFT Restriktif patern+ DLCO 

45 TEŞEKKÜR EDERİM Dr. Sefa L. Özşahin


"RESTRİKTİF AKCİĞER HASTALIKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları