Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Study Turkish © 2010 Study Turkish Sayılar...

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Study Turkish © 2010 Study Turkish Sayılar..."— Sunum transkripti:

1

2 Study Turkish studyturkish@ku.edu http://study-turkish.wikispaces.com/ © 2010 Study Turkish Sayılar...

3 012345678910 Sayılar

4 Sıfır 0

5 Bir 1

6 İki 2

7 Üç 3

8 Dört 4

9 Beş 5

10 Altı 6

11 Yedi 7

12 Sekiz 8

13 Dokuz 9

14 On 10

15 Onbir 11

16 Oniki 12

17 Onüç 13

18 Ondört 14

19 Onbeş 15

20 Onaltı 16

21 Onyedi 17

22 Onsekiz 18

23 Ondokuz 19

24 Yirmi 20

25 Otuz 30

26 Kırk 40

27 Elli 50

28 Altmış 60

29 Yetmiş 70

30 Seksen 80

31 Doksan 90

32 Yüz 100

33 Beşyüz 500

34 Bin 1000

35 İki bin 2000

36 Beşbin 5000

37 Onbin 10.000

38 Milyon 1.000000


"Study Turkish © 2010 Study Turkish Sayılar..." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları