Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BECERİ VE KAVRAM ÖĞRETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BECERİ VE KAVRAM ÖĞRETİMİ"— Sunum transkripti:

1 BECERİ VE KAVRAM ÖĞRETİMİ
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ÖZEL EĞİTİM BECERİ VE KAVRAM ÖĞRETİMİ

2 İÇERİK ÖĞRETİM ÖNCESİ HAZIRLIK SÜRECİ 1 ÖĞRETİMİ DEĞERLENDİRME 2
KAVRAM ÖĞRETİMİ 3 BECERİ ÖĞRETİMİ 4 YILMAZ MUTLU

3 içerik (ne öğretilecek),
Öğretim, içerik (ne öğretilecek), süreç (nasıl öğretilecek) ürün (öğrenilen ne ve nasıl değerlendirilecek) olmak üzere üç alanda incelenmeli ve geliştirilmelidir(Bender,2002). YILMAZ MUTLU

4 ÖĞRETİM ÖNCESİ HAZIRLIK SÜRECİ
AMAÇLARIN BELİRLENMESİ İÇERİK ANALİZİ ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN SEÇİMİ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİN BELİRLENMESİ YILMAZ MUTLU

5 AMAÇLARIN BELİRLENMESİ
Öğrencinin var olan performansı öğretimin başlayacağı ilk basamak olmalıdır. Öğretmen, öğrencinin bulunduğu bu basamaktan başlamak üzere hazırlayacağı öğretim programındaki amaçları belirlemelidir. Belirlenen amaçlar, öğrencinin bir yıl içindeki eğitim sürecinde neleri kazanacağını göstermelidir (Bettencourt and Howard,2007). YILMAZ MUTLU

6 İÇERİK ANALİZİ Analiz öğretilecek olan beceri ya da kavramın daha küçük basamaklara ayrılması işi olarak tanımlanabilir. Öğretim içeriği, beceri ve kavram olmak üzere ikiye ayrılır. Diğer bir deyişle öğretim sürecinde kazandırılacak amaç ya bir beceri ya da bir kavramdır. YILMAZ MUTLU

7 İçerik (beceri veya kavram) analizi, çocuklara güçlük oluşturan yapıların daha kolay anlaşılabilen parçalara ayrılmasıdır. Bunun için içerik kavram ve beceri olarak sınıflandırılmalıdır. Çünkü kavram analizi ile beceri analizi yapılırken kullanılacak süreçler farklıdır. YILMAZ MUTLU

8 ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN SEÇİMİ
Bir materyalin öğretim ortamındaki etkinliğini belirleyen en önemli unsur, materyalin, öğrenme ortamı ve hedefleri ile öğrencinin bilişsel ve pedagojik özelliklerine uygun olarak hazırlanması ve kullanılmasıdır (Yanpar ve Yıldırım, 19.99) YILMAZ MUTLU

9 ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Öğretmenin öğretimde en iyi bildiği yöntemi kullanması başarılı bir öğretimin temelidir. Öğrencinin bireysel gelişimini destekleyen ve öğrenciye bilgiye nasıl ulaşacağını öğreten teknikler olmalıdırlar (Bettencourt and Howard,2007). YILMAZ MUTLU

10 ÖĞRETİMİ DEĞERLENDİRME
Öğrencilerin performanslarının ve öğretimin etkililiğinin, bir başka deyişle öğrencilerin hedeflenen öğretimsel amaçlara ulaşıp ulaşamadıklarının değerlendirilmesi ile öğretmen, hem öğrencilerin gelişimine ve hem de kendi öğretim sürecine ilişkin çok önemli bilgiler elde eder (Sucuoğlu, 2006). Diagnostik assessment Formative assessment Summative assessment YILMAZ MUTLU

11 YOL BOYAMA Temel'e karayollarını boyama işi vermişler. Temel başlamış çalışmaya. İlk gün tam 200 metre boyamış. İkinci gün 100 metre, üçüncü gün 50 metre. Artık dördüncü gün 10 metre boyayınca amiri Temel'i çağırmış: - Hayırdır evladım iyi çalışıyordun? - Ben yine iyi çalışıyorum. - İyi ama dün 50 metre bugün de 10 metre boyamışsın. - Ee haliyle. İlk günlerde boya kovasına gidip gelmek kolaydı, sonraları çok vakit almaya başladı... YILMAZ MUTLU

12 KAVRAM ÖĞRETİMİ Bireylerin ortak tepki vermesine yol açan ilişkili uyaranlara kavram denir. Kavram öğrenme, nesneleri, olayları ya da insanları bir sınıfa koyabilme ve bu sınıfa bir bütün olarak tepkide bulunabilme olarak betimlenmektedir. YILMAZ MUTLU

13 Kavram öğretimine başlanabilmesi için öğrencinin eşleme becerisine sahip olması gerekmektedir.
Eşleme öğrenciye sunulan kavramın aynısını çevresinde bulunan ya da önüne konulan materyaller arasında göstermesi olarak tanımlanabilir. YILMAZ MUTLU

14 KAVRAM ANALİZİ VE PERFORMANS BELİRLEME
KAVRAMIN YAPISINA İLİŞKİN ANALİZ Kavramın ilişkili (ayırıcı) ve ilişkisiz (ayırıcı olmayan) olan niteliklerinin belirlenmesidir. Örneğin: üçgen kavramının ilişkili niteliği üçgenin şekli,üç kenarının olması, üç köşesinin olması vb. ilişkisiz nitelikleri ise üçgenin yapıldığı malzeme, rengi,boyu vb. YILMAZ MUTLU

15 KAVRAMIN SUNUMUNA İLİŞKİN ANALİZ
Kavramın sunumunda kullanılacak olan olumlu ve olumsuz örneklerinin belirlenmesidir. Edinim Aşaması: Kavramı Ayırt Etmesi Akıcılık Aşaması: Kavramı Kullanması Kalıcılık Aşaması: Kavram Kullanımının Sürmesi Genelleme Aşaması: Benzer Bağlamlarda Öğrendiği Kavramı Uygulaması YILMAZ MUTLU

16 BECERİ ÖĞRETİMİ Beceri, bireyin sahip olduğu yeterliliklerine dayalı olarak yapabileceği tahmin edilen ya da yaptığı etkinliklerdir. YILMAZ MUTLU

17 BECERİ ANALİZİ VE PERFORMANS BELİRLEME
Öncelikle hangi beceriye ilişkin performans alınacağı belirlenmelidir. Performans alımı yapılacak olan beceriyi belirledikten sonra, beceriyi oluşturan alt basamakları belirleyerek becerinin analizi yapılmalıdır. Beceriye ilişkin performans alımı öğrencilere sunulan fırsatlara göre tekli fırsat yöntemi ve çoklu fırsat yöntemi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. YILMAZ MUTLU

18 DUYMUYOR - Doktor bey, bizum Fadime sağır herhalde, sorularima cevap vermeyi... - Karınızın işitme derecesini ölçelim. Siz bir soru sorun, duymaz ise beş adım yaklaşıp soruyu tekrarlayın. Ne kadar mesafede duyuyor bilelim. Temel, deneme yapmak için eve gittiğinde Fadime'yi yemek yaparken bulmuş: - Karıcuğum bugün yemekte ne var? Ses yok... Beş adım yaklaşıp bir daha sormuş. Çıt yok... Bir beş adım daha yaklaşıp yine sormuş: - Kiz Fadime saa diyrum, yemekte ne var? - Bak Temel, dördüncü kez söyliyrum, yemekte hamsili pilav var... YILMAZ MUTLU

19


"BECERİ VE KAVRAM ÖĞRETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları