Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN 6.2.3. EGE GRABEN SİSTEMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN 6.2.3. EGE GRABEN SİSTEMİ."— Sunum transkripti:

1 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN 6.2.3. EGE GRABEN SİSTEMİ

2 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Ege bölgesinin en büyük karakteristiği genel olarak doğu-batı gidişli pek çok graben yapısı içermesidir.

3 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

4 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

5 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Grabenlerle ilgili fay düzlemi çözümleri genellikle kuzey- güney yönlü bir gerilmeyi gösterir (Mc Kenzie, 1972).

6 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

7 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Marmara denizi ve çevresinde gerilme yönü, bu kesimden geçen KAFZ’nu etkileri nedeniyle kuzeydoğu-güneybatıya, Burdur civarında ise Anadolu levhasının güney sınırının olası etkisiyle kuzeybat-güneydoğuya dönmektedir.

8 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Batı Anadolu’daki genel gerilme bir elin parmaklarının açılmasına benzer bir görünüm sunar

9 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Ege graben sisteminin içindeki grabenlerin kenar faylarının hemen hemen hepsi, eğimleri derinlere doğru hızla azalan listrik (kürek) şekilli normal faylardır.

10 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Ege grabenler bölgesinin oluşumundan bu yana %50 oranında bir kuzey-güney genişleme geçirdiği sonucuna varılmıştır(Şengör,) Diğer bir deyişle Ege’de kuzey-güney mesafe Ege graben sisteminin oluşumundan bugüne iki katına çıkmıştır.

11 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Egedeki gerilme tektoniği yerel olarak tipik bir rift volkanizması içerir.

12 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Bunun en güzel örneği Kula ve adalar arasında yayılan Pliyo-Kuvaterner hornblend-olivin alkali bazalt volkanizmasıdır.

13 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Arazi gözlemleri Kula ve benzeri volkanik merkezlerin genellikle graben omuzlarında geliştiğini göstermektedir.

14 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

15 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

16 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

17 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Egede’ki kuzey-güney yönlü gerilme en çok Tortoniyen’e kadar inmekte, ancak grabenlerin bugünkü boyutlarına ulaşmaları Pliyosen’e hatta Pleyistosen’e kadar çıkmaktadır.

18 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Dewey ve Şengör (1979) ve Şengör ve Dewey () Ege graben sisteminin faaliyete geçmesiyle KAFZ’nun oluşması arasında zaman yakınlığına dikkat çekerek bu iki yapı arasındaki kökensel ilişkiye işaret etmişlerdir.

19 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Dewey ve Şengör modeline göre KAFZ Ganosdağ bölgesinden itibaren güneybatıya dönmektedir. Ganosdağ ve Semadirek’te bulunan anormal yükseklikler fayın dönmeye başlaması sonucu oluşan sıkışmaların eseridir. Saros körfezinin hemen batısında ise fay güneybatı-kuzeydoğu Yunan makaslama zonuna geçer

20 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Yanal atımlı sistemin önüne çıkan bu engel Batı Anadolu’da doğu-batı yönlü bir sıkıştırma doğurmuştur.

21 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Bu sıkışma daha önceki orojenik olaylar sonucunda hayli kalınlaşmış olan kıta kabuğunun kuzey-güney yönlü bindirmelerle kalınlaşma yerine doğu-batı doğrultulu normal faylarla kuzey-güney yönünde genişlemesine neden olmuştur.

22 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Diğer bir deyişle doğu-batı yönlü sıkışma-kuzey-güney yönlü genişleme ile karşılanmıştır. Ege’deki gerilme tektoniği Anadolu levhasının daha fazla sıkışıp daralamayacağı kıtasal ortamdan Doğu Akdeniz’in okyanusal ortamına iten kinematik sistemin bir parçasıdır.

23 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Kısacası Ege graben sistemi de Doğu Anadolu sıkışma bölgesi gibi Avrasya-Arabistan çarpışmasının bir ürünüdür ve hareketin buradan KAFZ ile batıya transfer edilmesi sonucu oluşmuştur.

24 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Batı Anadolu sismik olarak oldukça aktif bir bölgedir ve hızla genişlemeye uğramaktadır. K-G yönlü genişleme oranı yılda 30- 40 mm civarındadır (13-170) Yunanistan, Makedonya, Bulgaristan ve Albaniya’nın bir bölümünü kapsaya Ege genişleme bölgesinin bir parçasıdır.

25 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Yaklaşık doğu-batı gidişli Edremit, Bakırçay, Kütahya, Simav, Gediz Küçük ve Büyükmenderes ve Gökova grabenlerini kapsar. Diğer yapıları ise KKD gidişli graben ve horstlardır (Gördes, Demirci, Selendi, Uşak, Güre, Şengör, 1987; Yılmaz ve diğ., 2000; Nebert, 1960)

26 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Büyük menderes grabeni

27 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

28 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

29 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

30 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

31 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

32 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

33 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

34 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

35 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

36 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

37 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

38 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

39 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

40 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

41 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

42 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

43 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Küçük Menderes grabeni

44 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

45 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

46 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

47 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

48 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

49 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

50 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

51 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

52 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

53 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

54 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

55 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Gediz grabeni

56 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

57 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

58 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

59 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

60 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

61 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

62 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

63 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Gördes grabeni

64 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

65 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

66 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

67 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN


"NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN 6.2.3. EGE GRABEN SİSTEMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları