Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OVÇEP OKULÖNCESİ VELİ ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI. Neredeyiz Okulöncesi Veli Çocuk Eğitim Programı (OVÇEP)’inuygulandığı 9 il.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OVÇEP OKULÖNCESİ VELİ ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI. Neredeyiz Okulöncesi Veli Çocuk Eğitim Programı (OVÇEP)’inuygulandığı 9 il."— Sunum transkripti:

1 OVÇEP OKULÖNCESİ VELİ ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI

2 Neredeyiz Okulöncesi Veli Çocuk Eğitim Programı (OVÇEP)’inuygulandığı 9 il

3 Okulöncesi Eğitimi Neden Önemlidir? Her çocuğun potansiyelini en üst noktaya çıkartmaya hakkı vardır. Çocuklar bu hakkı elde etmek için ise yetişkinlere bağımlıdır. 0-6 yaş arası çocuğun tüm gelişiminin en hızlı olduğu ve çevreden en çok etkilendiği dönemdir. Eşitsizlikler azaltılabilir. Olumsuz koşullarda yaşayan çocuklar erken eğitim aracılığı ile olumlu koşullardan gelen çocukların düzeyine gelebilir. Okulöncesi eğitime yatırım ileride kaliteli üretimi arttıracak, çeşitli maliyetlerden tasarrufu sağlayacak, dolayısıyla ekonomik açıdan ülkeye katkı sağlayacaktır. Okulöncesi eğitimi diğer eğitim programlarının özellikle ilköğretimin etkinliğini arttırır.

4 Okulöncesi Eğitiminde Niteliği Etkileyen Faktörler Anaokulu / anasınıfının olduğu binanın fiziksel şartları ve sınıfların fiziksel iç donanımı, Çocukların gelişim seviyeleri ve bireysel farklılıkları göz önüne alınarak hazırlanmış eğitim programı, Öğretmenlerin eğitimi ve tecrübesi, Okul-aile işbirliği programları, Uygulanan eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesi,

5 Neden OVÇEP ? Okulöncesi eğitim önemlidir ve eğitim politikalarında okulöncesi eğitime ağırlık verilmesi gerekmektedir. Okulöncesi eğitim alan çocuklar, okula hazır başlamakta ve başarılı olmaktadırlar. Bu da ilköğretimin niteliğini arttırır. Ev merkezli bir okulöncesi eğitim programı uygulamada etkin ve sonuçlarda etkilidir.

6 OVÇEP nasıl geliştirildi? Eğitim materyalleri, 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevda Bekman ve AÇEV uzmanları tarafından geliştirilmiştir.

7 OVÇEP’in Amacı Çocukların zihinsel gelişimini, sözel ve sayısal becerilerini destekleyerek, okula hazır başlamalarını sağlamak, Çocuğa verilen desteğin sürekli ve birbirini tamamlar şekilde olmasını sağlamak için, çocuğun içinde yaşadığı iki ana ortam olan okul ve evin işbirliğinde olması yoluyla, okul-aile işbirliğini güçlendirmek,

8 OVÇEP’İN iÇERİĞİ Okuma-Yazma Hazırlık Çalışmalarına Destek Çocuk Eğitim Programı, Sınıf formları (Sınıf ÇEP - 28 hafta) Okul – Aile İşbirliğini Güçlendirme Çocuk Eğitim Programı, Ev formları (Ev ÇEP - 25 hafta) Veli Destek Programı (8 toplantı)

9 OVÇEP’İN iÇERİĞİ Çocuk Eğitim Programı (Sınıf ÇEP – Ev ÇEP) Okuma yazma öncesi faaliyetler, Aritmetik öncesi faaliyetler, El-göz koordinasyonuna yönelik faaliyetler, Sınıflandırma, Sıralama, Kavramlar, Genel yetenek, Sosyal-duygusal gelişime yönelik faaliyetler

10 Veli Destek Programı Tanışma toplantısı, Ailenin rolü, önemi ve aile tutumları, Aile çocuk ilişkileri ve olumsuz disiplin şekilleri, Çocuğumuzla nasıl iletişim kuralım? Olumlu disiplin yöntemleri (I) Olumlu disipin yöntemleri (II) ve çatışma çözme, Gelişim özellikleri ve gelişim alanları (I), Gelişim alanları (II) Ders çalışma alışkanlıkları OVÇEP’İN iÇERİĞİ

11 1999 – 2004 Yılları OVÇEP Uygulamaları

12 OVÇEP Değerlendirme Araştırmaları 1999-2000İstanbul 2000-2001Samsun Gaziantep

13 ÖRNEKLEM SAMSUNGAZİANTEPİSTANBUL VELİ ÇOCUKÖĞRT. OVÇEP’E KATILAN 35 1034 10 OVÇEP’E KATILMAYAN 37 1036 10 TOPLAM 72 2070 20 VELİ ÇOCUKÖĞRT.

14 DESEN DESEN VE ÖLÇEKLER ÖN TEST BİRİNCİ GÖZLEM İKİNCİ GÖZLEM ÜÇÜNCÜ GÖZLEM SON TEST EV ÇEP SINIF ÇEP VDP VELİ MÜLAKATI Sayısal ve Sözel Bec. ÖĞRT. MÜLAKATI OVÇEPOVÇEP KATILMAYANKATILMAYAN VELİ MÜLAKATI Sayısal ve Sözel Bec. ÖĞRT. MÜLAKATI VELİ MÜLAKATI Sayısal ve Sözel Bec. ÖĞRT. MÜLAKATI VELİ MÜLAKATI Sayısal ve Sözel Bec. ÖĞRT. MÜLAKATI EV ÇEP SINIF ÇEP VDP EV ÇEP SINIF ÇEP VDP

15 ÖLÇEKLER Okulöncesi Sözel ve Sayısal Beceriler Ölçeği : İlköğretimde okuma yazma öğrenmek ve matematik için gerekli olan becerileri ölçmeyi amaçlar Veli Mülakatı: Aile ile ilgili demografik bilgiler, çocuk yetiştirme tutumları, evde çocuğa sağlanan ortam, öğretmen ve öğretmenle ilişki, programı değerlendirmek ile ilgili sorular içerir Öğretmen Mülakatı: demografik bilgi, veliler ile ilişki, okul-aile işbiriliği, kullanılan okumayazma öncesi materyallerin değerlendirilmesi ile ilgili sorular içerir Ev ÇEP Uygulaması Gözlem Formu: Uygulamanın kurallara uygun yapılıp yapılmadığını gözlemlemeyi amaçlar Sınıf ÇEP Uygulaması Gözlem Formu: Uygulamanın kurallara uygun yapılıp yapılmadığını gözlemlemeyi amaçlar VDP Uygulaması Gözlem Formu: Uygulamanın kurallara uygun yapılıp yapılmadığını gözlemlemeyi amaçlar

16 SENE BAŞI VE SENE SONUNDA OKULÖNCESİ SÖZEL VE SAYISAL BECERİLER

17 OKULÖNCESİ SÖZEL VE SAYISAL BECERİLER FARK PUANLARI

18 İLLERDE OKULÖNCESİ SÖZEL VE SAYISAL BECERİLER FARK PUANLARI

19 İLLERDE SENE BAŞI VE SENE SONUNDA OKULÖNCESİ SÖZEL VE SAYISAL BECERİLER SAMSUNGAZİANTEP

20 VELİNİN ANASINIFINDAN MEMNUNİYETİ

21 VELİNİN ÖĞRETMENİ DEĞERLENDİRMESİ

22 VELİNİN KULLANDIĞI DİSİPLİN YÖNTEMLERİNDE DEĞİŞİM OVÇEP’E KATILAN OVÇEP’E KATILMAYAN İLK ÖLÇÜM SON ÖLÇÜM

23 VELİNİN KULLANDIĞI DİSİPLİN YÖNTEMLERİNDE DEĞİŞİM 2 OVÇEP’E KATILAN OVÇEP’E KATILMAYAN İLK ÖLÇÜM SON ÖLÇÜM

24 % 92Verilen bilgiler yararlı (özellikle yararlı olarak bahsedilen konular; % 54,7disiplin yöntemleri, % 46,9 ben-dili, % 42,2 aile tutumları) % 86,4 Verilen bilgiler yeterli % 91Verilen bilgiler günlük hayatta kullanılıyor (% 44,8 ben dilini kullanıyorum, % 24,1 daha sakinim ) % 93,9 Öğretmenler konuya hakim % 84,9 Toplantıların işleniş biçimi iyi VELİLERİN VELİ DESTEK PROGRAMI’NI DEĞERLENDİRMELERİ

25 % 80Toplantıların sayısı ve konular yeterli Toplantılar –% 23,3Veli öğretmen ilişkisini yakınlaştırıyor. –% 20Okul ve ev arasında paralelliği sağlıyor –% 16,7Velileri bilgilendiriyor ve bilinçlendiriyor –% 10Velilerin davranışlarını olumlu yönde değiştiriyor –% 6,7Velileri birbirine yakınlaştırıyor –% 6,7Problemlere ortak çözüm bulunmasını sağlıyor –% 3,3Velilerin çocuklarını takip edebilmesini sağlıyor –% 3,3Velileri sohbete katıyor, paylaşabilmelerini sağlıyor ÖĞRETMENLERİN VELİ DESTEK PROGRAMI’NI DEĞERLENDİRMELERİ

26 % 98.5Çocuğun öğrenmesi için çok yararlı % 50,9Veli ile çocuğu yakınlaştırıyor % 47,8Çocuğun el becerisi gelişiyor % 40,5Velinin, öğretmen ile diyaloğu artıyor % 37,5Çocuk programlı olmayı öğreniyor ve ders çalışma alışkanlığı ediniyor % 34,3Çocuk değişik kavramları öğreniyor % 32,8Çocuk sayıları ve aritmetiği öğreniyor % 32,8Çocuğun kavrama yeteneği gelişiyor % 29,1Veli ile çocuğun beraber çalışması, birlikte bir faaliyet yapmalarını sağlıyor. % 16,2Öğretmen ile yakınlaşmayı sağlıyor VELİLERİN EV ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI’NI DEĞERLENDİRMELERİ

27 % 73,3Okulda öğrenilen evde destekleniyor ve pekiştiriliyor, böylece öğrenme kolaylaşıyor ve kalıcı oluyor % 33,3Veli ve çocuğu birbirine yakınlaştırıyor % 23,3Velinin çocuğun eğitiminde rol alması sağlanıyor % 20Velinin okulda yapılanları öğrenmesini ve anlamasını sağlıyor. % 10Velinin çocuğunun seviyesini anlamasını sağlıyor. % 6,7Veli-öğretmen işbirliğini sağlıyor ÖĞRETMENLERİN EV ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI’NI DEĞERLENDİRMELERİ

28 % 100Çocuk için yararlı % 93,1Okumayazma becerilerini diğer malzeme ve kitaplardan daha iyi öğretiyor % 83,3Uygulanması diğer malzeme ve kitaplardan daha kolay % 40Hedef konuları içeriyor (kavramlar,semboller, sınıflandırma v.b. konuları kavratıyor) % 36,7Ders işleme alışkanlığı ve disiplini getiriyor % 23,3Grup halinde çalışmayı öğretiyor % 23,3Okumayazmaya iyi bir hazırlık % 20El becerilerini geliştiriyor ÖĞRETMENLERİN SINIF ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI’NI DEĞERLENDİRMELERİ

29 PROGRAMIN İŞLEYİŞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ GÖZLEMLER

30 OVÇEP’İN ETKİLERİ Sözel ve Sayısal Becerileri geliştirme Ders işleme ve çalışma alışkanlığı kazandırma Çocuğun öğrendiklerinden memnuniyet Çocuğu okula hazır görme Okul ile evin paralelliğini sağlama Veliyi çocuğun eğitiminde etkin kılma Öğretmenden memnuniyet Öğretmeni danışılacak ve çocuğun gelişimine destek kişi olarak görme Sınıftaki uygulamalardan memnuniyet Velilerin eğitime katkısının çocuklarının gelişimine odaklı olması Velilerin okulda yapılanlardan haberdar olması Velilerin çocuk gelişimi ile ilgili desteklenmesi ÇOCUĞUN OKULA HAZIR BAŞLAMASI OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİ

31 OVÇEP’İN ETKİLERİ SINIFÇEPSINIFÇEP EVÇEPEVÇEP VDPVDP Sözel ve Sayısal Becerileri geliştirme Ders çalışma alışkanlığı kazandırma Çocuğun öğrendiklerinden memnuniyet Çocuğu okula hazır görme Okul ile evin paralelliğini sağlama Veliyi çocuğun eğitiminde etkin kılma Öğretmenden memnuniyet Öğretmeni danışılacak ve çocuğun gelişimine destek kişi olarak görme Sınıftaki uygulamalardan memnuniyet Velilerin eğitime katkısının çocuklarının gelişimine odaklı olması Velilerin okulda yapılanlardan haberdar olması Velilerin çocuk gelişimi ile ilgili desteklenmesi ÇOCUĞUN OKULA HAZIR BAŞLAMASI OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİ


"OVÇEP OKULÖNCESİ VELİ ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI. Neredeyiz Okulöncesi Veli Çocuk Eğitim Programı (OVÇEP)’inuygulandığı 9 il." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları