Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç.Dr. Yaşar EREN 6.2.3. EGE GRABEN SİSTEMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç.Dr. Yaşar EREN 6.2.3. EGE GRABEN SİSTEMİ."— Sunum transkripti:

1 Doç.Dr. Yaşar EREN EGE GRABEN SİSTEMİ

2 Doç.Dr. Yaşar EREN Ege bölgesinin en büyük karakteristiği genel olarak doğu-batı gidişli pek çok graben yapısı içermesidir.

3 Doç.Dr. Yaşar EREN

4 Doç.Dr. Yaşar EREN

5 Doç.Dr. Yaşar EREN Grabenlerle ilgili fay düzlemi çözümleri genellikle kuzey-güney yönlü bir gerilmeyi gösterir (Mc Kenzie, 1972).

6 Doç.Dr. Yaşar EREN

7 Doç.Dr. Yaşar EREN Marmara denizi ve çevresinde gerilme yönü, bu kesimden geçen KAFZ’nu etkileri nedeniyle kuzeydoğu-güneybatıya, Burdur civarında ise Anadolu levhasının güney sınırının olası etkisiyle kuzeybat-güneydoğuya dönmektedir.

8 Doç.Dr. Yaşar EREN Batı Anadolu’daki genel gerilme bir elin parmaklarının açılmasına benzer bir görünüm sunar

9 Doç.Dr. Yaşar EREN Ege graben sisteminin içindeki grabenlerin kenar faylarının hemen hemen hepsi, eğimleri derinlere doğru hızla azalan listrik (kürek) şekilli normal faylardır.

10 Doç.Dr. Yaşar EREN Ege grabenler bölgesinin oluşumundan bu yana %50 oranında bir kuzey-güney genişleme geçirdiği sonucuna varılmıştır(Şengör,) Diğer bir deyişle Ege’de kuzey-güney mesafe Ege graben sisteminin oluşumundan bugüne iki katına çıkmıştır.

11 Doç.Dr. Yaşar EREN Egedeki gerilme tektoniği yerel olarak tipik bir rift volkanizması içerir.

12 Doç.Dr. Yaşar EREN Bunun en güzel örneği Kula ve adalar arasında yayılan Pliyo-Kuvaterner hornblend-olivin alkali bazalt volkanizmasıdır.

13 Doç.Dr. Yaşar EREN Arazi gözlemleri Kula ve benzeri volkanik merkezlerin genellikle graben omuzlarında geliştiğini göstermektedir.

14 Doç.Dr. Yaşar EREN

15 Doç.Dr. Yaşar EREN

16 Doç.Dr. Yaşar EREN

17 Doç.Dr. Yaşar EREN Egede’ki kuzey-güney yönlü gerilme en çok Tortoniyen’e kadar inmekte, ancak grabenlerin bugünkü boyutlarına ulaşmaları Pliyosen’e hatta Pleyistosen’e kadar çıkmaktadır.

18 Doç.Dr. Yaşar EREN Dewey ve Şengör (1979) ve Şengör ve Dewey () Ege graben sisteminin faaliyete geçmesiyle KAFZ’nun oluşması arasında zaman yakınlığına dikkat çekerek bu iki yapı arasındaki kökensel ilişkiye işaret etmişlerdir.

19 Dewey ve Şengör modeline göre KAFZ Ganosdağ bölgesinden itibaren güneybatıya dönmektedir.
Ganosdağ ve Semadirek’te bulunan anormal yükseklikler fayın dönmeye başlaması sonucu oluşan sıkışmaların eseridir. Saros körfezinin hemen batısında ise fay güneybatı-kuzeydoğu Yunan makaslama zonuna geçer Doç.Dr. Yaşar EREN

20 Doç.Dr. Yaşar EREN Yanal atımlı sistemin önüne çıkan bu engel Batı Anadolu’da doğu-batı yönlü bir sıkıştırma doğurmuştur.

21 Doç.Dr. Yaşar EREN Bu sıkışma daha önceki orojenik olaylar sonucunda hayli kalınlaşmış olan kıta kabuğunun kuzey-güney yönlü bindirmelerle kalınlaşma yerine doğu-batı doğrultulu normal faylarla kuzey-güney yönünde genişlemesine neden olmuştur.

22 Doç.Dr. Yaşar EREN Diğer bir deyişle doğu-batı yönlü sıkışma-kuzey-güney yönlü genişleme ile karşılanmıştır. Ege’deki gerilme tektoniği Anadolu levhasının daha fazla sıkışıp daralamayacağı kıtasal ortamdan Doğu Akdeniz’in okyanusal ortamına iten kinematik sistemin bir parçasıdır.

23 Doç.Dr. Yaşar EREN Kısacası Ege graben sistemi de Doğu Anadolu sıkışma bölgesi gibi Avrasya-Arabistan çarpışmasının bir ürünüdür ve hareketin buradan KAFZ ile batıya transfer edilmesi sonucu oluşmuştur.

24 K-G yönlü genişleme oranı yılda 30-40 mm civarındadır (13-170)
Doç.Dr. Yaşar EREN Batı Anadolu sismik olarak oldukça aktif bir bölgedir ve hızla genişlemeye uğramaktadır. K-G yönlü genişleme oranı yılda mm civarındadır (13-170) Yunanistan, Makedonya, Bulgaristan ve Albaniya’nın bir bölümünü kapsaya Ege genişleme bölgesinin bir parçasıdır.

25 Doç.Dr. Yaşar EREN Yaklaşık doğu-batı gidişli Edremit, Bakırçay, Kütahya, Simav, Gediz Küçük ve Büyükmenderes ve Gökova grabenlerini kapsar. Diğer yapıları ise KKD gidişli graben ve horstlardır (Gördes, Demirci, Selendi, Uşak, Güre, Şengör, 1987; Yılmaz ve diğ., 2000; Nebert, 1960)

26 Büyük menderes grabeni
Doç.Dr. Yaşar EREN

27 Doç.Dr. Yaşar EREN

28 Doç.Dr. Yaşar EREN

29 Doç.Dr. Yaşar EREN

30 Doç.Dr. Yaşar EREN

31 Doç.Dr. Yaşar EREN

32 Doç.Dr. Yaşar EREN

33 Doç.Dr. Yaşar EREN

34 Doç.Dr. Yaşar EREN

35 Doç.Dr. Yaşar EREN

36 Doç.Dr. Yaşar EREN

37 Doç.Dr. Yaşar EREN

38 Doç.Dr. Yaşar EREN

39 Doç.Dr. Yaşar EREN

40 Doç.Dr. Yaşar EREN

41 Doç.Dr. Yaşar EREN

42 Doç.Dr. Yaşar EREN

43 Küçük Menderes grabeni
Doç.Dr. Yaşar EREN

44 Doç.Dr. Yaşar EREN

45 Doç.Dr. Yaşar EREN

46 Doç.Dr. Yaşar EREN

47 Doç.Dr. Yaşar EREN

48 Doç.Dr. Yaşar EREN

49 Doç.Dr. Yaşar EREN

50 Doç.Dr. Yaşar EREN

51 Doç.Dr. Yaşar EREN

52 Doç.Dr. Yaşar EREN

53 Doç.Dr. Yaşar EREN

54 Doç.Dr. Yaşar EREN

55 Gediz grabeni Doç.Dr. Yaşar EREN

56 Doç.Dr. Yaşar EREN

57 Doç.Dr. Yaşar EREN

58 Doç.Dr. Yaşar EREN

59 Doç.Dr. Yaşar EREN

60 Doç.Dr. Yaşar EREN

61 Doç.Dr. Yaşar EREN

62 Doç.Dr. Yaşar EREN

63 Doç.Dr. Yaşar EREN Gördes grabeni

64 Doç.Dr. Yaşar EREN

65 Doç.Dr. Yaşar EREN

66 Doç.Dr. Yaşar EREN

67 Doç.Dr. Yaşar EREN


"Doç.Dr. Yaşar EREN 6.2.3. EGE GRABEN SİSTEMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları