Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. Fahrettin ELDEMİR.  Kişilik, bireyin kendi açısından, fizyolojik zihinsel ve ruhsal özellikleri hakkında bilgisidir.  İnsanın başkaları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. Fahrettin ELDEMİR.  Kişilik, bireyin kendi açısından, fizyolojik zihinsel ve ruhsal özellikleri hakkında bilgisidir.  İnsanın başkaları."— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. Fahrettin ELDEMİR

2  Kişilik, bireyin kendi açısından, fizyolojik zihinsel ve ruhsal özellikleri hakkında bilgisidir.  İnsanın başkaları açısından kişiliği, onun toplum içinde belirli özelliklere ve rollere (göreve) sahip olmasıdır.

3  Bir kimseyi diğerlerinden fiziksel olarak ayıran dış görünüm.  Bireyin faaliyet alanı ile ilgili olarak rolü veya görevi.  Bireyin zeka, enerji, arzu, ahlak v.b. Gibi potansiyel yetenekleri.  Kişinin içinde yaşadığı toplumsal özellikler.

4  A) Kişilik doğuştan var olan ve sonradan edinilen eğilimlerin bütününden meydana gelmiştir.  B) Kişilik kazanılan bu eğilimlerin düzenlenmesidir.  C) Her insanın kişisel özelliğini diğerlerinden ayıran bir takım farklılıklar mevcuttur.  D) Kişilik bireylerin eğilimlerini çevreye uydurur.  E) Her kişiliğin doğuştan kazanılmış bir tek karakteri vardır ve karakter kişiliğin vazgeçilmez unsurudur.

5  A) Sigmund Freud’un Kişilik Kuramı  B) Eric Berne’nin Kişilik Kuramı  C) Cark Jung ve Alfredd Adler’in Kişilik Kuramı  D) Karen Horney’in Kişilik Kuramı

6  Üç değişlen faktörden oluşan kişilik göstergesi saptanmıştır.  1) Heyecanlılık durumu  2) Faallik durumu  3) Etkilerin sürekliliği durumu Kişilik tipiGöstergeler kombinezonuKişiliğin Hakim Özelliği 1Heyecanlı, gayri faal, birincilSinirli 2Heyecanlı, gayri faal, ikincilDuygulu 3Heyecanlı, faal, birincilHiddetli 4Heyecanlı, faal, ikincilTutkulu 5Heyecansız, faal, birincilSıcakkanlı 6Heyecansız, faal, ikincilSoğukkanlı 7Heyecansız, gayri faal, birincilSilik 8Heyecansız, gayri faal, ikincilDuygusuz

7  Her kişi, hayat görüşü bakımından, diğerlerinden ayrılabilir.  İnsanları harekete geçiren güdüler çeşitlilik ve şiddet bakımından farklılık gösterebilir.  Aynı amaçlara sahip olan kişiler de kendilerini amaçlara ulaştıracak yolların seçiminde farklı şekillerde hareket edebilirler.  Kişileri güdülemek için kullanılan özendirme (teşvik) araçlarına gösteriln tepki insandan nsana farklılıklar gösterebilir.  Toplumsal Gelenekler ve Kişisel Farklılıklar

8  A) Olayların gerçeğe dayanma ( Nesnellik = Objektivite) ◦ Burada davranışlar, kişinin normal davranmasını gerektirecek yerde, içinde bulunduğu durumun gereklerinden doğmaktadır.  B) Girişim Ruhu  C) Hırslı Olma  D)Toplumculuk (Sociabilite) ◦ Toplumculuk kişinin ilişkili olduğu kimselerin tutum ve arzularına karşı olan duyarlılığını ifade eder.

9  Herkese yeteneğine uygun düşe ölçüde davranıldığı zaman üretim hissedilir ölçüde artmaktadır. Yönetici en yetenekli kimseleri seçip onların üstünlüklerinden yararlanırsa daha etkili iş görülmüş olacaktır. Diğer yandan, Kalifiye elemanlar onların bilgi ve yetenek seviyeleri altındaki işlerde çalıştırıldıkları ve özendirilmedikleri ölçüde bu özelliklerini kaybedeceklerdir.

10  Her insan, öğrenme, unutma, hatırlama düşünme, fizyolojik özellikler, yetenekler,, bilgiler, çatışma, heyecan, duygu, dikkat, görme, işitme, idrak etme vb. gibi benzeri faaliyet duygu ve süreçler bakımından diğer insanlardan farklılık göstermektedir.

11 Zekâ Puanı GruplarıHer gruba isabet eden insan sayısı (frekanslar) Frekansların Yüzde Dağılımları 50-60 dan az10 Kişi% 5 60-70 “ “15 “% 7.5 70-80 “ “20 “% 10 80-90 “ “30 “% 15 90-100 “ “35 “% 17.5 100-110“ “25 “% 12.5 110-120” “20 “% 10 120-130“ “18 “% 9 130-140“ “16 “% 8 140-150“ “11 “% 5.5 Toplam200 Kişi


"Yrd. Doç. Dr. Fahrettin ELDEMİR.  Kişilik, bireyin kendi açısından, fizyolojik zihinsel ve ruhsal özellikleri hakkında bilgisidir.  İnsanın başkaları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları