Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AMİNLER Amonyakta hidrojen yerine bir alkil grubunun geçmesiyle oluşan bileşiğe denir. CH3 N H .. METİL AMİN CH3 N H .. H N .. AMONYAK Dİ METİL AMİN BİRİNCİL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AMİNLER Amonyakta hidrojen yerine bir alkil grubunun geçmesiyle oluşan bileşiğe denir. CH3 N H .. METİL AMİN CH3 N H .. H N .. AMONYAK Dİ METİL AMİN BİRİNCİL."— Sunum transkripti:

1 AMİNLER Amonyakta hidrojen yerine bir alkil grubunun geçmesiyle oluşan bileşiğe denir. CH3 N H .. METİL AMİN CH3 N H .. H N .. AMONYAK Dİ METİL AMİN BİRİNCİL AMİN İKİNCİL AMİN NOT: Aminlerde N atomuna bağlanan alkil grubunun sayısına göre birincil, ikincil, üçüncül aminler diye isimlendirilirler.

2 Aşağıdaki aminlerden hangileri pirimer amindir?
METİL AMİN CH3- CH2- NH2 ETİL AMİN CH3- CH2-CH2- NH2 PROPİL AMİN CH3- NH2 CH3 CH3-CH-NH2 CH3-NH- C2H5 İZO-PROPİLAMİN ETİL-METİLAMİN CH3-CH-NH-C2H5 ETİL İZO-PROPİLAMİN

3 İSİMLENDİRMESİ: En yaygın yöntem, alkil grubundan sonra amin kökünün getirilmesi şeklindedir. CH3NH2 Metil amin (CH3)2NH Di Metil amin (CH3)3N Tire Metil amin METİL AMİN CH3- CH2- NH2 ETİL AMİN CH3- CH2-CH2- NH2 PROPİL AMİN CH3- NH2

4 ÖRNEK: CH3 CH3-NH- C2H5 CH3-CH-NH-C2H5 CH3-CH-NH2 CH3 C2H5 CH3-N-CH3
İZO-PROPİLAMİN ETİL-METİLAMİN CH3-CH-NH-C2H5 ETİL İZO-PROPİLAMİN TREMETİLAMİN CH3 CH3-N-CH3 C2H5-N-C2H5 DİETİL METİL AMİN C2H5 CH3-N-CH2-CH2-CH3 ETİL-METİL-n-PROPİL AMİN Basit Amin Karışık Amin

5 AMİNLERİN ELDESİ Aminler Alkil Halojenürlerle Amonyağın tepkimesiyle elde edilirler. CH3 - Cl +H-NH2 CH3- NH2 + HCl

6 N-H bağından dolayı aminler hidrojen bağı oluştururlar.
ÖZELLİKLERİ Aminler kötü kokulu bileşiklerdir. Bayatlamış balığın kokusu gibi. N-H bağından dolayı aminler hidrojen bağı oluştururlar. Bu nedenle kaynama noktaları eşdeğer moleküllere göre daha yüksektir.

7 3. Üçüncül aminler N-H bağı içermediklerinden hidrojenbağı içermezler
3. Üçüncül aminler N-H bağı içermediklerinden hidrojenbağı içermezler. Birincil ve ikincil aminlere göre kaynama noktaları daha düşüktür. 4. Yine aminler, su ile hidrojen bağı içerdikleri için suda iyi çözünürler. 5. Aminlerin sulu çözeltileri bazik özellik gösterir. CH3NH2 + H2O CH3NH3+ + OH-

8 3. Aminler suda çözündüklerinde ortamın OH- derişimini artırır.
CH3-N-H .. CH3 + H-OH H + + OH- Aminler amonyağa göre daha kuvvetli bazlardır.

9 3. Aminler asitlerle tepkimeye girerek tuzları oluştururlar.
CH3-NH2 + H-Cl CH3-NH3Cl

10 AMİTLER NH2 O H - C Karboksilik asitlerin, karboksil grubundaki –OH yerine -NH2 grubunun geçmesiyle oluşan bileşiklere AMİT denir.

11 Aminlere benzer şekilde isimlendirilirler.
O CH3 - C NH2 ASET AMİT O H - C NH2 FORM AMİT O CH3 CH2 - C NH2 PROPAN AMİT

12 Amitler –NH2 deki H terine alkil gruplarının bağlanmasıyla seconder yada tersiye amin diye isimlendirilirler. NH O R - C R NH2 O R - C N O R - C R Tersiyer amit Pirimer amit seconder amit

13 NH O CH3 - C CH3 N-Metil asetamit CH3 N O CH3 - C N.N dimetil aset amit C2H5 N O CH3 - C N-metil, N- etil asetamit CH3 N O CH3 - C C2H5 N,N dimetil asetamit

14 AMİTLERİN ELDESİ 1.Açil halojenlerin NH3 le tepkimesinden amitler elde edilir. + H-NH2 O CH3 - C Cl -HCl NH2 Açil Klorür Amit

15 2. Amitlerin önemli bir üyesi olan üre ise, CO2 nin NH3 le tepkimesinden elde edilir.
CO2 + 2H-NH2 NH2 O NH2 - C +H2O

16 ÖZELLİKLERİ Form amit, oda şartlarında sıvı,diğerleri renksiz ve kristaller halindedir. Hidrojen bağı oluşturabildiklerinden suda iyi çözünürler. Amitler nötr bileşikler oldukları için asit ve bazlarla tepkimeye girmezler. NH2 O NH2 - C Üre protein metebolizmasının son ürünü olup, vücuttan idrar ve ter ile atılır.

17 AMİNO ASİTLER Yapılarında hem amino hem de karboksil grubu bulunduran bileşiklere denir. Amino grubunun yerleri belirtilerek okunurlar. CH2-COOH I NH2 CH3-CH-COOH CH3-CH-CH2-COOH Amino Asetikasit α-Amino Propanoikasit B-Amino Butanoikasit

18 ÖZELLİKLERİ Alfa amino asitler, proteinlerin yapı taşlarıdır. Hem asit ve hem de baz özelliği gösterirler. Anfoter maddelerdir. Bazı amino asitler birden fazla –NH2 grubu bulundururlar bunlara Bazik Amino Asitler denir. Bazı amino asitler birden fazla –COOH grubu bulundururlar bunlara Asidik Amino Asitler denir.

19 AMİNO ASİTLER ANFOTER ÖZELLİK GÖSTERİRLER.
CH3-CH - C OH NH2 O- NH3+ İç Tuz CH3- CH - COOH NH2 +HCl CH3-CH - COOH NHCl +H2O CH3 CH - COOH NH2 +NaOH CH3 CH - COONa +H2O

20 PEPTİTLEŞME Bir amino asit molekülünün karboksil grubuyla, amino grubunun etkileşerek, su açığa çıkartarak bağlanması olayına denir. CH3-CH-COOH I NH2 α-Amino asit + NH2-CH-COOH CH3 -H2O CH3-CH-CO I NH2 NH-CH-COOH CH3 PEPTİT BAĞI

21 AMİNO ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ
Oluşan peptit bağı C ve N atomları arasında gerçekleşir. Molekülde amino asit biriminin sayısına bağlı olarak oluşan bileşik; di pepttir, tiri peptit… gibi isimlendirilir. En az 50 amino asitin birleşmesiyle oluşan polipeptitlere protein denir. Canlıların temel yapı taşı olan DNA ve RNA lar birer proteindir. Bir anlamda canlıların ilk basamağı amino asitlerdir. Proteinler sulu asitler, bazlar yada enzimler yardımıyla hidroliz olurlar. Hidroliz sonucu alfa amino asitler oluşur.


"AMİNLER Amonyakta hidrojen yerine bir alkil grubunun geçmesiyle oluşan bileşiğe denir. CH3 N H .. METİL AMİN CH3 N H .. H N .. AMONYAK Dİ METİL AMİN BİRİNCİL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları