Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OVÇEP OKULÖNCESİ VELİ ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OVÇEP OKULÖNCESİ VELİ ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 OVÇEP OKULÖNCESİ VELİ ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI

2 Neredeyiz Okulöncesi Veli Çocuk Eğitim Programı (OVÇEP)’in uygulandığı
9 il

3 Okulöncesi Eğitimi Neden Önemlidir?
Her çocuğun potansiyelini en üst noktaya çıkartmaya hakkı vardır. Çocuklar bu hakkı elde etmek için ise yetişkinlere bağımlıdır. 0-6 yaş arası çocuğun tüm gelişiminin en hızlı olduğu ve çevreden en çok etkilendiği dönemdir. Eşitsizlikler azaltılabilir. Olumsuz koşullarda yaşayan çocuklar erken eğitim aracılığı ile olumlu koşullardan gelen çocukların düzeyine gelebilir. Okulöncesi eğitime yatırım ileride kaliteli üretimi arttıracak, çeşitli maliyetlerden tasarrufu sağlayacak, dolayısıyla ekonomik açıdan ülkeye katkı sağlayacaktır. Okulöncesi eğitimi diğer eğitim programlarının özellikle ilköğretimin etkinliğini arttırır.

4 Okulöncesi Eğitiminde Niteliği Etkileyen Faktörler
Anaokulu / anasınıfının olduğu binanın fiziksel şartları ve sınıfların fiziksel iç donanımı, Çocukların gelişim seviyeleri ve bireysel farklılıkları göz önüne alınarak hazırlanmış eğitim programı, Öğretmenlerin eğitimi ve tecrübesi, Okul-aile işbirliği programları, Uygulanan eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesi,

5 Neden OVÇEP ? Okulöncesi eğitim önemlidir ve eğitim politikalarında okulöncesi eğitime ağırlık verilmesi gerekmektedir. Okulöncesi eğitim alan çocuklar, okula hazır başlamakta ve başarılı olmaktadırlar. Bu da ilköğretimin niteliğini arttırır. Ev merkezli bir okulöncesi eğitim programı uygulamada etkin ve sonuçlarda etkilidir.

6 OVÇEP nasıl geliştirildi?
Eğitim materyalleri, yılında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevda Bekman ve AÇEV uzmanları tarafından geliştirilmiştir.

7 OVÇEP’in Amacı Çocukların zihinsel gelişimini, sözel ve sayısal becerilerini destekleyerek, okula hazır başlamalarını sağlamak, Çocuğa verilen desteğin sürekli ve birbirini tamamlar şekilde olmasını sağlamak için, çocuğun içinde yaşadığı iki ana ortam olan okul ve evin işbirliğinde olması yoluyla, okul-aile işbirliğini güçlendirmek,

8 Okuma-Yazma Hazırlık Çalışmalarına Destek
OVÇEP’İN iÇERİĞİ Okuma-Yazma Hazırlık Çalışmalarına Destek Çocuk Eğitim Programı, Sınıf formları (Sınıf ÇEP - 28 hafta) Okul – Aile İşbirliğini Güçlendirme Çocuk Eğitim Programı, Ev formları (Ev ÇEP - 25 hafta) Veli Destek Programı (8 toplantı)

9 OVÇEP’İN iÇERİĞİ Çocuk Eğitim Programı (Sınıf ÇEP – Ev ÇEP)
Okuma yazma öncesi faaliyetler, Aritmetik öncesi faaliyetler, El-göz koordinasyonuna yönelik faaliyetler, Sınıflandırma, Sıralama, Kavramlar, Genel yetenek, Sosyal-duygusal gelişime yönelik faaliyetler

10 OVÇEP’İN iÇERİĞİ Veli Destek Programı Tanışma toplantısı,
Ailenin rolü, önemi ve aile tutumları, Aile çocuk ilişkileri ve olumsuz disiplin şekilleri, Çocuğumuzla nasıl iletişim kuralım? Olumlu disiplin yöntemleri (I) Olumlu disipin yöntemleri (II) ve çatışma çözme, Gelişim özellikleri ve gelişim alanları (I), Gelişim alanları (II) Ders çalışma alışkanlıkları

11 1999 – 2004 Yılları OVÇEP Uygulamaları

12 OVÇEP Değerlendirme Araştırmaları
İstanbul Samsun Gaziantep

13 ÖRNEKLEM SAMSUN GAZİANTEP İSTANBUL VELİ ÇOCUK ÖĞRT. VELİ ÇOCUK ÖĞRT.
SAMSUN GAZİANTEP İSTANBUL VELİ ÇOCUK ÖĞRT. VELİ ÇOCUK ÖĞRT. ÖĞRT. OVÇEP’E KATILAN 35 35 10 34 34 10 10 OVÇEP’E KATILMAYAN 37 37 10 36 36 10 10 TOPLAM 72 72 20 70 70 20 20

14 DESEN DESEN VE ÖLÇEKLER
BİRİNCİ GÖZLEM İKİNCİ GÖZLEM ÜÇÜNCÜ GÖZLEM ÖN TEST SON TEST O V Ç E P VELİ MÜLAKATI Sayısal ve Sözel Bec. ÖĞRT. MÜLAKATI EV ÇEP SINIF ÇEP VDP EV ÇEP SINIF ÇEP VDP EV ÇEP SINIF ÇEP VDP VELİ MÜLAKATI Sayısal ve Sözel Bec. ÖĞRT. MÜLAKATI K A T I L M Y N VELİ MÜLAKATI Sayısal ve Sözel Bec. ÖĞRT. MÜLAKATI VELİ MÜLAKATI Sayısal ve Sözel Bec. ÖĞRT. MÜLAKATI

15 ÖLÇEKLER Okulöncesi Sözel ve Sayısal Beceriler Ölçeği : İlköğretimde okuma yazma öğrenmek ve matematik için gerekli olan becerileri ölçmeyi amaçlar Veli Mülakatı: Aile ile ilgili demografik bilgiler, çocuk yetiştirme tutumları, evde çocuğa sağlanan ortam, öğretmen ve öğretmenle ilişki, programı değerlendirmek ile ilgili sorular içerir Öğretmen Mülakatı: demografik bilgi, veliler ile ilişki, okul-aile işbiriliği, kullanılan okumayazma öncesi materyallerin değerlendirilmesi ile ilgili sorular içerir Ev ÇEP Uygulaması Gözlem Formu: Uygulamanın kurallara uygun yapılıp yapılmadığını gözlemlemeyi amaçlar Sınıf ÇEP Uygulaması Gözlem Formu: Uygulamanın kurallara uygun yapılıp yapılmadığını gözlemlemeyi amaçlar VDP Uygulaması Gözlem Formu: Uygulamanın kurallara uygun yapılıp yapılmadığını gözlemlemeyi amaçlar

16 SENE BAŞI VE SENE SONUNDA OKULÖNCESİ SÖZEL VE SAYISAL BECERİLER

17 OKULÖNCESİ SÖZEL VE SAYISAL BECERİLER
FARK PUANLARI

18 SÖZEL VE SAYISAL BECERİLER FARK PUANLARI
İLLERDE OKULÖNCESİ SÖZEL VE SAYISAL BECERİLER FARK PUANLARI

19 İLLERDE SENE BAŞI VE SENE SONUNDA OKULÖNCESİ
SÖZEL VE SAYISAL BECERİLER SAMSUN GAZİANTEP

20 VELİNİN ANASINIFINDAN MEMNUNİYETİ

21 VELİNİN ÖĞRETMENİ DEĞERLENDİRMESİ

22 VELİNİN KULLANDIĞI DİSİPLİN YÖNTEMLERİNDE DEĞİŞİM
OVÇEP’E KATILAN İLK ÖLÇÜM OVÇEP’E KATILMAYAN SON ÖLÇÜM

23 VELİNİN KULLANDIĞI DİSİPLİN YÖNTEMLERİNDE DEĞİŞİM 2
OVÇEP’E KATILAN OVÇEP’E KATILMAYAN İLK ÖLÇÜM SON ÖLÇÜM

24 VELİLERİN VELİ DESTEK PROGRAMI’NI DEĞERLENDİRMELERİ
% 92 Verilen bilgiler yararlı (özellikle yararlı olarak bahsedilen konular; % 54,7 disiplin yöntemleri, % 46,9 ben-dili, % 42,2 aile tutumları) % 86,4 Verilen bilgiler yeterli % 91 Verilen bilgiler günlük hayatta kullanılıyor (% 44,8 ben dilini kullanıyorum, % 24,1 daha sakinim ) % 93,9 Öğretmenler konuya hakim % 84,9 Toplantıların işleniş biçimi iyi

25 ÖĞRETMENLERİN VELİ DESTEK PROGRAMI’NI DEĞERLENDİRMELERİ
% 80 Toplantıların sayısı ve konular yeterli Toplantılar % 23,3 Veli öğretmen ilişkisini yakınlaştırıyor. % 20 Okul ve ev arasında paralelliği sağlıyor % 16,7 Velileri bilgilendiriyor ve bilinçlendiriyor % 10 Velilerin davranışlarını olumlu yönde değiştiriyor % 6,7 Velileri birbirine yakınlaştırıyor % 6,7 Problemlere ortak çözüm bulunmasını sağlıyor % 3,3 Velilerin çocuklarını takip edebilmesini sağlıyor % 3,3 Velileri sohbete katıyor, paylaşabilmelerini sağlıyor

26 VELİLERİN EV ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI’NI DEĞERLENDİRMELERİ
% 98.5 Çocuğun öğrenmesi için çok yararlı % 50,9 Veli ile çocuğu yakınlaştırıyor % 47,8 Çocuğun el becerisi gelişiyor % 40,5 Velinin, öğretmen ile diyaloğu artıyor % 37,5 Çocuk programlı olmayı öğreniyor ve ders çalışma alışkanlığı ediniyor % 34,3 Çocuk değişik kavramları öğreniyor % 32,8 Çocuk sayıları ve aritmetiği öğreniyor % 32,8 Çocuğun kavrama yeteneği gelişiyor % 29,1 Veli ile çocuğun beraber çalışması, birlikte bir faaliyet yapmalarını sağlıyor. % 16,2 Öğretmen ile yakınlaşmayı sağlıyor

27 ÖĞRETMENLERİN EV ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI’NI DEĞERLENDİRMELERİ
% 73,3 Okulda öğrenilen evde destekleniyor ve pekiştiriliyor, böylece öğrenme kolaylaşıyor ve kalıcı oluyor % 33,3 Veli ve çocuğu birbirine yakınlaştırıyor % 23,3 Velinin çocuğun eğitiminde rol alması sağlanıyor % 20 Velinin okulda yapılanları öğrenmesini ve anlamasını sağlıyor. % 10 Velinin çocuğunun seviyesini anlamasını sağlıyor. % 6,7 Veli-öğretmen işbirliğini sağlıyor

28 ÖĞRETMENLERİN SINIF ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI’NI DEĞERLENDİRMELERİ
% 100 Çocuk için yararlı % 93,1 Okumayazma becerilerini diğer malzeme ve kitaplardan daha iyi öğretiyor % 83,3 Uygulanması diğer malzeme ve kitaplardan daha kolay % 40 Hedef konuları içeriyor (kavramlar,semboller, sınıflandırma v.b. konuları kavratıyor) % 36,7 Ders işleme alışkanlığı ve disiplini getiriyor % 23,3 Grup halinde çalışmayı öğretiyor % 23,3 Okumayazmaya iyi bir hazırlık % 20 El becerilerini geliştiriyor

29 PROGRAMIN İŞLEYİŞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ GÖZLEMLER

30 OVÇEP’İN ETKİLERİ Sözel ve Sayısal Becerileri geliştirme ÇOCUĞUN OKULA
HAZIR BAŞLAMASI Ders işleme ve çalışma alışkanlığı kazandırma Çocuğu okula hazır görme Sınıftaki uygulamalardan memnuniyet Çocuğun öğrendiklerinden memnuniyet Okul ile evin paralelliğini sağlama OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİ Veliyi çocuğun eğitiminde etkin kılma Öğretmenden memnuniyet Öğretmeni danışılacak ve çocuğun gelişimine destek kişi olarak görme Velilerin eğitime katkısının çocuklarının gelişimine odaklı olması Velilerin okulda yapılanlardan haberdar olması Velilerin çocuk gelişimi ile ilgili desteklenmesi

31 OVÇEP’İN ETKİLERİ S Sözel ve Sayısal Becerileri geliştirme I ÇOCUĞUN N
F Ç E P Sözel ve Sayısal Becerileri geliştirme ÇOCUĞUN OKULA HAZIR BAŞLAMASI Ders çalışma alışkanlığı kazandırma Çocuğun öğrendiklerinden memnuniyet Çocuğu okula hazır görme Okul ile evin paralelliğini sağlama Sınıftaki uygulamalardan memnuniyet OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİ Veliyi çocuğun eğitiminde etkin kılma E V Ç P Öğretmenden memnuniyet Öğretmeni danışılacak ve çocuğun gelişimine destek kişi olarak görme Velilerin eğitime katkısının çocuklarının gelişimine odaklı olması V D P Velilerin okulda yapılanlardan haberdar olması Velilerin çocuk gelişimi ile ilgili desteklenmesi


"OVÇEP OKULÖNCESİ VELİ ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları