Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gök Cisimlerini Tanıyalım

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gök Cisimlerini Tanıyalım"— Sunum transkripti:

1 Gök Cisimlerini Tanıyalım
Bilgi Kutusu İçinde yıldızlar,gezegenler,uydular,meteorlar gibi gök cisimlerinin bulunduğu boşluğa UZAY denir. EVREN: İçinde milyarlarca gökcisminin bulunduğu sonsuzluk ve onun içindeki varlıklar bütünüdür. Gök Cisimlerini Tanıyalım

2 Gök Cisimlerini Tanıyalım
Bulutsuz bir gecede gökyüzüne baktığımızda karanlığın içinde çok sayıda ışıklı cisimler görürüz.Çıplak gözle hepsini gözlemleyemediğimiz bu cisimler: *Yıldızlar *Gezegenler *Doğal Uydular *Meteorlar ve *Galaksi’lerdir. İLERİ

3 Yıldızlarla Gezegenler Arasındaki Farklar
Gök Cisimleri Yıldızlar Gezegenler Yıldızlarla Gezegenler Arasındaki Farklar Galaksiler Meteorlar Sorular

4 Yıldızlar Kızgın gaz ve toz bulutlarından doğan sıcak ve parlak gaz kütlelerine YILDIZ denir. Yıldızlar ; Işık kaynağıdır Küresel yapılıdır Büyüklük,kütle ve sıcaklık bakımından farklılık gösterirler. DEVAMI

5 Bulutsu içindeki gaz ve toz bulutu toplanmaya başlayarak yoğun küreyi oluşturur.Böylece bir yıldızın doğuşu başlamış olur.Oluşum süresince yıldızın sıcaklığı ve parlaklığı artar. Yaklaşık yılda genç bir yıldız en büyük boyutlarına ulaşır. Bu süre içinde ısı ve ışık yayar. Büyümenin sonuna doğru soğuma ve donuklaşma başlar.Gittikçe soğuyan yapının tamamı soğuduğunda söner.(ölü yıldız) Geri İleri

6 Takım Yıldızları GERİ İLERİ
Gökyüzünde belirli bir düzende görülen yıldız gruplarına TAKIM YILDIZI denir.Takım Yıldızı oluşturan yıldızlar ortak özellik ve ilişkileri nedeniyle değil,Dünya’dan bakıldığında birlikte sergiledikleri görünüm nedeniyle ortak bir adla anılırlar.

7 GERİ Kutup Yıldızı İLERİ
Küçükayı takımyıldızındaki bir yıldızdır.Kuzey yarım kürede oturanların kolaylıkla geceleri gözleyebildiği bu yıldız çok küçük bir hata ile kuzey yönünü gösterir.

8 Kuyruklu Yıldızlar GERİ
Etrafında gaz ve toz tabakası bulunan irili ufaklı taşlar ve buz kristallerinden oluşan, kirli dev kartoplarına benzeyen gök cisimleridir.Kendileri ışık kaynağı olmadıkları için yıldız değildir. (Örnek: Halley Kuyruklu Yıldızı Dünya’dan 76 Yılda Bir Gözlemlenir.) GERİ

9 Gezegenler Işık kaynağı olmadığı halde yıldızlardan aldığı ışığı yansıtarak ışıklı görünen gök cisimleridir. Örneğin; Merkür,Venüs,Jüpiter… GERİ Not

10 Bilgi Kutusu Gezegenler birbirlerine göre konum değiştirirler. GERİ

11 Galaksiler Yapılarında milyonlarca yıldız barındıran evrenin adalarıdırlar. Sayıları 250 milyarın üzerinde olduğu sanılmaktadır. Bizim içinde yaşadığımız galaksimizin adı Samanyolu ve yapısında 100 milyar civarında yıldız var. Güneş Samanyolu Galaksisi'nin ana kollarından birinde yer alıyor ve merkezden oldukça uzakta ve merkezin etrafında bir yörüngede dönüyor. Galaksiler sarmal yada elips şeklinde olabilirler. Sarmal Galaksiler genellikle yıldızların doğduğu galaksilerdir. Samanyolu Galaksisi'de sarmal şeklinde bir galaksidir. Galaksiye bağlı olan yıldızlar galaksinin merkezinin etrafında hareketlidirler. Sonuçta ilişkilere bakarsak dünya ve diğer 8 gezegen kendi etraflarında dönerken aynı anda da Güneş'in etrafında dönmektedirler. Güneş sistemi de aynı şekilde hem kendi hem de galaksi etrafında bir eksen boyunca dönmektedirler. Diğer bir taraftan da bize en yakın diğer galaksi olan Andromeda Galaksisi'de sarmal şeklindedir. Bilinen en büyük galaksiler ile en küçük galaksiler ise elips şeklindedirler. Örneğin Messier 87 Elips galaksisi Samanyolu'nun 10 katı büyüklüğündedir. Galaksilerin yapılarında sadece yıldızlar bulunmaz. Göktaşları denilen meteorlar, gezegenler, yıldız kalıntıları, gaz ve toz bulutları da galaksi içinde bulunan evren objeleridirler. Geri

12 Uydu, başka bir gök cisminin etrafında dönen gök cismi
Uydu, başka bir gök cisminin etrafında dönen gök cismi. Yapay uydulardan ayırmak amacıyla doğal uydu veya tabii uydu olarak da adlandırılırlar. Güneş sistemindeki tüm gezegenler Güneş'in uydusudur. Ay gibi diğer gökcisimleri ise gezegenlerin uydularıdır. Uydular kendi ışığını üretemezler.Yıldızlardan gelen ışığı yansıtırlar. GERİ

13 Meteorlar Bazı gök cisimleri uzaydaki yolcukları sırasında yer’in çekim etkisinde kalarak atmosfere girer.Atmosferdeki gaz molekülleriyle sürtünmesi sırasında ısınıp akkor durumuna gelerek gökyüzünde ince parlak bir iz bırakırlar.Bu olaya METEOR denir.Bu parlak ışıklı ize Akan Yıldız yada Kayan Yıldız denir.Dünya bir kuyruklu yıldızdan arta kalan toz bulutunun içinden geçerken meteor yağmuru oluşur.Çoğu meteor atmosferde yanıp yok olurken büyük olanlardan bazıları yeryüzüne ulaşır.yeryüzüne ulaşan meteor parçalarına Meteroit yada göktaşı denir. Meteroitler düştükleri yerde ciddi hasarlar oluşturabilirler.Derin çukurlar oluşturabilirler.Bunlara Meteor Çukuru denir… GERİ

14 Yıldızlarla Gezegenler Arasındaki Farklar
1.Yıldızlar birbirine göre konumlarını değiştirmezler.Gezegenler ise birbirine göre konum değiştirir. 2.Yıldızlar kendiliğinden ısı ve ışık yayarlar.Gezegenler ise Güneş’ten aldıkları ışığı yansıtırlar. 3.Yıldızların sıcaklığı çok yüksektir.Gezegenler ise soğumuş ve katılaşmışlardır. 4.Yıldızların ışığı titreşir.Gezegenlerin ışığı titreşmez. 5.Yıldızlar nokta görünümünde Gezegenler ise yüzeysel bir tabaka şeklinde görünürler. GERİ

15 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 20 GERİ

16 Geri 1.Aşağıdaki gök cisimlerinden hangisi ısı ve ışık kaynağıdır?
Gezegen Uydu Yıldız Kuyruklu Yıldız Geri

17 2.Halley kuyruklu yıldızı Dünya’dan ne kadar sürede bir gözlemlenir?
Her ay Her yıl 76 yılda bir Bir daha gözlenemez Geri

18 3. Kirli dev kartoplarına benzetilen gök cisimleri aşağıdakilerden hangisidir?
Göktaşı Yıldız Uydu Kuyruklu Yıldız Geri

19 Geri 4. Kutup Yıldızı’ nın diğer yıldızlardan ayıran özellik nedir?
Isı yayması Işık yayması Bulunduğu yönün kuzeyi göstermesi Dünya’ dan uzak olması Geri

20 Geri 5. Aşağıdakilerden hangisi meteorların etkilerindendir?
Işık kaynağıdırlar. Isı kaynağıdırlar. Düştükleri yerlerde ciddi hasarlara yol açıp çukur oluşturabilir. Düştüğü yerlerde her zamn yok olurlar. Toprağı verimli hale getirirler. Geri

21 6. Gece uygun ortamda gökyüzünde gezegen incelemek istiyorsak özellikle nasıl cisimleri aramalıyız?
Yanıp sönen ışık noktalarını aramalıyız. Işık vermeyen cisimleri aramalıyız. Renkli ışık veren cisimleri aramalıyız. Sürekli ışık veren yuvarlak disk şeklindeki cisimleri aramalıyız. Geri

22 7. Takımyıldızı oluşturan yıldızların ortak adla anılma sebebi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Takımyıldızını oluşturan yıldızların hepsi aynı büyüklükte oldukları için Dünya’ dan bakıldığında birlikte sergiledikleri görünüm nedeniyle Takımyıldızını oluşturan yıldızların hepsi aynı sıcaklıkta olduklarından Takımyıldızındaki yıldızlar aynı evrede olduklarından Geri

23 8. Aşağıdakilerden hangisi , yıldızlardan gelen ışınları titreşir gibi görmemize neden olur?
Yıldız yüzeylerinde sürekli patlama ve püskürmelerin olması Yıldızların ısı ve ışığını kendilerinin üretmesi Yıldız katmanlarının farklı yoğunlukta olması Yıldızların uzaklığı ve Dünya’nın atmosferinin olması Geri

24 Geri 9. Gök cisimleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Gezegenler sadece kendi çevrelerinde dönerler Güneş sistemi Samanyolu adlı galaksinin içinde bulunur Gezegenlerin Güneş çevresindeki dolanım süreleri aynıdır Gezegenler birbirlerine göre konum değiştirmezler Geri

25 Geri 10. Aşağıdakilerden hangisi bir yıldızın doğuşunu tanımlar?
Bir bulutsu içindeki gaz ve toz bulutunun toplanarak merkezde yoğun bir küre oluşturmasıdır. Kızgın gaz ve toz bulutlarından oluşan kütlenin yapısındaki hidrojenin helyuma dönüşmesi ile yüksek enerji açığa çıkmasıdır. Bir bulutsunun dış katmanlarının, dışa doğru genişleyen bir kabuk durumuna gelmesidir. Kızgın gaz ve toz bulutunun zamanla tamamen soğumasıdır. Geri

26 11. Kuyruklu yıldızların belli aralıklarla görünmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Yörüngelerinde hareket ederken Güneş’e yaklaştıklarında aldıkları ışınları yansıtarak görünür hale gelirler.Uzaklaşınca görünmezler. Belli bir yörüngeleri yoktur. Yapılarının büyük bir kısmı gaz ve toz bulutu halindedir. Düzenli hareket etmezler. Geri

27 12. Aşağıdakilerden hangisi yıldızlarla gezegenler arasındaki farklardan biri değildir?
Yıldızlar kendiliğinden ısı ve ışık yayan gök cisimleridir.Gezegenler ise ısı ve ışık üretmezler.Güneş’ten aldığı ışınları yansıtırlar. Yıldızlar Dünya’ya uzak olduğu için nokta ışık kaynağı gibi, gezegenler ise daha büyük görünürler. Yıldızlar Dünya’ya çok uzak oldukları için ışınları atmosferden geçerken titreşir, gezegenlerin ışınları titreşmez. Gezegenler çıplak gözle görülebildiği halde, yıldızlar görünemez. Geri

28 13. Akan yıldız olarak adlandırılan gök cisimleri aşağıdakilerden hangisidir?
Kuyruklu yıldızlar Yıldızlar Meteroitler Uydular Geri

29 Geri 14. Aşağıdakilerden hangisi gök cismi olarak sayılmaz? Gezegen
Yıldız Meteroit Uzay Mekiği Geri

30 Geri 15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Gezegenler yıldızlardan aldıkları ısı ve ışığı yansıtır. Gezegenler yıldızlardan daha büyüktür. Yıldızlar Dünya’ya çok yakındır. Yıldızlar gezegenlerden daha soğuktur. Geri

31 16. Ay’ı görebilme sebebimiz hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Ay bir ışık kaynağıdır. Ay bir ısı kaynağıdır. Ay diğer diğer gezegenlerden gelen ışığı yansıtır. Ay Güneş’ten gelen ışığı yansıtır. Geri

32 Geri 17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Meteroitler gök cismidir. Gezegenler ışık kaynağı değildir. Yıldızlar ışık kaynağı değildir. Meteorlar yeryüzünde düştüğü yerde çukur açar. Geri

33 Geri 18. Hangisi meteorların özelliklerinden biridir? Işık Kaynağıdır.
Isı Kaynağıdır. Düştüğü yere büyük hasar verir. Sadece Dünya’ya düşer. Geri

34 19.Güneş hangi galaksidedir?
Andromeda Sculptor Fornax Samanyolu Geri

35 Geri 20.Gezegenlerle ilgili hangisi yanlıştır?
Yıldızlardan büyüktürler. Işık kaynağı değildirler. Isı kaynağı değildirler. Uyduları vardır. Geri


"Gök Cisimlerini Tanıyalım" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları