Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Amonyakta hidrojen yerine bir alkil grubunun geçmesiyle oluşan bileşiğe denir. H N H H.. AMONYAK CH 3 N H H.. METİL AMİN AMİNLER Dİ METİL AMİN CH 3 N H..

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Amonyakta hidrojen yerine bir alkil grubunun geçmesiyle oluşan bileşiğe denir. H N H H.. AMONYAK CH 3 N H H.. METİL AMİN AMİNLER Dİ METİL AMİN CH 3 N H.."— Sunum transkripti:

1 Amonyakta hidrojen yerine bir alkil grubunun geçmesiyle oluşan bileşiğe denir. H N H H.. AMONYAK CH 3 N H H.. METİL AMİN AMİNLER Dİ METİL AMİN CH 3 N H.. CH 3 NOT: Aminlerde N atomuna bağlanan alkil grubunun sayısına göre birincil, ikincil, üçüncül aminler diye isimlendirilirler. BİRİNCİL AMİNİKİNCİL AMİN

2 Aşağıdaki aminlerden hangileri pirimer amindir? METİL AMİN CH 3 - CH 2 - NH 2 ETİL AMİN CH 3 - CH 2 -CH 2 - NH 2 PROPİL AMİN CH 3 - NH 2 CH 3 CH 3 -CH-NH 2 CH 3 -NH- C 2 H 5 İZO-PROPİLAMİN ETİL-METİLAMİN CH 3 CH 3 -CH-NH-C 2 H 5 ETİL İZO-PROPİLAMİN

3 En yaygın yöntem, alkil grubundan sonra amin kökünün getirilmesi şeklindedir. CH 3 NH 2 Metil amin (CH 3 ) 2 NH Di Metil amin (CH 3 ) 3 N Tire Metil amin İSİMLENDİRMESİ: METİL AMİN CH 3 - CH 2 - NH 2 ETİL AMİN CH 3 - CH 2 - CH 2 - NH 2 PROPİL AMİN CH 3 - NH 2

4 CH 3 CH 3 -CH-NH2 CH 3 -NH- C 2 H 5 İZO-PROPİLAMİN ETİL-METİLAMİN CH 3 CH 3 -CH-NH-C 2 H 5 ETİL İZO-PROPİLAMİN TREMETİLAMİN CH 3 CH 3 -N- CH 3 CH 3 C 2 H 5 -N- C 2 H 5 DİETİL METİL AMİN C2H5C2H5 CH 3 -N- CH 2 -CH 2 -CH 3 ETİL-METİL-n-PROPİL AMİN Basit Amin Karışık Amin ÖRNEK:

5 AMİNLERİN ELDESİ Aminler Alkil Halojenürlerle Amonyağın tepkimesiyle elde edilirler. CH 3 - Cl +H-NH 2 CH 3 - NH 2 + HCl

6 1. Aminler kötü kokulu bileşiklerdir. Bayatlamış balığın kokusu gibi. 2. N-H bağından dolayı aminler hidrojen bağı oluştururlar. 3. Bu nedenle kaynama noktaları eşdeğer moleküllere göre daha yüksektir. ÖZELLİKLERİ

7 3. Üçüncül aminler N-H bağı içermediklerinden hidrojenbağı içermezler. Birincil ve ikincil aminlere göre kaynama noktaları daha düşüktür. 4. Yine aminler, su ile hidrojen bağı içerdikleri için suda iyi çözünürler. 5. Aminlerin sulu çözeltileri bazik özellik gösterir. CH 3 NH 2 + H 2 OCH 3 NH 3 + + OH -

8 3. Aminler suda çözündüklerinde ortamın OH - derişimini artırır. CH 3 -N-H.. CH 3 + H-OHCH 3 -N-H CH 3 H + + OH - Aminler amonyağa göre daha kuvvetli bazlardır.

9 3. Aminler asitlerle tepkimeye girerek tuzları oluştururlar. CH 3 -NH 2 + H-Cl CH 3 -NH 3 Cl

10 AMİTLER NH 2 O H - C Karboksilik asitlerin, karboksil grubundaki –OH yerine -NH 2 grubunun geçmesiyle oluşan bileşiklere AMİT denir.

11 Aminlere benzer şekilde isimlendirilirler. O H - C NH 2 FORM AMİT O CH 3 - C NH 2 ASET AMİT O CH 3 CH 2 - C NH 2 PROPAN AMİT

12 Amitler –NH 2 deki H terine alkil gruplarının bağlanmasıyla seconder yada tersiye amin diye isimlendirilirler. NH 2 O R - C NH O R - C R N O R R Pirimer amit seconder amit Tersiyer amit

13 NH O CH 3 - C CH 3 N-Metil asetamit CH 3 N O CH 3 - C CH 3 N.N dimetil aset amit CH 3 N O CH 3 - C C2H5C2H5 N,N dimetil asetamit C2H5C2H5 N O CH 3 - C C2H5C2H5 N-metil, N- etil asetamit

14 AMİTLERİN ELDESİ 1.Açil halojenlerin NH 3 le tepkimesinden amitler elde edilir. + H-NH 2 O CH 3 - C Cl -HCl O CH 3 - C NH 2 Açil Klorür Amit

15 2. Amitlerin önemli bir üyesi olan üre ise, CO 2 nin NH 3 le tepkimesinden elde edilir. CO 2 + 2H-NH 2 NH 2 O NH 2 - C +H 2 O

16 1.Form amit, oda şartlarında sıvı,diğerleri renksiz ve kristaller halindedir. 2.Hidrojen bağı oluşturabildiklerinden suda iyi çözünürler. 3.Amitler nötr bileşikler oldukları için asit ve bazlarla tepkimeye girmezler. Üre protein metebolizmasının son ürünü olup, vücuttan idrar ve ter ile atılır. NH 2 O NH 2 - C ÖZELLİKLERİ

17 AMİNO ASİTLER Yapılarında hem amino hem de karboksil grubu bulunduran bileşiklere denir. Amino grubunun yerleri belirtilerek okunurlar. CH 2 -COOH I NH 2 CH 3 -CH-COOH I NH 2 CH 3 -CH-CH 2 -COOH I NH 2 Amino Asetikasitα-Amino PropanoikasitB-Amino Butanoikasit

18 1.Alfa amino asitler, proteinlerin yapı taşlarıdır. 2. Hem asit ve hem de baz özelliği gösterirler. Anfoter maddelerdir. 3.Bazı amino asitler birden fazla –NH 2 grubu bulundururlar bunlara Bazik Amino Asitler denir. 4.Bazı amino asitler birden fazla –COOH grubu bulundururlar bunlara Asidik Amino Asitler denir. ÖZELLİKLERİ

19 AMİNO ASİTLER ANFOTER ÖZELLİK GÖSTERİRLER. CH 3 - CH - COOH NH 2 +HClCH 3 -CH - COOH NHCl +H 2 O CH 3 CH - COOH NH 2 +NaOHCH 3 CH - COONa NH2 +H 2 O O CH 3 -CH - C OH NH 2 O CH 3 -CH - C O - NH 3 + İç Tuz

20 Bir amino asit molekülünün karboksil grubuyla, amino grubunun etkileşerek, su açığa çıkartarak bağlanması olayına denir. PEPTİTLEŞME CH 3 -CH-COOH I NH 2 α-Amino asit + NH 2 -CH-COOH I CH 3 -H 2 O α-Amino asit CH 3 -CH-CO I NH 2 NH-CH-COOH I CH 3 PEPTİT BAĞI

21  Oluşan peptit bağı C ve N atomları arasında gerçekleşir.  Molekülde amino asit biriminin sayısına bağlı olarak oluşan bileşik; di pepttir, tiri peptit… gibi isimlendirilir.  En az 50 amino asitin birleşmesiyle oluşan polipeptitlere protein denir.  Canlıların temel yapı taşı olan DNA ve RNA lar birer proteindir.  Bir anlamda canlıların ilk basamağı amino asitlerdir.  Proteinler sulu asitler, bazlar yada enzimler yardımıyla hidroliz olurlar. Hidroliz sonucu alfa amino asitler oluşur. AMİNO ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ


"Amonyakta hidrojen yerine bir alkil grubunun geçmesiyle oluşan bileşiğe denir. H N H H.. AMONYAK CH 3 N H H.. METİL AMİN AMİNLER Dİ METİL AMİN CH 3 N H.." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları