Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANTİPSİKOTİK İLAÇLAR. Antipsikotik İlaçlar Endikasyonları Psikotik semptomların tanımlayıcı özellikte olduğu psikiyatrik hastalıklar. –Şizofreni –Kısa.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANTİPSİKOTİK İLAÇLAR. Antipsikotik İlaçlar Endikasyonları Psikotik semptomların tanımlayıcı özellikte olduğu psikiyatrik hastalıklar. –Şizofreni –Kısa."— Sunum transkripti:

1 ANTİPSİKOTİK İLAÇLAR

2 Antipsikotik İlaçlar Endikasyonları Psikotik semptomların tanımlayıcı özellikte olduğu psikiyatrik hastalıklar. –Şizofreni –Kısa psikotik bozukluk –Şizofreniform bozukluk –Şizoaffektif bozukluk –Sanrılı bozukluk –Paylaşılmış psikotik bozukluk Psikotik semptomların tanımlayıcı özellikte olmadığı psikiyatrik hastalıklar. –Mani –Depresyon –Deliryum –Demans –Mental retardasyon Erişkin psikiyatrisinde diğer kullanım yerleri. –Her türlü ajitasyon ve eksitasyon durumları. –Anksiyete bozuklukları –Ağır kişilik bozuklukları Çocuk psikiyatrisinde –Otizm –Gilles de la Tourette sendromu Psikiyatri dışında –İnatçı bulantı, kusma, hıçkırık ve kaşıntı tedavisinde. –Anestezide

3 Antipsikotik İlaçlar Endikasyonları

4 Pozitif Psikotik Semptomatoloji Normal ruhsal işlevlerin aşırılığı ile karakterize semptomlar Halüsinasyonlar Delüzyonlar Dezorganize konuşma Dezorganize davranış Katatonik semptomlar Ajitasyon / eksitasyon

5 Negatif Psikotik Semptomatoloji Normal ruhsal işlevlerin azlığı / yokluğu ile karakterize semptomlar Affekte sığlaşma Aloji Avolisyon Anhedoni Dikkat bozukluğu Sosyal içeçekilme Emosyonel içeçekilme Kendine bakım azalması

6 Antipsikotik İlaçlar Sınıflandırma Tipik Antipsikotikler –Fenotiyazinler –Butirofenonlar –Tioksantenler –Difenilbütilpiperidinler –Dihidroindolonlar –Dibenzokzapinler Atipik Antipsikotikler –Klozapin –Risperidon –Olanzapin –Ketiyapin –Sülpirid –Amisülpirid –Ziprasidon –Sertindol –Zotepin

7 Antipsikotik İlaçlar Tipik (Konvansiyonel) Antipsikotikler Farmakoloji Tipik antipsikotiklerin tedavi edici dozları D2 reseptörlerine olan affiniteleri ile korelasyon gösterir.

8

9 Antipsikotik İlaçlar Tipik (Konvansiyonel) Antipsikotikler Farmakoloji Santral sinir sistemindeki dopaminerjik traktusların tümünde postsinaptik D2 reseptör blokajı yaparlar. –Mezolimbik ve mezokortikal sistemler üzerinden tedavi edici etkileri –Nigrostriatal sistem üzerinden ekstrapiramidal sistem (EPS) yan etkileri –Tuberoinfindübüler sistem üzerinden ise hiperprolaktinemi ve ilgili yan etkileri ortaya çıkar.

10 Dopamin Yolakları

11

12 Negatif Semptomatoloji

13 Şizofrenide Negatif ve Pozitif Semptomatolojiyi Açıklayan Nöroanotomik Bir Model X Beyin sapı DA Nöronları Beyin sapı DA Nöronları Prefrontal Korteks Limbik Alanlar

14 Tipik (Konvansiyonel) Antipsikotikler

15 Antipsikotik İlaçlar Tipik (Konvansiyonel) Antipsikotikler Farmakoloji Antimuskarinik (M 1 ), antihistaminik (H 1 ) ve antialfaadrenerjik ( α 1 ) etkileri vardır.

16 Tipik (Konvansiyonel) Antipsikotikler

17 Antikolinerjik yan etkilerAntihistaminerjik yan etkilerAntiadrenerjik yan etkiler Santral antikolinerjik sendromSedasyonRefleks taşikardi Ağız kuruluğuİştah ve kilo artışıPostural hipotansiyon Bulanık görmeBaşdönmesi Sinüzal taşikardi İdrar retansiyonu Konstipasyon Ekstrapiramidal yan etkiler Akut distoni Parkinsonizm Akatizi DİĞER YAN ETKİLERTardiv diskinezi ve distoni Hematolojik Oftalmolojik EpileptojenikHiperprolaktinemi Nöroleptik malin sendromGalaktore Menstruasyon bozuklukları Empotans Ejekülasyon bozukluğu

18 Tipik (Konvansiyonel) Antipsikotikler DAch Ekstrapiramidal yan etkiler

19

20

21 Ekstrapiramidal Semptomların Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

22

23 Antipsikotik İlaçlar Tipik (Konvansiyonel) Antipsikotikler Ticari Ad ve Şekilleri Jenerik adıTicari adı Preparat şekli KlorpromazinLARGACTİL100 mg tab ve 25 mg amp TioridazinMELLERETTES10 mg dr ve damla MELLERİL25 ve 100 mg dr MezoridazinLİDANİL10 mg dr TrifluoperazinSTİLİZAN1, 2 ve 5 mg dr, 5 mg amp FlufenazinPROLIXIN25 mg amp HaloperidolNORODOL5, 10 ve 20 mg tab, 5 mg amp ve damla PimozidNÖROFREN2 mg tab ZuklopentiksolCLOPIXOL2, 10 ve 25 mg tab, 50 ve 200 mg amp ve damla FlupentiksolFLUANXOL3 mg tab ve 20 mg amp

24 Antipsikotik İlaçlar Atipik (yeni / ikinci nesil) Antipsikotikler Atipiklik kriterleri Klinik olarak –Negatif semptomatoloji üzerinde etkinlik –Hiç ya da çok az ekstrapiramidal semptom oluşumu Farmakolojik olarak 5-HT 2 pK 1 1 D 2 pK 1

25

26 Antipsikotik İlaçlar Atipik (yeni / ikinci nesil) Antipsikotikler

27

28

29 Atipik Antipsikotikler Mezokortikal Aktiviteleri

30 Atipik Antipsikotikler Prolaktin Üzerine Etkileri

31 Atipik Antipsikotikler Farmakoloji

32 Atipik Antipsikotikler Klozapin

33 Atipik Antipsikotikler Risperidon

34 Atipik Antipsikotikler Olanzapin

35 Atipik Antipsikotikler Ketiyapin

36 Atipik Antipsikotikler Ziprasidon

37 Atipik Antipsikotikler Zotepin

38 Atipik Antipsikotikler Sertindol

39 Atipik Antipsikotikler Farmakoloji

40

41 Antipsikotik İlaçlar Atipik (yeni / ikinci nesil) Antipsikotikler Jenerik adıTicari adıTicari şekliDozu (mg/gün) KlozapinLEPONEX25 ve 100 mg tab450-900 RisperidonRİSPERDAL1, 2, 3 ve 4 mg tab 1ml=1 mg sol2-8 OlanzapinZYPREXA5 ve 10 mg tab5-20 KetiyapinSEROQUEL25, 100 ve 200 mg tab400-800 SülpiridSÜLPİR50 mg tab DOGMATİL200 mg tab600-1800 AmisülpiridSOLİAN200 ve 400 mg tab400-800 MelperonBURONON25 ve 100 mg dr300-600 ZiprosidonZELDOX 20, 40, 60 ve 80 mg cap4 0-160 SertindolSERDOLECT4, 12, 16 ve 20 mg tab20-24 ZotepinNIPOLEPT25, 50 ve 100 mg dr250-350

42 Antipsikotik İlaçlar Atipik (yeni / ikinci nesil) Antipsikotikler İlaç adıYan etkileri Klozapin Sedasyon, ortostatik hipotansiyon, antikolinerjik y.e.ler, iştah ↑, salya ↑, enürezis, konvulziyon, agranülositoz Risperidon Ortostatik hipotansiyon, bulantı, iştah ↑, hiperprolaktinemi, EPS (>8 mg) Olanzapin İştah ↑, sedasyon, başdönmesi Ketiyapin Sedasyon, başdönmesi Amisülprid Hiperprolaktinemi Ziprasidon QTc ↑ Sertindol QTc ↑, Zotepin EPS

43 Antipsikotik İlaçlar Antipsikotik Medikal Tedavinin Temel İlkeleri Klozapin dışında antipsikotik ilaçların tedavi edici etki bakımından birbirlerine üstünlükleri yoktur.

44 Antipsikotik İlaçlar Antipsikotik Medikal Tedavinin Temel İlkeleri İlaç seçimi yan etki profilleri dikkate alınarak yapılır.

45 Antipsikotik İlaçlar Antipsikotik Medikal Tedavinin Temel İlkeleri İlk ataktan sonra en az bir yıl,nüks halinde sürekli ilaç kullanmak gerekir.

46 Antipsikotik İlaçlar Antipsikotik Medikal Tedavinin Temel İlkeleri İlaclar etkili minimum dozlarında kullanılmalıdır.

47 Antipsikotik İlaçlar Antipsikotik Medikal Tedavinin Temel İlkeleri Tedaviye uyum göstermeyen hastalarda depo İlaçlar yeğlenmelidir.

48 Antipsikotik İlaçlar Antipsikotik Medikal Tedavinin Temel İlkeleri İlaç değişiklikleri tedrici yapılmalıdır.


"ANTİPSİKOTİK İLAÇLAR. Antipsikotik İlaçlar Endikasyonları Psikotik semptomların tanımlayıcı özellikte olduğu psikiyatrik hastalıklar. –Şizofreni –Kısa." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları