Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIF YÖNETİMİ Konu: Sınıf Yönetimi ve Disiplin Modelleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIF YÖNETİMİ Konu: Sınıf Yönetimi ve Disiplin Modelleri."— Sunum transkripti:

1 SINIF YÖNETİMİ Konu: Sınıf Yönetimi ve Disiplin Modelleri

2 Öğretmenler,yılda aşağı yukarı 180 iş günü, sınıflarındaki öğrencilere belirli konuları öğretmek üzere görevlendirilmişlerdir. Ancak zaman zaman sınıflarındaki öğrencilerine öğrenme ve davranış sorunlarından dolayı amaçlarına ulaşma çabalarında sıkıntıya girerler.

3 Öğretmenliğin ilk yıllarında sınıf yönetimi öğretmenlerin zamanlarının önemli bir bölümünü alır.Davranış yönetimiyle ilgili karşılaşılan güçlükler deneyimsiz öğretmenlerle sınırlı olmayıp, deneyimli öğretmenlerin de sınıf yönetimiyle ilgili yöntemlere ihtiyacı vardır.

4 Jones & Jones’a göre (2001) kapsamlı bir sınıf yönetimi beş bilgi ve beceri alanını kapsamalıdır.kapsamlı bir sınıf yönetimi: 1-Öğrencilerin kişisel ve psikolojik ihtiyaçları konusunda araştırma ve kuramlara dayalı olmasını, 2-Öğrencilerin kişisel ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak için iyi yönetilen bir sınıf ortamı oluşturulmasını ve sınıfta olumlu öğretmen-öğrenci ve akran ilişkilerine dayalı ortamları,

5 3-Bir grup olarak sınıfın akademik gereksinimlerine yanıt verecek, öğrenmeyi kolaylaştıracak ortamların düzenlenmesine, 4-Organizasyonel ve grup yönetimi becerilerine de sahip olmasını, 5-Problemlere yönelik öğretimsel, çözümsel ve davranışsal standartlarının geliştirmesini içerir.

6 SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARI Öğretmenin etkili bir lider olması, onun olumlu sosyal, fiziksel ve entelektüel çevre sağlama becerileriyle ilgilenmesini gerektirir.Bu da etkili iletişim kurma ve öğrenciyi motive etme becerisine sahip olmakla mümkündür. Öğretmen otoriter, demokrat ya da vurdumduymaz lider olabilir. Öğretmenin liderlik tarzı sınıfın atmosferine ve öğrencilerin davranışlarına bağlı olduğu gibi onun hangi davranış modelini tercih ettiğine de bağlıdır.

7 Disiplin,eğitimin en zor ve en temel boyutudur, çünkü disiplin olmadan etkili öğretim olmaz. Oysa disiplin ceza ile karıştırılmamalıdır! Ceza yıkıcı davranışa tepkidir. Disiplin ise yıkıcı davranış ve bundan doğan tepkiyi önlemek içindir.

8 DİSİPLİN MODELLERİ Sınıfta disiplinin sürekli kılınması konusunda birçok model ve bunlarla ilgili çalışma vardır. Hiçbir model tek başına eksiksiz olarak koruyucu,destekleyici ya da düzeltici olarak düşünülmese de bazıları diğerlerine göre daha avantajlı olabilir.


"SINIF YÖNETİMİ Konu: Sınıf Yönetimi ve Disiplin Modelleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları